utdrag ur alkoholförordningen

advertisement
UTDRAG UR ALKOHOLFÖRORDNINGEN (1994:2046)
Informationstexter
27 § Följande informationstexter skall användas i annonser i de fall som avses i
4 kap. 11 c § alkohollagen (1994:1738).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Alkohol kan skada din hälsa.
Alkohol är beroendeframkallande.
Alkohol kan orsaka nerv- och hjärnskador.
Alkohol kan orsaka skador på lever och bukspottskörtel.
Alkohol kan orsaka hjärnblödning och cancer.
Varannan förare som omkommer i singelolyckor i trafiken är alkoholpåverkad.
Hälften av alla som drunknar har alkohol i blodet.
Alkohol i samband med arbete ökar risken för olyckor.
Alkoholkonsumtion under graviditeten kan skada barnet.
Barn som får alkohol hemma dricker sig berusade oftare än andra barn.
Att börja dricka i tidig ålder ökar risken för alkoholproblem.
28 § Informationstext som avses i 27 § skall
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
tryckas med typsnittet Helvetica i fet stil,
tryckas med en typsnittsstorlek som medför att texten täcker största möjliga
andel av det område som reserverats för den,
återges i svart färg på vit botten,
centreras på den yta där texten trycks,
omges av en svart ram som inte inkräktar på det område som reserverats
för informationstexten,
täcka minst tjugo procent av annonsens yta, och
placeras horisontellt och på ett sätt som gör den lätt läsbar.
Förordning (2004:1046).
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards