Effekter av alkohol

advertisement
EFFEKTER
AV ALKOHOL
Du som jobbar på restaurang exponeras för alkohol
varje dag i ditt arbete. Det är vanligare att anställda
inom restaurangbranschen dricker alkohol oftare än i
andra branscher. Det här brukar man säga är effekterna
av att dricka alkohol:
Vi blir uppiggade, mer sociala och mindre självkritiska.
Hämningarna släpper och kontrollbehovet minskar.
Tidsperspektivet och omdömesförmågan påverkas.
Balansen mellan risktagande och trygghet störs.
Reaktionsförmågan och motoriken försämras.
Vissa människor blir våldsamma och aggressiva.
Vissa människor blir med tiden beroende av alkoholen.
Hög konsumtion leder till skador i bland annat hjärna,
lever och bukspottskörtel och kan leda till cancer.
Här är de organ i hjärnan som
påverkas av alkohol. För yngre
personer påverkas känslorna
mer eftersom hjärnan inte är
helt färdigutvecklad förrän
i 22–25-årsåldern.
Grundläggande
rörelser
Känselintryck
Komplexa
rörelser
Läsförståelse
Syn
Känslor
Tal
Hörsel
Balans
Tal
Andning
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards