Bruksanvisning

advertisement
Q0320_UM_Se_Cover.fm Page 1 Friday, August 8, 2008 1:24 PM
DIGITALKAMERA
Bruksanvisning
Denna handbok får inte reproduceras vare sig helt eller delvis i någon form
(förutom som korta citat i testartiklar eller recensioner) utan skriftligt godkännande
från NIKON CORPORATION.
© 2008 Nikon Corporation
Se_01
6MB0301B-01
Se
Tryckt i Europa
SB8H01(1B)
Se
Sök här
Hitta det som du söker efter i:
i
Innehållsförteckning
➜
se s. viii–xiii
➜
se s. iv–vii
Sök på funktion eller menynamn.
i
Index för frågor och svar
Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i “Index för frågor och
svar”.
i
Index
➜
se s. 276–278
➜
se s. 255–257
Sök med nyckelord.
i
Felmeddelanden
Om det visas en varning i kontrollpanelen, sökaren eller på monitorn hittar du
lösningen här.
i
Felsökning
➜
se s. 250–254
Fungerar inte kameran som den brukar? Hitta lösningen här.
A För säkerhets skull
Läs säkerhetsanvisningarna i “För säkerhets skull” (s. xiv) innan du använder kameran för
första gången.
Hjälp
Använd kamerans hjälpfunktion för hjälp med menyposter eller andra ämnen. Se sidan 21 för
information.
Förpackningens innehåll
Kontrollera att alla saker som listas här medföljde kameran. Minneskort säljes separat.
❏ D90 digital kamera ❏ Kamerahuslock
(s. 3)
(s. 3, 240)
❏ BM-10 LCDmonitorlock (s. 17)
❏ EN-EL3e
❏ MH-18a
❏ AN-DC1
snabbladdare med
kamerarem (s. 17)
uppladdningsbart
litiumjonbatteri
strömkabel (s. 22)
med terminalskydd
(s. 22, 23)
❏ DK-5 okularskydd
(s. 17)
❏ BS-1 lock till
tillbehörssko
(s. 233)
❏ EG-D2-audio/
❏ UC-E4 USB-kabel
videokabel (s. 146)
(s. 149, 151)
❏ Garanti
❏ Bruksanvisning (den här guiden)
❏ Komma igång (guide för förstagångsanvändare som beskriver grundläggande steg för
sådana åtgärder som att ta bilder, kopiera bilder till en dator och skriva ut bilder)
❏ Programinstallationsguide
❏ Software Suite CD-ROM
i
Symboler och ikoner
För att göra det lättare för dig att snabbt hitta den information som du behöver
används följande symboler och ikoner:
Den här ikonen används för varningar. Det är information som du bör läsa
D innan du använder kameran, så att du undviker att skada den.
Den här ikonen används för anmärkningar. Det är information som du bör läsa
A innan du använder kameran.
A
Varumärkesinformation
Macintosh, Mac OS och QuickTime är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.
Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken
som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. SD-logotypen är ett varumärke
som tillhör SD Card Association. PictBridge och SDHC-logotypen är varumärken. HDMI, HDMIlogotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC. Alla andra produktnamn som nämns i den här
handboken eller i annan dokumentation som medföljde din Nikon-produkt är varumärken
eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.
ii
X Introduktion
s Grunderna för fotografering och visning
h Mer om fotografering (Alla lägen)
t Lägena P, S, A och M
I Mer om visning
Q Anslutningar
o Visningsmenyn
i Fotograferingsmenyn
L Anpassade inställningar
g Inställningsmenyn
u Retuscheringsmenyn
w Inställningshistorik / v Min meny
n Teknisk information
iii
Index för frågor och svar
Hitta vad du söker med hjälp av det här indexet.
Nya funktioner
Fråga
Kan jag använda monitorn som sökare?
Hur spelar jag in filmer?
Går det att påverka hur foton bearbetas?
Hur bevarar jag detaljer i skuggor och högdagrar?
Hur håller jag kvar motivet i fokus när jag ändrar
kompositionen?
Hur tar jag bort damm från lågpassfiltret som
skyddar bildsensorn?
Nyckelfras
Livevisning
Spela in filmer
Bildkontroller
Aktiv D-Lighting
Se sidan
43
50
108
119
3D-följning
173
Rengöra bildsensorn
203
Nyckelfras
Använda menyerna
Hjälp
Se sidan
18
21
Vanliga frågor
Fråga
Hur använder jag menyerna?
Hur hittar jag mer information på en meny?
Kan jag få direktåtkomst till inställningar jag
använder ofta?
Kan jag få direktåtkomst till inställningar jag har
använt nyligen?
Vad betyder de här indikatorerna?
Min meny
225
Inställningshistorik
224
Kontrollpanel, sökare
Felmeddelanden och
Vad betyder den här varningen?
indikatorer
Antal återstående
Hur många fler bilder kan jag ta med det här kortet?
exponeringar
Hur mycket laddning finns kvar i batteriet?
Batterinivå
Vad betyder “exponering” och hur fungerar det?
Exponering
Vad ska jag göra med sökarens okular?
Självutlösare, fjärrkontroll
Vilka separata blixtenheter kan jag använda?
Blixtenheter (säljes separat)
Vilka objektiv kan jag använda?
Objektiv
Vilka tillbehör finns tillgängliga för min kamera?
Tillbehör
Vilka minneskort kan jag använda?
Godkända minneskort
Vilken programvara finns det till kameran?
Tillbehör
Vem kan reparera eller kontrollera min kamera?
Service av kameran
Hur rengör jag kameran eller objektivet?
Rengöra kameran
iv
7, 9
255
35
34
79
66, 68
233
228
239
242
240
247
243
Kamerainställning
Fråga
Nyckelfras
Hur förhindrar jag att delar av mina foton blinkar?
Fotoinfo, högdagrar
Hur fokuserar jag sökaren?
Hur förhindrar jag att monitorn stängs av?
Hur ställer jag klockan?
Hur ställer jag in klockan på sommartid?
Hur ändrar jag tidszonen vid resor?
Hur ändrar jag monitorns ljusstyrka?
Hur återställer jag standardinställningarna?
Hur stänger jag av lampan på kamerans framsida?
Kan jag visa stödlinjer i sökaren?
Hur kan jag se kontrollpanelen i mörker?
Hur förhindrar jag att indikatorerna för slutartid och
bländare stängs av?
Hur ändrar jag fördröjningen av självutlösaren?
Hur ändrar jag fördröjningen av fjärrkontrollen?
Hur förhindrar jag att kameran piper?
Kan jag visa menyerna på något annat språk?
Hur förhindrar jag att filnumret återställs när jag
sätter i ett nytt minneskort?
Hur återställer jag filnumreringen till 1?
Sökarens fokus
Monitor av
Världstid
Se sidan
131,
163
32
180
204
Lcd-ljusstyrka
Tvåknappsåterställning
AF-hjälpbelysning
Stödlinjer
LCD-belysning
202
75
174
181
8, 196
Automätning av
35, 179
Självutlösare
Fjärrkontroll
Signal
Språk (Language)
66, 179
68, 180
180
204
Filnummersekvens
182
v
Ta foton
Fråga
Finns det ett enkelt sätt att ta snabbfoton?
Finns det ett enkelt sätt att ta kreativare bilder?
Kan jag ta bilder utan blixt?
Hur tar jag ett porträttmotiv?
Hur tar jag fina landskapsbilder?
Hur tar jag närbilder på små motiv?
Hur “fryser” jag ett rörligt motiv?
Kan jag inkludera nattbakgrund i mina porträtt?
Hur tar jag många bilder snabbt?
Kan jag ta självporträtt?
Har kameran en fjärrkontroll?
Hur justerar jag exponering?
Hur gör jag rörliga motiv skarpa eller oskarpa?
Hur kan jag göra detaljer i bakgrunden oskarpa?
Kan jag göra bilderna ljusare eller mörkare?
Hur gör jag en tidsexponering?
Hur använder jag blixten?
Kan blixten utlösas automatiskt vid behov?
Hur förindrar jag att blixten utlöses?
Hur förhindrar jag röda ögon?
Kan jag påverka hur kameran fokuserar?
Hur fokuserar jag på ett rörligt motiv?
Hur väljer jag var kameran ska fokusera?
Kan jag ändra kompositionen efter fokusering?
Kan jag skapa en multiexponering?
Hur förbättrar jag bildkvaliteten?
Hur tar jag större bilder?
Hur får jag plats med fler bilder på minneskortet?
Kan jag ta bilder med reducerad storlek för e-post?
vi
Nyckelfras
Auto-läge
Motivlägen
j-läge
Blixtläge
ISO-känslighet
Porträttläge
Landskapsläge
Närbildsläge
Sportläge
Nattporträttläge
Utlösarläge
Självutlösare
Fjärrkontroll
Lägena P, S, A och M
Läge S (Slutarprioritet)
Läge A (Bländarstyrd
tidsautomatik)
Exponeringskompensation
Långtidsexponeringar
Blixtfotografering
Se sidan
34
41
34
71
74
41
41
42
42
42
64
66
68
78
81
82
90
85
70
Blixtläge
70
Rödaögonreducering
Autofokus
Autofokusläge
Fokuspunkt
Fokuslås
Multiexponering
71
54
54
56
57
121
Bildkvalitet och bildstorlek
62, 63
Visa och retuschera foton
Fråga
Kan jag se bilderna på kameran?
Kan jag se mer information om bilderna?
Nyckelfras
Visning på kameran
Bildinformation
Hur blir jag av med oönskade bilder?
Radering av enstaka bilder
Kan jag radera flera bilder samtidigt?
Kan jag zooma in i en bild och kontrollera skärpan?
Kan jag skydda bilder så att de inte raderas av
misstag?
Finns det möjlighet till automatisk visning
(“bildspel”)?
Kan jag se bilderna på en TV?
Kan jag se bilderna på en HD-enhet?
Hur kopierar jag bilder till datorn?
Hur skriver jag ut bilder?
Kan jag skriva ut bilder utan en dator?
Radera
Visningszoom
Kan jag skriva ut datum på bilderna?
Tidsstämpel, DPOF
Hur beställer jag kopior av professionell kvalitet?
Hur får jag fram detaljer i skugga?
Kan jag ta bort röda ögon?
Kan jag beskära bilder i kameran?
Kan jag göra en monokrom kopia av en bild?
Kan jag göra en kopia med olika färger?
Hur justerar jag befintliga färger?
Kan jag göra en liten kopia av ett foto?
Kan jag lägga ihop två bilder till en?
Kan jag använda kameran för att skapa JPEG-kopior
av NEF-bilder (RAW)?
Finns det ett snabbt sätt att retuschera bilder?
Kan jag räta upp bilder?
Hur reducerar jag distorsion?
Kan jag skapa effekten av ett fisheye-objektiv?
Kan jag järmföra retuscherade kopior med
originalen?
Se sidan
48, 128
129
49, 140,
162
162
138
Skyddad
139
Pictmotion
Bildspel
Visning på TV
HDMI
Ansluta till en dator
Skriva ut bilder
Skriva ut via USB
Utskriftsjobb (DPOF)
D-Lighting
Rödaögonreducering
Beskärning
Monokrom
Filtereffekter
Färgbalans
Liten bild
Bildöverlägg
141,
143
146
147
148
150
151
152,
155
157
212
212
213
214
215
216
216
218
NEF-(RAW-)bearbetning
220
Snabbretuschering
Räta upp
Distorsionskontroll
Fisheye
221
221
222
222
Jämförelse sida vid sida
223
vii
Innehåll
Index för frågor och svar ........................................................................................................ iv
För säkerhets skull .................................................................................................................. xiv
Obs!.............................................................................................................................................. xvi
Introduktion
1
Översikt ......................................................................................................................................... 2
Bli bekant med kameran ......................................................................................................... 3
Kamerahus ...................................................................................................................................3
Lägesratten..................................................................................................................................6
Kontrollpanelen .........................................................................................................................7
Sökarvisningen...........................................................................................................................9
Fotograferingsinformationsskärm ................................................................................... 10
Funktionsrattar........................................................................................................................ 13
Montera AN-DC1 kameraremmen ................................................................................... 17
BM-10 monitorlock ................................................................................................................ 17
DK-21 sökare okularskydd................................................................................................... 17
Kameramenyer .........................................................................................................................18
Använda kamerans menyer................................................................................................ 19
Hjälp ............................................................................................................................................ 21
De första stegen.......................................................................................................................22
Ladda batteriet........................................................................................................................ 22
Sätt i batteriet .......................................................................................................................... 23
Montera ett objektiv.............................................................................................................. 25
Grundläggande inställningar............................................................................................. 27
Sätta i minneskort .................................................................................................................. 29
Justera sökarens fokus.......................................................................................................... 32
Grunderna för fotografering och visning
33
“Peka och ta”-fotografering (lägena i och j) ...........................................................34
Steg 1: Sätt på kameran ....................................................................................................... 34
Steg 2: Välja fotograferings- och fokuseringslägen................................................... 36
Steg 3: Kontrollera kamerainställningarna.................................................................... 36
Steg 4: Komponera bilden................................................................................................... 37
Steg 5: Fokusera...................................................................................................................... 38
Steg 6: Ta bilden...................................................................................................................... 39
Kreativ fotografering (Motivlägena) .................................................................................41
k Porträtt.............................................................................................................................. 41
l Landskap.......................................................................................................................... 41
n Närbild .............................................................................................................................. 42
viii
m Sport...................................................................................................................................42
o Nattporträtt .....................................................................................................................42
Komponera bilder i monitorn (Live-visning) .................................................................43
Grundläggande visning.........................................................................................................48
Radera oönskade bilder........................................................................................................49
Spela in och visa filmer (live-visning) ...............................................................................50
Mer om fotografering (Alla lägen)
53
Fokus ............................................................................................................................................54
Autofokus ..................................................................................................................................54
Val av fokuspunkt ...................................................................................................................56
Fokuslås......................................................................................................................................57
Manuell fokusering ................................................................................................................59
Bildkvalitet och storlek ..........................................................................................................61
Bildkvalitet.................................................................................................................................62
Bildstorlek ..................................................................................................................................63
Utlösarläge .................................................................................................................................64
Serietagningsläge...................................................................................................................65
Självutlösarläge ($)................................................................................................................66
Använda fjärrkontroll (säljs separat) (#) ..........................................................................68
Använda den inbyggda blixten..........................................................................................70
Blixtläge......................................................................................................................................71
ISO-känslighet...........................................................................................................................74
Tvåknappsåterställning .........................................................................................................75
Lägena P, S, A och M
77
Slutartid och bländare ...........................................................................................................78
Läge P (Programmerad autom.) ........................................................................................80
Läge S (Slutarprioritet)..........................................................................................................81
Läge A (Bländarstyrd tidsautomatik.)..............................................................................82
Läge M (Manuell) ....................................................................................................................83
Exponering.................................................................................................................................87
Mätning ......................................................................................................................................87
Autoexponeringslås (Endast lägena P, S och A) ..........................................................88
Exponeringskompensation.................................................................................................90
Blixtkompensation .................................................................................................................91
Exponerings- och blixtgaffling...........................................................................................92
Vitbalans .....................................................................................................................................95
Finjustering av vitbalans ......................................................................................................97
Välja en färgtemperatur .......................................................................................................99
Förinställ manuellt............................................................................................................... 100
ix
Bildkontroller.......................................................................................................................... 108
Välja Nikons bildkontroller................................................................................................109
Ändra befintliga bildkontroller........................................................................................110
Skapa anpassade bildkontroller......................................................................................113
Dela anpassade bildkontroller.........................................................................................115
Hantera anpassade bildkontroller..................................................................................117
Aktiv D-Lighting.................................................................................................................... 119
Multiexponering ................................................................................................................... 121
GP-1 GPS-enheten................................................................................................................ 124
Mer om visning
127
Helskärmsvisning.................................................................................................................. 128
Fotoinformation....................................................................................................................129
Visning av miniatyrbilder................................................................................................... 135
Kalendervisning .................................................................................................................... 136
Ta en närmare titt: Visningszoom................................................................................... 138
Skydda bilder från radering .............................................................................................. 139
Radering av enskilda bilder............................................................................................... 140
Pictmotion............................................................................................................................... 141
Bildspel ..................................................................................................................................... 143
Anslutningar
145
Visa bilder på TV.................................................................................................................... 146
Enheter med standarddefinition ....................................................................................146
HD-enheter .............................................................................................................................147
Ansluta till en dator ............................................................................................................. 148
Innan kameran ansluts .......................................................................................................148
Ansluta kameran...................................................................................................................149
Skriva ut bilder....................................................................................................................... 150
Menyguide
159
D Visningsmenyn: Hantera bilder ................................................................................. 160
Välja flera bilder ....................................................................................................................160
Radera ..................................................................................................................................162
Visningsmapp....................................................................................................................162
Dölj bild ...............................................................................................................................162
Visningsläge.......................................................................................................................163
Bildvisning ..........................................................................................................................163
Rotera hög ..........................................................................................................................163
Pictmotion ..........................................................................................................................163
x
Bildspel................................................................................................................................ 164
Utskriftsjobb (DPOF)....................................................................................................... 164
C Fotograferingsmenyn: Fotograferingsalternativ ................................................ 165
Ställ in bildkontroll.......................................................................................................... 165
Hantera bildkontroll....................................................................................................... 165
Bildkvalitet ......................................................................................................................... 165
Bildstorlek .......................................................................................................................... 165
Vitbalans............................................................................................................................. 165
Inställningar för ISO-känsl. ........................................................................................... 166
Aktiv D-Lighting............................................................................................................... 166
Färgrymd............................................................................................................................ 167
Brusreducering för lång exp. (brusreducering för lång exponering) ........... 167
Brusreducering för högt ISO........................................................................................ 168
Aktiv mapp ........................................................................................................................ 169
Multiexponering.............................................................................................................. 170
Filminställning.................................................................................................................. 170
A Anpassade inställningar: Anpassa kamerainställningarna.............................. 171
A: Nollställ anpassade inställn................................................................................... 172
a: Autofokus ........................................................................................................................... 173
a1: Inställ. för AF-område.............................................................................................. 173
a2: Mittenfokuspunkt..................................................................................................... 174
a3: Inbyggd AF-hjälplampa ......................................................................................... 174
a4: AF-punktsbelysning ................................................................................................ 175
a5: Loopa val av fokuspunkt........................................................................................ 175
a6: AE-L/AF-L för MB-D80 ............................................................................................. 176
a7: Autofokus vid livevisning ...................................................................................... 176
b: Mätning/exponering ..................................................................................................... 177
b1: EV-steg för exp.kontroll ......................................................................................... 177
b2: Enkel exponeringskomp........................................................................................ 177
b3: Centrumvägt område............................................................................................. 178
b4: Finjustera optimal exponer. ................................................................................. 178
c: Timers/AE-lås..................................................................................................................... 179
c1: Avtryckarens AE-L..................................................................................................... 179
c2: Timer för ljusmätaravst........................................................................................... 179
c3: Självutlösare ............................................................................................................... 179
c4: Timer för monitoravst. ............................................................................................ 180
c5: Timer för fjärrstyrningsavst................................................................................... 180
d: Fotografering/visning ................................................................................................... 180
d1: Signal............................................................................................................................ 180
d2: Stödlinjer i sökaren.................................................................................................. 181
d3: Visning/justering av ISO-tal.................................................................................. 181
d4: Sökarvarning.............................................................................................................. 181
d5: Skärmtips .................................................................................................................... 182
d6: Bildhastighet för LS-läget...................................................................................... 182
d7: Filnummersekvens .................................................................................................. 182
d8: Visn. av fotograferingsinfo.................................................................................... 183
xi
d9: Lcd-belysning.............................................................................................................183
d10: Exponeringsfördröjning ......................................................................................183
d11: Blixtvarning ..............................................................................................................183
d12: Batterityp i MB-D80 ...............................................................................................184
e: Gaffling/blixt......................................................................................................................185
e1: Blixtslutartid................................................................................................................185
e2: Blixtläge för inbyggd blixt .....................................................................................185
e3: Modelleringsblixt ......................................................................................................191
e4: Autogafflingsinställning.........................................................................................191
e5: Auto FP .........................................................................................................................195
e6: Gafflingsföljd ..............................................................................................................195
f: Reglage.................................................................................................................................196
f1: D-omkopplare ...........................................................................................................196
f2: OK-knappen (Fotogr.läge) ......................................................................................196
f3: Tilldela FUNC.-knapp ................................................................................................197
f4: Tilldela AE-L/AF-L-knapp.........................................................................................200
f5: Anpassa funktionsrattar ..........................................................................................201
f6: Om inget minneskort finns?...................................................................................201
f7: Kasta om indikatorer.................................................................................................201
B Inställningsmenyn: Kamerainställning ..................................................................... 202
Formatera minneskort ...................................................................................................202
Lcd-ljusstyrka.....................................................................................................................202
Rengöra bildsensorn.......................................................................................................203
Fälla upp spegeln för rengör. ......................................................................................203
Videoläge ............................................................................................................................203
HDMI.....................................................................................................................................203
Världstid ..............................................................................................................................204
Språk (Language) .............................................................................................................204
Bildkommentar.................................................................................................................205
Automatisk bildrotering ................................................................................................205
Referensbild för damm ..................................................................................................206
Batteriinformation ...........................................................................................................208
GPS ........................................................................................................................................208
Eye-Fi-överföring..............................................................................................................208
Firmwareversion...............................................................................................................208
N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior ............................................. 209
Skapa retuscherade kopior ...............................................................................................210
D-Lighting...........................................................................................................................212
Rödaögonreducering .....................................................................................................212
Beskärning..........................................................................................................................213
Monokrom..........................................................................................................................214
Filtereffekter ......................................................................................................................215
Färgbalans ..........................................................................................................................216
Liten bild .............................................................................................................................216
Bildöverlägg.......................................................................................................................218
NEF-(RAW-)bearbetning................................................................................................220
Snabbretuschering..........................................................................................................221
xii
Räta upp.............................................................................................................................. 221
Distorsionskontroll.......................................................................................................... 222
Fisheye ................................................................................................................................ 222
Jämförelse sida vid sida ................................................................................................ 223
m Inställningshistorik/O Min meny ............................................................................... 224
m Inställningshistorik: Visa inställningshistorik ........................................................ 224
O Min meny: Skapa en egen meny ............................................................................... 225
Teknisk information
227
Kompatibla objektiv ............................................................................................................ 228
Kompatibla CPU-objektiv.................................................................................................. 229
Icke-CPU-objektiv ................................................................................................................ 230
Externa blixtenheter ............................................................................................................ 233
Nikon Creative Lighting System (CLS).......................................................................... 233
Blixtkontakter ........................................................................................................................ 238
Övriga tillbehör ..................................................................................................................... 239
Vårda din kamera.................................................................................................................. 243
Förvaring................................................................................................................................. 243
Rengöring ............................................................................................................................... 243
Lågpassfiltret ......................................................................................................................... 244
Vård av kamera och batteri: Varningar ......................................................................... 248
Felsökning ............................................................................................................................... 250
Sökare och visningar........................................................................................................... 250
Fotografering (Alla lägen)................................................................................................. 251
Fotografering (lägena i, j, k, l, m, n och o ) .................................................... 252
Fotografering (P, S, A, M) ................................................................................................. 252
Visning ..................................................................................................................................... 253
Övrigt........................................................................................................................................ 254
Felmeddelanden................................................................................................................... 255
Bilaga......................................................................................................................................... 258
Tillgängliga inställningar och standardvärden ......................................................... 258
Minneskortets kapacitet.................................................................................................... 262
Exponeringsprogram ......................................................................................................... 263
Gafflingsprogram................................................................................................................. 264
Blixtkontroll............................................................................................................................ 265
Tillgängliga slutartider med den inbyggda blixten................................................. 265
Bländare, ljuskänslighet och blixträckvidd................................................................. 266
Specifikationer....................................................................................................................... 267
Index.......................................................................................................................................... 276
xiii
För säkerhets skull
Undvik att skada Nikon-produkten, dig själv eller andra genom att läsa och följa nedanstående
säkerhetsföreskrifter innan du börjar använda kameran. Förvara säkerhetsanvisningarna på en
plats där alla som använder produkten har tillgång till dem.
Följande ikon anger vilka följderna kan bli om föreskrifterna i avsnittet inte följs:
här ikonen anger en varning. Läs alla varningar innan du använder den här NikonA Den
produkten, för att undvika risk för personskador.
❚❚ VARNINGAR
A Se till att solen inte hamnar i bilden
Se till att inte solen hamnar i bilden när
du fotograferar bakgrundsbelysta motiv.
Solljus som fokuseras i kameran när solen
är i eller nära bilden kan orsaka brand.
A Titta inte rakt in i solen genom sökaren
Det finns risk för bestående ögonskador
om man tittar rakt in i solen eller en
annan stark ljuskälla genom sökaren.
A Använda sökarens dioptrijustering
Var försiktig när du använder sökarens
dioptrijustering med ögat mot sökaren,
så att du inte oavsiktligt sticker fingret i
ögat.
A Stäng genast av produkten i händelse av tekniskt
fel
Koppla genast bort adaptern och ta bort
batteriet om produkten eller
nätadaptern (säljs separat) ryker eller
luktar konstigt. Var försiktig så att du inte
bränner dig. Fortsatt användning kan ge
skador. Avlägsna batteriet och lämna in
produkten på en Nikon-auktoriserad
serviceverkstad.
xiv
A Ta inte isär produkten
Undvik att vidröra produktens inre delar,
eftersom det kan leda till skador.
Eventuella produktfel bör endast
repareras av en kvalificerad tekniker. Om
du råkar tappa eller stöta till produkten
så att den öppnas, tar du bort batteriet
och/eller nätadaptern och lämnar in
produkten på en Nikon-auktoriserad
serviceverkstad.
A Använd inte produkten i närheten av
lättantändlig gas
Använd aldrig elektronisk utrustning i
närheten av lättantändlig gas, eftersom
det finns risk för explosion och brand.
A Förvara produkten utom räckhåll för barn
Underlåtenhet att följa ovanstående
försiktighetsåtgärd kan leda till
personskador.
A Låt inte barn ha kameraremmen runt halsen
Ett barn som har kameraremmen runt
halsen kan strypas.
A Hantera blixten med försiktighet
• Om du använder kameran med blixt i
närheten av hud eller andra föremål kan
det leda till brännskador.
• Om blixten utlöses nära en persons
ögon kan detta orsaka tillfällig
synförsämring. Var särskilt försiktig när
du fotograferar småbarn. Då bör blixten
aldrig vara närmare än en meter från
motivet.
A Hantera batterierna varsamt
Batterier kan läcka eller explodera till
följd av ovarsam hantering. Iaktta
följande försiktighetsåtgärder när du
hanterar batterier till produkten:
• Använd endast batterier som är
godkända för användning med den här
produkten.
• Undvik att kortsluta eller att ta isär
batteriet.
• Kontrollera att produkten är avstängd
innan du byter batteri. Om du använder
en nätadapter kontrollerar du att den
inte är inkopplad.
• Försök inte att sätta i batteriet upp och
ned eller åt fel håll.
• Utsätt inte batteriet för hög värme eller
öppen eld.
• Sänk inte ned batteriet i vatten och
utsätt det inte för väta.
• Sätt tillbaka terminalskyddet när du
transporterar batteriet. Transportera
eller förvara inte batteriet tillsammans
med metallföremål, t.ex. halsband eller
hårspännen.
• Helt urladdade batterier tenderar att
läcka. Undvik skador på produkten
genom att avlägsna batteriet om det är
urladdat.
• Sätt fast terminalskyddet och förvara
batteriet på en sval, torr plats när det
inte används.
• Batteriet kan bli varmt direkt efter
användning eller om produkten drivs
med batteri under en längre tid. Stäng
av kameran och låt batteriet svalna
innan du tar ur det.
• Avbryt genast all användning om
batteriet ändrar färg eller form.
A Hantera snabbladdaren enligt anvisningarna
• Håll snabbladdaren torr. Annars finns
det risk för brand eller elektriska stötar.
• Damm på eller i närheten av
stickkontaktens metalldelar ska tas bort
med en torr duk. Fortsatt användning
medför risk för brand.
• Rör inte vid nätkabeln och gå inte i
närheten av laddaren under åskväder.
Det medför risk för elektriska stötar.
• Skada eller modifiera inte nätkabeln,
dra inte i den, och böj den inte kraftigt.
Placera inte nätkabeln under tunga
föremål, och utsätt den inte för värme
eller öppen eld. Om isoleringen skadas
så att ledarna syns, ska nätkabeln
undersökas av en Nikon-auktoriserad
serviceverkstad. Annars finns det risk
för brand eller elektriska stötar.
• Hantera inte stickkontakten eller
laddaren med våta händer. Det medför
risk för elektriska stötar.
A Använd rätt kablar
När du ansluter kablar i in- och
utgångskontakterna ska du endast
använda de kablar som medföljer
produkten eller som säljs av Nikon.
A CD-ROM-skivor
CD-ROM-skivorna med programvara och
handböcker ska inte spelas upp i vanliga
CD-spelare. Om man spelar CD-ROMskivor i en CD-spelare avsedd för musik
kan man skada hörseln eller
utrustningen.
A Undvik kontakt med flytande kristaller
Var försiktig om monitorn går sönder så
att du inte skadar dig på det krossade
glaset, och undvik att de flytande
kristallerna från monitorn kommer i
kontakt med hud, ögon eller mun.
xv
Obs!
• Ingen del av handböckerna för den här
produkten får reproduceras, överföras,
skrivas av, översättas till ett annat språk
eller lagras i ett dokumentationssystem i
någon form eller med några medel, utan
föregående skriftligt medgivande från
Nikon.
• Nikon förbehåller sig rätten att när som
helst, utan föregående meddelande, ändra
specifikationerna för maskin- och
programvaran som beskrivs i dessa
handböcker.
xvi
• Nikon kan inte hållas ansvarigt för
eventuella skador som har uppkommit till
följd av användningen av denna produkt.
• Alla rimliga åtgärder har vidtagits för att
säkerställa att informationen i de här
handböckerna är så exakt och fullständig
som möjligt. Skulle du mot förmodan
upptäcka fel eller brister är vi tacksamma
om du påtalar felaktigheterna för
närmaste Nikon-återförsäljare (se separat
kontaktlista).
Symbol för separat insamling i europeiska länder
Denna symbol indikerar att denna produkt ska lämnas in separat.
Följande gäller endast användare i europeiska länder:
• Den här produkten ska lämnas till separat insamling vid en särskild insamlingsplats.
Släng inte produkten tillsammans med det vanliga hushållsavfallet.
• Mer information får du från återförsäljaren eller av de lokala myndigheter som
ansvarar för avfallshanteringen där du bor.
Anmärkning angående kopierings- och reproduktionsförbud
Observera att även enbart innehav av material som har kopierats eller reproducerats digitalt
med hjälp av en skanner, digitalkamera eller annan liknande enhet kan vara straffbart enligt lag.
• Upphovsrättsregler
• Material som inte får kopieras eller reproduceras
Kopiering och reproduktion av
enligt lag
upphovsrättsskyddade verk som böcker,
Det är förbjudet att reproducera sedlar,
mynt, värdepapper, statsobligationer eller
musik, målningar, träsnitt, kartor, ritningar,
premieobligationer, även om sådana
filmer och fotografier regleras av
kopior eller avbildningar är märkta med
nationella och internationella
ordet “Oäkta” eller liknande.
upphovsrättslagar. Använd inte den här
produkten i syfte att framställa olagliga
Det är förbjudet att kopiera eller
kopior eller på något sätt som strider mot
reproducera sedlar, mynt eller
gällande upphovsrättslagar.
värdepapper som används i andra länder.
Det är förbjudet att utan föregående
tillstånd av vederbörlig myndighet kopiera
eller reproducera oanvända frimärken eller
förfrankerade vykort som ges ut av staten.
Det är förbjudet att kopiera eller
reproducera frimärken som ges ut av
staten och certifierade dokument som
anges i gällande lagstiftning.
• Anmärkningar beträffande särskilda kopior och
reproduktioner
Varningar har utfärdats beträffande
kopiering och reproduktion av
värdehandlingar som ges ut av privata
företag (aktier, fakturor, checkar,
presentkort o.s.v.), busskort eller
kuponger, förutom då ett rimligt antal
kopior behövs för användning av ett
företag. Det är även förbjudet att kopiera
eller reproducera pass som har utfärdats
av statliga myndigheter, licenser som getts
ut av offentliga myndigheter och privata
grupper, ID-kort samt biljetter, t.ex.
busskort och måltidskuponger.
xvii
Kassering av datalagringsenheter
Observera att den ursprungliga bildinformationen inte raderas helt och hållet om du tar bort
bilder eller formaterar ett minneskort eller andra datalagringsenheter. Borttagna filer kan
ibland återställas från kasserade lagringsenheter med hjälp av kommersiellt tillgängliga
program, vilket kan medföra risk för uppsåtlig användning av personliga bilddata. Det vilar på
användarens ansvar att säkerställa integriteten hos sådan information.
Innan du kasserar en datalagringsenhet eller säljer eller ger den till någon annan, bör du radera
samtliga data med hjälp av ett kommersiellt borttagningsprogram, eller formatera enheten
och sedan helt och hållet fylla den igen med bilder som inte innehåller någon privat
information (t.ex. bilder på en blå himmel). Glöm inte att ersätta eventuella bilder som
används för manuell förinställning. Var försiktig när du kasserar datalagringsenheter, så att du
inte skadar dig själv.
Använd endast elektroniktillbehör från Nikon
Kameror från Nikon är designade enligt högsta standarder och innehåller komplicerade
elektroniska kretsar. Endast elektroniska tillbehör från Nikon (inklusive batteriladdare,
nätadaptrar och blixttillbehör) som är certifierade av Nikon för specifik användning med den
här digitalkameran från Nikon är tillverkade för att användas inom de användar- och
säkerhetskrav som gäller för den här elektroniska kretsen.
Användning av tillbehör av andra märken kan skada kameran och göra din Nikongaranti ogiltig. Användning av litiumjonbatterier från tredje part som inte bär
den holografiska Nikon-förseglingen som visas till höger kan leda till felfunktion
hos kameran eller resultera i att batterierna överhettas, tar eld, går sönder eller läcker.
Kontakta en lokal återförsäljare för Nikon om du vill veta mer om tillbehör från Nikon.
A
Innan du tar viktiga bilder
Se till att ta ett testfoto och kontrollera att kameran fungerar som den ska innan du tar bilder
av viktiga händelser (exempelvis bröllop eller innan du tar med dig kameran på en resa). Nikon
kan inte hållas ansvarigt för eventuella skador eller inkomstförluster till följd av felfunktion hos
produkten.
A
Livslångt lärande
Som en del av Nikons engagemang i fortlöpande produktsupport och utbildning, finns
kontinuerligt uppdaterad information tillgänglig online på följande webbplatser:
• Användare i USA: http://www.nikonusa.com/
• Användare i Europa och Afrika: http://www.europe-nikon.com/support
• Användare i Asien, Oceanien och Mellanöstern: http://www.nikon-asia.com/
På de här webbplatserna finns aktuell produktinformation, tips, svar på vanliga frågor (FAQ),
samt allmänna råd om digital bildbearbetning och fotografering. Ytterligare information kan
finnas hos närmaste Nikon-återförsäljare. Kontaktinformation finns på följande webbadress:
http://imaging.nikon.com/
xviii
XIntroduktion
X
I det här kapitlet får du den information du behöver för att använda kameran,
inklusive namn på kamerans olika delar, hur du använder kameramenyerna och hur
du förbereder kameran för användning.
Översikt ...........................................................................................................................
2
Bli bekant med kameran..............................................................................................
3
Kamerahus.....................................................................................................................................
3
Lägesratten ...................................................................................................................................
6
Kontrollpanelen...........................................................................................................................
7
Sökarvisningen ............................................................................................................................
9
Fotograferingsinformationsskärm........................................................................................
10
Funktionsrattar ............................................................................................................................
13
Montera AN-DC1 kameraremmen........................................................................................
17
BM-10 monitorlock.....................................................................................................................
17
DK-21 sökare okularskydd .......................................................................................................
17
Kameramenyer...............................................................................................................
18
Använda kamerans menyer ....................................................................................................
19
Hjälp.................................................................................................................................................
21
De första stegen.............................................................................................................
22
Ladda batteriet ............................................................................................................................
22
Sätt i batteriet...............................................................................................................................
23
Montera ett objektiv ..................................................................................................................
25
Grundläggande inställningar .................................................................................................
27
Sätta i minneskort.......................................................................................................................
29
Justera sökarens fokus ..............................................................................................................
32
1
Översikt
X
Tack för att du har valt att köpa en digital spegelreflexkamera från Nikon. Läs
instruktionerna noga för att få ut maximalt av kameran och förvara dem på en plats
där alla som använder produkten kan få tillgång till dem.
D
Använd endast tillbehör från Nikon
Tillbehör från Nikon, som är specifikt certifierade av Nikon för användning med din Nikondigitalkamera, är de enda tillbehör som är konstruerade och testade för att fungera enligt
kamerans drifts- och säkerhetskrav. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR AV ANDRA MÄRKEN KAN SKADA
KAMERAN OCH GÖRA DIN NIKON-GARANTI OGILTIG.
D
Service av kameran och tillbehören
Kameran är en precisionsenhet som kräver regelbunden service. Nikon rekommenderar
genomgång av kameran av återförsäljaren eller en Nikon-auktoriserad servicerepresentant en
gång om året eller vartannat år och service vart tredje till femte år (mot avgift). Regelbunden
genomgång och service rekommenderas särskilt vid yrkesmässig användning av kameran.
Alla tillbehör som används regelbundet tillsammans med kameran, t.ex. objektiv eller blixtar
(säljes separat), bör tas med vid genomgång eller service av kameran.
2
Bli bekant med kameran
Ägna först lite tid åt att bekanta dig med kamerakontrollerna och skärmarna. Det här
avsnittet kan vara bra att gå tillbaka till när du läser resten av handboken.
Kamerahus
X
6
7
1
8
2
9
10
3
11
12
4
13
19
5
14
15
16
20
21
22
17
23
18
24
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Lägesratt .............................................................. 6
Ögla för kamerarem.......................................17
Skärpeplansmarkering (E) .........................60
Tillbehörssko (för blixtenhet som säljes
separat)......................................................... 233
Lock till tillbehörssko.................................. 233
Strömknapp......................................................34
Avtryckare..........................................................38
E-knapp (exponeringskompensation)...90
Tvåknappsåterställningsknapp .................75
Z-knapp (mätning).......................................87
Q-knapp (formatering) ..............................30
I-knapp (utlösarläge) .................................64
AF-knapp (autofokusläge) ............................54
Tvåknappsåterställningsknapp .................75
Kontrollpanel...................................................... 7
13 Primärfunktionsratt .......................................13
14 AF-hjälplampa .............................................. 174
Självutlösarlampa ...........................................67
Lampa för rödaögonreducering................71
15 Sekundärratt.....................................................13
16 Fn-knapp ................................................197, 198
17 Granskningsknapp för skärpedjup...........82
18 Högtalare
19 Kamerahuslock............................................. 240
20 CPU-kontakter
21 Monteringsindikering ...................................25
22 Objektivfäste ....................................................60
23 Stativgänga
24 Lucka för batterifack......................................23
25 Lås för batterifacksluckan............................23
3
Kamerahus (Fortsätt)
1
X
2
3
4
10
5
11
6
12
13
7
14
8
9
1 Inbyggd blixt....................................................70
2 M-knapp (blixtläge) .......................................70
Y-knapp (blixtkompensation).................91
3 Mikrofon ...................................................50, 170
4 Infraröd mottagare ........................................69
5 D-knapp (gaffling)........................................92
6 Anslutningsskydd............ 146, 147, 149, 151
7 Objektivlåsknapp ...........................................26
8 Knapp för val av fokuseringsläge ......54, 59
4
9 Spegel........................................................43, 246
10 DC-IN-kontakt för nätadapter EH-5a (säljes
separat) eller EH-5 (säljes separat) ......239
11 USB-kontakt
Ansluta till en dator ..................................149
Ansluta till en skrivare .............................151
12 HDMI-minikontakt .......................................147
13 Videoutgång ..................................................146
14 Tillbehörskontakt .........................................241
Kamerahus (Fortsätt)
1
2
X
10
3
4
11
12
13
14
5
6
15
7
8
9
16
17
18
1 Okular..................................................................32
2 DK-21 sökare okularskydd ...........................17
3 O-knapp (radering)
Radera bilder .................................................49
Radera bilder under visning.................. 140
Q-knapp (formatering) ..............................30
4 Monitor
Livevisning .....................................................43
Visa bilder .......................................................50
Visning i helbild......................................... 128
5 K-knapp (visning) .............................. 50, 128
6 G-knapp (meny) .............................. 19, 159
7 L-knapp (hjälp/skydda) ................. 21, 139
WB-knapp (vitbalans)
Vitbalans .........................................................95
Fininställning av vitbalans........................97
Färgtemperatur ............................................99
8 W-knapp (miniatyrbild/visning/
utzoomning)............................................... 135
ISO-knapp (ISO-känslighet) .........................74
9 X-knapp (inzoomning vid visning) ....... 138
QUAL-knapp (bildkvalitetet/-storlek)
Bildkvalitet .....................................................62
Bildstorlek.......................................................63
10 Dioptrijusteringskontroll .............................32
11 AE-L/AF-L-knapp
Fokuseringslås ..............................................57
Välja roll........................................................ 200
12 a-knapp (livevisning)
Ta bilder...........................................................43
Spela in filmer ...............................................50
13 Multiväljare .......................................................19
14 J-knapp (OK) .................................................19
15 Lucka till minneskortsfack...........................29
16 Fokusväljarlås...................................................56
17 Åtkomstlampa för minneskort ...........29, 39
18 R-knapp (informationsskärm/
snabbinställningsskärm) ...................10, 12
5
Lägesratten
Med kameran kan du välja elva fotograferingslägen:
X ❚❚ Lägena P, S, A och M
Välj dessa lägen för full kontroll över kamerainställningarna.
P—Programmerad autom. (s. 80): Kameran
väljer slutartid och bländare, användaren
styr de andra inställningar.
A—Bländarstyrd tidsaut. (s. 82): Justera
bländaren för att mjuka upp
bakgrundsdetaljer eller öka skärpedjupet
för att fokusera på både huvudmotiv och
bakgrund.
S—Slutarprioritet (s. 81): Välj snabb slutartid
för att frysa motiv i rörelse, långsam slutartid
för skapa röresleoskärpa.
M—Manuell (s. 83): Matcha slutartid och
bländare för din egen kreativa avsikt.
❚❚ Autolägen
Välj dessa lägen för enkel, “rikta och ta”fotografering.
i Auto (s. 34): Kameran justerar inställningarna
automatiskt för att skapa optimalt resultat med
“rikta och ta”-enkelhet. Rekommenderas för de som
första gången använder en digitalkamera.
j Auto (blixt avstängd) (s. 34): Som ovan, förutom att
blixten inte utlöses ens när ljuset är svagt.
❚❚ Motivlägen
Att välja ett motivläge optimerar inställningarna automatiskt så att de passar det
valda motivet och gör kreativ fotografering lika lätt som att vrida lägesratten.
k Porträtt (s. 41): Tar porträtt med bakgrunden i mjukt fokus.
m Sport (s. 42): Fryser rörelse för dynamiska
sportbilder.
l Landskap (s. 41): Bevarar detaljer i
landskapsbilder.
o Nattporträtt (s. 42): Tar porträtt mot en
svagt upplyst bakgrund.
n Närbild (s. 42): Ta livfulla närbilder på
blommor, insekter och andra små motiv.
6
Kontrollpanelen
14
13
1
2
12
11
10
9
8
3
4
5
6
1 Slutartid
Slutarprioritet................................................81
Manuellt exponeringsläge .......................83
Exponeringskompensationsvärde............90
Blixtkompensationsvärde............................91
Finjustering av vitbalans ..............................97
Färgtemperatur för vitbalans......................99
Förinställningsnummer för vitbalans ... 100
Antal bilder i gafflingsskevens ...................92
2 Batteriindikator................................................34
3 Blixtläge..............................................................71
4 Bildstorlek..........................................................63
5 Bildkvalitet.........................................................62
6 Indikator för finjustering av vitbalans .....97
7 Vitbalans.............................................................95
X
7
8 Kompensationsindikator för ISOkänslighet
ISO-känslighet ..............................................74
ISO-visning och justering ...................... 181
9 “K” (visas när minne finns för fler än 1 000
exponeringar) ...............................................35
10 Ljudsignalindikator..................................... 180
11 Indikator för GPS-anslutning................... 124
12 Utlösarläge........................................................64
13 Bländare (f-tal)
Bländarstyrd tidsaut. ..................................82
Manuellt exponeringsläge .......................83
Gafflingssökning
AE-/blixtgaffling...........................................92
Vitbalansgaffling....................................... 191
Gafflingsprogram ..................................... 264
14 Färgtemperatur ...............................................99
A
Minneskort med stor kapacitet
Om det finns tillräckligt med minne kvar på minneskortet för att
lagra 1 000 bilder eller fler med de aktuella inställningarna, visas
antalet återstående bilder i tusental avrundat nedåt till närmaste
hundratal (1 260 bilder visas till exempel som 1,2 K).
7
Kontrollpanelen (Fortsätt)
X
15
28
16
27
17
26
18
25
24
23
19
22
21
20
15 Blixtkompensationsindikator.....................91
16 Indikator för “Klocka ej inställd”
Klockbatteri ...................................................27
Varningar ..................................................... 255
17 Indikator för flexibelt program ..................80
18 Mätning..............................................................87
19 Fokuspunkter ...................................................56
Inställn. för AF-område.............................. 173
20 Autofokusläge .................................................54
21 Indikator för svartvitt ................................. 181
22 Antal återstående exponeringar.............. 35
Antal återstående bilder innan
minnesbufferten blir full...........................65
Inspelningsindikator för förinställd
vitbalans ...................................................... 101
Indikator för fotograferingsläge............. 148
ISO-känslighet
ISO-känslighet ..............................................74
Visning/justering av ISO-tal .................. 181
23 Indikator för ISO-känslighet ....................... 74
Indikator för automatisk
ISO-känslighet ............................................166
24 Statusindikator för gaffling
AE/blixtgaffling ............................................ 92
Vitbalansgaffling .......................................191
ADL-gaffling ................................................193
25 Gafflingsindikator .......................................... 92
26 Vitbalansgafflingsindikator ......................191
27 Indikator för
exponeringskompensation....................... 90
28 Indikator för multiexponering.................121
A
LCD-belysningar
Om du håller ned strömbrytaren i läge D aktiveras
exponeringsmätarna och kontrollpanelens
bakgrundsbelysning (Lcd-belysning), som gör det möjligt
att läsa på skärmen i mörker. När du släpper
strömknappen fortsätter belysningen att vara tänd i sex
sekunder (standardinställning) eller tills du trycker på
avtryckaren eller vrider strömknappen till D igen.
8
Strömknapp
Sökarvisningen
1
5
2
6
7
3
4
X
15
9 10
8
20
11
12
21
13 14
16
17 18 19
22
24
25
23
1 Stödraster (visas när du väljer På för
anpassad inställning d2) ........................ 181
2 Referenscirkel för centrumvägd
mätning...........................................................87
3 Batteriindikator * .............................................34
4 Indikator för svartvitt * ............................... 181
5 Fokuspunkter ................................54, 173, 174
6 Mittenfokuspunkt (smal bild).................. 174
7 Mittenfokuspunkt (bred bild).................. 174
8 Varning för “Inget minneskort” *............. 181
9 Fokusindikator ..........................................38, 60
10 Låsindikator för blixtvärde (FV) .............. 198
11 Slutartid ......................................................81, 83
12 Bländare (f-tal) ..........................................82, 83
13 Batteriindikator................................................34
14 Vitbalansgafflingsindikator...................... 191
15 Gafflingsindikator...........................................92
16 Indikator för ISO-känslighet........................74
17 Antal återstående exponeringar.............. 35
Antal återstående bilder innan
minnesbufferten blir full...........................65
Indikator för lagring av vitbalans........... 101
Exponeringskompensationsvärde ...........90
Blixtkompensationsvärde............................91
Indikator för fotograferingsläge............. 148
ISO-känslighet ....................................... 74, 181
18 “K” (visas när minne finns för fler än 1 000
exponeringar) ...............................................35
19 Blixt klar-indikator..........................................42
20 Autoexponeringslås (AE) .............................88
21 Elektronisk analog
exponeringsvisning....................................84
Exponeringskompensation ........................90
22 Blixtkompensationsindikator.....................91
23 Indikator för
exponeringskompensation .....................90
24 Indikator för automatisk
ISO-känslighet ........................................... 166
25 Kompensationsindikator för
ISO-känslighet ..............................................74
* Kan döljas med anpassad inställning d4 (s. 181).
D
Sökarvisningen
På grund av egenskaperna för den här typen av sökarvisning kan du lägga märke till fina linjer
som strålar ut från den markerade fokuspunkten. Detta är normalt och tyder inte på något fel.
Om batteriet är helt urladdat eller inget batteri är isatt försvagas visningen i sökaren.
Sökarskärmen blir tydlig igen när ett fulladdat batteri sätts i.
D
Kontrollpanel och sökarskärm
Responstiderna och ljusstyrkan för kontrollpanelen och sökarskärmen kan variera beroende
på temperaturen.
9
Fotograferingsinformationsskärm
X
Fotograferingsinformation, t.ex. slutartid, bländare,
återstående antal exponeringar och inställning för AFområde, visas på monitorn när du trycker på R-knappen.
Tryck på R-knappen igen för att ändra de markerade
inställningarna (se s. 12). Du rensar fotograferingsinformationen genom att trycka på knappen R igen eller
genom att trycka ned avtryckaren halvvägs. Med
standardinställningar stängs monitorn av automatiskt om
inga åtgärder vidtas inom omkring 10 sekunder.
12
3
4
5
6
7
20
19
8
9
10
11
18
17
16
15
14
21 22 23 24 25
13
12
26
37
27
28
29
30
36
35
34
33
A
R-knapp
32
31
Se även
Information om hur du väljer hur lång tid monitorn ska vara påslagen finns i Anpassad
inställning c4 (Timer för monitoravst., s. 180). Om du vill få information om hur du ändrar
färgen på tecknen på fotograferingsinformationsskärmen, se Anpassad inställning d8 (Visn.
av fotograferingsinfo, s. 183).
10
Fotograferingsinformationsskärm (Fortsätt)
1 Fotograferingsläge
i auto/j auto (blixt avstängd).............34
Motivlägen .....................................................41
Lägena P, S, A och M .....................................78
2 Indikator för flexibelt program ..................80
3 Slutartid
Slutarprioritet................................................81
Manuellt exponeringsläge .......................83
Exponeringskompensationsvärde............90
Blixtkompensationsvärde............................91
Färgtemperatur ...............................................99
Antal bilder i gafflingssekvens ......... 92, 191
4 Bländare (f-tal)
Bländarstyrd tidsaut....................................82
Manuellt exponeringsläge .......................83
Gafflingssökning
AE/blixtgaffling.............................................92
Vitbalansgaffling....................................... 191
Gafflingsprogram...................................... 264
5 Utlösarläge ........................................................64
6 Hastighet för seriefotografering...... 64, 182
7 Indikator för fjärrkontrolläge......................68
Självutlösarläge ...............................................66
8 Indikator för ISO-känslighet........................74
Indikator för automatisk
ISO-känslighet............................................ 166
9 Signalindikator.............................................. 180
10 “K” (visas när minne finns för fler än 1 000
exponeringar) ...............................................35
11 Vitbalans.............................................................95
Indikator för finjustering av vitbalans .....97
12 AE-L/AF-L-knappval ........................................ 200
13 Fn-knappval.................................................... 197
14 Bildkontrollindikator................................... 108
15 Aktiv D-Lighting-indikator ......................... 119
16 Indikator för brusreducering vid hög ISOkänslighet .................................................... 168
17 Indikator för brusreducering för lång
exponering.................................................. 167
18 Mätning..............................................................87
19 Blixtläge .............................................................71
Blixtkontrolläge för
valfria blixtenheter................................... 233
20 Elektronisk analog
exponeringsvisning ....................................84
Exponeringskompensation.........................90
Indikator för pågående gaffling
AE/blixtgaffling ............................................92
Vitbalansgaffling....................................... 191
ADL-gaffling ............................................... 193
21 Indikator för nätadapter...............................34
22 Låsindikator för blixtvärde (FV) .............. 198
23 Blixtkompensationsindikator.....................91
24 Indikator för
exponeringskompensation .....................90
25 Indikator för multiexponering.................. 121
26 Gafflingsindikator
AE/blixtgaffling ............................................92
Vitbalansgaffling....................................... 191
ADL-gaffling ............................................... 193
27 Gafflingsmängd D-Lighting ...................... 193
28 Bildkommentarsindikator......................... 205
29 Autofokusläge..................................................54
30 ISO-känslighet ....................................... 74, 181
31 Antal återstående exponeringar.............. 35
32 Indikator för GPS-anslutning................... 124
33 Indikator för automatisk AF ..................... 173
Indikator för 3D-följning ........................... 173
Fokuspunkt .......................................................54
Indikator för instn. för AFområde .......... 173
34 Bildstorlek..........................................................63
35 Bildkvalitet ........................................................62
36 Indikator för “Klocka ej inställd”...... 27, 255
37 Kamerabatteriindikator................................34
Skärm för MB-D80 batterityp .................. 184
MB-D80 batteriindikator ........................... 184
X
11
❚❚ Ändra inställningar i fotograferingsinformationsskärmen (Snabbinställningsskärm)
X
Ändra inställningar för de poster som listas nedan genom att
trycka på R-knappen på fotograferingsinsformationsskärmen.
Markera posten med multiväljaren och tryck på J för att gå till
menyn för den markerade posten.
R-knapp
7
1
1
2
3
4
12
2
3
4
Brusreducering för lång exponering .... 167
Hög ISO-brusreducering........................... 168
Aktiv D-Lighting .......................................... 119
Bildkontroll .................................................... 108
5
6
5 Fn-knappval ....................................................197
6 AE-L/AF-L-knappval.........................................200
7 Tipsskärm ........................................................182
Funktionsrattar
Primärfunktions- och sekundärrattarna kan användas var för sig eller i kombination
med andra kontroller när du vill justera olika inställningar.
M-knappen:
blixtläge och
blixtkompensation
X
D-knappen:
gaffling
Sekundärratt
E-knappen :
exponeringskompensation
I-knappen: utlösarläge
B-knappen: autofokusläge
Primärfunktionsratt
Z-knappen: mätning
L (WB)-knappen:
vitbalans
W (ISO)-knappen:
ISO-känslighet
X (QUAL)-knappen:
bildkvalitet/bildstorlek
❚❚ Bildkvalitet och bildstorlek
Inställning av bildkvalitet
(s. 62).
+
X (QUAL)knappen
Primärfunktionsratt
Kontrollpanel
13
Välj bildstorlek (s. 63).
+
X
X (QUAL)knappen
Sekundärratt
Kontrollpanel
Primärfunktionsratt
Kontrollpanel
❚❚ Autofokusläge
Välj ett autofokusläge (s. 54).
+
B-knappen
❚❚ Utlösarläge
Välj ett utlösarläge (s. 64).
+
I-knappen
Primärfunktionsratt
Kontrollpanel
❚❚ ISO-känslighet
Ställ in ISO-känslighet (s. 74).
+
W ISOknappen
Primärfunktionsratt
Kontrollpanel
Läge P
Primärfunktionsratt
Kontrollpanel
❚❚ Exponering
Välj en kombination av
bländare och slutartid
(exponeringsläge P, s. 80).
14
Välj en slutartid
(exponeringsläge S eller M, se
s. 81, 83).
X
Läge S
eller M
Primärfunktionsratt
Kontrollpanel
Välj en bländare
(exponeringsläge A eller M,
s. 82, 83).
Läge A
eller M
Sekundärratt
Kontrollpanel
Primärfunktionsratt
Kontrollpanel
Välj mätningsmetod (s. 87).
+
Z-knappen
Ställ in
exponeringskompensation
(s. 90).
+
E-knappen
Aktivera eller avbryt gaffling/
välj antal bilder i en
gafflingssekvens (s. 92, 191).
Visas inte i ADL-gaffling
(s. 193).
Primärfunktionsratt
Kontrollpanel
+
D-knappen
Primärfunktionsratt
Kontrollpanel
15
X
Välj steg för
gafflingsexponering (s. 92,
192).
+
D-knappen
Sekundärratt
Kontrollpanel
Primärfunktionsratt
Kontrollpanel
❚❚ Vitbalans
Välj en vitbalansinställning
(s. 95).
+
L (WB)knappen
Finjustera vitbalans (s. 97),
ställ in färgtemperatur (s. 99)
eller välj en förinspelad
vitbalans (s. 106).
+
L (WB)knappen
Sekundärratt
Kontrollpanel
Primärfunktionsratt
Kontrollpanel
❚❚ Blixtinställningar
Välj blixtläge (s. 71).
+
M-knappen
Justera blixtkompensation
(s. 91).
+
M (Y)-knappen
16
Sekundärratt
Kontrollpanel
Montera AN-DC1 kameraremmen
Fäst remmen såsom visas nedan.
X
BM-10 monitorlock
Ett genomskinligt plastlock medföljer kameran för att hålla
monitorn ren och skydda den när kameran inte används. För
att montera locket för du in den utskjutande delen på locket i
motsvarande spår på kamerahuset (q) och trycker på nedre
delen av locket tills det klickar i läge (w).
Om du vill ta bort locket håller du ordentligt i kameran och
drar försiktigt nedre delen av locket utåt så som visas till
höger.
DK-21 sökare okularskydd
Innan du fäster DK-5 sökarens okularskydd och andra
sökartillbehör (s. 239), ska du ta bort okularskyddet genom att
placera fingrarna under flänsarna på vardera sida och skjuta
av det såsom visas till höger.
17
Kameramenyer
X
Du kan nå de flesta fotograferings-, visnings- och
inställningsalternativen via kamerans menyer. Du visar
menyerna genom att trycka på G-knappen.
G-knappen
Flikar
Välj mellan visning, fotografering, anpassade
inställningar, inställning, retuschering och
menyer för inställningshistorik (se nedan).
Reglaget visar positionen i
den aktuella menyn.
Aktuella
inställningar
visas med ikoner.
Q
Om “Q” visas kan du
trycka på L för att se
hjälpen för aktuellt
alternativ (s. 21).
Menyalternativ
Alternativ i aktuell meny.
Du kan välja mellan följande menyer:
D Visning
C Fotografering
Anpassade
A
inställningar
(s. 160)
(s. 165)
Justera visningsinställningar och hantera foton.
Justera fotograferingsinställningar.
(s. 171)
Anpassa kamerainställningar.
B Inställningar
(s. 202)
N Retuschering
(s. 209)
m Inställningshistorik (s. 224)
18
Formatera minneskort och ange grundläggande
kamerainställningar.
Skapa retuscherade kopior av befintliga bilder.
Välj mellan de tjugo senast använda menyposterna. Om du
vill, kan en anpassad meny (“Min meny”) visas i stället för
Inställningshistorik (s. 224).
Använda kamerans menyer
Multiväljaren och J-knappen används för att navigera i kameramenyerna.
Flytta markören uppåt
Avbryt och återgå
till föregående
meny
J-knappen
Välj det markerade
alternativet
X
Välj markerat
alternativ eller
visa undermeny
Flytta markören nedåt
Följ stegen nedan för att navigera i menyerna.
1
Visa menyerna.
G-knappen
Tryck på G-knappen för att visa menyerna.
2
Markera ikonen för den aktuella menyn.
Tryck på 4 när du vill markera ikonen för den
aktuella menyn.
3
Välj en meny.
Tryck på 1 eller 3 när du vill placera markören i
den valda menyn.
19
4
Placera markören på den valda menyn.
Tryck på 2 när du vill placera markören i den
valda menyn.
X
5
Markera ett menyalternativ.
Tryck på 1 eller 3 för att markera ett
menyalternativ.
6
Visningsalternativ.
Tryck på 2 när du vill visa alternativ för det
valda menyalternativet.
7
Markera ett alternativ.
Tryck på 1 eller 3 för att markera ett
alternativ.
8
Välj det markerade alternativet.
Tryck på J för att välja det markerade alternativet. Tryck på
knappen G om du vill avbryta utan att göra något val.
Observera följande:
• Menyalternativ som visas i grått är inte tillgängliga.
• Om du trycker på 2 eller mitten av multiväljaren har det oftast samma effekt som
om du trycker på J-knappen. Det är bara i vissa fall som ett val endast kan göras
genom att du trycker på J.
• Tryck ned avtryckaren halvvägs för att avsluta menyerna och återgå till
fotograferingsläge (s. 35).
A
Använda funktionsrattarna
Primärfunktionsratten kan användas för att flytta markören uppåt eller nedåt,
sekundärfunktionsratten för att flytta markören åt höger eller vänster. Sekunddärratten kan
inte användas för att göra ett val.
20
Hjälp
Om en Q-ikon visas i det nedre vänstra hörnet på monitorn
kan du visa hjälpavsnittet genom att trycka på L-knappen.
Om du trycker ned knappen visas en beskrivning av det
alternativ eller den meny som är vald. Tryck på 1 eller 3 för
att bläddra genom skärmen.
X
Q-ikon
L-knappen
21
De första stegen
Ladda batteriet
X
Kameran strömförsörjs med det uppladdningsbara litiumjonbatteriet EN-EL3e
(medföljande).
Det EN-EL3e-batteri som medföljer kameran är inte laddat. För att maximera
fotograferingstiden bör du ladda batteriet i den medföljande snabbladdaren,
MH-18a, före användning. Omkring två och en kvarts timme krävs för att ladda
batteriet helt när det är helt urladdat.
1
Koppla in laddaren.
Sätt i kontakten till nätadaptern i batteriladdaren och sätt
sedan i nätkabeln i ett eluttag.
Ta bort terminalskyddet.
3
Sätt i batteriet.
Sätt i batteriet i laddaren. Lampan CHARGE blinkar när
batteriet laddas.
22
n
io
Li-
Ta bort terminalskyddet från batteriet.
BA
TT
ER
Y
PA
CK
2
4
Ta ur batteriet när laddningen är klar.
Laddningen är klar när lampan CHARGE slutar blinka.
Avlägsna batteriet och koppla ur laddaren.
X
Sätt i batteriet
1
Stäng av kameran.
Strömknapp
Stäng av kameran innan du sätter in eller tar ut
batterier.
2
Öppna batterifacksluckan.
Öppna batterifacksluckan på kamerans undersida.
3
Sätt i batteriet.
Sätt i batteriet så som visas till höger.
4
Stäng batterifacksluckan.
❚❚ Ta ur batteriet
Slå av kameran innan du tar ur batteriet. För att förhindra kortslutning bör du sätta
tillbaka terminalskyddet när batteriet inte används.
23
D
X
Batteriet och laddaren
Läs och följ varningarna och försiktighetsanvisningarna på sidorna xiv–xv och 248–249 i denna
handbok. Använd inte batteriet vid en omgivande temperatur under 0 °C eller över 40 °C.
Ladda batteriet inomhus vid en omgivande temperatur mellan 5 till 35 °C. För bästa resultat
laddar du batteriet vid temperaturer över 20 °C. Batterikapaciteten kan tillfälligt sjunka vid låg
temperatur eller om det används i temperaturer under den temperatur det laddades i. Om
batteriet laddas vid en temperatur under 5 °C, kan indikatorn för batteriets livslängd i
Batteriinformation (s. 208) visa en tillfällig minskning.
Batteriet kan vara varmt direkt efter användning. Vänta tills batteriet har svalnat innan du
laddar upp det igen.
Använd laddaren endast med kompatibla batterier. Koppla från laddaren när den inte
används.
D
Inkompatibla batterier
Kameran kan inte användas med EN-EL3 eller EN-EL3a litiumjonbatterier till D100, D70-serien,
eller D50 eller med MS-D70 CR2-batterihållare.
A
EN-EL3e litiumjonbatterier
Medföljande EN-EL3e delar information med kompatibla enheter, vilket gör det möjligt för
kameran att visa batteriladdningen i sex nivåer (s. 34). Alternativet Batteriinformation i
inställningsmenyn ger information om batteriets laddning, livslängd och antalet bilder som
tagits sedan batteriet senast laddades (s. 208).
24
Montera ett objektiv
Var försiktig så att det inte kommer in damm i kameran när objektivet avlägsnas.
Objektivet AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3,5-5,6 G ED VR används i handboken i
illustrationssyfte.
X
Monteringsindikering
Brännviddsindex
Brännviddsskala
Objektivskydd (s. 273)
CPU-kontakter (s. 228)
Objektivlock
Bakre skydd
Fokuslägesväljare (s. 25, 273)
Zoomring
1
VR-reglage (vibrationsreducering)
Fokusring (s. 59, 273)
Ta av det bakre objektivlocket och kamerahuslocket.
Efter att du har stängt av kameran tar du bort det bakre objektivlocket och
kamerahuslocket.
q w
2
Montera objektivet.
Rikta in monteringsindikatorn på
objektivet mot monteringsindikatorn
på kamerahuset och sätt objektivet i
kamerans bajonettfattning. Var försiktig
så att du inte trycker på
objektivlåsknappen, och rotera
objektivet moturs tills det fäster med ett
klick.
Montering
sindikering
Om objektivet är utrustat med en A-M- eller M-/A-Mväljare väljer du A (autofokus) eller M/A (autofokus med
manuell prioritet).
25
❚❚ Demontera objektivet
X
Se till att kameran är avstängd innan du tar bort eller byter
objektiv. Ta bort objektivet genom att hålla objektivlåsknappen
nedtryckt samtidigt som du vrider objektivet medsols. När du
har monterat av objektivet sätter du tillbaka objektivlocket och
kamerahuslocket.
❚❚ Vibrationsreducering (VR)
Objektiven AF-S DX Zoom-Nikkor 18–105mm f/3,5–5,6G VR stöder
vibrationsreducering (VR), vilket minskar oskärpa orsakat av kameraskakning även
då kameran panoreras, och gör att slutartiderna sänks av cirka 3 EV vid en
fokuseringslängd på 105mm (Nikonmått; effekterna kan variera med användaren
och fotograferingsförhållandena).
För att använda vibrationsreducering skjuter du VR-reglaget
till ON (PÅ). Vibrationsreducering aktiveras när slutarknappen
trycks ned halvvägs, och minskar effekterna av
kameraskakning på bilden i sökaren och förenklar
kompositionsprocessen i både autofokusläge och manuellt
läge. När kameran panoreras, gäller vibrationsreducering
endast rörelse som inte är del av panoreringen (om kameran
panoreras horisontellt, till exempel, gäller
vibrationsreducering endast vid vertikal skakning), och gör
det enklare att panorera kameran smidigt i en vid båge.
Vibrationsreducering kan stängas av genom att skjuta VR-reglaget till OFF (AV). Stäng
av vibrationsreduceringen när kameran är säkert monterad på ett stativ, men låt den
vara på när stativhuvudet inte är säkrat eller när ett enbensstativ används.
D
CPU-objektiv med bländarringar
Om objektivet är utrustat med en bländarring (s. 228) låser du bländaren vid den minsta
inställningen (det högsta f-talet). Mer information finns i handboken till objektivet.
D
Vibrationsreducering
Stäng inte av kameran eller ta bort objektivet så länge som vibrationsreduceringen är
aktiverad. Om strömmen till objektivet stängs av när vibrationsreducering är på kan objektivet
rassla om du skakar på det. Detta är inte något fel och kan korrigeras genom att sätta tillbaka
objektivet och sätta på kameran.
Vibrationreducering avaktiveras när den inbyggda blixten laddas. Med aktiverad
vibrationsreducering kan bilden i sökaren bli oskarp sedan slutaren utlösts. Detta visar inte på
något fel.
26
Grundläggande inställningar
En dialogruta för val av språk visas första gången kameran sätts på. Välj ett språk och
ställ in tid och datum. Om tid och datum inte ställs in, kommer B att blinka i
monitorn och tid och datum som spelats in med bilden kommer att bli felaktiga.
1
Sätt på kameran.
X
Strömknapp
En dialogruta för val av språk visas.
2
Välj språk.
Tryck på 1 eller 3 för att välja önskat språk och tryck på
J.
3
Välj en tidszon.
En dialogruta för val av tidszon visas. Tryck på 4 eller 2
för att markera lokal tidszon (fältet UTC visar skillnaden
mellan den valda tidszonen och Coordinated Universal
Time, eller UTC, i timmar) och tryck sedan på J.
4
Aktivera eller inaktivera sommartid.
Alternativen för sommartid visas. Sommartiden är
avaktiverad som standard, men om det är sommartid i
den lokala tidszon där du befinner dig trycker du på 1 för
att markera På och trycker sedan på J.
5
Ställ in datum och tid.
Dialogrutan som visas till höger öppnas. Tryck på 4 eller
2 för att välja ett alternativ och 1 eller 3 för att ändra.
Tryck på J när klockan är inställd på rätt datum och tid.
27
6
Ange ett datumformat.
Tryck på 1 eller 3 för att välja i vilken ordning du vill visa
år, månad och dag och tryck sedan på J.
X
7
Återgå till fotograferingsläge.
Tryck ned avtryckaren halvvägs om du vill återgå till
fotograferingsläget.
A
Inställningsmenyn
Inställningar för språk och datum/tid kan när som helst ändras med hjälp av alternativen Språk
(Language) (säljes separat) (s. 204) och Världstid (s. 204) i inställningsmenyn.
A
Klockbatteriet
Kameraklockan drivs av en oberoende, uppladdningsbar kraftkälla, som laddas vid behov när
huvudbatteriet sitter i kameran eller när kameran drivs med en EH-5a eller EH-5-nätadapter
(säljes separat) (s. 239). Två dagars laddning driver klockan i cirka tre månader. Om ikonen B
blinkar på kontrollpanelen är klockbatteriet slut och klockan har återställts. Ställ in tid och
datum för klockan.
A
Kameraklockan
Kameraklockan har inte lika hög precision som de flesta vanliga klockor. Kontrollera tiden
regelbundet och ställ om vid behov.
28
Sätta i minneskort
Kameran lagrar bilder på Secure Digital (SD) minneskort (säljes separat).
1
Stäng av kameran.
X
Strömknapp
Stäng alltid av kameran innan du sätter in eller
tar ut minneskort.
2
Öppna locket till kortfacket.
Skjut ut locket till minneskortfacket (q) och öppna
kortfacket (w).
3
Sätt i minneskortet.
Håll minneskortet såsom visas till höger, och skjut in det
tills det klickar på plats. Minneskortets åtkomstlampa
tänds i några sekunder. Stäng locket till
minneskortsfacket.
D
Sätta i minneskort
Om du sätter i minneskortet upp och ned eller bak och fram
kan det skada kameran eller kortet. Kontrollera att du sätter i
kortet i rätt riktning och åt rätt håll.
Framsida
Åtkomstlampa
Om C visas på kontrollpanelen såsom visas till höger,
ska du formatera kortet enligt beskrivningen på nästa
sida.
D
Åtkomstlampa
Ta inte bort batteriet eller koppla loss strömmen när minneskortets åtkomstlampa är tänd.
Kortet kan skadas om du inte följer denna föreskrift.
29
❚❚ Formatera minneskort
Minneskort måste formateras sedan de använts i andra enheter. Formatera kortet
enligt beskrivningen nedan.
X D Formatera minneskort
Om du formaterar minneskorten tas alla bilder och data bort permanent. Kontrollera att du
kopierar alla bilder, och övriga data som du vill behålla, till en dator innan du fortsätter (s. 148).
1
Sätt på kameran.
Strömknapp
2
Tryck på Q-knapparna.
O-knappen
Z-knappen
Håll ned knapparna Q (Z och O) samtidigt i
omkring två sekunder.
På skärmarna för slutartid visas ett blinkande
C på kontrollpanelen och i sökaren. För
att avsluta utan att formatera minneskortet
väntar du sex sekunder (standardinställning)
tills C slutar blinka, eller trycker på valfri
knapp utom på knapparna Q (Z och O).
3
Tryck på Q-knapparna igen.
Tryck på Q (Z och O)-knapparna samtidigt en gång till medan C blinkar för
att formatera minneskortet. Mata inte ut minneskortet eller koppla från
strömmen under formateringen.
När formateringen är klar visas antalet bilder som kan
lagras med de aktuella inställningarna på
kontrollpanelen och i sökaren.
30
❚❚ Ta ur minneskort
Sedan du kontrollerat att åtkomstlampan är avstängd, stänger
du av kameran, öppnar locket till minneskortsfacket och
trycker in kortet så att det matas ut (q). Sedan kan
minneskortet avlägsnas för hand (w).
X
D
Minneskort
• Minneskorten kan bli varma efter användning. Var försiktig när du avlägsnar minneskort
från kameran.
• Minneskort som har formaterats på en dator eller annan enhet måste omformateras i
kameran innan de kan användas för lagring eller visning.
• Stäng av kameran innan du sätter in eller tar ut minneskort. Under formatering och medan
data sparas, raderas eller kopieras till en dator får du inte ta ut minneskorten ur kameran,
stänga av kameran eller ta ur eller koppla från strömkällan. Om du inte följer dessa
föreskrifter kan det leda till dataförlust eller skador på kameran eller kortet.
• Vidrör inte kortkontakterna med fingrarna eller metallföremål.
• Kortet får inte böjas, tappas eller utsättas för slag.
• Korthöljet får inte utsättas för våldsam behandling. Kortet kan skadas om du inte följer
denna föreskrift.
• Får inte utsättas för vatten, stark värme, hög luftfuktighet eller direkt solljus.
A
Om inget minneskort finns
Om det inte sitter något minneskort i kameran, visas S på
kontrollpanelen och i sökaren och en ikon syns i sökaren såsom
visas till höger. Om kameran är avstängd med ett fulladdat ENEL3e-batteri och inget minneskort är isatt, visas S på
kontrollpanelen och en ikon visas i sökaren.
A
Skrivskyddsbrytare
Minneskort är utrustade med en skrivskyddsbrytare för att
förhindra oavsiktlig förlust av data. När denna brytare är i
“låst” läge kan inte fotos visas eller raderas och minneskortet
kan inte formateras. För att låsa upp minneskortet skjuter du
brytaren till “skriv”-läge.
Skrivskyddsbrytare
A
Se även
Se sidan 202 om du vill ha information om hur du formaterar minneskort med alternativet
Formatera minneskort på inställningsmenyn.
31
Justera sökarens fokus
X
Kameran är utrustad med dioptrijustering för att hantera individuella synvariationer.
Kontrollera att sökarens skärm är i fokus innan du komponerar bilden i sökaren.
1
Ta av objektivlocket och sätt på
kameran.
2
Fokusera sökaren.
Strömknapp
Vrid dioptrireglaget tills sökarens skärm och
fokuspunkt är skarpt fokuserade. Var försiktig
när du använder sökarens dioptrireglage med
ögat mot sökaren, så att du inte oavsiktligt
sticker in ett finger eller en nagel i ögat.
Fokuspunkt
A
Sökarlinser för dioptrijustering
Korrigerande objektiv (säljes separat, s. 239) kan användas för att justera sökarens dioptrital
ytterligare.
32
sGrunderna för fotografering och
visning
s
I det här avsnittet beskrivs grunderna för att ta och visa fotografier i auto- och
motivlägena. Det förutsätter att kamerans standardinställningar används; för
information om hur du återställer standardinställningarna, se sidan 258.
“Peka och ta”-fotografering (lägena i och j) .......................................................
34
Steg 1: Sätt på kameran............................................................................................................
34
Steg 2: Välja fotograferings- och fokuseringslägen........................................................
36
Steg 3: Kontrollera kamerainställningarna. .......................................................................
36
Steg 4: Komponera bilden .......................................................................................................
37
Steg 5: Fokusera...........................................................................................................................
38
Steg 6: Ta bilden ..........................................................................................................................
39
Kreativ fotografering (Motivlägena)..........................................................................
41
k Porträtt.......................................................................................................................................
41
l Landskap...................................................................................................................................
41
n Närbild .......................................................................................................................................
42
m Sport ...........................................................................................................................................
42
o Nattporträtt..............................................................................................................................
42
Komponera bilder i monitorn (Live-visning) ...........................................................
43
Grundläggande visning ...............................................................................................
48
Radera oönskade bilder............................................................................................................
49
Spela in och visa filmer (live-visning) ........................................................................
50
A
Använda ett CPU-objektiv
Auto- och motivlägena är endast tillgängliga med CPU-objektiv. Om dessa lägen väljs när ett
icke-CPU-objektiv är monterat, avaktiveras avtryckaren.
33
“Peka och ta”-fotografering
(lägena i och j)
s
Detta avsnitt beskriver hur du tar foton i i-läge (auto), ett
automatiskt “peka och ta”-läge där de flesta inställningarna styrs av
kameran som svar på fotograferingsförhållandena, och i vilket blixten
avfyras automatiskt om motivet är dåligt upplyst. För att ta bilder
med blixten avstängd samtidigt som kameran styr andra
inställningar, vrider du lägesratten till j för att välja autoläge (blixt
avstängd).
Steg 1: Sätt på kameran
1
Sätt på kameran.
Strömknapp
Ta av linsskyddet och sätt på kameran.
Kontrollpanelens och sökarens displayer
tänds.
2
Kontrollera batterinivån.
Kontrollera batterinivån i sökaren eller på kontrollpanelen.
Kontrollpanel
L
K
J
I
Sökare
—
—
Beskrivning
Batteriet är fulladdat.
Batteriet är delvis urladdat.
Låg batterinivå. Håll ett fulladdat reservbatteri i beredskap
eller förbered för laddning av batteri.
H
d
Batteriet är urladdat; avtryckaren inaktiverad. Ladda eller byt
(blinkar)
(blinkar) batteri.
Obs! När kameran strömsätts av en EH-5a eller EH-5 nätadapter (säljs separat), visas inte
batterinivån; i stället syns en 9-ikon i fotograferingsinformationsskärmen (s. 10).
H
34
d
3
Kontrollera antalet återstående exponeringar.
Exponeringsräknaren på kontrollpanelen och i
sökaren visar antalet bilder som kan lagras på
minneskortet. Kontrollera antalet återstående
exponeringar.
s
Om det inte finns tillräckligt med minne för att lagra
ytterligare bilder vid de aktuella inställningarna,
blinkar displayen såsom visas till höger. Inga fler
bilder kan tas tills minneskortet har bytts ut (s. 31)
eller bilder har raderats (s. 49, 162).
A
Minneskort med stor kapacitet
Om det finns tillräckligt med minne kvar på minneskortet för att
lagra 1 000 bilder eller fler med de aktuella inställningarna, visas
antalet återstående bilder i tusental avrundat nedåt till
närmaste hundratal (om det t.ex. finns plats för 1 260 bilder
visar exponeringsmätaren 1,2 K).
A
Automätning av
Med standardinställningarna, stängs sökaren och displayerna för slutartid och bländaren på
kontrollpanelen av, om inga åtgärder utförs under cirka sex sekunder (automätning av) för att
minska batteriförbrukningen. Tryck ned avtryckaren halvvägs om du vill återaktivera
sökardisplayen (s. 38).
6s
Exponeringsmätare Exponeringsmätare
på
av
Exponeringsmätare
på
Du kan justera hur lång tid det tar innan exponeringsmätarna slås av automatiskt genom att
använda Anpassad inställning c2 (Timer för ljusmätaravst., s. 179).
A
Display för kamera av
Om kameran stängs av med batteri och minneskort i, visas bildräknaren
och antalet återstående exponeringar (vissa minneskort kan endast visa
den här informationen när kameran är på).
35
Steg 2: Välja fotograferings- och
fokuseringslägen
1
Välj läge i eller j .
Lägesratt
För att ta bilder utan blixt roterar du
lägesratten till j. I annat fall roterar du
lägesratten till i.
s
2
Välj autofokus.
Fokuseringslägesknapp
Vrid fokuseringslägesknappen till AF
(autofokus).
Steg 3: Kontrollera kamerainställningarna.
Kontrollera inställningarna på kontrollpanelen. Standardinställningarna för läge i
och j listas nedan.
Inställ. för AF-område
Blixtläge
Autofokusläge
Utlösarläge
Bildstorlek
Bildkvalitet
Alternativ
Blixtläge
(i-läge)
Blixtläge
(j-läge)
Bildkvalitet
Bildstorlek
Utlösarläge
36
Standard
o
j (blixt
avstängd)
NORM
(JPEG normal)
L (Stor)
8 (Enkelbild)
Autofokusläge
4
(Välj auto)
Inställn. för
AF-område
Automatisk
AF
Beskrivning
Sida
Om motivet är dåligt upplyst, fälls blixten automatiskt upp när
70
avtryckaren trycks ned halvvägs och avfyras när bilden tas.
Blixten avfyras inte trots att motivet är dåligt upplyst.
Spela in JPEG-bilder med en komprimeringsgrad på
ungefär 1 : 8. Detta är idealiskt för ögonblicksbilder.
Bilder är 4 288 × 2 848 pixlar stora.
En bild tas varje gång avtryckaren trycks ned.
Kameran väljer automatiskt enpunkts servo-autofokus för
stillastående motiv, kontinuerlig autofokus om motivet är i
rörelse. Ingen bild tas om kameran inte kan fokusera.
Kameran väljer fokuspunkten automatiskt.
71
62
63
64
54
173
Steg 4: Komponera bilden
1
Förbered kameran.
När du använder sökaren vid fotografering ska du fatta
handgreppet med höger hand och låta kamerahuset eller
objektivet vila i vänster. Håll armbågarna lätt tryckta mot
överkroppen och placera ena foten ett halvt steg framför
den andra så att du står stadigt och håller överkroppen
stilla. I j-läge är slutartiderna långsamma när
belysningen är dålig. Ett stativ rekommenderas.
s
Håll i kameran så som visas till höger när du väljer stående
bildutsnitt (högkant).
För information om hur du komponerar bilder på monitorn i live-visningsläget,
se sidan 43.
2
Komponera fotografiet.
Komponera en bild i sökaren med huvudmotivet i
åtminstone ett av de elva fokuseringspunkterna.
Fokuspunkt
A
Använda ett zoomobjektiv
Använd zoomringen för att zooma in på motivet så att det fyller
ett större område i bilden, eller zooma ut för att öka området
som syns i det slutliga fotografiet (välj längre
fokuseringslängder på brännviddskalans index för att zooma
in, kortare fokuseringslängd för att zooma ut).
Zooma in
Zoomring
Zooma ut
37
Steg 5: Fokusera
1
s
Tryck ned avtryckaren halvvägs.
Tryck ned avtryckaren halvvägs för att fokusera. Kameran väljer
fokuseringspunkter automatiskt. Om motivet är mörkt kan blixten
fällas upp och AF-hjälplampan tändas.
2
Kontrollera indikatorerna i sökaren.
När fokuseringen är avslutad, markeras de valda
fokuseringspunkterna kort, en signal hörs, och
fokusindikeringen (J) visas i sökaren. Om
kameran väljer enpunkts servo-autofokus (s. 54),
låses fokus medan avtryckaren trycks ned
halvvägs.
Fokusindikering
Beskrivning
J
Motiv i fokus.
Kameran kan inte fokusera med
J (blinkar)
autofokus. Se sidan 55.
Fokusindikering Buffertkapacitet
När avtryckaren trycks ned halvvägs visas antalet
exponeringar som kan lagras i minnesbufferten (“t”;
s. 65) i sökaren.
A
Avtryckaren
Kameran har en avtryckare med två lägen. Kameran fokuserar när du trycker ned avtryckaren
halvvägs. Du tar bilden genom att trycka ned avtryckaren helt.
38
Steg 6: Ta bilden
Du tar bilden genom att försiktigt trycka ned
avtryckaren helt. Åtkomstlampan intill locket till
kortfacket tänds. Mata inte ut minneskortet eller ta
bort eller koppla loss strömkällan tills lampan har
släckts och fotograferingen är avslutad.
Åtkomstlampa
s
❚❚ Stänga av kameran
Stäng av kameran när fotograferingen är klar.
Strömknapp
A
Display för kamera av
Om kameran stängs av med isatt batteri och minneskort, visas
återstående antal exponeringar på kontrollpanelen.
A
Autoläge (blixt avstängd)
Välj detta läge när blixtfotografering är förbjudet, när spädbarn fotograferas eller för att
framhäva naturligt ljus under förhållanden med svagt ljus.
i läge
j läge
39
A
s
Den inbyggda blixten
Om ytterligare ljus krävs för korrekt exponering i i-läget, fälls den
inbyggda blixten automatiskt upp när avtryckaren trycks ned
halvvägs. Blixtens räckvidd varierar med bländare och ISOkänslighet (s. 266); avlägsna linsskydden när blixten används. Om
blixten fälls upp kan bilder endast tas när blixt klar-indikatorn (M)
visas. Om blixt klar-indikatorn inte visas laddas blixten; ta bort
fingret kortvarigt från avtryckaren och försök igen.
För att spara ström när blixten inte används, trycker du försiktigt ned
den tills den klickar på plats. För mer information om att använda
blixt, se sidan 70.
40
Kreativ fotografering (Motivlägena)
Med kameran kan du välja sex olika “motiv”-lägen. Att välja ett
program optimerar inställningarna automatiskt så att de passar det
valda motivet och gör kreativ fotografering lika enkelt som att rotera
lägesratten.
s
Läge
k Porträtt
l Landskap
n Närbild
m Sport
o Nattporträtt
Beskrivning
För porträtt.
För naturliga och konstgjorda landskap i dagsljus eller på natten.
För närbilder av blommor, insekter och andra små motiv.
För rörliga motiv.
För porträtt tagna i svagt sken.
För att ta bilder i motivlägena:
1
Välj önskat läge.
Lägesratt
Vrid lägesratten för att välja ett motivläge.
2
Ta bilder.
Komponera bilden, fokusera och fotografera.
k Porträtt
Använd för porträtt med mjuka, naturliga hudtoner. Om
motivet är långt från bakgrunden eller om ett telefotoobjektiv
används, mjukas bakgrundsdetaljerna upp så att
kompositionen får ett djup.
l Landskap
Använd för livfulla landskapsbilder i dagsljus eller på natten.
Den inbyggda blixten och AF-hjälplampan stängs av
automatiskt. Användning av stativ rekommenderas för att
förhindra oskärpa när ljuset är svagt.
41
s
n Närbild
Används till närbilder av blommor, insekter och andra små
motiv (ett makroobjektiv kan användas för att fokusera på
mycket nära avstånd). Kameran fokuserar automatiskt på
motivet i mittenfokuspunkten. Användning av stativ
rekommenderas för att förhindra oskärpa.
m Sport
Hög slutartid fryser rörelse i dynamiska sportbilder där
huvudmotivet framhävs tydligt. Den inbyggda blixten och
AF-hjälplampan stängs av automatiskt.
o Nattporträtt
Använd för en naturlig balans mellan huvudmotivet och
bakgrunden i porträtt tagna i svagt sken. Användning av ett
stativ rekommenderas för att förhindra oskärpa.
A
Fokuspunkt
Med standardinställningarna väljer kameran fokuspunkt enligt följande:
• Lägena k, l och o: Kameran väljer fokuspunkten automatiskt.
• Läge n: Kameran fokuserar på motivet i mittenfokuspunkten. Andra fokuspunkter kan väljas
med multiväljaren (s. 56).
• Läge m: Kameran fokuserar kontinuerligt medan avtryckaren trycks ned halvvägs, och spårar
motivet i mittenfokuspunkten. Om motivet lämnar mittenfokuspunkten, fortsätter kameran
att fokusera baserat på information från de andra fokuspunkterna. Startfokuspunkten kan
väljas med multiväljaren (s. 56).
A
Den inbyggda blixten
Om ytterligare ljus krävs för korrekt exponering i lägena k, n eller o fälls den inbyggda blixten
upp automatiskt när avtryckaren trycks ned halvvägs.
42
Komponera bilder i monitorn
(Live-visning)
Tryck på a-knappen för att komponera bilden i monitorn.
1
Tryck på knappen a.
a-knappen
s
Spegeln fälls upp och vyn i objektivet visas i
kameramonitorn. Motivet syns inte längre i sökaren.
Avsl.
Objekt
q Fotograferingsläge
Beskrivning
Läget som för närvarande valts med lägesratten.
Den tid som återstår innan live-visningen avslutas
automatiskt. Visas om fotograferingen avslutas inom
30 s eller mindre.
Anger att filmer inte kan spelas in.
e “Ingen film”-ikon
Aktuellt autofokusläge.
r Autofokusläge
Alternativ som för närvarande valts som bildstorlek.
t Bildstorlek
Alternativ som för närvarande valts som bildkvalitet.
y Bildkvalitet
Alternativ som för närvarande valts som vitbalans.
u Vitbalans
Ljudinspelningsindikator
Anger huruvida ljud spelas in med filmer.
i
Återstående tid
Återstående inspelningstid i filmläge.
o
(filmläge)
För att justera ljusstyrkan trycker du på K-knappen
!0 Monitorljusstyrka
under live-visning.
w Återstående tid
Sida
34, 41,
78
46
50
44
63
62
95
170
50
44
A
Innan du väljer live-visning
Tänk på att mätning inte kan ändras i live-visningsläget. Välj mätningsmetod innan du väljer
live-visningsläge.
43
2
Välj ett autofokusläge.
Tryck på B-knappen och vrid funktionsratten
tills ett av följande autofokuslägen visas i
monitorn (tänk på att dessa autofokuslägen
skiljer sig från de tillgängliga i andra
fotograferingslägen):
s
B-knappen
Läge
Beskrivning
Kameran spårar och fokuserar
Ansiktspri8
automatiskt på porträttmotiv vända
oriterande
mot kameran. Använd till porträtt.
Använd till handhållna
Brett
landskapsbilder och andra motiv
9 område
som inte är porträtt. Fokuspunkten
(standard)
kan markeras med multiväljaren.
Använd för exakt fokus på en vald
Smalt
!
punkt i bilden. Ett stativ
område
rekommenderas.
3
Primärfunktionsratt
Avsl.
Monitor
Kontrollera vyn i monitorn.
Om du vill förstora vyn i monitorn och kontrollera fokus trycker du på Xknappen.
X -knappen
Avsl.
Tryck på X för att zooma in upp till maximalt 6,7 ×, eller tryck på W för att
zooma ut. Medan vyn genom objektivet är inzoomad, visas ett
navigationsfönster i en grå ram i det nedre högra hörnet på displayen. Använd
multiväljaren om du vill bläddra till delar av bilden som inte syns på monitorn.
Tryck på J-knappen för att starta visningen (s. 50).
A
Monitorljusstyrka
Du justerar monitorljusstyrkan genom att trycka på K-knappen medan vyn på monitorn visas.
Tryck på 1 eller 3 för att justera ljusstyrkan (observera att monitorns ljusstyrka inte har någon
effekt på bilder som är tagna i live-visningsläget). För att återgå till live-visning släpper du upp
K-knappen.
44
4
Välj fokuspunkten.
Brett och smalt område autofokus: Vrid
fokusväljarlåset till “J” och använd
multiväljaren för att flytta fokuspunkten till
valfri punkt i bilden. Vrid tillbaka
fokusväljarlåset till “L” när du har valt klart.
Fokusväljarlås
s
Avsl.
Fokuspunkt
Ansiktsprioriterande autofokus: En gul dubbel ram
visas när kameran känner av ett porträttmotiv
som är vänt mot kameran (om flera ansikten, upp
till fem, känns av fokuserar kameran på det
närmaste motivet).
Avsl.
Fokuspunkt
Manuell fokusering: Använd multiväljaren för att
välja fokuspunkt för elektronisk avståndsmätning (s. 59) såsom beskrivs för
brett och smalt område autofokus, ovan.
5
Fokusera.
Autofokus: I brett och smalt område autofokus,
fokuserar kameran medan avtryckaren trycks
ned halvvägs. I ansiktsprioriterande autofokus,
ställer kameran in fokus och exponering för
Avsl.
ansiktet i den dubbla gula ramen medan
avtryckaren trycks ned halvvägs; om kameran
inte längre kan spåra motivet (eftersom, till
exempel, motivet ser bort), visas inte längre
ramarna. Fokuspunkten blinkar grönt och
Avsl.
monitorn kan bli ljusare eller mörkare medan
kameran fokuserar. Om kameran kan fokusera
visas fokuspunkten i grönt; om kameran inte kan fokusera blinkar fokuspunkten
i rött. Observera att bilder kan tas trots att fokuspunkten blinkar rött, och att
enpunkts servo-autofokus används oavsett vilket alternativ som valts för
autofokusläge (s. 54). Kontrollera fokus i monitorn före fotografering.
45
Manuell fokusering: Fokusera med objektivets fokusring.
s
6
Ta bilden.
Tryck ned avtryckaren hela vägen ned för att ta bilder i aktuellt
utlösarläge (s. 64). Monitorn stängs av. När fotograferingen är
avslutad visas fotografiet i monitorn i 4 s eller tills avtryckaren trycks ned
halvvägs. Kameran återgår sedan till live-visningsläget.
7
Avsluta live-visningsläget.
Tryck på a-knappen för att avsluta live-visningsläget.
D
Fotografering i live-visningsläget
Störande streck eller förvrängningar kan vara synliga på skärmen i belysning med lysrör,
kvicksilvergas eller natrium och även vid horisontell panorering av kameran samt om föremål
rör sig med stor hastighet genom bilden fastän detta inte syns på bilden. Starka ljuskällor kan
efterlämna spökbilder på skärmen vid panorering med kameran. Ljusa partier kan också
uppstå. Undvik att rikta kameran mot solen eller andra ljusstarka källor vid fotografering i livevisningsläget. Underlåtenhet att följa denna uppmaning kan resultera i skador på kamerans
interna kretsar.
Bländarens effekter på skärpedjupet kan inte granskas i live-visningsläget, men är synliga i det
slutliga fotografiet.
Live-visning avslutas automatiskt om du tar bort objektivet.
Live-visning kan användas i upp till en timme. Observera emellertid
att när kameran används i live-visningsläge under en längre tid kan
temperaturen i de interna kretsarna stiga, vilket kan resultera i bildbrus
eller ovanliga färger (kameran kan även kännas mycket varm, men det
innebär inte att något är fel). För att undvika skada på kamerans
Avsl.
interna kretsar avslutas fotografering med live-visning automatiskt
innan kameran överhettas. En nedräkning visas i monitorn
30 sekunder innan fotograferingen avslutas. Vid höga omgivningstemperaturer kan
nedräkningen visas så snart du väljer live-visningsläget.
För att minska suddighet i stativläge, kan du välja På i Anpassad inställning d10
(Exponeringsfördröjning).
A
Exponeringslås och exponeringskompensation
Exponeringen kan låsas genom att trycka på AE-L/AF-L-knappen (s. 88) eller (i lägena P, S, A och M
ändras med exponeringskompensation (s. 90). Effekterna av exponeringskompensation är
synliga i monitorn under live-visning.
46
D
Ansiktsprioriterande AF
Kamerans förmåga att spåra ansikten beror på en mängd faktorer, inklusive huruvida motivet
är vänt mot kameran eller inte. Det kan hända att kameran inte kan spåra motiv som inte är
vända mot kameran, ansikten som döljs av solglasögon eller andra hinder, eller som tar upp för
mycket eller för lite av bilden. Om inget ansikte spåras när avtryckaren trycks ned halvvägs,
fokuserar kameran på motivet i mitten av bilden.
Kameran fortsätter att fokusera tills ett ansikte spåras eller avtryckaren trycks ned halvvägs.
Om en blinkande dubbel röd ram visas, kan inte kameran fokusera; komponera om bilden och
försök igen.
s
D
Använda autofokus i live-visning
Autofokus är långsammare i live-visning. Det kan hända att kameran inte kan fokusera i
följande situationer:
• Motivet har linjer som är parallella med bildens långsida
• Motivet saknar kontrast
• Motivet i fokuspunkten innehåller områden med skarpt kontrasterande ljusstyrka, eller
också är motivet belyst av punktbelysning eller med neonljus eller någon annan ljuskälla
som ändrar ljusstyrkan
• Ett stjärnfilter eller annat specialfilter används
• Motivet ser mindre ut än fokuspunkten
• Motivet domineras av regelbundna geometriska mönster (t.ex. en rad med fönster i ett
höghus)
• Motivet rör sig
Observera att fokuspunkten ibland kan visas i grönt när kameran inte kan fokusera.
Använd ett AF-S-objektiv. De önskade resultaten kan inte uppnås med andra objektiv eller
telekonverter.
A
Fotograferingsinformationsskärm
Tryck på knappen R för att dölja eller visa indikeringar på monitorn i live-visningsläge.
Avsl.
Fotograferingsinformation
på
Stödlinjer
(visas inte vid zoomning)
Fotograferingsinformation
av
A
HDMI
När kameran är ansluten till en HDMI-videoenhet stängs
kameramonitorn av. Vyn genom objektivet visas på
videoenheten, så som visas till höger.
Avsl.
47
Grundläggande visning
Med standardinställningarna visas bilder automatiskt i cirka 4 s efter fotografering.
Om ingen bild visas i monitorn, kan den senaste bilden visas genom att trycka på Kknappen.
s
1
Tryck på K-knappen.
Ett foto visas på monitorn.
K -knappen
2
Visa fler bilder.
Tryck på 4 eller 2 för att visa fler bilder. Tryck
på 1 eller 3 (s. 129) om du vill visa mer
information om den aktuella bilden.
Tryck ned avtryckaren halvvägs för att avsluta
visningen och återgå till fotograferingsläge.
1/ 250
AUTO
F11
200
35mm
0, 0
100NCD90 DSC_0001. JPG
15/09/2008 10: 15: 29
48
N I KON D90
1 / 12
NOR
ORMAL
AL
4288x2848
Radera oönskade bilder
Om du vill radera bilden som visas på monitorn trycker du på O-knappen. Observera
att bilder inte kan återställas efter att de har raderats.
1
Visa bilden.
Visa bilden du vill radera enligt beskrivningen på föregående sida.
K-knappen
2
s
Radera bilden.
Tryck på O-knappen. En bekräftelsedialogruta visas.
O-knappen
Tryck på O-knappen igen om du vill radera bilden och återgå till visning. För att
stänga utan att radera bilden trycker du på K.
A
Radera
Använd alternativet Radera på visningsmenyn (s. 162).
49
Spela in och visa filmer (live-visning)
Filmer upp till 2 GB i storlek kan spelas in i live-visningsläget. Innan inspelning väljer
du bildstorlek och ljudalternativ i menyn Filminställningar (s. 170).
1
Tryck på knappen a .
a-knappen
Spegeln fälls upp och vyn i objektivet visas i
kameramonitorn. Motivet syns inte längre i sökaren.
s
D
0-ikonen
En 0-ikon (s. 43) visas om det inte finns tillräckligt med
utrymme på minneskortet för att spela in filmer.
2
Fokusera.
Komponera öppningsbilden och tryck ned avtryckaren halvvägs för att
fokusera på motivet.
3
Starta inspelningen.
Inspelningsindikator
Tryck på J-knappen för att starta visningen
(med standardinställningarna spelas både video
och ljud in; täck inte över mikrofonen på
kamerans framsida vid inspelning). Den
tillgängliga inspelningstiden visas i monitorn,
tillsammans med en inspelningsindikator.
Återstående tid
Exponeringen kan låsas genom att trycka på
AE-L/AF-L-knappen (s. 88) eller ändras (i lägena P, S, A och M ) med
exponeringskompensation (s. 90). Observera att kameran inte fokuserar om
avtryckaren trycks ned halvvägs under inspelning.
4
Avsluta inspelningen.
För att avsluta inspelningen trycker du på Jknappen (för att avsluta inspelningen och ta en
stillbild i det läge som för närvarande valts med
lägesratten, trycker du ned avtryckaren hela
vägen ned). Inspelningen avslutas automatiskt
när maximal storlek har nåtts eller minneskortet är fullt.
D
Avsl.
Maximal storlek
Filmfiler kan vara upp till 2 GB i storlek. Maximal längd är 5 min för filmer med en
bildstorlek på 1280 × 720, 20 min för andra filmer; observera att, beroende på
minneskortets skivhastighet, kan fotograferingen avslutas före denna längd har
uppnåtts.
50
D
Spela in filmer
Störande streck eller förvrängningar kan vara synliga i monitorn och i den slutliga filmen i
belysning med lysrör, kvicksilvergas eller natrium och även vid horisontell panorering samt om
ett motiv rör sig med stor hastighet genom bilden. Starka ljuskällor kan efterlämna spökbilder
på skärmen vid panorering av kameran. Ojämna kanter, falska färger, moaréeffekter och ljusa
partier kan också uppstå. När du spelar in filmer, undvik att rikta kameran mot solen eller andra
ljusstarka källor. Underlåtenhet att följa denna uppmaning kan resultera i skador på kamerans
interna kretsar.
s
Inspelningen avslutas automatiskt om objektivet avlägsnas.
Live-visning kan användas för att spela in filmer på upp till en timme.
Observera emellertid att när kameran används i live-visningsläge
under en längre tid kan temperaturen i de interna kretsarna stiga,
vilket kan resultera i bildbrus eller ovanliga färger (kameran kan även
kännas mycket varm, men det är inte något fel). För att undvika skada
på kamerans interna kretsar avslutas fotografering automatiskt innan
kameran överhettas. En nedräkning visas i monitorn 30 sekunder
innan fotograferingen avslutas. Vid höga omgivningstemperaturer kan nedräkningen visas så
snart du väljer live-visningsläget.
Autofokus är inte tillgängligt vid inspelning av filmer. Matrixmätning används oavsett vald
mätningsmetod.
51
❚❚ Visa filmer
Filmer anges av en 1-ikon vid helskärmsvisning (s. 128). Följande åtgärder kan
utföras medan en film visas:
Filmindikator
Återstående tid
s
Audioindikator
Om du vill
Starta/pausa/
återuppta
Använd
J
Tryck på J för att starta, pausa eller återuppta visningen.
Spola framåt/spola
tillbaka
Justera volym
X/W
Återgå till
fotograferingsläge
Visa menyer
Återgå till
helskärmsvisning
52
Beskrivning
Tryck på 4 eller 2 för att spola bakåt eller snabbspola
framåt. När visningen pausas, tryck på 4 eller 2 för att
spola tillbaka eller gå framåt en bild.
Tryck på X för att höja volymen, W för att sänka den.
Monitorn stängs av. Det går att ta bilder direkt.
G
/K
På sidan 159 finns mer information.
Tryck väljarknappen uppåt eller tryck på K för att avsluta
helskärmsvisning.
hMer om fotografering (Alla lägen)
Det här och följande två kapitel bygger på kapitlet Guide och beskriver mer
avancerade fotograferings- och visningsalternativ.
h
Fokus................................................................................................................................
54
Autofokus.......................................................................................................................................
54
Val av fokuspunkt........................................................................................................................
56
Fokuslås ..........................................................................................................................................
57
Manuell fokusering.....................................................................................................................
59
Bildkvalitet och storlek.................................................................................................
61
Bildkvalitet.....................................................................................................................................
62
Bildstorlek ......................................................................................................................................
63
Utlösarläge .....................................................................................................................
64
Serietagningsläge.......................................................................................................................
65
Självutlösarläge ($)....................................................................................................................
66
Använda fjärrkontroll (säljs separat) (#) ..............................................................................
68
Använda den inbyggda blixten ..................................................................................
70
Blixtläge..........................................................................................................................................
71
ISO-känslighet................................................................................................................
74
Tvåknappsåterställning ...............................................................................................
75
53
Fokus
Fokus kan justeras automatiskt (se “Autofokus,” nedan) eller manuellt (s. 59).
Användaren kan också välja fokuspunkten för automatisk eller manuell fokusering
(s. 59) eller använda fokuseringslåset för att komponera om bilder efter fokusering
(s. 57).
Autofokus
h
När fokuseringslägesknappen ställs in till AF, fokuserar Fokuseringslägesknapp
kameran automatiskt när avtryckaren trycks ned
halvvägs. I enpunkts servo-autofokus, hörs en signal
när kameran fokuserar. Ingen signal hörs när AF-A väljs
i m-läge (sport) eller när kontinuerlig fokus används
(observera att kontinuerlig fokus kan väljas
automatiskt vid fotografering av rörliga motiv i AF-A
autofokusläge).
Om objektivet är utrustat med A-M-väljare väljer du A när autofokus används. Om
objektivet stöder M/A (autofokus med manuell prioritet), väljer du M/A. Om
objektivet inte stöder autofokus eller om kameran inte kan fokusera med hjälp av
autofokus, använder du manuellt fokus (s. 59).
❚❚ Autofokusläge
Följande autofokuslägen är tillgängliga när fokuslägesknappen är inställd på AF:
Autofokusläge
Beskrivning
Kameran väljer enpunkts servo-autofokus automatiskt när
Välj auto
AF-A
motivet är stillastående och kontinuerlig fokus när motivet rör
(standardinställning)
sig. Slutaren kan endast utlösas om kameran kan fokusera.
För stillastående motiv. Fokus låses när avtryckaren trycks ned
AF-S Enpunkts servo-AF
halvvägs. Slutaren kan endast utlösas när fokusindikeringen
visas.
För rörliga motiv. Kameran fokuserar kontinuerligt när du trycker
ned avtryckaren halvvägs. Foton kan tas även då
AF-C Kontinuerlig fokus
fokusindikeringen inte visas.
För att välja autofokusläget trycker du på B-knappen. Fokusläget ändras varje gång
du trycker på B-knappen.
B-knappen
54
Primärfunktionsratt
Kontrollpanel
A
Så får du bra bilder med autofokus
Autofokus fungerar inte optimalt vid de förhållanden som anges nedan. Slutaren kanske inte
utlöses om kameran inte kan fokusera under dessa förhållanden, eller också kanske
fokusindikeringen (J) visas och kameran kan avge en ljudsignal som gör det möjligt för
slutaren att utlösas även när motivet inte är fokuserat. Om något av detta inträffar vrider du
fokuslägesknappen till M och använder manuellt fokus (s. 59), eller använder fokuslåset (s. 57)
för att fokusera på ett annat motiv på samma avstånd. Komponera sedan om bilden.
D
Det finns en liten eller ingen
kontrast mellan motiv och
bakgrund.
Exempel: motivet har samma
färg som bakgrunden.
Fokuspunkten innehåller
områden med skarpt
kontrasterande ljusstyrka.
Exempel: motiv som befinner
sig till hälften i skugga.
Fokuspunkten innehåller
motiv på olika avstånd från
kameran.
Exempel: motivet är inuti en
bur.
Objekt i bakgrunden verkar
större än motivet.
Exempel: en byggnad finns i
bildområdet bakom
motivet.
Motivet domineras av
regelbundna geometriska
mönster.
Exempel: en rad med fönster i
en skyskrapa.
Motivet innehåller många
fina detaljer.
Exempel: en blomsteräng
eller andra motiv som är
små eller inte varierar i
ljusstyrka.
AF-hjälplampa
Vid svag belysning tänds AF-hjälplampan automatiskt för att
underlätta fokusering när avtryckaren trycks ned halvvägs. AFhjälplampan tänds inte i lägena l eller m eller om Av har valts för
Anpassad inställning a3 (Inbyggd AF-hjälplampa; s. 174). Lampan
har en räckvidd på cirka 0,5–3,0 m); När du använder belysningen ska
du använda ett objektiv med en brännvidd på 24–200 mm och
avlägsna linsskyddet.
h
AF-hjälplampa
A
Se även
Anpassad inställning d1 (Signal; s. 180) kan användas för att sätta på eller stänga av
signalhögtalaren.
55
Val av fokuspunkt
Kameran ger möjlighet att välja elva fokuspunkter som tillsammans täcker en stor del
av bilden. Med standardinställningarna väljer kameran fokuspunkten automatiskt
eller fokuserar på motiv i mittenfokuspunkten. Fokuspunkten kan också väljas
manuellt vilket gör det möjligt att komponera bilder med huvudmotivet placerat
nästan var som helst i bilden.
1
Välja enpunkts- eller dynamiskt område AF.
Med standardinställningarna väljs fokuspunkten
automatiskt i lägena i, j, k, l, o, P, S, A och M. För att
möjliggöra manuellt val av fokuspunkt i dessa lägen väljer
du Specifik punkt, Dynamiskt område eller 3D-följning
(11 punkter) i Anpassad inställning a1 (Inställ. för AFområde; s. 173).
h
2
Ställ in fokusväljarlåset till “J“.
Fokusväljarlås
Ställ in fokusväljarlåset till “J”-position. Detta
gör det möjligt att använda multiväljaren för att
välja fokuspunkt.
3
Välj fokuspunkt.
Använd multiväljaren för att välja fokuspunkt i
sökaren eller på kontrollpanelen medan
exponeringsmätarna är aktiva (s. 35).
Fokusväljarlåset kan återgå till “L”-position (låst)
efter att du har gjort ditt val, för att förhindra att
den valda fokuspunkten ändras när
multiväljaren trycks in.
A
Se även
Anpassad inställning a1 (Inställ. för AF-område; s. 173) styr hur kameran väljer fokuspunkten.
Anpassad inställning a2 (Mittenfokuspunkt; s. 174) styr storleken på mittenfokuspunkten.
Anpassad inställning a4 (AF-punktsbelysning; s. 175) styr huruvida den aktiva fokuspunkten
ska markeras i sökaren.
56
Fokuslås
Fokuslås kan användas för att ändra kompositionen efter fokuseringen för att på så
sätt fokusera på ett motiv som inte kommer att finnas i fokuspunkten i den slutgiltiga
bildkompositionen. Fokuslås kan också användas när det inte går att fokusera med
autofokussystemet (55s. Fokuslåset är effektivast när Specifik punkt, Dynamiskt
område eller 3D-följning (11punkter) väljs för Anpassad inställning a1 (Inställ. för
AF-område; s. 173).
1
Fokusera.
h
Komponera bilden så att motivet hamnar i den
valda fokuspunkten och tryck ned avtryckaren
halvvägs för att starta fokuseringen. Kontrollera
att fokusindikeringen (J) visas i sökaren.
2
Lås fokus.
Autofokuslägena AF-A och AF-C (s. 54): Med
avtryckaren nedtryckt halvvägs (q) trycker du
på AE-L/AF-L-knappen (w) för att låsa både fokus
och exponering (en AE-L-ikon visas i sökaren).
Fokus förblir låst så länge AE-L/AF-L-knappen är
nedtryckt, även om du tar bort fingret från
avtryckaren.
Avtryckare
AE-L/AF-L-knappen
AF-S autofokusläge (s. 54): Fokus låses automatiskt när fokusindikeringen visas och
förblir låst så länge som avtryckaren är nedtryckt halvvägs. Fokus kan även
låsas genom att trycka på AE-L/AF-L-knappen (se ovan).
3
Komponera om bilden och tryck på
avtryckaren.
Fokus förblir låst mellan bilderna om du håller
AE-L/AF-L-knappen nedtryckt (AF-A/AF-C) eller om
avtryckaren trycks ned halvvägs (AF-S), vilket gör
det möjligt att ta flera bilder i rad med samma fokusinställning.
57
Ändra inte avståndet mellan kameran och motivet när fokuslåset är aktiverat. Om
motivet flyttar sig fokuserar du igen på ett nytt avstånd.
h
A
Kontinuerligt läge (s. 65)
Använd AE-L/AF-L-knappen för att låsa fokus i kontinuerligt läge.
A
Se även
Anpassad inställning f4 (Tilldela AE-L/AF-L-knapp; s. 200) styr vilken roll AE-L/AF-L-knappen
ska spela.
58
Manuell fokusering
Manuell fokusering är tillgänglig för objektiv som inte stöder autofokus (icke-AF
Nikkor-objektiv) eller när autofokus inte ger önskat resultat (s. 55). Om du vill
fokusera manuellt ställer du in kamerans fokuslägesknapp och/eller objektivets
fokuslägeväljare enligt följande:
• AF-S-objektiv: Ställ in objektivets fokuslägesväljare
till M.
h
• AF-objektiv: Ställ in både kamerans
fokuseringslägesknapp och objektivets
fokuslägesväljare till M.
• Manuella fokuseringsobjektiv: Ställ in kamerans
fokuseringslägesknapp till M.
Fokuseringslägesknapp
Om du vill fokusera manuellt vrider du objektivets
fokusring tills den bild som visas på den klara
mattskivan är i fokus. Du kan ta bilder när som helst,
även om bilden inte är i fokus.
D
Använda manuell fokusering med AF-objektiv
Se till att kamerans fokuseringslägesknapp är inställd på M när du använder manuell
fokusering med AF-objektiv. Att fokusera manuellt med fokuseringlägesknappen inställd på
AF kan skada objektivet.
A
Objektiven AF-S DX Nikkor 18–105mm f/3,5–5,6G VR (s. 273)
Som andra AF-S-objektiv kan objektivet AF-S DX Nikkor 18–105mm f/3,5–5,6G VR, som
används i denna handbok för illustrationssyfte, användas för manuell fokusering genom att
helt enkelt ställa in objektivets fokuslägesväljare på M.
59
❚❚ Den elektroniska avståndsmätaren
h
Om objektivets största bländare är f/5,6 eller större kan
fokusindikeringen i sökaren användas för att kontrollera om
önskad del av motivet i den valda fokuspunkten är i fokus eller
inte (fokuspunkten kan väljas från ett av 11 alternativ). När
motivet finns i den valda fokuspunkten trycker du ned
avtryckaren halvvägs och vrider objektivets fokusring tills
fokusindikeringen (I) visas. Observera att för motiv som finns
listade på sidan 55 kan ibland fokusindikeringen visas när
motivet inte är i fokus. Kontrollera fokus i sökaren före
fotograferingen.
A
Objektivets skärpeplan
Du kan avgöra avståndet mellan motivet och kameran med
hjälp av skärpeplansmarkeringen E på kamerahuset.
Avståndet mellan objektivets monteringsfläns och
skärpeplanet är 46,5 mm.
46,5 mm
Skärpeplansmarkering
60
Bildkvalitet och storlek
Tillsammans bestämmer bildkvalitet och storlek hur mycket utrymme varje foto tar
på minneskortet. Större bilder av högre kvalitet kan skrivas ut i större storlekar men
kräver också mer minne, vilket betyder att färre sådana bilder kan lagras på
minneskortet.
Bildkvalitet och storlek
Stor bildstorlek
h
JPEG hög
Hög<Bildkvalitet>Låg
JPEG normal
JPEG låg
Liten filstorlek
S
M
Liten<Bildstorlek>Stor
L
Ändringar av bildkvalitet och storlek reflekteras i antalet återstående exponeringar
som visas på kontrollpanelen och i sökaren (s. 35).
A
Filnamn
Bilder lagras som bildfiler med namn som består av “DSC_nnnn.xxx,” där nnnn är ett fyrsiffrigt
nummer mellan 0001 och 9999, som tilldelats automatiskt i stigande ordning av kameran och
xxxär ett av följande bokstavstillägg: “NEF” för NEF-bilder eller “JPG” för JPEG-bilder. NEF- och
JPEG-filer som lagrats i en inställning av “NEF+JPEG” har samma filnamn men olika tillägg. Små
kopior som skapats med alternativet för liten bild i retuscheringsmenyn har filnamn som börjar
på “SSC_” och slutar på tillägget “.JPG” (t.ex., “SSC_0001.JPG”), medan bilder lagrade med
andra alternativ i retuscheringsmenyn har filnamn som börjar på “CSC” (t.ex., “CSC_0001. JPG”).
Bilder lagrade i Fotograferingsmeny > Färgrymd > Adobe RGB (s. 167) har namn som börjar
med ett understreck (t.ex., “_DSC0001.JPG”).
61
Bildkvalitet
Kameran stöder följande bildkvalitetalternativ (listade i fallande ordning efter
bildkvalitet och filstorlek):
Alternativ
NEF (RAW)
h
JPEG hög
JPEG normal
(standard)
JPEG låg
NEF (RAW)+
JPEG hög
NEF (RAW)+
JPEG normal
NEF (RAW)+
JPEG låg
Filtyp
Beskrivning
12-bitars rådata från bildsensorn sparas direkt på minneskortet. Välj för
bilder som ska bearbetas på en dator. JPEG-kopior av NEF-bilder (RAW)
NEF kan skapas med alternativet NEF-(RAW-)bearbetning i
retuscheringsmenyn (s. 220) eller programvara som ViewNX (medföljer)
eller Capture NX2 (säljes separat; s. 240).
Lagra JPEG-bilder med ett komprimeringsförhållande på ungefär 1:4
(hög bildkvalitet).*
Lagra JPEG-bilder med ett komprimeringsförhållande på ungefär 1:8
JPEG
(normal bildkvalitet).
Lagra JPEG-bilder med ett komprimeringsförhållande på ungefär 1:16
(låg bildkvalitet).
Två bilder lagras: en NEF-bild (RAW) och en JPEG-bild med hög
upplösning.
NEF/ Två bilder lagras: en NEF-bild (RAW) och en JPEG-bild med normal
JPEG upplösning.
Två bilder lagras: en NEF-bild (RAW) och en JPEG-bild med låg
upplösning.
Bildkvalitet anges genom att du trycker på knappen X (QUAL) och vrider
primärfunktionsratten till önskad inställning på kontrollpanelen. Bildkvaliteten kan
även justeras på fotograferingsmenyn (s. 165).
X (QUAL)knappen
Primärfunktionsratt
Kontrollpanel
A
NEF-bilder (RAW)
Lägg märke till att det valda alternativet för bildstorlek inte påverkar storleken på NEF-bilder
(RAW). När NEF-bilderna (RAW) öppnas i en programvara, exempelvis Capture NX 2 (säljes
separat) eller ViewNX (medföljer) har de måtten som ges för stora bilder (L-storlek).
A
NEF (RAW)/NEF+JPEG
När bilder som har tagits med NEF (RAW) + JPEG hög, NEF (RAW) + JPEG normal eller NEF
(RAW) + JPEG låg visas på kameran visas de endast i JPEG-format. När bilder som tas med de
här inställningarna raderas kommer både NEF- och JPEG-bilder att raderas.
Vitbalansgaffling (s. 191) är inte tillgängligt när ett NEF (RAW) + JPEG-alternativ väljs för
bildkvalitet. Att välja ett NEF (RAW) + JPEG-alternativ avbryter vitbalansgaffling.
62
Bildstorlek
Bildstorleken mäts i antal pixlar (bildpunkter). Följande alternativ finns.
Bildstorlek
Storlek (pixlar)
Ungefärlig storlek vid utskrift med en upplösning på 200 dpi *
L (standard)
4 288 × 2 848
54,5 × 36,2 cm
M
3 216 × 2 136
40,8 × 27,1 cm
S
2 144 × 1 424
27,2 × 18,1 cm
* Ungefärlig storlek vid utskrift med en upplösning på 200 dpi. Utskriftsstorlek i tum
motsvarar bildstorleken i pixlar delat med skrivarupplösningen i dots per inch (förkortas
“dpi”, d.v.s. “punkter per tum”, 1 tum = ungefär 2,54 cm). Utskriftsstorleken minskar när
upplösningen ökar.
h
Bildstorleken anges genom att du trycker på knappen X (QUAL) och vrider
sekundärratten till önskat alternativ på kontrollpanelen. Bildstorleken kan även
justeras på fotograferingsmenyn (s. 165).
X (QUAL)knappen
Sekundärratt
Kontrollpanel
Lägg märke till att det valda alternativet för bildstorlek inte påverkar storleken på
NEF-bilder (RAW). När NEF-bilder visas på en dator har de en storlek på 4 288 × 2 848
pixlar.
63
Utlösarläge
Utlösarläget avgör hur bilderna tas: en i taget, i en kontinuerlig följd, med en
tidsinställd slutarfördröjning eller med en fjärrkontroll.
Läge
h
Beskrivning
Kameran tar en bild varje gång du trycker på avtryckaren.
8 Enkelbild
Åtkomstlampan tänds medan bilden lagras; nästa bild kan tas
omedelbart om tillräckligt med utrymme finns i minnesbufferten.
När avtryckaren trycks ned lagrar kameran 1–4 bilder per sekund
Långsam
!
(s. 65). * Bildhastigheten kan väljas med Anpassad inställning d6
serietagning
(Bildhastighet för LS-läget; s. 182).
Snabb
Kameran tar upp till 4,5 bilder per sekund medan avtryckaren är
9
serietagning
nedtryckt (s. 65). *
Självutlösarförd Använd för självporträtt eller för att minska risken för oskärpa pga
$
röjning
skakning (s. 66).
" Fördröjd fjärr
ML-L3-fjärrkontroll krävs (säljs separat). Använd för självporträtt (s. 68).
ML-L3-fjärrkontroll krävs (säljs separat). Använd för att minska oskärpa
# Snabbrespons
orsakad av kameraskakning (s. 68).
* Genomsnittlig bildhastighet med EN-EL3e-batteri, manuell fokusering, manuell exponering
eller slutarprioritetsexponering, en slutartid på 1/250 s eller snabbare, andra inställningar
(med undantag för Anpassad inställning d6 i händelse av långsam serietagning) vid
standardvärden och med minnesutrymme kvar i minnesbufferten.
För att välja utlösarläget trycker du på I-knappen och vrider primärfunktionsratten
till önskad inställning på kontrollpanelen.
I-knappen
Primärfunktionsratt
Kontrollpanel
A
Minnesbufferten
Kameran är utrustad med en minnesbuffert för tillfällig lagring som gör att du kan fortsätta att
fotografera medan bilderna sparas på minneskortet. Du kan ta upp till 100 bilder i följd, men
bildhastigheten sjunker när bufferten är full.
Åtkomstlampan bredvid minneskortfacket lyser när bilder lagras på minneskortet. Lagringen
kan ta från några sekunder till några minuter, beroende på antalet bilder i bufferten. Vänta
med att mata ut minneskortet eller koppla från strömkällan tills lampan har slocknat. Om
kameran stängs av medan det finns data i bufferten stängs inte strömmen av förrän alla bilder
i bufferten har lagrats. Om batteriet tar slut medan det finns bilder i bufferten inaktiveras
avtryckaren och bilderna överförs till minneskortet.
64
Serietagningsläge
För att ta bilder i lägena ! (långsam serietagning) och 9 (snabb serietagning):
1
Välj läge ! eller 9.
Tryck på I-knappen och vrid primärfunktionsratten till önskad inställning på
kontrollpanelen.
h
I-knappen
2
Primärfunktionsratt
Kontrollpanel
Komponera bilden, fokusera och ta bilden.
När avtryckaren trycks ned hela vägen tas bilder i upp till 4,5 bps i
snabbt serietagningsläge eller med den bildhastighet som har valts i
Anpassad inställning d6 (Bildhastighet för LS-läget, s. 182) i långsamt
serietagningsläge.
A
Buffertstorlek
När avtryckaren trycks ned visar exponeringsräknaren i sökaren
och kontrollpanelen ungefär hur många bilder som kan lagras i
minnesbufferten med de aktuella inställningarna. Bilden till höger
visar monitorn när det finns plats i bufferten för omkring 21 bilder.
A
Automatisk bildrotering
Kameraorienteringen som registrerats för den första bilden gäller alla bilder i samma serie,
även om kameran roteras vid fotograferingen. Se “Automatisk bildrotering” (s. 205).
A
Se även
För information om antalet bilder som kan tas i en serie, se sidan 262.
65
Självutlösarläge ($)
Självutlösaren används för att minska risken för oskärpa pga skakning samt för
självporträtt.
1
Montera kameran på ett stativ.
Montera kameran på ett stativ eller placera kameran på en stabil och plan yta.
2
h
Välj $ läge.
Tryck på I-knappen och vrid primärfunktionsratten tills $ visas på
kontrollpanelen.
I-knappen
3
Primärfunktionsratt
Kontrollpanel
Komponera fotografiet.
Komponera fotografiet. Innan du tar en bild med blixten i lägena P, S, A eller M
(s. 78), trycker du på M-knappen för att höja blixten och vänta på att M indikatorn
visas i sökaren (s. 70). Timern stoppar om blixten höjs sedan timern startat.
D
Täcka över sökaren
Sedan du komponerat bilden avlägsnar du
sökarens okularskydd och sätter på det
medföljande DK-5-okularskyddet så som visas.
På så sätt förhindrar du att ljus som kommer in
via sökaren påverkar exponeringen.
66
DK-5 okularskydd
4
Starta timern.
Tryck ned avtryckaren halvvägs för att fokusera
och tryck sedan ned avtryckaren hela vägen ned
för att starta självutlösaren. Självutlösarlampan
börjar blinka och en signal ljuder. Två sekunder innan bilden tas slutar
självutlösarlampan blinka och signalen blir snabbare Med
standardinställningar släpps avtryckaren upp tio sekunder innan timern startar.
Timern startar inte om kameran inte kan fokusera eller i andra i situationer där
avtryckaren inte kan släppas upp.
h
Självutlösaren avbryts genom att välja ett annat utlösarläge. Att stänga av kameran
avbryter självutlösarläget och återställer enkelbild eller serietagning.
D
Bulb
I självutlösarläget motsvarar slutartiden A ungefär 1/10 s.
A
Se även
Information om hur du ändrar självutlösarens fördröjning och väljer antalet bilder som tagits
finns i Anpassad inställning c3 (Självutlösare, s. 179). Information om hur du ställer in en
ljudsignal då timern räknar ned finns i Anpassad inställning d1 (Signal, s. 180).
67
Använda fjärrkontroll (säljs separat) (#)
Använd ML-L3-fjärrkontrollen (säljs separat) för självporträtt (s. 241) eller för att
använda kameran med fjärrstyrning.
D
Innan du använder fjärrkontrollen
Innan du använder fjärrkontrollen för första gången ska du ta bort skyddsplasten.
1
Montera kameran på ett stativ.
Montera kameran på ett stativ eller placera kameran på en stabil och plan yta.
h
2
Välj läge " eller # .
Tryck på knappen I och vrid primärfunktionsratten för att välja ett av följande
lägen:
I-knappen
Primärfunktionsratt
Kontrollpanel
Läge
Beskrivning
" Fördröjd fjärr
Slutaren utlöses cirka 2 s efter att avtryckaren trycks in.
# Fjärr med snabbrespons Slutaren utlöses när fjärravtryckaren trycks in.
Kameran går in i standby-läge. Med standardinställningarna återställs
enkelbild eller serietagning om inga åtgärder utförs under cirka en minut.
3
Komponera om fotografiet.
Komponera om fotografiet. Om autofokus är aktiverat, kan kamerans
avtryckare användas för att ställa in fokus, men endast avtryckaren på
fjärrkontrollen kan användas för att aktivera slutaren.
68
4
Täcka över sökaren.
DK-5 okularskydd
Sedan du komponerat bilden
avlägsnar du sökarens okularskydd
och monterar det medföljande DK-5okularskyddet enligt bilden. På så
sätt förhindrar du att ljus som
kommer in via sökaren påverkar
exponeringen.
5
Ta bilden.
h
Rikta transmittern på ML-L3 vid den infraröda
mottagaren på kameran och tryck ned avtryckaren på
ML-L3. I fördröjt fjärrläge blinkar självutlösarlampan i
cirka två sekunder innan slutaren aktiveras. I fjärrläge
med snabbrespons blinkar självutlösarlampan efter
att slutaren aktiverats. Om AF-A eller AF-S väljs i autofokuslägena (s. 54), återgår
kameran till standby-läget utan att slutaren aktiveras om fokusering är
omöjligt. Kameran aktiverar slutaren utan fokusering i manuellt
fokuseringsläge, om AF-C väljs i autofokusläge, eller om kameran redan har
fokuserat med hjälp av kamerans avtryckare (se steg 3).
Fjärrkontrolläget kan avbrytas genom att välja ett annat utlösarläge. Enkelbild eller
serietagning återställs om kameran stängs av eller inga åtgärder utförs under cirka en
minut.
D
Använda den inbyggda blixten
Om blixt krävs, svarar kameran endast på avtryckaren på ML-L3 när väl blixten har laddats. I
lägena i, k, n och o börjar blixten laddas när läget fördröjd fjärr eller fjärr med
snabbrespons väljs; när väl blixten laddas, fälls den upp automatiskt vid behov när avtryckaren
på ML-L3 trycks ned. I lägena P, S, A och M , avbryts tvåsekunderstimern när blixten fälls upp
under tvåsekundersnedräkning i fördröjd fjärr-läget. Vänta tills blixten laddas och tryck sedan
ned avtryckaren på ML-L3 för att starta om timern.
I blixt-synk-lägen som stöder rödaögonreducering, tänds lampan för rödaögonreducering i
cirka en sekund innan slutaren utlöses. I fördröjt fjärrläge tänds självutlösarlampan i två
sekunder och följs av lampan för rödaögonreducering, vilken tänds i en sekund innan slutaren
utlöses för att reducera röda ögon.
A
Se även
Information om hur du väljer hur länge kameran ska förbli i standby-läge innan
fjärrkontrolläget avbryts, finns i Anpassad inställning c5 (Timer för fjärrstyrningsavst., s. 180).
Information om hur du kontrollerar ljudsignalerna när fjärrkontrollen används finns i Anpassad
inställning d1 (Signal, s. 180).
69
Använda den inbyggda blixten
Kameran stöder ett antal blixtlägen för fotografering av motiv i svagt ljus eller i
motljus.
❚❚ Använda den inbyggda blixten i lägena i, k, n och o
1
Välj ett fotograferingsläge.
Vrid lägesratten för att välja önskat läge.
h
2
Välj blixtläge.
Tryck på M-knappen och vrid tills önskat blixtläge visas på kontrollpanelen
(s. 71).
3
Ta bilder.
Blixten fälls upp när avtryckaren trycks ned
halvvägs, och utlöses när ett foto tas.
❚❚ Använda den inbyggda blixten. Lägena P, S, A och M
1
Välj ett fotograferingsläge.
Vrid lägesratten för att välja önskat läge.
2
Fäll upp blixten.
Tryck på M-knappen för att fälla upp blixten.
M-knappen
3
Välj blixtläge.
Tryck på M-knappen och vrid tills önskat blixtläge visas på kontrollpanelen
(s. 71).
4
5
Välj en mätningsmetod och ställ in exponering.
Ta bilder.
Blixten utlöses varje gång en bild tas.
70
Blixtläge
Tryck på knappen M och vrid primärfunktionsratten tills önskad blixtläge visas på
kontrollpanelen.
M-knappen
Primärfunktionsratt
Kontrollpanel
h
Det aktuella blixtläget visas på kontrollpanelen enligt nedan.
Y (rödaögonreducering): Använd till porträtt. Lampan för
rödaögonreducering tänds innan blixten avfyras, vilket reducerar “röda
ögon.”
j (Av): Blixten avfyras inte trots att belysningen är svag eller motivet är i
motljus.
AUTO (autoblixt): När belysningen är svag eller motivet är i motljus, fälls
blixten upp automatiskt när avtryckaren trycks ned halvvägs och avfyras
efter vad situationen kräver.
LÅNGSAM (långsam synk): Slutartiden blir automatiskt långsammare för att
fånga bakgrundsljus på natten eller vid svagt ljus. Använd för att inkludera
bakgrundsljus i porträtt.
BAKRE (Synk på bakre ridå): Blixten avfyras precis innan slutaren stängs (se
nedan). Om denna ikon inte visas, avfyras blixten omedelbart efter att
slutaren öppnats.
A
Synk på bakre ridå
Normalt avfyras blixten då slutaren öppnas (“synk på främre ridå”; se nedan till vänster). Vid
synk på bakre ridå avfyras blixten precis innan slutaren stängs, vilket skapar en ljusström
bakom motiv i rörelse.
Synk på främre ridå
Synk på bakre ridå
71
De tillgängliga blixtlägena beror på det läge som för närvarande valts med
lägesratten.
i, k, n
o
Auto
Auto+Långsam synk
Auto+
Långsam
synk+
röda ögonreducering
Auto+
h
Av
Rödaögonreducering
Rödaögonreducering
Långsam
synk+
röda ögonreducering
Av
P, A
S, M
Upplättningsblixt
Upplättningsblixt
Bakre
ridå+
långsam
synk *
Rödaögonreducering
Långsam
synk
* SLOW (LÅNGSAM) visas efter att M-knappen släppts upp.
72
Synk på
bakre ridå
❚❚ Fälla ned den inbyggda blixten
För att spara ström när blixten inte används trycker du
försiktigt ned den tills den klickar på plats.
h
A
Använda den inbyggda blixten
Använd med CPU-objektiv med brännvidd mellan 18 och 300 mm eller icke-CPU-objektiv med
brännvidd mellan 18 och 200 mm (s. 232; observera att autoblixtnivåkontroll endast är
tillgängligt med CPU-objektiv). Avlägsna linsskydden för att förhindra skuggor. Objektiv som
hindrar lampan för rödaögonreducering kan störa rödaögonreduceringen. Blixten har ett
minsta intervall inom 60 cm och kan inte användas i makrointervallet med makrozoomobjektiv.
Om blixten avfyras i läge ! eller 9 (s. 65), tas endast en bild varje gång avtryckaren trycks
ned.
Avtryckaren kan inaktiveras tillfälligt för att skydda blixten efter att den har använts för flera
bilder som tas efter varandra. Blixten kan användas igen efter en kort paus.
A
Se även
Se sidan 198 om du vill ha information om hur du låser blixtvärdet (FV) för ett uppmätt motiv
innan du komponerar om bilden.
