En halvtimme med kommunledningen

advertisement
Bilaga 4
År:
_______
FRG i
______________________
En halvtimme med kommunledningen
1. Hur bedömer kommunledningen att kommunens krishanteringsförmåga har
utvecklats under året?
2. Hur bedömer kommunen att FRG har fungerat?
1
3. Vad anser kommunen att FRG behöver förbättra under det kommande året?
4. Hur kommer kommunens krishanteringsarbete att utvecklas under kommande år?
Vilka övningar planeras? Vilket eventuellt samarbete planeras med andra
kommuner och regionalt?
5. Tror kommunen att den planerade utvecklingen kommer att påverka kommunens
syn på FRG?
2
6. Hur kommer kommunens ekonomiska stöd till FRG att se ut kommande år?
3
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards