[email protected]
209 svar
Visa alla svar
Redigera detta formulär
Publicera analyser
Sammanfattning
Om du träffade en forskare och kunde uppmana henne/honom att forska på
något speciellt inom diabetesområdet, vad skulle det vara? Har du några
speciella (realistiska) förhoppningar?
Botemedel
Kost och diabetes
Konstgjord bukspottkörtel
Stabilare teknik, sensorer, infussionsset mm. Snabbare insulin, detta tillsammans gör att ett
slutet system blir möjligt.
­
Ett botemedel!
Artificiell bukspottskörtel
Ärftlighet o hur diabetes går att förebygga (typ 1)
Typ1 insuliner/ adrenalin påverkan
Bota mig!!
Är tveksam till att vi ska få fram en konstgjord bukspottskörtel men om vi kan komma så nära
som möjligt (vilket är på g tror jag) vore det toppen.
Pumpar som stänger av sig själv när blodsockret blir för lågt.
Forska om antikropparna, när hur varför uppstår de? Få bort dem!?
Kommer inte på något just nu
Pump med både glukos och insulin som styrs av en CGM. Är ju på G, men vi vill ha den NU!!!
pump med kombinerad glukosampull
Smartare hjälpmedel som kan kommunicera mer med varandra. Styra pumpen med mobilen
tex. Samköra mätare med exempelvis stegräknare och smart kylskåp som vet vad du har
hemma och kan förslå lämplig måltid efter avlästa parametrar. Koppla samman hjälpmedel
med historik och kunskapsdatabaser så att de inte "bara" visar ett värde utan också kan
rekommendera eventuell åtgärd, givetvis individuellt anpassat. Det finns spännande projekt
med kameraappar som kan scanna av näringsinnehåll i mat, det vore också intressant att
knyta in i ett heltäckande smart system. Helt enkelt knyta in mycket av den kunskap som
finns inom lifelogging och applicera den i diabetesrelaterad teknik.
Varför man få diabetesen typ 1 Kanske om det är något som påverkar uppkomsten av
sjukdomen redan när barnet ligger i magen . Vitaminbrist hos mamman el har hon några
skadliga ämnen i kroppen. Har funderat mycket på tvättservetter man torkar med när man
byter blöjor. Det ska tydligen innehålla skadliga ämnen.
Kostråd vid typ 2 diabetes som fungerar
Inget att tillägga
Kan diabetes typ 1 orsakas av en virus som skadar bugspottskörteln och man borde få igång
den att jobba igen.
Den största förhoppning är givetvis att ta fram ett botemedel. Då det inte är aktuellt så skulle
det vara att underlätta nätterna (framförallt) för diabetiker och föräldrar till barn med diabetes.
Hög forskning som visas och prudoceras ut till allmänheten för att öka kunskapen hos alla.
Ytterligare undersökningar av de bakomliggande autoimmunologiska mekanismer; vilka
signalvägar skulle kunna brytas för att häva/dämpa sjukdomsutvecklingen hos typ 1?
Stamceller ­insulinproducerande betaceller­ utan immunosupressiva.
Jag tror att en teknisk lösning (AP, automatik pancreas) är det som vi får sätta vårt hopp till.
En medicinsk bot är tyvärr allt för mycket önsketänkande. För att en AP verkligen skall
kännas som en bot behöver man göra många små förbättringar inom en massa områden:
Sensorerna behöver bli exaktare, inte kräva kalibrering, uppvärmningstider etc. Pumparna
behöver bli lättare att använda, förfyllda, lättare att byta etc. Antagligen behövs ännu
snabbare insuliner. Forskning behöver läggas på till synes perifera saker som
allergireaktioner mot klister i plåster . Och framför allt, måste priserna pressas!
Inopererat livslångt chip som mäter blodsockernivån kontinuerligt och som ej behöver
ersättas eller bytas ut.
Någon form av insulintablett som kan sköta blodsockret för typ 1. Eller att operera in ett chip
(liknande p­stav) som kan sköta insulinbehandlingen.
Ett insulin som faktiskt gör det som alla tror ­ man tar en spruta om dagen och kan därefter
leva som alla andra. Det behöverju inte vara insulin ­ det kan vara insulinproducerande celler
och när de bryts ner i kroppen fyller man på med nya.
Att på något sätt försöka att få utarbetade betaceller att åter fungera och producera insulin.
Kanske med hjälp av hälsokost, mycket näring osv. Det måste på något sätt få igång dessa
igen (gäller typ­1). Dessutom behövs sätt att lindra våra skador, såsom stelhet, värk i muskler
osv.
Kroppsegna stamceller, jag har läst om forskning inom detta område och när de lyckas
stoppa/förhindra det autoimmuna angreppet så kan möjligheten finnas för många fler typ­
1diabetiker att få transplantation av egna insulinproducerande betaceller.
Hitta bara ett botemedel!!! Thats all
Transplantera bukspottkörteln
lågkolhydratskostens betydelse för ett bra hba1c
Vad som gör att immunförsvaret attackerar de insulinproducerande cellerna
Hur strikt lchf påverkar diabetes typ 1 samt hur strikt lchf påverkar följdsjukdomar till diabetes
typ 1
Vet ej, ja
Kosten
Den överlägsna LCHF­kosten
Kostens betydelse för diabetiker, framförallt lågkolhydratkost /LCHF
Stamcellsforskning
Kundnöjdheten. Idag mäts framgångsrik vård i HbA1c värden. Jag är dock inte så säker på
att bra värden korrelerar med hög kundnöjdhet och dåliga värden med låg kundnöjdhet. För
att göra vården bättre behöver man få in patientens eget perspektiv på hur vården upplevs.
Jag är själv en "framgång" för min vårdcentral men mycket missnöjd med den vård jag fått.
Mina låga värden har inget att göra med bra vårdinsatser vilket all forskning idag indikerar.
För att utveckla vården behöver det här perspektivet tillkomma. Det hjälper inte med hög
reliabilitet om man har en obefintlig validitet i sin forskning för då drar man fel slutsatser.
Att vi kan äta all mat
Att hitta en rimlig lösning för att typ 1­diabetiker ska kunna leva ett normalt liv utan att behöva
bry sig om injektioner med insulin.
Om att fördröja/förhindra att diabetes typ 1 bryter ut hos dem som är i riskzonen så att vi kan
screena och "vaccinera" mot sjukdomen.
Ett snabbare insulin eller ett "smart" insulin som skulle klara att reglera sig själv efter nivån på
blodsocker.
Langerska öarna möjlighet att med operation eller tabletter få dessa att fungera igen
Hjälpmedel, typ artificiell bukspottskörtel.
CGM mätningar och automatisk insulin reglering vid låga värden
Diabetes 1
Botemedel mot diabetes typ 1
Jag tror att sjukdomen kan bryta ut om man varit med om traumatiska händelser.
Gen behandling av typ 1
Blodsocker
Stamcellsforskning.
Metoder för att kombinera reglerteknik, CGM och insulinpumpar för att skapa enkla, billiga
lösningar för artificiella bukspottkörtlar
Att fortsätta komma så nära en artificiell bukspottkörtel som möjligt.
Går det att stoppa den autoimmuna processen innan så många celler dött att man får
diagnosen diabetes? Forska fram enkla, kostnadseffektiva markörer för att fånga riskgrupp
innan det gått för långt.
Ett botemedel!
Forskning kring stamcellsbaserad behandling för att få fram nya insulinproducerande celler
och på så vis kunna reversera framförallt diabetes typ 1.
Transplantation av organ
Att lösa typ1 gåtan
Att man forskar fram VARFÖR vissa får diabetes. Forma fram bättre hjälpmedel för diabetiker
tex något man "opererades så de slipper ta sprutor HELA tiden
Självreglerande hjälpmedel som kan anpassa insulin efter blodsocker. Eller ett botemedel/
lösning ex stamceller.
Dements
C­ peptider
Bättre effektivare mediciner för viktminsking vid typ 2.
Ett botemedel så klart
Alternativ insulin produktion
kombinera pump o blodsockretmätare...
Vaccin mot barndiabetes
att dom hittar en lösning på gåtan innan många fler dör
Att få veta hur man bemöter tonåringar bäst för att de ska klara av att bli självständiga i sin
egenvård på lång sikt. Jag tänker på vårdens bemötande. Övergången mellan barn och
vuxen är svår tycker jag. Som förälder får man ju inte vara med längre då barnet fyllt 18 år,
även om det skulle behövas.
Injektioner
Transplantion av ny bukspottkörtel
Mindre cgm­sensorer. Pump som kan styra sig helt själv :)
alternativa hormonproducenter, går det att få någon annan körtel att tillverka hormonet
insulin, går det att manipulera fram?
Ett botemedel eller vaccin vore såklart det bästa men annars är ju det som hjälper personer
med diabetes idag hjälpmedel som gör vardagen enklare. En förhoppning som jag hoppas är
realistisk är såklart closed circuit cgm/pumpar. Men också att de blir något mindre bökiga
(använder inte cgm eller pump själv men upplever att de verkar bökiga).
Ett botemedel mot typ 1
Nej
Att se aktuell blodsocker nivå hela tiden, typ klocka ....
Konstgjord bukspottskörtel. Självreglerande insulinpump. Vaccin. Botemedel.
vet ej
Stamcellsforskning med inriktning mot diabetes typ 1.
När kopplar ngn ihop blodsockermätaren med pumpen?
Bota diabetesen ;)
Transplantation av bukspottkörtel
Att man skulle kunna slippa diabetes.
Vet inte just nu..
Botemedel mot typ 1­diabetes
Bättre insulin som lättare kan anpassas efter blodsockrets svängningar.
Orsaken till typ 1? Vaccin, gluten, läckande tarm
Skapa lösning producera insulin
Att bota typ1!
Hur olika diabetiker reagerar på kolhydrater. Kroppar är olika och som diabetiker vore det
skönt att veta om det är något man reagerar starkare på en annat.
autoimmuniteten, som inte bara ger diabetes utan även psoriasis, vitiligo och struma bl à.
Ta fram hjälpmedel (pump) som känner av och kan reglera både höga som låga
blodsockervärden. Ta fram orala läkemedel till diabetes typ1
Något som som ligger latent i kroppen och som kan aktiveras och skicka ut insulin efter
behov
Slippa sprutor
Bota diabetes
Jag kan tycka att man ofta pratar mycket forskning kring diabetes typ 2. Tycker kanske att
man borde lägga mera krut på typ 1 då den är "farligare" för individen. Så mina förhoppningar
hade varit mera forskning kring diabetes typ 1. Frågan hade varit om det stämmer med mitt
påstående.
Hur man på bästa sätt håller blodsockret på en bra nivå.
Inopererad insulinpump eller vaccination.
Varför man får samma biverkningar som urinvägsinfektion fast man inte har det. När min
diagnos ställdes så sökte jag till vårdcentralen för urinvägsinfektion men jag hade alltså inte
det utan alldeles för högt socker. Har fått liknande symtom flera gånger på morgonen fast
sockret ligger på en bra nivå. Jag skulle vilja veta vad som händer i kroppen och varför det
blir så ibland.
Lämplig mat
Bättre glukos mätare som mäter kontinuerligt och under längre tid.
Att få hjälp att bestämma hur mycket insulin jag ska ta.
Smart insulin, stoppa det autoimmuna angreppet, få celler att börja producera insulin igen.
Att lösa typ 1 gåtan, att hitta ett sätt att stoppa utbrottet av typ1.
Att kunna bli friskförklarad.
Förbättra vården för diabetes med psykisksamsjuklihhet
Ge oss nya ö­celler som inte stöts bort.
Botemedel? Upptäcka diabetessymptom och kunna förhindra sjukdomens från att bryta ut?
Hälsoaspekter som kan påverkas av sjukdomen, framförallt psykiska och om det finns en
tydlig koppling mellan dessa och diabetes?
Jag skulle bli hur glad som helst om något kunde uppfinnas som kan sättas in i min kropp och
fungera som en vanlig bukspottskörtel
Ett supersnabbt insulin som ligger kvar i kroppen absolut max två timmar
Stamceller
Nya friska celler ,, som överlever och producerar nya celler,,, för att slippa sprutor, pump mm
Mer forskning speciellt typ 2
Slippa sprutor och nålar.
Helt stickfri behandling
Funktionen i en digital bukspottskörtel.
Direkt värkande insulin som värkar på 5 min
Sambandet mellan diabetes typ 1 och psykisk ohälsa
Varför vissa patienter efter mångårig sjukdom mister synptom på lågt blodsocker
Vilka hinder personer med diabetes typ 1 upplever i vardagen och hur de på bästa sätt kan
hantera dessa.
Utveckla insulinet ännu mer, göra pumparna ännu bättre för att underlätta vårt (diabetikers) liv
och vardag. Tänk att på något sätt kunna slippa stora svängningar i blodsockernivåerna!
Gen forskning, vaccin forskning om diabetes samt utveckling av bättre och effektivare insulin.
Att försöka bromsa följdsjukdomar !
Hur kommer det sig att vissa diabetiker klarar sig från komplikationer trots att de haft
sjukdomen länge (>35år)?
Typ 1 diabetes
Ett botemedel så klart, om det blir insulin som är självreglerande, stamceller eller "closed loop
system" spelar inte så stor, bara ALLA D1:or får tillgång till det, och det snart!
Et enklare sett at mäta blodsukkeret, och beräkna insulindos däräfter.
Fötterna. Om man på något sätt kunde bromsa förfallet.
Att bli botad
Varför barn får diabetes
Är det möjligt att bota Diabetes 1 inom en snar framtid?
Botemedel/förebyggande
Hitta botemedel för diab.1
Transplantation av insulinproducerande cellet
Orsak till diabetes typ 1
Bota typ 1 diabetes.
LCHF och konsekvenser för diabetiker. Forskning om känsloavtrubbning hos diabetiker, eller
om känslornas påverkan på blodsockret. Flera diabetiker vittnar om insulinkoma till följd av
förhöjda känslolägen, t.ex. vid stress, sorg, rädsla.
Förebyggande vad man kan göra för att förhindra att sjukdomen bryter ut
Att komma på något som botar diabetes
Botemedel för diabetes typ 1 som är långvarit
Att "transplantera" langerhanska öarna.
1. Hitta orsaken till uppkomst av typ 1­ diabetes. 2. Hitta botemedel för typ 1­diabetes. (2 av
mina 3 barn har diabetes typ 1; en fick det vid 15 års ålder, den andre vid 28 års ålder)
Har förstått att forskning idag bl a fokuserar på att hitta vaccin till nyfödda. Vad vem forskar i
att hitta medel som hindrar bortstötning av implaneterade insulinceller , eller forskas det
överhuvudtaget på att bota?
Vad är den/ de faktorer som utlöser typ 1 diabetes?
Fungerande betaceller
Arvsanlag/risken att ens barn ska ärva sjukdomen
Ett botemedel
Programmera om friska celler till insulinproduktion
Lösningen på varför insulinproduktionen upphör för t1d och hur man förhindrar det.
Insulin som kan tas på annat sätt än injektioner: sublingualt, långverkande depåberedningar.
Läkemedel som frisätter/aktiverar insulin i förhållande till blodsockret. En "biokemisk"
bukspottkörtel
Varför får vissa svullnad och förhårdnad av nålsticken? Hur kan man göra? Tar ju flera
månader att bli av med sådan svullnad. Hur ska man göra?
Botemedel typ 1
Hur ser ni att Hansa medicals medicin som underlättar njurtransplantationer kan underlätta
för celltransplantation?
Bättre hjälpmedel, enklare hjälpmedel. Idrott + diabetes
Att i framtiden kunna bota barndiabetes
Hitta botemedel
Botemedel!!!
Ett hopp om ett snabbare kortverkande insulin. Forskning kring diabetesföljder, närmare
bestämt följdsjukdomar. Psykisk ohälsa relaterat till diabetes typ1.
Jag skulle fråga om det är möjligt att få en ej fungerande bukspottkörtel att producera insulin.
Att komma närmare kroppens naturliga friska sätt att "portionera" ut insulin så att
svängningarna inte blir så stora för diabetiker. Sedan tycker jag att mer resurser rent generellt
ska användas till att upplysa människor om vad diabetes faktiskt innebär. Fortfarande
upplever jag att många tror att det är en okomplicerad och enkelt behandlad sjukdom som
inte påverkar bäraren nämnvärt.
Blodsockersvängningar och stress
Varför skulle våra förhoppningar om att bli botade inte vara realistiska? Vilken tråkig första
fråga. Vi förstår att det inte lär hända imorgon men den öppningsfrågan är ju supertråkig.
Måste jag säga.
Ett vaccin
Självklart att hitta orsaken och kunna bota sjukdomen. Även att så länge kunna göra tekniska
hjälpmedel som förenklar i vardagen för alla diabetiker.
Om sjukdomen inte går att bota så vore det bra med något som mätte blodsocker och
doserade insulin automatiskt
Helautomatisk insulinbehandling
Att hitta ett botemedel
Transplantation av langistiska öarna
Om det går att bota en dag
Vill att ni forskar om sår på kroppen som inte läker. Immunförsvaret.
Tills gåtan om varför och hur diabetes uppstår och så småningom hur diabetes botas är löst
tycker jag forskningen på stamceller är intressant, men också framtagandet av bättre
insulinpumpar som fungerar i större utsträckning som en bukspottkörtel
Botemedel
Kost. Lågkolhydrat.
Att kunna ta insulinpå annat sätt än sprutor
Att Linna lyckas göra transplantation av bukspottskörtel, det vore en dröm! Känns inte som
det kan vara omöjligt.. också tänkt länge om man kunde ha en klicka på armen som visa
blodsockret konstant, utan någon nål utan om man kan få det att fungera ungefär som
bluetooth gör (självklart inte riktigt så Men ni förstår tanken)
Att slippa ta sprutorna.
Att man skulle lära sig mer om varför/när en diabetes triggas igång? När startar kroppens
bildande av antikroppar och varför?
Hoppas få svar på gåtan diabetes ­ när är apparat klar som kan "portionera" insulin i lagom
mängd när jag behöver som diabetiker?
Det jag skulle vilja ha är en insulinpump som både tar prover och utifrån svaret doserar
insulin själv.
Att man fortsätter att forska på vad som utlöser diabetes om det går att förutspå och ev hitta
ett vaccin
Kontinuerlig mätning
Dottern drömmer om ett botemedel inga andra ska få det, varför man får det och varför risken
är större i sverige och finland
Insulinpump och blodsockermätare som kommunicerar löpande.
Jag hoppas och tror att man letar lika mycket efter en lösning på gåtan, som att ta fram ännu
bättre hjälpmedel. Så länge ingen lösning finns, så gäller det ju att kunna kontrollera
sjukdomen istället.
Mer forskning om hur livskvalitet och välbefinnande kan höjas samt om hur komplikationer
kan undvikas
En pump som håller koll på högt och lågt. Mer fokus på egenvård än "att bli frisk".
Bota.
Komplikationer kopplat till lågt blodsocker (långsiktiga).
Nervskador i fötterna med känselbortfall.
Förbättring av tekniska hjälpmedel. CGM, insulinpumpar och sammankoppling av enheter
(ex. Via smartphones)
Vet inte
Insulinkänningar
Mer kunskap kring hur jag som diabetiker kan underlätta för mig själv. Vilken kost som ger
jämnare blodsockervärden osv. Självhjälp..
Har du själv deltagit i ett diabetes­relaterat forskningsprojekt på vårdcentral,
sjukhus, universitet eller högskola?
61,7%
23,4%
Ja, tidigare
49
23.4 %
Ja, jag är med i ett projekt just nu
14
6.7 %
Nej
129
61.7 %
Vet inte riktigt
17
8.1 %
Om du har deltagit i ett forskningsprojekt, var någonstans var det och vad
handlar/handlade det om?
Trial net
Använde humalog under min graviditet trots att det då inte var fullt ut testat
I Skövde, test av ett nytt insulin
Teddy, Malmö.
Högskolan i Dalarna, projektet rörde diabetes och dess påverkan på den psykiska hälsan.
Uppkomsten av diabetes, varför får man?
Vi fick förfrågan att delta i forskning via Linköpings universitets sjukhus
Karolinska. Effekt av idrott i muskler och blod.
Trail net som undersöker om vi och min andra son kan i framtiden få diabetes typ 1.
Neuropati på KI och LiU.
TrialNet ­släktskap­preventionsstudien ­genotyping­autoimmuniteten
TrialNet­studien
Karlskrona. Jag skrev ner allt jag åt. Troligen någon gång på 80­talet. Fick reda på efteråt att
jag åt större andel protein än vad som rekommenderades.
Sahlgrenska. Det började redan när jag var baby och det gjordes många EEG­
undersökningar på mig för att se om hjärnan fick skador pga diabetes. Dels en studie där de
skulle ta fram ett preparat som skulle tas inför natten, så att blodsockret skulle hålla sig på
jämn nivå. En annan studie där vi blev opererade på två ställen och muskel­ och fettbitar togs
ur vår kropp. Vi skulle sedan träna i tre månader och därefter göra samma operation. Men jag
avstod efter första operationen eftersom detta blev större än vad jag hade fått info om från
början.
Tribal nett, sus
Trialnet, se om jag har autoantikroppar. Svaret negativt
Har anmält mig till ett par men de är aldrig intresserade av diabetiker med för bra värden.
Linköping, handlade om probiotika och T1D. (Gällde min son) Tack vare att vi var med i
projektet och hade koll på hans förutsättningar kunde vi börja behandla innan han fick några
symtom och innan sjukdomen egentligen bröt ut.
En universitetsstudie
Linköping, treciba
Jag är med i en forskning vid universitetssjukhuset i Linköping där jag vid tre tillfällen fått
vaccin i syfte att bevara den insulinproduktion som finns kvar.
Linköpings universitetssjukhus, trasiba och långtidsverkande insulin påverkan på livskvalitet
Ctc Sahlgrenska diabetes
Har ej deltagit men kan tänka mig delta dock.
Not: Hade gärna deltagit men har endast sett forskningsprojekt som söker patienter med typ
2 diabetes (fick min diagnos för lite över ett år sedan så det är säkert en kort tid)
Eversense glukosmätning arm vs mage
Kungälv. Något om någon tarmsjukdom som kan vara vanligt bland diabetiker.
Som förälder till diabetes 1 barn
Minns inte
Forskning angående om medicin kunde hjälpa mot blödningar i ögonen
Malmö victoza till diabetes 1
Akademiska Sjukhuset i Uppsala, forskning om stamceller kan bota diabetes
Fötter. Ett 10­årigt projekt. Umeå
Forsknings projekt i England som jag tror handlade om att se om samband fanns mellan
diabetes typ 1 hos barn där modern hade autoimmun sjukdom under graviditeten
I Kristianstad på Medicinklinikens Forskningsenhet. Dexcom CGM
Hur det fungerar med insulinpump
Glucagon som nässpray, metformin för insulinkänslighet hos typ 1:or, nåt mer jag inte
kommer ihåg
Känsel i fötter för att förebygga skador på fötterna.
Jag håller på att starta ett forskningsprojekt som ska handla om diabetes och psykisk hälsa
Uppsala,, minns inte,,
Mälarsjukhuset, utbildning
Örebro USÖ, kontinuerlig blodsockermätning CGM
Örebro, 1995, tabletter som skulle minska insulinbehovet
i samband med att jag insjuknade i diabetes för 20 år sedan. Har ingen aning om vad det
handlade om. var 4 år.
Var för länge sen med och provade "knapparna" som man kunde sticka i istället för att sticka
sig med spruta vid varje injektionstillfälle. Tror också att jag och mitt då nyfödda barn ingick i
nån duabetesforskning när han var alldeles nyfödd 1996.
S:t Görans Barnkliniken, Syskonstudien
Cgm
Uppsala, både om ev resterande insulinproduktion efter långvarig diabetes, samt
nervpåverkan efter långvarig diabetes.
C­peptid KS Solna
Tror att det var Umeå universitet som bad om uppgifter isamband med att min dotter insjuknat
i diabetes typ 1. Hon deltog också i studie vid universitetssjukhuset i Linköping.
Karolinska i samband med graviditet 28 år sen
Dipis resp Teddystudien
Förmildra initialt insjuknande. Dämpa immunförsvarets angrepp på betacellerna.
Minns ej
Karolinska institutet, om att mäta blodsocker via huden. Påverkar blodsockret hudens
förmåga att leda el?
Karolinska, glömt
Värmland, Kolhydratsräkning
Öbackakliniken
Det var på Hotel Dieu i Paris.
Ett forskningsprojekt om jag/vi hade typ 1 eller 2 via ett enkelt blodprov. Var nog Göteborgs
universitet.
Lunds lasarett, när min då 3 åriga dotter fick diabetes. Undersökning på föräldrar till barn med
typ 1om vi föräldrar hade anlag
Kommer inte ihåg, var liten då!
Känsel i fötterna, sus Malmö
Insulinkapslar
Min dotter är med i Teddystudien sen väldigt liten pga den förhöjda risk hon har. Vi föräldrar
fick möjlighet att testa oss för samma förhöjda risk och det visade sig att jag hade det plus att
jag börjat producera autoantikroppar.
När insulinpennan introducerades i Sverige
I Eksjö ang mental träning vs bättre mående diabetes resultat
Akademiska sjukhuset. Test av medicin för stimulans av egen insulinproduktion
Astrid Lindgrens sjukhus 1993
Har du skänkt pengar till forskning?
22,5%
Ja
140
67 %
Nej
47
22.5 %
Vet inte riktigt
22
67%
10.5 %
Om du har skänkt pengar till forskning, vilken sorts forskning, alt vilken/vilka
organisationer?
Barndiabetesfonden
Diabetesfonden
Barndiabetesfonden
Diabetesförbundet
Diabetes
Diabetesfonden
Diabetes fonden
Kostfonden
Barndiabetesfonden, Nightscout Foundation.
Medlem i diabetesförbundet samt insamlingsbössor och andra insamlingar via fb mm
Diabetesfonden och köpt smycken och annat där pengarna gått till forskning
Kan inte riktigt minnas, men absolut inte till diabetesforskning.
Barndiabetesfonden den som fokuserar på spjutspetsforskning inom typ 1
Barndiabetesdfonden
Barndiabetesfonden.
diabetesfonden, cancerfonden, bröstcancerfonden
För att hitta botemedel
Kostfonden
Barndiabetesfonden, Diabetesfonden
Barndiabetesförbundet, diabetesförbundet
Canser och Diabetes
Astma
Genom disbetesförbundet och barndiabetesfonden.
Diabetedförbubdet
Hjärt lungräddning
Diabetsfonden genom Bingolotto.
Via diabetesfonden
diabetesfonden
diabetes förbundet
Alla möjliga
Diabetesfonden, månadsgivare
Diabetesfonden, barndiabetesfonden
Barncancer
Vet ej
Barndiabetesforskningen
Barncancerfonden, diabetesfonden
Barndiabetesforskning
Till diabetesförbundet via smycken m.m
Diabetesförbundet och Cancerfonden.
Diabetesförbundet
Cancer & diabetes.
Sv diabetesförbundet
Flera
Diabetesforskning, Humanfonden
Diabetesförbundet, SOS­barnbyar, samt andra organisationer vid kriser i världen.
Botemedel mot cancer.
Framförallt till Barndiabetesfonden
Svenska diabetesföreningen
Barndiabetes fonden
Diabetes typ 1 forskningen
Cancer
Till barndiabetesfondendom som är den enda som enbart fokuserar på diabetes typ 1.
Bidrag till Diabetesförbundet och till organisation för barndiabetes
Sv Diabetesfobden
Diabetes
Diabetesfonden, barndiabetesfonden
Barndiabetesfonden, diabetesfonden
Diabetesfonden, Barndiabetesfonden
Barndiabetesfonden, Diabetes Wellnes, Diabetesfonden. Jag hoppas att mina små bidrag går
till forskning!
Diabetesfonden, Cancerfonden, hjärt­ och kärlsjukdomar
Diabetes och njurforskning
Olika
Kommer inte ihåg om det var något specifikt
Bot
Cancer och diabetes typ 1
Barn cancerforskning
Barndiabetesfonden samt någon annan organisation för forskning
Diabetes och hjärt och lungfonden
Kommer inte ihåg faktiskt.
Barndiabetesfondens och disbetesfonden
Barndiabetesfonden, Diabetesförbundet
Diabetesfonden, Cancerfonden
Diabetes och cancer.
Har du själv diabetes?
24,9%
11%
56,9%
Ja, typ 1
119
56.9 %
Ja, typ 2
23
11 %
Jag är förälder eller anhörig till ett barn med diabetes
52
24.9 %
Jag är anhörig till någon med diabetes
13
6.2 %
Nej
2
1 %
Får vi kontakta dig och eventuellt ställa lite frågor (kanske till en kort artikel i
tidningen)?
44,5%
Ja
116
55.5 %
Nej
93
44.5 %
55,5%
Om vi får kontakta dig, vänligen skriv ditt namn, epost och telnr nedan. Om inte
lämnar du fältet blankt.
Mikael Andersson [email protected]
[email protected]
Helena Larsson [email protected] 0702125618
Ebba Öhlund [email protected], 0733481266
Håkan Bäckman , [email protected] 070/5972104
Ditte Bäck, [email protected], 0701­731540
Jonas Bergstedt, [email protected], 0733572296
Karin Tärnström [email protected]. 0708­829411
Pekka Haapanen, [email protected]
[email protected]
Clara Högström 0704064178 [email protected]
[email protected]
Johan Apell. 0730609228. [email protected]
Kaisa Eriksson, [email protected]
Ilse Glimberg, [email protected], 0704­144878
Maria Larsson, [email protected] 073­636 83 95 (sen EM eller kvällstid)
Åsa dyrefors
Emma karlsson [email protected] 0735207682
[email protected]
Christina Molin ­ [email protected] ­ 0705 224520 (är svår att nå på telefon)
Marcus Lindfors, 070­5588987, [email protected]
Elisabeth Eriksson (föräldrarådet) [email protected]
[email protected]
Anders Sundberg [email protected] 073 039 56 29
Johanna Sköld 0706928108
Amanda Thulin [email protected]
Christopher, [email protected], 0733892197
0738142474
[email protected]
Lydia Lundqvist [email protected] 0768286690
Björn Holmgren, [email protected]
Tomas Tronsen, tomas. tronsen@gmail. com, 0706493130
Linda Ekwall, linda­[email protected], 0768356176
kent cederström [email protected] 0736556329
Johan Brundin [email protected] 070­2221980
Kicki Oliveskog [email protected] 0760266608
Love Enbom, [email protected]
Jörgen Håkansson [email protected]
Nabaz Moheden [email protected] 0706851033
Joacim Larsson, [email protected] tel. 0730577021
Jeanette Nyström. Nettis,[email protected] 0510­540610
Marie Ördén
[email protected]
Göran Pålsson [email protected] 0708343436
[email protected]
Karin Morén Almroth e­post: [email protected]
Therese Arnesson [email protected] 070 6424969
Carolina Wiklund carolina­[email protected] +358408297212 (finskt)
Alexander [email protected] 0708273962
Betty Alfredsson [email protected] 0709514178
Kersti Bjelkmark, kerstibjelkmark@c­sam.nu, 0732524077
[email protected]
0736266302, [email protected]
Menette von Schulman, [email protected], 0739­919545
Josefin Larsson [email protected] 0768 708050
Alexander Jakobsson Wigh 0734382543 [email protected]
Eleonor Johansson [email protected] 0704­399544
[email protected]
[email protected] 0704564368
Ann­Christin Gadh [email protected] 0706183198
[email protected]
[email protected]
Emelie Ekholm emelie­[email protected] 0734222128
Tina Linder [email protected] 0761306175
Susanne Asplund [email protected] Tel. 070­7774483
Anders ljungqvist [email protected] 0768518802
Anders Rogarn, [email protected] 0704301420
Linda Malm [email protected]
Carin Thulin, [email protected], tel 0760­197616
Anders Jöelaid, [email protected] 0739967057
Maud Johansson 0700­324189
Maja Samuelsson. [email protected] 0734­290396
Florence Svensson.0492­10194 e­post [email protected]
Ingegerd Wikberg 0704960383
Annette, [email protected]
[email protected] 070­5611673
JessIca Keith [email protected] 0706726608
Britt­Marie Hägerman [email protected] 073­6675048
Lilian Carlsson [email protected]
Eva Landqvist [email protected] 070­2457606
Viktoria Holmberg, [email protected], 0730­614900
[email protected]
Karin Lind, [email protected], 0709694614
Erik Fahlström [email protected] 0733151064
Karolina Lundbäck 0709605561
Annelie wickman, [email protected], 0732620003
Magnus Gustafson [email protected]
Gustaf Linné [email protected]
Marie­Louise Lukk 0708­429440, [email protected]
Helena Goude [email protected] 0707683504
Lorri Bergsten. [email protected] 0731439583
Emelie Johansson, [email protected], 0706966539
Petra Söderberg [email protected]
Erika Tähtinen
Lisa Alpsten, 0738064525, [email protected]
Gunilla Fyhr , [email protected], 073­8382572
Birgitta Bengtsson, [email protected]
Veronica Backström [email protected] 0767777320
Kim Svensson [email protected] 0702959250
Jan Erlandsson, [email protected], 0708­199300
Conny Koroll, [email protected], 0706856677
Malin Schweidenbach, 0702756460
Maria Sitell [email protected]. 0707­645884
[email protected]
Fanny Hansson [email protected] 0703503140
Daniel Fjellborg 0702829677 [email protected]
Gabriella Larsson, [email protected]
Här kan du skriva fler kommentarer om forskning ­ skriv så mycket du vill.
Sonen blev kontaktad av sitt barndiabetesteam förra året om en intervju som handlade om
hur det var o kändes vid debut och inläggning på sjukhuset. Det var två blivande
barnsjuksköterskor som gjorde ett arbete om detta ämnet.
Jag har lada vilket det också behöver forskas mer om, känns som jag har en alldeles egen
typ! Som jag skrev innan tycker jag man ska forska om antikropparna. fick först hypotyreos,
sen antiinflammatorisk tarmsjukdom med antikroppar men bara en gång­ har ej kommit
tillbaka o antikropparna borta, sen fick jag diabetes o nu har jag tagit väldigt lite insulin det
senaste så tror snart antikropparna är borta ! Men det ska ju de inte kunna vara...
Mer annonsering och uppmärksamhet för att fler ska betala in pengar till forskning. Mer
kunskap i samhället om diabetes och att det inte "bara är att ta en spruta och det finns ju så
många hjälpmedel, tänk hur det var förr"
vi har aldrig fått svara på frågor ang levnadsvanor el graviditet . Min dotter som har diabetes
typ 1 , fick många infektioner som liten innan sjukdomen bröt ut vid fem års ålder . Kan det
har stressat kroppen? Man funderar varje dag på vad beror det på att min dotter fick diabetes
. Tränade jag för mycket under graviditeten? var vi för renliga.?Var det de där förbaskade
våtservetterna? Är det vaccinerna för Rs virus samt TBE som vi tog utöver de vanliga
vaccineringarna?
Snälla hitta en botemedel för våra barn. Varje år får 800 barn i Sverige diabetes typ 1 och det
måste finnas orsak Barnen kommer i första hand. En mamma som gråter varje dag...
Önskar mer fokus på den typ av forskning som barndiabetesfonden stödjer. Viktigt öka
bidrag, medlemmar månadsgivare samt en ökad kunskap(allmänheten) om vad typ 1 är.
Skulle vilja läsa om någon forskar på tarmbakteriernas påverkan på blodsockret. Kan man få
bättre blodsocker genom kost som innehåller resistent stärkelse? Pågår det forskning om l­
karnitin ökar effekten av insulin?
Hoppet är det sista som överger oss diabetiker, en dag så händer det! Förhoppningsvis i en
inte alltför avlägsen framtid.
Har hängt en hel del på scholar.google.com =)
Jag önskar att det forskares mer på kostens betydelse vid LCHF. Flera insulinbehandlade
diabetiker, typ 2, i min närhet har kunnat sluta helt med sina mediciner då det äter LCHF, det
är dags att det kommer fram hur bra och hälsosam den kosten är och visa upp korrekt
forskning på det då tusentals diabetiker väljer att "behandla" sin diabetes med LCHF.
Jag har hört om transplantationer av betaceller. Jag har hört om "closed loop"­system.
Nånstans där bör man investera stort..
Jag har inte så stort hopp att man ska kunna bota dem som redan fått typ 1 diabetes,
däremot att man ska kunna förhindra att det bryter ut. Därför känns den forskningen mer
angelägen. Samt forskning som kan ge bättre hjälpmedel, bättre insulinsorter och liknande.
Behöver komma ut mer info till allmänheten om forskning kring Diabetes 1
så viktigt att ni lyfter ämnet! heja forskning och en framtid utan diabetes.
Ett annat högintressant område är forskning kring autofagi ­ dess inverkan på uppkomst av
diabetes (framförallt typ 2) och hur den kan stimuleras för att minska insulinresistens och
därmed ett minskat insulinbehov.
Avslutat testen i höstas !
Effektivare mediciner för viktminskning samt hålla blodsocker på bra nivåer. Mediciner man
slipper bli dålig i magen av. Mer forskning kring relationen mellan magbakterier och diabetes.
I förlängningen Bota Diabetes typ 1 och 2.
jag tjatar ideligen på både tv och övrig media,jag vill ha till stånd en gala med artister och
drabbade människor det finns ju så många galor i tv.vi måste ju få in mer pengar så det
händer mer med forskningen.
Forskning inom insulinpumpsreglering.
Lita inte blint på att kroppen har sönder sig själv... att insulin produktionen försvinner kan det
vara en skydds mekanism... andreas moritz tanke.
