En halvtimme med kommunledningen

advertisement
Bilaga 4
År:
_______
FRG i
______________________
En halvtimme med kommunledningen
1. Hur bedömer kommunledningen att kommunens krishanteringsförmåga har
utvecklats under året?
2. Hur bedömer kommunen att FRG har fungerat?
1
3. Vad anser kommunen att FRG behöver förbättra under det kommande året?
4. Hur kommer kommunens krishanteringsarbete att utvecklas under kommande år?
Vilka övningar planeras? Vilket eventuellt samarbete planeras med andra
kommuner och regionalt?
5. Tror kommunen att den planerade utvecklingen kommer att påverka kommunens
syn på FRG?
2
6. Hur kommer kommunens ekonomiska stöd till FRG att se ut kommande år?
3
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards