Fission (kärnklyvning)

advertisement
Fission (kärnklyvning)
När en kärna av uran-235 träffas av en
långsam neutron ökas risken för en
klyvning.
Uran
Uran innehåller 92 protoner + 146
neutroner. Så detta måste vara
uran-238
Isotoper av uran
Stabilaste isotoper
Isotop
Förekomst
Halv.tid
Typ
Energi (MeV) Prod.
232U
syntetisk
68,9 år
α och SF
5,414
228Th
233U
syntetisk
159200 år
α och SF
4,909
229Th
234U
0,006 %
245500 år
α och SF
4,859
230Th
235U
0,72 %
7,038·108 år
α och SF
4,679
231Th
236U
syntetisk
2,342·107 år
α och SF
4,572
232Th
238U
99,275 %
4,468·109 år
α och SF
4,270
234Th
Uran -235
När man ska klyva Uran använder man gärna uran235. Detta beror på att uran-235 har väldigt lätt för att
bilda kedjereaktioner när en neutron kommer in i
kärnan (hög klyvbarhet). Vad händer? Se exempel
Nya grundämnen bildas
Som ni såg på förra bilden
bildades
Uran 235 + neutron = energi + 2
nya neutroner + Barium (Ba) +
Krypton (Kr)
OBS! Det kan även bildas andra
grundämnen!
Kedjereaktioner
Energi = massa ∙ Ljusets hastighet i
kvadrat ( E = m ∙ c² )
När kedjereaktionen har skett med
uran 235 så verkar en del av
massan omvandlats till energi!!
Kärnkraftverk
Med kärnkraft kan man skapa
elektricitet.
Det finns olika modeller av kärnkraftverk.
- Kokvattenreaktor
- Tryckvattenreaktor
Tryckvattenreaktor
Kokvattenreaktor
Uppgift kärnkraftsolyckor
- Ta reda på vad som hände i Tjernobyl och
Fukushima. Hur kunde det otänkbara hända?
Download