Önskar som alla andra att det ska komma ett botemedel såklart men också att man ska få
reda på vad det är som orsakar diabetes typ 1, ingen i min släkt har det och det är svårt att
försvara sig mot alla fördomar när man inte kan svara på vad det faktiskt beror på.
All forskning om botemedel för typ 1 är viktigast!
Jag blir lite kluven forskning kontra alla företag som säljer diabetesrelaterad medicin och inte
minst hjälpmedel. Håller man forskningen tillbaka eftersom det är ekonomiska intressen som
styr????
Kunskap om diabetes nu? Ser forskarna yttre orsaker som bidrar till diabetes i samhället?
Framtidsvisioner ­ botemedel, teknologi som fungerar bättre för varje individ?
Undrar hur forskningen för det vaccin för ny insjukna typ 1 som det gjorde test med i en stuide
här i sverige? Hur långt har man kommit med gen forskningen och diabetes?
Vill tillägga att jag både har D1 samt en son med D1, det gick inte att fylla i tyvärr. Just nu
gravid med tredje barnet, trots 37år med D1.
Lycka till, jättekul att det forskas!
Varför får inte alla tillgång till de bästa hjälpmedel som finns...?? Å varför är det inte
obligatoriskt till att ge mer information till anhöriga i samband med att tex. ens barn insjuknar i
Diabetes 1... Hela familjen blir faktiskt väldigt orolig o inblandad..Å många bildar sig sin egen
uppfattning om sjukdomen...i och med det så drar man lätt åt olika håll för att man så gärna
vill hjälpa sin sjuka familjemedlem. Detta leder till konflikter. Allt detta p.g.a av okunskap.....
Borde vara obligatoriskt om samlad information till hela familjer för att hjälpa på bästa
sätt.❤❤
Vore bra med ett chipp inopererat i armen,som mäter blodsockret.
Även viktigt med forskning om closedloop­system
Önskar även forskning på tekniken en kombo av ctg och omnipod skulle vara kanon och
underlätta enormt för både barn och vuxna
Byta namn på diabetes 1 och 2 så man slipper att blandas ihop.
Skulle gärna själv ställa upp med uppgifter/ prover. Jag är själv opererad för s.k. giftstruma
som också är en autoimmun sjukdom.
Lite svårt att uttrycka vad jag menar med min fråga. Men har själv besvär med såna knölar
som sedan äter upp hela underhuden och skapar gropar på drabbat stickställe.
Hur intresant (troligt) är det att ta fram ett botmedel för diabets typ 1 egentligen? Big Pharma
skulle onekligen göra miljardförlust om ett botmedel faktisk togs fram.
Mer trådlösa och enkla samt billiga hjälpmedel, sånt som man kan få känslan att man är som
alla andra. Men även erbjuda kunskaper till alla angående diabetes. Idag vet folk utan
diabetes för lite.
Jag har ett barnbarn som fick diabetes typ 1, då han var 17 år. Han är snart 26 år och har valt
att forska om diabetes. Han har nu sökt och antagits på läkarutbildning, vilket gläder mig och
hans föräldrar.
Min dotter fick typ 1 när hon var 3. Ingen annan i släkten har haft diabetes. Jag själv fick
också typ 1 vid 45 års ålder. Funderar på om jag på något sätt varit skyldig till hennes
diabetes eller bara en elak slump. Då 1992 "lovade" de att sjukdomen skulle vara löst inom 5­
10 år. Fortfarande inga större framsteg att lösa frågan o hjälpa oss som är drabbade. Känner
ofta att diabetes forskning är väldigt osynlig. Några nationella evenemang för insamling och
information hade behövts
Önskar att det forskades fram ett botemedel
Har ett litet barnbarn med typ­1 diabetes mycket forskning behövs för att de barnen ska få ett
bra liv!! Utan följdsjukdomar!!
Drömmen är ju att bli frisk, förhoppningen är att leva ett så friskt liv som möjligt med så bra
hjälpmedel som möjligt men att slippa hamna på "hem" i äldre dar. Önskan är att framtida
generationer slipper diabetes överhuvudtaget. Kampen är varje dag, mot och med min
diabetes, men också att åka förståelsen i samhället och att bidrag till forskning kommer in så
att den kam fortsätta.
Jag skulle vilja ha mer forskning om kosten och diabetes. De kostråden som ges nu är att äta
kolhydrater och ta höga doser insulin. Insulin är en medicin som har biverkningar, sjuka råd
från sjukvården. Därför måste det forskas mycket och direkt om den bästa kosten för
diabetiker. Hittills har lågkolhydrat eller stenålderskost visat sig vara bäst, dock följer inte
sjukvården dessa kostråden och berättar om dem.
Som ovan men även att fortsätta forska och förbättra mediciner till typ 2 samt insulin sorter till
typ1 även tekniken som under de senaste åren utvecklats fantastiskt mycket vilket har
underlättat så mycket Diabetes och stress är ett område som är viktigt också. Skulle jag träffa
en forskare i diabetes skulle jag ha haffat hen och pratat/lyssnat nonstop så länge jag kunde
Det blir inte bättre och doneras mer pengar om vi skrämmer upp allmänheten om att det är en
DÖDLIG sjukdom. Kommunikationen behöver vara mer sofistikerad än så. Vi gräver en
(annan) grav åt hela sjukdomen om inte detta blir realitet.
Stort tack för din medverkan. Läs mer om forskning i Allt om
Diabetes nr 1 2017 som utkommer 24 februari till medlemmar
i Diabetesförbundet.
Antal dagliga svar
160
120
80
40
0