Broschyr typ 2

advertisement
Diabetes
Östergötlands diabetesråd har utarbetat broschyren.
Ytterligare information finns på:
Svenska Diabetesförbundet
www.diabetes.se
1177 Sjukvårdsrådgivningen
www.1177.se
Informationscentrum, Landstinget i Östergötland, 2011
Denna information
riktartill
sig dig
i första
hand
till dig
nyligen
fåtthar
veta diabetes
att du har diabetes.
Information
som
just
fåttsom
veta
att du
20
06
ma
rs
Infor
matio
nscent
rum
götl
d
www.regionostergotland.se
Denna information riktar sig i första hand till dig som nyligen fått veta att
du har diabetes. Informationen är inte på något sätt heltäckande utan ska
endast tjäna som en kort praktisk introduktion om diabetessjukdomen.
Diabetes är en vanlig sjukdom som drabbar cirka 4 % av befolkningen i
Sverige. Sjukdomen orsakas av brist på insulin eller otillräcklig effekt av det
insulin som tillverkas av de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln.
Vid brist på insulin kan kroppen inte tillgodogöra sig socker varför sockerhalten i blodet stiger. Vid höga blodsockerhalter försöker kroppen göra sig
av med sockret i urinen. Detta förhållande har fått ge namn åt sjukdomen:
diabetes mellitus (som ordagrant betyder honungssöt urinproduktion).
Olika typer av diabetes
Även om indelningen inte är heltäckande brukar man dela in diabetes i typ
1 och typ 2 diabetes.
aktuell och efter några års sjukdom kommer många att behöva få behandling
med insulin.
Uppföljning och övrig behandling
Blodsockret är förstås viktigt att följa för en diabetiker. Detta kan ske när
man är i kontakt med sjukvården men hjälpmedel gör det även möjligt för
patienten att själv kontrollera sitt blodsocker. Ett annat viktigt sätt att följa
blodsockret är genom bestämning av HbA1c-värdet som återspeglar det
genomsnittliga blodsockervärdet under de senaste 4-8 veckorna. Vid typ
2 diabetes sammanfaller sjukdomen ofta med höga blodfetter och förhöjt
blodtryck som sammantaget leder till en ökad risk för insjuknande i hjärtoch kärlsjukdomar. För att skydda patienter med typ 2 diabetes mot dessa
komplikationer kan det därför även bli aktuellt med behandling mot blodfetter och förhöjt blodtryck.
NÅGRA FÖRSTA RÅD TILL DIG SOM FÅTT DIABETES
Insjuknande i typ 1 diabetes kan ske i alla åldrar men sker vanligtvis i
tonåren. Vid denna form av diabetes förstörs de insulinproducerande cellerna av kroppens eget immunförsvar som leder till att kroppens egen tillverkning av det livsnödvändiga insulinet upphör. Insjuknandet sker ofta snabbt
och behandling med insulin måste påbörjas omgående.
Måltidsordning
Regelbundna måltider hjälper dig att hålla blodsockret på en jämn nivå.
Ät tre huvudmål; frukost, lunch och middag samt mellanmål.
Typ 2 diabetes är den mest vanliga formen av diabetes och antalet människor som insjuknar ökar nu mycket kraftigt i vissa delar av världen. Typ
2 diabetes är ofta orsakad av vår moderna stillasittande livsstil där övervikt
och brist på motion är en viktig grund för den ökande förekomsten av typ 2
diabetes. Antalet typ 2 diabetiker i Sverige blir vanligare med stigande ålder
och hos individer över 80 års ålder är i genomsnitt var femte diabetiker
vilket förklarar den äldre benämningen av sjukdomen: åldersdiabetes.
Fibrer
Ät grönsaker eller rotfrukter till alla måltider.
Ät färsk frukt 2-3 ggr/dag. Välj fullkornsbröd med kross eller hela korn.
Vid typ 2 diabetes stiger blodsockret till följd av en successiv nedgång i
insulinproduktionen samtidigt som känsligheten för insulin är minskad vilket i
sin tur ofta är orsakad av övervikt. Insjuknandet i typ 2 diabetes blir därför
ofta smygande utan särskilt dramatiska symtom.
I samtliga fall med typ 2 diabetes blir en viktig del av behandlingen råd om
sunda kostvanor och regelbunden motion. Ofta blir också tablettbehandling
Drycker
Vatten är bästa drycken.
Begränsa mjölkprodukter (mjölk, fil, yoghurt mm) till ½ liter/dag.
Undvik söta drycker (saft, must, nektar, juice, läsk mm).
Socker
Var försiktig med socker. Mycket socker finns i till exempel kräm, nyponsoppa,
fruktyoghurt, vissa frukostflingor, kaffebröd, godis och sötade drycker.
Fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet håller blodsockret på en jämn nivå.
Försök att röra på dig dagligen, till exempel genom att promenera 30 minuter.
Mer information får du av diabetessjuksköterskan.
Tag gärna med anhörig till första diabetesbesöket!
Download
Random flashcards
Create flashcards