Schönborg
45
45 de la Rose
med Bager och Björkman
Rådhuset i Skanör är en en vånings tegelbyggnad på hög stensockel med en källare, uppfört på initiativ av borgmästare Leonard de la Rose
Innehåll
de la Rose............................................................ 3
Leonard Larose ................................................ 3
Släkt i Frankrike ............................................... 3
Lorentz Larose ................................................. 4
Leonard de la Rose .......................................... 4
Lorentz Isak de la Rose .................................... 7
Mariana Beata de la Rose................................ 7
Haberegger ...................................................... 7
Gunnar Tonnquist
Sidan 1
2016-07-23
45
Schönborg
Släkttrad de la Rose - Schönborg
Vitus Haberegger
Katarina
Akademiboktryckare
Graa
|______________|
Leon. de la Rose dä Maria Haberegger
Sven Bergman
|_________________|
|
Lorens de la Rose
Isak Schönborg
Beata Helena Bergman
|
|____________________|
Leonard de la Rose dy
Anna Helena Schönborg
|_________________________|
Lorenz Isak Mariana Beata
& Anna M Älf
& Peter Bager
Familj - Leonard de la Rose dä
Perukmakare, specerihandlare
Död 1707 - Warszawa, Polen
Äktenskap och barn
Gift i oktober 1679, Malmö Sankt Petri/M, med
Maria Haberegger †1746, barn
 Lennart la Rose 1685/1689-1757
o Ludvig 1691-1699
 Lorens 1694-1762
o Magdalena 1696-1698
 Katarina
o Johannes
o Pierre †1744/
o Georg (Jöran) 1698-1744/
o Anton †/1744
Föräldrar


Äktenskap och barn
 Gift den 18 september 1745, Jönköping, med
Anna Helena Schönborg 1724-1763, barn
 Lorentz Isak 1746-1817
 Anna Maria 1748-1748
 Mariana Beata 1749-1824
 Erland Gabriel 1751 Elsa Helena 1754-1807
 Emerentia 1757-1757
 Emanuel 1760-1760
 Leonard 1763-1763
 Hans 1763-1767
Familj - Lorens de la Rose
Handelsman i Lund
Född den 20 september 1694 - Malmö
Död den 23 jan 1762 Norra Nöbbelöv
Livslängd: 67 år
Gift med Maria Beata Åberg 1721-1800
Familj - Mariana Beata de la Rose
Född den 1 maj 1749 - Jönköping ?
Död den 22 jan 1824 - Malmö Sankt Petri
Livslängd: 74 år
Föräldrar
 Leonard de la Rose †1707
 Maria Haberegger †1746
Äktenskap och barn
Gift med Marna (Maren) Nilsdotter 1701-1744,
barn
 Leonard 1723-1784
 Magnus 1724-1798
 Petter 1726
 Katarina 1728-1790
 Maria 1730-1768
 Kasper 1733-1736
 Elsa 1734-1736
 Nils 1737-1806
 Kasper 1740-1740
 Elsa 1741-1744
 Annika 1742-1832
 Elisabet 1743-1794
Gift 1745 med Anna Springorm †1754




Föräldrar
 Leonard de la Rose 1723-1784
 Anna Helena Schönborg 1724-1763
Äktenskap och barn
Gift den 30 mars 1777 med Johan Peter* Bager 1744-1808, barn
 Anna Catharina 1777-1869
 Haqvin 1778-1845
 Maria Helena 1779-1824
 Leonard 1780-1857
 Erland Gabriel 1780-1781
 Erland* Gabriel* 1782-1839
 Märta Rebecka 1784-1804
 Lorens Isak 1785-1857
 Peter* 1786-1840
 Elsa Elisabeth 1787-1834
 Emanuel* 1788-1866
 Jöran 1790-1790
 son 1794-1794
Familj - Leonard de la Rose dy
Borgmästare, riksdagsman
Född den 20 januari 1723 - Lund
Död den 21 april 1784 - Skanör
Livslängd: 61 år
Gunnar Tonnquist
Lorens de la Rose 1694-1762
Marna (Maren) Nilsdotter 1701-1744
Sidan 2
2016-07-23
45
Gunnar Tonnquists släktbok
de la Rose
Leonard Larose
Omkring år 1670 kom perukmakaren
Leonard (Lionor) de la Rose till Sverige för
att undgå förföljelserna mot hugenotterna
i Frankrike. Han slog sig ner i Malmö, där
han även handlade med specerier. Han
var åtminstone 1684-1692 bosatt i 10:e roten. En gata fick sedan namnet Larochegatan.
Han skall ha haft svårt att läta sig
svenska språket och skrev själv sitt namn
Lionor Larose. Andra från mantalslängder
och andra handlingar kända former av
namet är Leonardt Larosse, Laroes och de
la Roes.
Därefter anhöll änkan hos Magistraten om
offentlig kallelse av de som har fordringar i
boet, då hennes sal. man Leonart La Ros
varit tracteur för drabanterna ifrån krigsbegynnelsen i Polen och har kreditorer i
Hamburg och Lübeck, såväl som i riket,
samt avlidit efter en långvarig sjukdom "på
doktor och medicin" (Malmö dombok den
18 mars 1707).
Leonard de la Rose gifte sig i oktober
1679 med Maria Haberegger (död 1746),
dotter till akademiboktryckaren i Lund Vitus Haberegger och hans hustru Katarina
Graa.
Fem söner kända: Lennart, skolemäster
i Skepparslöv, Pierre, perukmakare i Köpenhamn, Anton, perukmakare i Lund, Lorens, handelsman i Lund (se nedan) och
Göran, levde i Danmark 1744.
Släkt i Frankrike
Margaretha Ålund har i franska källor
hittat uppgifter om sannolika släktingar
(Släkthistoriskt Forum 5/2007).
Claude La Rose, även kallad sieur de
Rosimond, föddes 1645 och var skådespelare i rollen Argan i ”Den inbillade sjuke” av Molière. Den 15 juni 1680 köpte
han hus i Montmartre vid rue Cortot 12.
Även hustrun Jeanne Capois var komedienne i den kungliga teatergruppen.
Claude avled den 31 oktober 1686 på
samma sätt som Molière 13 år tidigare, efter att ha spelat huvudrollen i ”Den inbillade sjuke” och utan att undfå sista smörjelsen.
Vid Larochegatan i Malmö står ett av stadens
äldre hus, byggt omkring 1760. På samma
plats stod tidigare en annan byggnad, som på
1690-talet ägdes av Leonard de la Rose, som
fått ge namn åt gatan. (Släkthistoriskt Forum
5/2007)
Vid entrén till Musée de Montmartre på
samma adress som Claudes hus står följande:
(Släkten har utforskats av bl a Olof
Cronberg och Carl Westrup.)
Den 7 mars 1693 instämdes Lenert la
Roes vid kämnärsrätten av Michel Smid
för en affärstvist. Leonard hade med sig
Severin Ståhlman "att tahla för sign emedan han dett swenske tungomåhlet intet
mächtig är". Leonard hade köpt varor och
ville betala med peruker, vilket Michel
Smid inte var intresserad av.
Under Karl XII:s krig i Polen var han
"traktör" vid kungens drabanter, då han insjuknade och dog i Warszawa år 1707.
45 de la rose.docx
Sidan 3
2016-07-23
45
Gunnar Tonnquists släktbok
Leonard de la Rose
Borgmästare Leonard de la Rose. Målning i
Skanörs rådnus.
Museé Montmartre, rue Cortot 12.
På 1900-talet gjordes huset om till
konstnärsateljéer för bl a Auguste Rénoir,
Suzanne Valadon och Maurice Utrillo hyrde rum.
Efter 1950 hotades huset av rivning p g
a förfall, men som äldsta byggnad på ”la
Butte” (Montmartre) räddades det och
blev1961 ombyggt till museum.
Var Claude en bror eller kusin till Leonard i Skanör?
Lorentz Larose
Denne handelsman i Lund föddes den
20 september 1694 i Malmö och dog den
23 januari 1762 i Norra Nöbbelöv. Med
hustrun Maria Nilsdotter (1701-1744)
hade han bl a sönerna Leonard (se nedan), Magnus (1724-1798), bryggare och
bokbindare i Malmö, samt Nils (17371806), färgare och rådman i Malmö, dog i
Stockholm.
Leonard de la Rose (dy), äldst av tolv
syskon, föddes den 20 januari 1723 i Lund
och döptes till Linnert. (Annat födelsedatum 23/3). Student i Lund den 10 april
1739. Auskultant i Göta hovrätt 1743 eller
-44 och kommissarie där den 26 oktober
1745. Var 1749 - maj 1751 stadsfiskal i
Lund men vantrivdes. Blev borgmästare i
Skanör den 11 augusti 1752 och tillträdde
den 12 september. Han fick två år senare
domsrätt även över Falsterbo.
Redan 1739 hade frågan väckts om
byggande av ett rådhus i staden. Under ett
möte med den s.k. ”Allmänna rådstugan” i
juli 1739 ville borgmästaren Magnus Grise
ha betalt för att han i sitt hem tvingades
hålla stadens officiella mötesstuga.
Strax före borgmästarens död avsattes
en plats vid Lilla torg till ”Stadsens Publique huus Byggnad af Rådstuwa med
mera”. Det skulle dock dröja ända till den
24 september 1777, innan det nya rådhuset kunde invigas. Då hade de la Rose
som riksdagsman fått Kunglig Maj:ts beslut
om att i hela landet insamla medel till ett
rådhus i Skanör. Vem som ritat rådhuset
är dock inte känt.
Rådhuset hade från början troligtvis
endast halmtak. Detta ersattes senare av
ett speciellt platt taktegel, kallat "bäversvanstegel".
45 de la rose.docx
Sidan 4
2016-07-23
45
Gunnar Tonnquists släktbok
Isak Schönborgs och Beata Helena Bergmans dotter Anna
Helena blev genom sitt gifte med Leonard de la Rose ingift i
och anmoder för flera stora släkter i Skåne. Här behandlas förutom släkten de la Rose och dess länkar från Haberegger och
Grijs/Graa även släkten Bager med länkar till Schartau, Suell
och Trägårdh.
45 de la rose.docx
Sidan 5
2016-07-23
45
Gunnar Tonnquists släktbok
(Foto: Inger Tonnquist-Uhlén)
UNDER DENNA STEN HVILAR
OMGIVEN AV KÄR MAKA
SVÄRMOR OCH 6 BARN
LEONARD DE LA ROSE
FÖDD DEN 20 MARS 1723
SOM DEN 12 SEPTEMBER 1752
UTNÄMNDES TILL BORGMÄSTARE
I STADEN SKANÖR
OCH 32 MYCKET ?? ÅR SAMT
ANVÄND FÖR ?? UPPKOMST (?)
OCH BÄSTA SALIG
DÖD 2 APRIL 1784
….. ANDRA MAKAN ….
2 SÖNER AV FÖRSTA GIFTET
I borgmästare de la Rose's familjegrav på kyrkogården i Skanör begravdes även Beata Helena
Bergman.
Den 16 dec 1933 avhölls i Skanörs
rådhus Sveriges sista s.k. "allmänna rådsstuga". 1948 återuppväcktes det medeltida
s.k. Sankt Knuts Gille i Skanör. Gillet fick
sitt "hem" i rådhuset och man började
återställa huset i sitt ursprungliga skick.
Som ledamot av borgarståndet vid riksdagarna 1760-62, 1765-66, 1769-70,
1771-72, 1778-79, där han gjorde sig bemärkt som en inflytelserik medlem av det
yngre mösspartiet samt säges vara författare till vår första tryckfrihetsförordning år
1766. Redan 1760 föreslog han också inrättande av ett postkontor i Skanör, som
då var den enda staden i riket som saknade ett sådant. Ett postkontoret inrättades
också den 12 april 1766 och öppnades
den 1 jan 1768. Enligt vissa källor var han
själv postmästare och dessutom stadskassör och dykerikommissionär.
Till sin natur var han mycket häftig och
låg i gräl såväl med kyrkoherden i Skanör
som med sina rådmän. Död den 21 april
1784 i Skanör.
Familj
En följd av vistelsen i Jönköping var
giftermålet den 18 september 1745 i Jönköping med Anna Helena Schönborg, dotter till hovrättskommissarien Isak Schönborg och Beata Helena Bergman (kap 42,
45 de la rose.docx
43) och född 1724. Med henne hade han
minst nio barn, av vilka de två sista (tvillingar) blev hustruns död den 25 maj
1763. Hon begravdes i den ännu bevarade
familjegraven vid S;t Olofs kyrka i Skanör
tillsammans med modern och sex av barnen (även Erland dog före fadern).
Av barnen torde Lorentz Isak, Anna
Maria och Marana Beata ha fötts i Jönköping, medan de övriga - Erland Gabriel,
Elsa Helena, Emerentia, Emanuel och sist
tvillingarna Leonard och Hans – föddes i
Lund eller Skanör.
Lorentz Isak de öa Rpse bildade familj
som borgmästare i Söderköping (se nedan). Mariana Beata gifte sig med handelsmannen Peter Bager och blev stammoder för hela malmösläkten Bager (kap
49). Leonards och Anna Helenas proträtt
hänger på släktens fideikommiss Petersborg utanför Malmö.
Erland de la Rose dog ung som handelsbetjänt i Lund, namnet användes frekvent i släkten Bager. Elsa levde till 1807
men ingen uppgift om gifte. Alla de övriga
dog som barn.
Sidan 6
2016-07-23
45
Gunnar Tonnquists släktbok
Efter Anna Helena Schönborgs död
gifte de la Rose om sig i Stockholm
med Maria Beta Åberg, född 1721 i
Stockholm och död 1800 i Malmö S:t
Petri. Detta äktenskap var såvitt känt
barnlöst.
Liljevalch
Leonards yngsta syster Elisabeth, föddes 1743 och dog 1794 i Lund. Hon var
gift två gånger, först med hökaren i Lund
Severin Frick, död 1759 (med en sextonårig änka!).
Äldsta dottern Anna Catharina (17771869) gifte sig med handelsmannen Samuel Björkman i Malmö med anor från bl
a kyrkoherdarna Samuel Pihl (1847-1884)
i Västervik och Johannis Loftander (18111875) i Lofta. Den senares mormor Margareta Eriksdotter anses ha varit frillodotter till Erik XIV. Släkten har utforskats av
Göran Johansson.
Ännu endast arton år, gifte Elisabeth
1761 om sig med Olof Liljevalch, handlande och rådman i Malmö. Dennes farfarsfar Måns Nilsson Liljevalch ägde Vallerstad i Kärda socken, som på 1400-talet
gavs till släkten av Karl Knutsson Bonde
som betalning för gästning.
Haberegger
Vitus Haberegger, död 1704, kom troligen från Tyskland. Han hade varit bokbindare i Malmö 1654, tingman eller bisittare i
tingsrätten i Malmö 1665, innan han grundade och drev akademiboktryckeriet i
Lund 1668-76. Flyttade därefter åter till
Malmö, där han den 14 mars 1682 köpte
gården å tomt 380. 1692 ånyo till Lund.
Skall även ha varit boktryckare några år i
Ystad.
Vallerstad indrogs till kronan vid reduktionen för att sedan säljas till Johan
Dreffling och Anna Drysenia. Det var fieikommiss för ätten Lillienberg tills det på
1800-talet byttes mot Schedingsnäs.
Lorentz Isak de la Rose
(1746-1818) döptes efter farfadern och morfadern. Han var möjligen förste postmästare i Skanör
1768, innan han blev borgmästare i
Söderköping. Ledamot av borgarståndet vid riksdagen 1789. Gift med
Anna Maria Älf, dotter till kyrkoherden Edmund Älv i Vårdsnäs. Sonen
Edmund Leonard de la Rose (17461817) var regementsauditör.
45 de la rose.docx
Mariana Beata de la Rose
(1749-1824), gifte sig 1777 med handelsmannen i Malmö Peter Bager (17441808), den ende i sin generation med efterlevande arvingar och därför stamfar för
hela den nu levande malmösläkten Bager.
Vitus H var gift med Katarina Graa. Sonen Abraham Haberegger, var gift med
Helena Graa (släkt till modern?) och övertog boktryckeriet i Lund efter fadern. Det
övergick år 1745 (genom arv eller försäljning?) till Carl Gustaf Berling, en från
Tyskland bördig bror till den Ernst Berling,
som grundat det Berlingske tryckeriet i
Köpenhamn. (Se SBL och Berling).
Var det en slump, att namnet Berling
här uppträder från två olika håll? Eller
fanns det några gemensamma anor i
Tyskland?
Sidan 7
2016-07-23
.......................................................................
.......................................................................
<tonnquist.se>
Sidan 8
2016-07-23