Sveriges småföretagare
- så ser de ut
Är småföretagarna Sveriges och EUs sunda hopp?
10 juni 2009
Camilla Littorin
De verkliga småföretagarna
• Hur många småföretagare finns det i Sverige?
– Omkring 900 000. Det är 96 procent av alla registrerade företag.
– Från egenföretagaren (75 procent) och upp till nio anställda.
• Sveriges största arbetsgivare?
– Drygt en miljon människor.
• Var finns de?
Så här ser de ut
• Genomsnittsåldern ca 50 år och en fjärdedel av
småföretagarna är kvinnor.
• En tredjedel av småföretagarna har högskoleutbildning.
• En av sex småföretagare har utländsk bakgrund, vilket
stämmer överens med befolkningen i helhet.
Fem typer av småföretagare
• Jobbaren
• Fixaren
• Arvtagaren
• Livsnjutaren
• Utvecklaren
Den nya generationens småföretagare
”Jag kände att jag ville göra något eget.
Se om jag skulle klara det. En utmaning.”
Vad kan vi lära av småföretagen?
”Min pizzeria kommer inte att bli statsägd.”
”Jag är stolt över att min egen idé har skapat jobb.”
Verklighetsförankring
Vad kan vi lära av småföretagen?
”Att vara företagare kan inte jämställas med en traditionell
anställning, det är snarare en livsstil som skapar mycket
positiva upplevelser. Men även en ständig oro över kunder,
inkomster, pension, eventuell sjukdom och familjens
ekonomi.”
Slitstyrka
Vad kan vi lära av småföretagen?
”Vissa kunder köper mindre. Samtidigt blir tempot
lugnare och saker och ting blir billigare. Detta ger
mer tid att finna och vidareutveckla nya kundgrupper
eller befintliga som köper mer. Det kan vara rätt
skönt med lite sämre tider ett tag.”
Flexibilitet
FöretagarFörbundet analyserar
Kvinnliga och manliga småföretagare
- lika eller olika som bär?
FöretagarFörbundet analyserar
• Småföretagarna är en mycket heterogen grupp - få skillnader mellan
män och kvinnor.
• Drivkrafter och värderingar är i stort desamma.
• Olikheterna handlar om vilken typ av småföretagare du är – inte om
du är kvinna eller man.
De små skillnader som finns är
Kvinnliga småföretagare jämfört med manliga
• Yngre
• Högre utbildning
• Från akademikerhem
• Startar oftare tillsammans med någon
• Större ambitioner att växa
• Mer benägna att ta risker
• Drivs av att tjäna mycket pengar
Kvinnliga småföretagare jämfört med manliga,
fortsättning
• Arbetar färre timmar än männen
• Fler har en anställning vid sidan om
• Mindre omsättning
• Färre anställda
Orsaker till färre kvinnliga företagare
• Trygghetssystemen – A-kassa, sjukpenning, föräldrapenning
• Samhällsdebatten - diskriminering?
• Företagar – eller strukturfråga?
• Ojämställda män OCH kvinnor
Lösning
Generellt förbättrade villkor för driva småföretag och vara
småföretagare
•Sänkt arbetsgivaravgift
”Om skatt på alkohol leder till minskat drickande, och skatt på bensin leder till
mindre bilkörning, vad leder då skatt på att anställa personal till?”
•Inför småbolagsregler
”Mycket byråkrati som krånglar till allt. För mycket pappersarbete och intyg som
ska lämnas in.”
•Trygghetssystem anpassade för företagare
” Lösningen heter Ipren – läkemedelsindustrins mest fantastiska gåva till
småföretagarna.”
Småföretagarna Sveriges och EUs sunda hopp.