Läkemedelsbehandling i droppform (infusion) på

advertisement
Läkemedelsbehandling i droppform (infusion) på Reumatologkliniken, Falun.
Det finns ett antal läkemedel som används vid olika reumatiska sjukdomar som ges i
form av en infusion (droppbehandling i en blodåder).
Om Du har blivit insatt på ett läkemedel som ges som en infusion, så kommer det att
gå till så här:
Du får en tid för droppet som vanligtvis ges på avd 12, dagvården.
Det tar olika lång tid att ge droppet beroende på vilket läkemedel Du har blivit insatt
på. Information om det får Du av Din läkare eller personalen på avd12.
Ibland behöver Du ta kontrollprover inför behandlingen och då får Du
provtagningsremisser i samband med din kallelse.
Mot uppvisande av kallelsen åker Du utan kostnad på Dalatrafiks bussar. Du kan i
samband med kallelsen få ett parkeringstillstånd om Du önskar att åka egen bil. Det
parkeringstillståndet kan Du använda just den dagen Du får din behandling.
Vid behov av sjukresa till lasarettet – beställ på telefon 020 – 99 90 20.
Du anmäler Dig och betalar besöksavgift (frikort gäller) på Reumatologmottagningen i
receptionen. Därefter går Du in på avd 12, där droppet kommer att ges om Du inte
har fått andra instruktioner. Reumatologmottagningen och avd 12 ligger på samma
våningsplan dvs. plan 6.
När droppet har gått klart kommer Du att få stanna kvar ca 1-2 tim på avdelningen
innan du får gå hem.
Om Du skall få behandlingen igen, kommer Du att bokas in för ett nytt besök innan
Du går hem.
Om Du vill ändra tiden ring 023 – 49 20 00, avd 12 alternativt 023 – 49 20 12.
Download