LO-sektionen Nordvästra Skåne

advertisement
LO-sektionen Nordvästra Skåne
Södergatan 65, 252 25 Helsingborg
Rapport från LO Nordvästra Skånes internationella kommittén:
Konferensen om trafficking 3 december 09 på LO-huset i Stockholm
TRAFFICKING EN FORM AV SLAVHANDEL
På bara några få decennier har en ny form av slavhandel växt fram. ILO beräknar att
2,4 miljoner människor är offer för trafficking varav 1,2 miljoner är barn. Trafficking
förekommer i flera olika former och inkluderar all form av tvångsarbete inom hushåll,
jordbruk och industri, sexuell exploatering och organhandel.
Avsikten är att utnyttja sina offer på ett eller annat sätt. Mest omfattad är den sexuella
handeln. I nästan alla länder i världen säljs människor för sexuell exploatering och
efterfrågan inom sexindustrin bara växer.
Den 3 december hölls en konferens om trafficking på LO-huset i Stockholm. Initiativet till
konferensen kom från TUT – Trade Unions Against Trafficking – som är ett samarbete
mellan LO, UNIFEM och Svenska Institutet. Syftet med konferensen var att lyfta frågan kring
trafficking på europeisk nivå genom att diskutera olika synsätt på prostitution och nationella
metoder för att bekämpa sexuell exploatering.
Bland de medverkande på konferensen fanns bland annat Gunilla Ekberg, internationell
expert på prostitution och trafficking, Kajsa Walhberg och Jonas Trolle från den svenska
polisenheten för trafficking, den franska filmregissören Hubert Bubois, Cath Elliot från det
brittiska fackförbundet UNISON och ILO:s Claude Kwaku Akpokavie. Doktoranden Jenny
Westersstrand från Uppsala Universitet deltog också i konferensen. Hon har skrivit en
avhandling kring sexuell exploatering och inledde sitt framträdande med att säga:
- Trafficking är både en orsak och konsekvens av grova kränkningar av mänskliga rättigheter
och bland de 2,4 miljoner människor som fallit offer för trafficking är 98 procent kvinnor.
Konvention fördömer människohandel
Redan 1949 upprättades konvention “The UN Convention for the Suppression of the Traffic
of Persons and the Exploitation of the Prostitution of Others” och var bland de första FNavtalen som fördömer handel med människor. Konventionen visar på en klar koppling mellan
trafficking och prostitution, att prostitution är exploatering av människor. Som svensk kan det
tyckas självklart att unga prostituerade flickor och kvinnor är offer för fattigdom och
kvinnoförtryck och att trafficking förstärker förekomsten av prostitution. I Sverige är köp av
sexuella tjänster en kriminell handling, men i många andra europeiska länder är situationen
annorlunda. Att personer som utsätts för trafficking är offer är det få som ifrågasätter, men
synen på sexhandel skiljer de europeiska länderna åt.
Exp: Hbg
Exp:
Ä-holm
Tele: 042-14 32 00
Fax: 042-13 68 22
Tele/Fax:
0431-41 19 06
Exp.tid: 9-16
E-post: [email protected]
Exp.tid: 10-12
E-post: [email protected]
Organisationsnr:
84 30 00-10 92
Bankgiro:
5764-5079
LO-sektionen Nordvästra Skåne
Södergatan 65, 252 25 Helsingborg
Enligt förespråkare för legal prostitution är alla prostituerade inte offer utan det kan vara
kvinnors egna val, att man frivilligt väljer att prostituera sig. Det är en form av liberal
feminism, menar Jenny Westerlund och hänvisar till sin doktorsavhandling.
Enligt TUT måste fackförbund, politiker, myndigheter, folkrörelser och civila organisationer
enas för att kunna bekämpa hela sexindustrin. Debatten kring vad som är prostitution och
sexuell exploatering måste lyftas till global nivå och sträva efter global konsensus för att
kunna bekämpa framväxten av den moderna slavhandeln. Det menar initiativtagaren till
konferensen, Maj Britt Theorin, tidigare svensk representant i EU-parlamentet, som länge har
försökt lyfta frågan inom EU. Så länge köplusten finns och så länge handel kan organiseras
kommer det att finnas kvinnor och barn som säljs för sexuell exploatering, säger Maj Britt
Theorin och refererar till den svenska lagstiftningen som riktar sig mot efterfrågan genom att
förbjuda köp av sexuella tjänster.
Prostitution legalt i flera europeiska länder
Legal prostitution finns i flera europeiska länder, bland annat Nederländerna och Tyskland,
där både hallicken och den prostituerade ska ha samma status och rättigheter som i vilken
annan arbetsverksamhet som helst. Sietske Altink från Nederländerna är verksam i en
organisation som arbetar med att informera prostituerade om sina rättigheter i sitt hemland.
Hon säger i sin presentation på konferensen att de prostituerade är sexsäljare, de säljer
sexuella tjänster och inte sin kropp. Genom att legalisera och normalisera prostitution kan
den prostituerades arbetsvillkor kontrolleras och förbättras. Hennes argument möts av
motstånd från Denise Marshall, en kvinna som driver ett projekt för att uppmärksamma
prostituerades situation i Storbritannien.
Hon menar att de prostituerades kvinnors status förblir den samma. Många prostituerade i
Nederländerna vill inte ge ut sina namn på grund av skam och därmed får de inte tillträde till
samma rättigheter som i andra yrken. Ett annat argument som förespråkare för legalisering
av prostitution är att det ska leda till färre våldtäkter. Men det är heller inte sant, enlig Denise
Marshall. I alla fall inte om man ser till Nederländerna där antalet våldtäkter är oförändrad
sedan lagen om legal av prostitution infördes. Samtidigt, hur kan man vara säker på att
dessa kvinnor inte är offer för trafficking eller i händerna på personer från organiserad
kriminalitet? Genom att legalisera och organisera sexhandeln accepterar man att kvinnors
kroppar får exploateras och att kvinnor och män har olika värde och rättigheter. Man ger
också ledande personer inom trafficking större spelrum, anser polischefen Johan Trolle på
Stockholmspolisens enhet för trafficking.
Exp: Hbg
Exp:
Ä-holm
Tele: 042-14 32 00
Fax: 042-13 68 22
Tele/Fax:
0431-41 19 06
Exp.tid: 9-16
E-post: [email protected]
Exp.tid: 10-12
E-post: [email protected]
Organisationsnr:
84 30 00-10 92
Bankgiro:
5764-5079
LO-sektionen Nordvästra Skåne
Södergatan 65, 252 25 Helsingborg
Arrangörerna för konferensen, LO, UNIFEM och Svenska Institutet avslutade konferensen
med att understryka att trafficking och sexuell exploatering är en rättighetsfråga. De menar
att trafficking kan inte enbart utrotas genom fattigdomsbekämpning, utbildning och ökad
sysselsättning utan det krävs även ett arbete för jämställdhet och kvinnors egenmakt.
Sexuell exploatering och trafficking handlar om makt och vinst. Även om sexuella tjänster per
definitionen inte är trafficking är sexuella tjänster den drivande faktorn bakom den ökade
förekomsten av sexuell exploatering inom organiserade kriminella nätverk.
GH 09-12-10
Exp: Hbg
Exp:
Ä-holm
Tele: 042-14 32 00
Fax: 042-13 68 22
Tele/Fax:
0431-41 19 06
Exp.tid: 9-16
E-post: [email protected]
Exp.tid: 10-12
E-post: [email protected]
Organisationsnr:
84 30 00-10 92
Bankgiro:
5764-5079
LO-sektionen Nordvästra Skåne
Södergatan 65, 252 25 Helsingborg
Att betala till mitt konto på Swedbank 82149-664 097 392-8
_________________________
Günther Heerén
Exp: Hbg
Exp:
Ä-holm
Tele: 042-14 32 00
Fax: 042-13 68 22
Tele/Fax:
0431-41 19 06
Exp.tid: 9-16
E-post: [email protected]
Exp.tid: 10-12
E-post: [email protected]
Organisationsnr:
84 30 00-10 92
Bankgiro:
5764-5079
Download