Vården av såret på huvudet under sjukhusvistelsen

Anvisning
Tammerfors Universitetssjukhus
Neurokirurgiska enheten
Nr 25.00.18
1 (2)
15.7.2017
Vården av neurokirurgiska såret
Vården av såret på huvudet under sjukhusvistelsen
I operationssalen har ett bandage lagts på såret och ett förband runt huvudet. Första dagen
efter operationen byts alla förband. Förbandet bör viras stramt för att minska utbildning av
blåmärken och ansamling av hjärnvätska under huden. Vätskan avlägsnas vid behov
genom att man med en spruta och en nål sticker i sårkanten och suger upp vätskan med
sprutan. Om ansamling av vätska inte finns, kan förbandet avlägsnas.
Stygnen eller häktor tas bort 5–7 dagar efter operationen enligt läkarens order. Man kan
tvätta håret normalt med schampo två dagar (48 h) efter operationen och bada bastu ett
dygn efter avlägsnandet av stygnen.
Såren på halsen, kroppen och ryggen
Förbanden kan tas bort följande dag (24 h efter operationen) och man kan börja duscha
såren. Målet är att avlägsna krustan där infektionen kunde tillhålla. Om kläderna skavar
eller stygnen sticker, kan man använda förband på såret.
Stygnen eller häktor tas bort 5–10 dagar efter operationen enligt läkarens order. Man kan
bada bastu och simma dagen efter att stygnen har tagits bort.
Vården av såret hemma
Såret får blötas. Det rekommenderas att såret duschas dagligen. Det är tillåten att bada
bastu och simma efter stygnen har tagits bort. Man bör undvika att gnida på såret samt att i
onödan röra på det.
Huden runt såret kan vara känslolös, och därför den är utsatt att brinna i solen och frysa i
kylan. Om ärren på huvudet stramar ännu över en månad efter operationen, kan man tänja
skalpen med fingrarna t.ex. när man tvättar håret.
Ta kontakt med den neurokirurgiska enheten, ifall




det finns tecken av infektion i såret: rodnad, svullnad, värk, blödning eller att det varas
det läcker vattenklar vätska (hjärnvätska) ur såret på huvudet eller ryggen
du får feber, värk i nacken, huvudvärk och/eller börjar må illa
såret öppnar sig
Birkalands sjukvårdsdistrikts samkommun  www.pshp.fi
Anvisning
Tammerfors Universitetssjukhus
Neurokirurgiska enheten
Nr 25.00.18
2 (2)
15.7.2017
Kontaktnummer
Neurokirurgiska polikliniken tfn 03 311 64639 kl. 9–10
Avdelningen 6A, tfn 03 311 66306
Avdelningen 6B, tfn 03 311 66346
Respons



Skriftlig respons, adress: Neurokirurgiska ansvarsenheten, Tays, PB 2000, 33521
Tammerfors
Vid dörren på avdelningen finns en låda, där man med en kundrespons blankett kan
lämna negativt eller positivt respons antingen med namn eller anonymt.
Respons kan också ges i internet: www.pshp.fi > Palaute.
Birkalands sjukvårdsdistrikts samkommun  www.pshp.fi