Alfred Dalinskolan Tiden före rock ´n roll Rock’n’roll uppstod liksom andra afroamerikanska stilar ur en blandning av olika genrer. Eftersom USA fortfarande var ett segregerat land på 1950-­‐talet lyssnade svarta främst på musik av svarta artister och vita på musik av vita artister. Rock ’n rollen var som en cocktail av båda svarta och vita genrer och blev den första musikstil som kom att slå kommersiellt både hos svarta och vita lyssnare. Det afrikanska arvet Från och med 1600-­‐talet, när slavhandeln i Amerika tog fart, till 1865, när slaveriet förbjöds, räknar man med att 20 miljoner människor hade tillfångatagits och förts över havet från Afrika till Amerika. När den traditionella afrikanska musiken mötte den europeiska skapades nya musikstilar, som brukar gå under beteckningen afroamerikansk musik, ett samlingsnamn för bland annat blues, gospel, jazz, reggae, samba samt rock och pop. Slavarna kom från många olika folkslag och det afrikanska inslaget i den nya musikstilen bestod alltså av en blandning av flera olika kulturer. Slavägarna i Amerika var ofta rädda för sina slavar och försökte ta bort det typiskt afrikanska i deras kultur. Därför förbjöd man t.ex. ofta trumspel, men arbetssånger på bomullsfälten, så kallade ”work songs”, var tillåtna eftersom de gynnade arbetet. Man använde sig av ”call and responce” när man sjöng dvs. någon sjunger före och resten härmade. Lyssna på YouTube om du vill: Long John I be so glad when the sun goes down Man förbjöd också slavarnas tidigare religioner från Afrika och uppmuntrade istället dom vitas religion – kristendomen. När slavarna inte tvingades arbeta under fruktansvärda förhållanden firade dom egna gudstjänster, där dom bad till Gud och sjöng. Sångerna s k spirituals eller negro spirituals, var ofta dystra och melankoliska. Texterna handlade ofta om berättelser ur Gamla Testamentet i Bibeln och livet efter döden. Även här använde man ”call and responce” och sjöng oftast ”a capella” dvs helt utan instrument. 1 Alfred Dalinskolan Blues Ingen annan stil har haft en sådan enorm betydelse för framväxten av populärmusiken under 1900-­‐talet som blues. Bluesen uppstod som en direkt följd av slaveriet i den amerikanska i slutet av 1800-­‐talet. Från början var den en oackompanjerad klagosång. Själva ordet blues kommer av ”blue”, som betyder ”sorgsen, nere”. Men det textliga innehållet kunde även vara glatt och uppsluppet och till och med vågat. Så småningom kom gitarren att bli det typiska kompinstrumentet. Bluessångarna vandrade omkring med sina gitarrer och sjöng för att skramla ihop till en måltid. Tempot var ofta långsamt, och gitarrkompet ganska sparsmakat, ibland spelade man med slide. Sångsättet var ofta släpigt, med tydliga ”blå toner”. Tersen kunde alltså ligga någonstans mitt emellan dur och moll, men även andra toner i skalan kunde sväva. Typiskt för en blues är textens och musikens uppbyggnad. Det absolut vanligaste är att varje vers är uppbyggd enligt AAB-­‐form, exempelvis som i Robert Johnsons ”Cross Road Blues”: A: I went to the crossroad, fell down on my knees. A: I went to the crossroad, fell down on my knees. B: Asked the Lord above,”have mercy, now save poor Bob, if you please”. Men det tog ett tag innan den typiska bluesformen etablerades, även om själva grundstrukturen var densamma. Det var inte ovanligt att man förlängde eller förkortade takterna helt spontant. Idag består en bluesform oftast av 12 takter, och är uppbyggd enligt samma harmoniska mönster, som med funktionsanalys kan se ut på följande sätt (även om det kan variera något): / T / T / T / T / / S / S / T / T / / D / S / T / T / Sök gärna på YouTube om du vill: Robert Johnsson – Cross road blues Blind Lemon Jefferson – Got the blues Musikexempel 1: Robert Johnsson -­‐ Preaching Blues 2 Alfred Dalinskolan Rythm & blues Den absolut viktigaste beståndsdelen i rock’n’roll var den musikstil som kallades för rhythm & blues (ofta förkortat R&B eller R’n’B) och ibland ligger den så nära den tidiga rock’n’rollen att det är svårt att skilja dem åt. Rhythm & blues var en blandning av olika stilar, framför allt blues, men även gospel och jazz. Rhythm & blues uppkom när de svarta flyttade in till städerna under 1930-­‐ och 40-­‐talen och började elförstärka den tidigare akustiska bluesen. Man träffades på speciella musikklubbar för svarta och spelade främst för att det var kul och för att underhålla publiken. I rhythm & blues hade man oftast bluesformen som grund, men var mindre inriktad på improvisation. Man lånade en del, framför allt sångliga, inslag från gospeln. En stor del av karaktären i rhythm & blues kom från rytmen, framför allt från det markerade beatet, som skulle bli en viktig beståndsdel även i rocken. En typisk rhythm & blues-­‐besättning bestod av gitarr, (kontra)bas, piano, trummor, saxofon och sång. Sök gärna på YouTube om du vill: Bo Diddley Big mama Thornton – They call me big mama Musikexempel 2: Muddy Waters – Mannish boy Gospel Gospelgenren är en utveckling från Spirituals och en 1900-­‐
talets största gospelsångerskor heter Mahalia Jacksson. Många anser att hon är ”The Queen of Gospel”. Den tidiga gospeln handlade precis som dess föregångare om berättelser från Gamla Testamentet, som t ex ”Joshua fit the battle of Jericho”(Mahalia Jacksson). På senare tid fokuserade artisterna mer på Nya testamentets berättelser om Jesus och frälsningen. I början använde man mest piano eller orgel som kompade en solist. Men så småningom utvecklades stilen med bakgrundskör och fullt band -­‐ trummor, elbas, elgitarr, piano och framförallt hammondorgeln. Även här används mycket ”call and responce”. Sök gärna på YouTube om du vill: Edwin Hawkins – Oh happy day Musikexempel 3: Mahalia Jacksson ”Jericho” 3 Alfred Dalinskolan Country Den viktigaste vita musikstilen bland rock’n’rollens rötter är country, som på sätt och vis kan sägas vara de vita amerikanernas motsvarighet till blues. Country har sina rötter i europeisk folkmusik och var ursprungligen enkel, med akustiska instrument som gitarrer och fioler. På 50-­‐talet innehöll country många olika stilar, vissa var mer traditionella, t.ex. bluegrass, andra var mer uppjazzade och moderna, som exempelvis western swing. Rock’n’rollen påverkades mest av de senare. Sök gärna på YouTube om du vill: Jimmie Rogers – Blue Yodel Hank Williams – Lovesick blues Musikexempel 4: Gene Autry – You are my sunshine Covers En viktig del i framväxten av rock’n’roll var att vita artister, både med country-­‐ och schlagerbakgrund, spelade in covers av svarta artisters rhythm & blueslåtar. En cover är när en artist spelar in en annan artists låt. Detta var under 50-­‐talet det vanligaste sättet svart musik spreds till en vit publik i det segregerade USA. Musiken tillrättalades för att passa den vita publiken: den blev glättigare, lättsammare och mer slätstruken. Sångsättet blev mjukare, med mindre fränhet, och oftast förenklade man rytmerna och tog bort eventuella oanständigheter i texten. Covertrenden bidrog ändå till att brygga över klyftan mellan svart och vit musikkultur, eftersom originalinspelningarna så småningom efterfrågades av den vita publiken. Sök gärna på YouTube om du vill: Fats Domino -­‐ Ain’t that a shame (original) Pat Boone – Ain’t that a shame (cover) 4 Alfred Dalinskolan Rock ’n roll Rock’n’rollen var den första riktigt stora musiken riktad till ungdomar. Att den uppstod just på 50-­‐talet berodde dels på att USA hade fått ett ekonomiskt uppsving sedan andra världskrigets slut, dels på att ungdomar först vid den här tiden började ses som en egen grupp i samhället, med egna pengar att spendera. TV, radio och grammofon hade gjort intåg i samhället och skivbolagen kunde lättare sprida sin musik. Rocken slår igenom En av de första som använde uttrycket ”rock’n’-­‐
roll” så att det uppfattades som en musikstil var radioprataren Alan Freed, som 1952 döpte ett radioprogram till Moondog’s Rock and Roll Party. Alan Freed spelade mest rhythm & blues, svart musik för en svart publik, men hans program var riktat till vita lyssnare. Alltså nåddes helt plötsligt vita ungdomar av en musik som kändes fräsch och spännande. Det skulle dock dröja ett par år innan termen rock’n’roll var allmänt etablerad. En av de mest avgörande händelserna i rock’n’-­‐rollens uppkomst var låten ”Rock Around the Clock” med Bill Haley & his Comets. Den släpptes som singel redan 1954, men blev en jättehit först när den användes i filmen Vänd dem inte ryggen 1955. Låten var ursprungligen en svart rhythm & blues-­‐låt, nu framförd av en vit countryartist och hamnade till slut etta på den amerikanska poplistan. Murarna mellan genrerna och svart och vit musik började därmed falla. Rock’n’rollen blev snabbt den nya modeflugan bland ungdomar. Musikexempel 5: Bill Haley & his comets – Rock around the clock Rock ´n roll Rock’n’rollen har sina tydligaste rötter i rhythm & blues, både vad gäller instrument, form och karaktär. Ofta är det svårt att skilja sen rhythm & blues från tidig rock’n’roll och många av rock’n’roll-­‐
artisterna var i grund och botten rhythm & blues-­‐musiker. Två av de främsta tidiga stilbildarna var Chuck Berry och Little Richard. Chuck Berry var en av de första svarta rock-­‐artister som slog hos den vita publiken utan draghjälpen av en cover. Han var en av de första stora låtskrivarna inom rock och en nyskapande gitarrist. 5 Alfred Dalinskolan Little Richard blev känd för sitt vilda pianospel och skrikigt exalterade, gospelinfluerade sångteknik, som kallas för ”shout”. Typiska instrument: Sång, elgitarr, kontrabas/elbas, trummor, piano, saxofon. Typiska stildrag: • Rötter i rhythm’n’blues. • Ofta bluesform. • Rytmiskt driv, backbeat (betoning av andra och fjärde slaget i takten). • ”Shout”-­‐sång (exalterat, raspigt sångsätt, hämtat från gospel). • Ofta inslag av nonsenstexter. • Texterna handlar ofta om tjejer, bilar, ungdomskultur. • Ofta sexuella anspelningar i texten. • Melodisk basgång inspirerad av boogie-­‐woogie. • Riff i gitarr och/eller piano. Viktiga artister: Elvis Presley Little Richard Chuck Berry Fats Domino Jerry Lee Lewis Sök gärna på YouTube om du vill: Little Richard – Tutti frutti Chuck Berry – Johnny B Goode Rockabilly Rockabilly är ett slags variant av rock’n’roll. Många vita artister följde i Bill Haleys fotspår. De hade ofta sina rötter i countrymusiken och soundet var mer akustiskt än i den rhythm & bluesinfluerade rock’n’rollen. Även sångstilen var mer countryinfluerad, med sina ”joddlande” falsetthopp. Den störste av dessa artister var Elvis Presley. Jerry Lee Lewis är den vita motsvarigheten till Little Richard, kan man säga, med sitt vilda pianospel. Buddy Holly var från början countrysångare och hade en mindre rebellisk stil än andra rockartister. Han blev genom sitt låtskrivande förebild för många senare band och artister, t.ex. The Beatles. Typiska instrument: Sång, akustisk gitarr, elgitarr, kontrabas, trummor, (piano). 6 Alfred Dalinskolan Typiska stildrag: • Rötter i country. • Ibland bluesform, ofta inte. • Rytmiskt driv, backbeat (betoning av andra och fjärde slaget i takten). • Mjukare, countryinfluerad sångteknik. • Typiska joddlande falsetthickningar. • Enklare basgångar, slapbas. • Ofta delay på sången. Viktiga artister: Elvis Presley Jerry Lee Lewis Buddy Holly The Everly Brothers Sök gärna på YouTube om du vill: Jerry Lee Lewis – Great balls on fire Buddy Holly – That’ll be the day when I die Elvis Presley Elvis Presley var den absolut störste av de tidiga rockstjärnorna och förkroppsligade rock’n’rollen. Han växte upp i fattiga förhållanden i den amerikanska södern, med olika musikaliska influenser runt omkring sig: rhythm & blues, gospel, country, schlager. Dessutom var han vad skivbolagen letade efter: en vit artist med ett svart sound. Elvis slog igenom 1956, mycket tack vare TV, där man till en början bara visade honom från midjan och uppåt; hans höftrörelser ansågs nämligen för sexuellt utmanande. Elvis kom att bli den stora rock ’n rollikonen, han hade en rebellisk image och kunde sjunga alltifrån smöriga ballader till shoutig rock ’n roll. Han medverkade också i ett stort antal filmer. Elvis är utan tvekan en av de viktigaste personerna i hela rockhistorien. Sök gärna på YouTube om du vill: Jailhouse rock Hound dog Musikexempel 6: Elvis Presley -­‐ Heartbreak Hotel 7