Peter Test
Testgatan 34
210 00 Stockholm
Mobil 11 222 33 44
[email protected]
Bensson & Bensson AB
Att.: Chef Peter Petersson
Datum 00.00.0000
HR-chef
Jag skickar härmed in min ansökan till tjänsten som HR-chef, som utannonserats på
www.monster.se
Jag är en resultatorienterad HR-specialist som har arbetat i olika ledande HR-befattningar, där min
aktiva påverkan på den framåtblickande hållbara företagskulturen fick positiv inverkan på de
operativa resultaten.
Jag har dokumenterad kompetenser till att hantera rekryteringsförhandlingar, utbildningar och
uppsägelser, löneförhandlingar, arbetsmiljö och säkerhet, och frågor om arbetsmarknadsförordningar. Min kompetens och yrkeserfarenhet har stärkt min förmåga att hantera
dessa mycket olika ansvarsområden. Den främsta orsaken till ökningen av medarbetarengagemang och positiv utveckling, i de företag där jag har haft HR-ansvar, kan förklaras
med min sociala kompetens och att jag håller dörrarna öppna för alla.
I mitt nuvarande, och mina tidigare jobb, har jag haft ansvar för att undervisa ledning och personal i
personlig utveckling. Jag strävar alltid efter att stödja och coacha företagets anställda genom
positivitet, för att främja engagemang och forma kulturen i organisationen.
Mina administrativa kunskaper har jag bland annat använt för att utveckla, genomföra och
administrera nya HR-system och förfaranden. Jag gillar utmaningen med att integrera ett nytt
system, och samarbete med HR-teamet för att utveckla och säkerställa ett smidigt och förbättrat
arbetsflöde. Jag har en proaktiv ledarstil, med förmågan till att förändra och förbättra.
Jag är mycket datakunniga och har lyckats genomföra projekt som krävt massiva IT-kunskaper, till
exempel design och implementering av marknadsföring för tryck och internet. Jag ser fram emot
att använda dessa färdigheter i mitt framtida arbete.
Jag ser fram emot, att i detalj, diskutera mina kvalifikationer och erfarenheter med er.
Med vänliga hälsningar
Peter Test