Vill du veta mer om vilken som är den lägsta tillgängliga slutartiden vid användning med blixt,
se Anpassad inställning e1 (Blixtslutartid, s. 185). Om du vill veta mer om hur du använder
den inbyggda blixten i kommandoläge, se Anpassad inställning e2 (Blixtläge för inbyggd
blixt, s. 185). För information om hur du granskar effekterna av blixten, se Anpassad
inställning e3 (Modelleringsblixt, s. 191).
Se Bilagan för mer om den inbyggda blixten, inklusive blixtkontroll (s. 265), slutarens synktider
(s. 265) och räckvidd (s. 266). För information om externa blixtenheter, se s. 233.
73
ISO-känslighet
ISO-känslighet är den digitala motsvarigheten till filmhastighet. Ju högre ISOkänslighet, desto mindre ljus behövs för exponeringen, vilket ger möjlighet till
kortare slutartider eller mindre bländare.
h
ISO-känsligheten kan ställas in på värden mellan ungefär ISO 200 och ISO 3200, i steg
som motsvarar 1/3 EV. För speciella situationer kan ISO-känsligheten sänkas under
ISO 200 med cirka 0,3 EV (S, som motsvarar ISO 160), 0,7 EV (T, som motsvarar
ISO 125) eller 1,0 EV (U, som motsvarar ISO 100), eller höjas över ISO 3200 med
cirka 0,3 EV (P, som motsvarar ISO 4000), 0,7 EV (Q, som motsvarar ISO 5000)
eller 1,0 EV (R, som motsvarar ISO 6400). Auto- och motivlägena erbjuder också
alternativet AUTO (standardinställningen), vilket gör det möjligt för kameran att ställa
in ISO-känsligheten automatiskt som svar på ljusförhållandena. 01 visas på
kontrollpanelen och i sökaren när AUTO väljs.
ISO-känsligheten kan väljas genom att du trycker på W-knappen (ISO) och vrider
primärfunktionsratten tills önskad inställning visas på kontrollpanelen. ISOkänslighet kan även justeras på fotograferingsmenyn (s. 165).
W-knappen (ISO)
Primärfunktionsratt
Kontrollpanel
A
Auto
Om lägesratten vrids till P, S, A eller M efter att 01 har valts som ISO-känslighet i ett
annat läge, återställs den ISO-känslighet som senast valts i lägena P, S, A eller M.
A
Hög 0,3–Hög 1
Bilder som tas med de här inställningarna får oftare brus och färgstörningar.
A
Se även
För information om hur du använder automatisk kontroll av ISO-känslighet i lägena P, S, A eller
M, se sidan 78. Mer information om användning av alternativet Brusreducering för högt ISO
på fotograferingsmenyn för att minska bruset vid hög ISO-känslighet finns på sidan 165.
74
Tvåknappsåterställning
Kamerainställningarna i listan nedan kan återställas till
standardvärdena genom att knapparna E och B hålls ned
samtidigt i mer än två sekunder (de här knapparna är
markerade med en grön prick). Kontrollpanelen stängs av
tillfälligt när inställningarna återställs.
Standardinställningarna påverkas inte.
E-knappen
B-knappen
F
Alternativ
Bildkvalitet (s. 62)
Bildstorlek (s. 63)
Utlösarläge (s. 64)
ISO-känslighet (s. 74)
Auto- och motivlägen
P, S, A, M
Vitbalans (s. 95)
Finjustering (s. 97)
Färgrymd (s. 99)
Ställ in bildkontroll (s. 110)
Autofokusläge (s. 54)
Autofokusläge (live-visning)
Standard
JPEG normal
L
Enkelbild
AUTO
200
Auto
0
5000 K
Ingen
AF-A
Alternativ
Fokuspunkt (s. 56) 1
Mätning (s. 87)
AE/AF-lås (håll) (s. 88, 200)
Flexibelt program (s. 80)
Exponeringskompensation
(s. 90)
Blixtkompensation (s. 91)
Gaffling (s. 92)
FV-lås (s. 198)
Blixtläge (s. 71)
Standard
Mitten
Matrix
Av
Av
h
Av
Av
Av 2
Av
Automatisk
synk på främre
ridå
Ansiktsk, o
Automatisk
prioriterande
o
långsam synk
i, j, l, m, P, S, A, M
Brett område
Synk på främre
n
Smalt område
P, S, A, M
ridå
Multiexponering (s. 121)
Av
1 Fokuspunkten visas inte om Automatisk AF väljs som Anpassad inställning a1 (Inställ. för
AF-område).
2 Antalet bilder återställs till noll. Gafflingssteg återställs till 1EV (exponerings-/blixtgaffling)
eller 1 (vitbalansgaffling).
i, k, n
A
Standardinställningar
Se sidorna 258–261 för en lista över standardinställningar.
75
h
76
tLägena P, S, A och M
Med lägena P, S, A och M får du kontroll över en mängd olika avancerade inställningar,
inklusive slutartid och bländare, mätning, blixtkompensation och vitbalans.
Slutartid och bländare..................................................................................................
78
Läge P (Programmerad autom.).............................................................................................
80
Läge S (Slutarprioritet) ..............................................................................................................
81
Läge A (Bländarstyrd tidsautomatik.) ..................................................................................
82
Läge M (Manuell).........................................................................................................................
Långtidsexponeringar (Endast M-läge)............................................................................
83
85
Exponering .....................................................................................................................
87
Mätning ..........................................................................................................................................
87
Autoexponeringslås (Endast lägena P, S och A) ...............................................................
88
Exponeringskompensation .....................................................................................................
90
Blixtkompensation .....................................................................................................................
91
Exponerings- och blixtgaffling...............................................................................................
92
Vitbalans .........................................................................................................................
95
Finjustering av vitbalans ..........................................................................................................
97
Välja en färgtemperatur............................................................................................................
99
t
Förinställ manuellt...................................................................................................................... 100
Bildkontroller ................................................................................................................. 108
Välja Nikons bildkontroller ...................................................................................................... 109
Ändra befintliga bildkontroller .............................................................................................. 110
Skapa anpassade bildkontroller ............................................................................................ 113
Dela anpassade bildkontroller ............................................................................................... 115
Hantera anpassade bildkontroller ........................................................................................ 117
Aktiv D-Lighting ............................................................................................................ 119
Multiexponering............................................................................................................ 121
GP-1 GPS-enheten......................................................................................................... 124
77
Slutartid och bländare
Lägena P, S, A och M erbjuder olika grader av kontroll över slutartid och
bländare:
Läge
Programmerad
P autom.
(s. 80)
t
S
Slutarprioritet
(s. 81)
A
Bländarstyrd tidsaut.
(s. 82)
M
Manuell
(s. 83)
Beskrivning
Kameran ställer automatiskt in slutartid och bländare för bästa
möjliga exponering. Rekommenderas för ögonblicksbilder och i
andra situationer där det inte finns tid att ändra
kamerainställningarna.
Användaren väljer en slutartid, och kameran väljer automatiskt en
lämplig bländare för bästa resultat. Används för att skapa
rörelseoskärpa eller frysa motiv i rörelse.
Användaren väljer en bländare och kameran väljer automatiskt
lämplig slutartid för bästa resultat. Används för att göra
bakgrunden oskarp eller för att fokusera på både förgrund och
bakgrund.
Användaren styr både slutartiden och bländaren. Ställ in
slutartiden på “A” eller “&” för långtidsexponeringar.
D
Objektivets bländarringar
Om du använder ett CPU-objektiv som är försett med en bländarring (s. 228), låser du bländarringen vid
den minsta inställningen (det högsta f-talet). Typ G-objektiv är inte utrustade med
bländarring.
Icke-CPU-objektiv kan bara användas i exponeringsläge M, när bländaren kan justeras manuellt
med hjälp av bländarringen (i andra lägen avaktiveras avtryckaren). Kamerans
exponeringsmätare, automatisk ISO-känslighet och flera andra funktioner kan inte användas
(s. 165).
A
Se även
Använd alternativet Automatisk ISO-känslighet i fotograferingsmenyn (s. 165) för att
aktivera automatisk ISO-känslighet i lägena P, S, A och M. Anpassad inställning b1 (EV-steg för
exp. kontroll; s. 177) bestämmer storleken på ökningarna som används för att ställa in
slutartid och bländare. Anpassad inställning f5 (Anpassa funktionsrattar; s. 201) bestämmer
vilken roll primärfunktions- respektive sekundärratten ska spela i inställningen av slutartid och
bländare.
78
A
Slutartid och bländare
Samma exponering kan uppnås med olika kombinationer av slutartid och bländare. Snabba
slutartider och större bländare fryser rörliga motiv och mjukar upp bakgrundsdetaljer, medan
långsamma slutartider och mindre bländare gör rörliga motiv oskarpa och framhäver
bakgrundsdetaljer.
Slutartid
Bländare
Kontrollpanel
t
Kort slutartid (1/1 600 s)
Lång slutartid (1 s)
Liten bländare (f/36)
Stor bländare (f/3)
(Kom ihåg att ju större f-tal, ju mindre bländare.)
79
Läge P (Programmerad autom.)
I det här läget justerar kameran slutartid och bländare automatiskt för optimal
exponering i de flesta situationer. Läget rekommenderas för ögonblicksbilder och
andra situationer då du vill låta kameran välja slutartid och bländare. Så här tar du
bilder med programautomatik:
1
Vrid lägesratten till P.
2
Komponera bilden, fokusera och fotografera.
Lägesratt
t
A
Flexibelt program
I läge P kan du välja olika kombinationer av slutartider och bländare
genom att vrida primärfunktionsratten (“flexibelt program”). Vrid
funktionsratten åt höger om du vill ha stora bländare (små f-tal) som
gör detaljer i bakgrunden oskarpa och korta slutartider som “fryser
rörelse”. Vrid funktionsratten åt vänster om du vill ha små bländare
(stora f-tal) som ökar skärpedjupet eller långa slutartider som gör
rörelser oskarpa. Alla kombinationer ger samma exponering. U visas
på kontrollpanelen när flexibelt program används. Om du vill
återställa standardinställningarna för slutartid och bländare vrider
du funktionsratten tills asterisken försvinner och väljer ett annat läge
eller stänger av kameran.
A
Primärfunktionsratt
Se även
På sidan 263 finns mer information om det inbyggda exponeringsprogrammet.
80
Läge S (Slutarprioritet)
I läget Slutarprioritet väljer du en slutartid, och bländaren justeras automatiskt för
optimal exponering. Använd långa slutartider om du vill återge rörelser genom
oskärpa, och korta slutartider om du vill “frysa” rörelser. Så här tar du bilder med
slutarprioritet:
1
Vrid lägesratten till S.
Lägesratt
t
2
Välj en slutartid.
Tryck ned avtryckaren halvvägs för att
aktivera exponeringsmätarna och
vrid primärfunktionsratten för att
välja önskad slutartid från värden
mellan 30 s och 1/4 000 s.
3
Primärfunktionsratt
Komponera bilden, fokusera och fotografera.
A
Se även
På sidan 255 finns information om vad du ska göra om blinkande “A” eller “&” visas i
slutartidsmonitorn.
81
Läge A (Bländarstyrd tidsautomatik.)
I bländarstyrd tidsautomatik väljer du bländare för att kontrollera skärpedjupet (se
nedan) medan kameran automatiskt väljer slutartiden för optimal exponering. Så
här tar du bilder med bländarstyrd tidsautomatik:
t
1
Vrid lägesratten till A.
2
Välj en bländare.
Tryck ned avtryckaren halvvägs för att
aktivera exponeringsmätarna och vrid
sekundärratten för att välja önskad
bländare mellan största och minsta
värdet för objektivet.
3
Lägesratt
Sekundärratt
Komponera bilden, fokusera och fotografera.
A
Skärpedjup
“Skärpedjup” är det avstånd till vilket motiv bakom och framför fokuspunkten verkar vara i
fokus. Stora bländare (låga f-tal) minskar skärpedjupet, och gör motiv bakom och framför
huvudmotivet oskarpa. Små bländare (höga f-tal) ökar skärpedjupet och framhäver detaljer i
bakgrunden och förgrunden (observera att skärpedjupet även påverkas av andra faktorer,
såsom brännvidd och fokuseringsavstånd). Korta skärpedjup används normalt vid
porträttfotografering för att göra detaljer i bakgrunden oskarpa, långa skärpedjup vid
landskapsfotografering för att framhäva förgrunden och bakgrunden.
För att granska skärpedjupet trycker du och håller ned
granskningsknappen för skärpedjup. Objektivet minskas till det
aktuella bländarvärdet, vilket gör att skärpedjupet kan granskas i
sökaren.
Granskningsknapp för
skärpedjup
82
Läge M (Manuell)
I manuellt exponeringsläge styr du både slutartiden och bländaren. Så här tar du
bilder i manuellt exponeringsläge:
1
Vrid lägesratten till M.
2
Välj bländare och slutartid.
Lägesratt
t
Kontrollera exponering i den elektroniska analoga exponeringsvisningen
(s. 84), vrid primärfunktionsratten för att välja en slutartid och sekundärratten
för att välja en bländare. Slutartiden kan ställas in på värden mellan 30 s och
1/4 000 s. Du kan också låta slutaren vara öppen under obegränsad tid för längre
exponering (A eller &, s. 85). Den största och minsta bländaren beror på
objektivet.
Sekundärratt
Bländare
Slutartid
Primärfunktionsratt
3
Komponera bilden, fokusera och fotografera.
83
A
Elektronisk analog exponeringsvisning
Om ett CPU-objektiv är monterat och en annan slutartid än A eller & har valts, visar den
elektroniska analoga exponeringsvisningen i sökaren om bilden blir under- eller
överexponerad med de aktuella inställningarna. Beroende på vilket alternativ du har valt för
Anpassad inställning b1 (EV-steg för exp. kontroll, s. 177) visas graden av under- eller
överexponering i steg om 1/3 EV, 1/2 EV eller 1 EV . Om gränserna i exponeringsmätsystemet
överskrids blinkar displayen.
Optimal exponering
t
84
A
Anpassad inställning b1 inställd på 1/3 steg
Underexponerad med 1/3 EV
Överexponerad med mer än 2 EV
Se även
Om
(V) (standardinställningen) är vald för Anpassad inställning f7 (Kasta
om indikatorer, s. 201), visas exponeringsindikatorerna i sökaren och
fotograferingsinformationsdispalyen med positiva värden till vänster och negativa värden till
höger. Välj
(W) om du vill visa negativa värden till vänster och positiva
värden till höger.
❚❚ Långtidsexponeringar (Endast M-läge)
Slutartider på “A” och “&” kan användas för långtidsexponering av rörliga
ljuskällor, stjärnor, nattlandskap och fyrverkerier. Stativ och en fjärrkontroll (säljs
separat) (s. 241) eller trådutlösare (s. 241) rekommenderas för att förhindra oskärpa.
Slutartid
A
&
1
Beskrivning
Slutaren förblir öppen medan avtryckaren hålls ned. Stativ och trådutlösare
(säljs separat) rekommenderas för att förhindra oskärpa.
ML-L3 fjärrkontroll (säljs separat krävs (s. 241). Välj läge M, ställ in slutartid till
“A” och välj lägena fördröjd fjärr eller fjärr med snabbrespons (s. 68).
Slutaren öppnas när avtryckaren på fjärrkontrollen trycks ned och förblir öppen
i trettio minuter eller tills avtryckaren trycks ned en andra gång.
t
Förbered kameran.
Montera kameran på ett stativ eller placera den på en stadig, jämn yta. Använd
ett fulladdat batteri eller en nätadapter (säljs separat) för att förhindra
strömförlust innan exponeringen är avslutad. Observera att brus kan
förekomma vid långa exponeringar; innan du fotograferar väljer du På i
alternativet Brusreducering för lång exp. i fotograferingsmenyn (s. 165). Om
du använder trådutlösare (säljs separat) monterar du den på kameran.
2
Vrid lägesratten till M.
3
Välj en slutartid.
Lägesratt
Tryck ned avtryckaren halvvägs för att aktivera
exponeringsmätarna och vrid primärfunktionsratten tills
“A” visas i slutartidsvisningen. För en slutartid på
“&“, väljer du lägena fördröjd fjärr eller fjärr med
snabbrespons efter att du valt slutartiden (s. 64).
85
4
Öppna slutaren.
A: Efter fokusering trycker du ned avtryckaren på kameran eller
fjärrutlösaren helt. Håll avtryckaren nedtryckt tills exponeringen är avslutad.
&: Tryck ned avtryckaren på fjärrkontrollen helt. Slutaren öppnas
omedelbart (fjärr med snabbrespons) eller två sekunder efter att avtryckaren
tryckts ned (fördröjd fjärr) och förblir öppen tills avtryckaren trycks ned en
andra gång.
5
t
Stäng slutaren.
A: Ta bort fingret från avtryckaren.
&: Tryck ned avtryckaren på fjärrkontrollen helt. Fotograferingen avslutas
automatiskt efter trettio minuter.
Exponeringstid: 35 s
Bländare: f/25
86
Exponering
Mätning
Mätmetoden bestämmer hur kameran ställer in exponering. Följande alternativ
finns:
Metod
Beskrivning
Rekommenderas i de flesta situationer. Väljs automatiskt i auto- och
3Dmotivlägena. En stor del av bilden mäts och exponeringen ställs in för
a
färgmatrix II naturliga resultat utifrån fördelningen av ljusstyrka, färg, avstånd och
komposition.
Kameran mäter hela bilden, men bildens mitt prioriteras (som standard
den 8-mm stora cirkeln i bildens mitt; kan väljas med hjälp av Anpassad
Z Centrumvägd inställning b3, Centrumvägt område, s. 178). Klassisk mätmetod för
porträttfotografering; rekommenderas vid användning av filter med en
exponeringsfaktor (filterfaktor) över 1× (s. 240).
En cirkel med 3,5 millimeters diameter mäts (omkring 2,5 % av bilden).
Eftersom cirkeln centreras i den aktuella fokuspunkten kan du mäta motiv
som inte ligger i mitten (om du använder ett icke-CPU-objektiv, eller om
b Spot
Automatisk AF väljs som Inställn. för AF-område såsom beskrivs på sidan
173, mäter kameran mittenfokuspunkten). Ger korrekt exponering av
motivet även om bakgrunden är mycket ljusare eller mörkare.
För att välja en mätmetod trycker du på
Z-knappen och vrider
primärfunktionsratten tills önskat läge
visas.
t
Z-knappen
Primärfunktionsratt
A
3D-färgmatrixmätning II
Vid matrixmätning ställs exponeringen in med hjälp av en 420-segments RGB-sensor. Använd
ett objektiv av typen G eller D för resultat som inkluderar områdesinformation (3Dfärgmatrixmätning II, s. 228). När andra CPU-objektiv används ingår inte 3Dområdesinformation (färgmatrixmätning II).
87
Autoexponeringslås (Endast lägena P, S och A)
Använd autoexponeringslåset för att komponera om bilder efter
exponeringsmätning.
1
Välj centrumvägd mätning
eller spotmätning.
Välj läge P, S eller A och välj
centrumvägd eller spotmätning
(exponeringslås har ingen effekt i
läge M, medan auto- och
motivlägena inte rekommenderas
då centrumvägd och spotmätning
inte är tillgängligt).
t
2
Z-knappen
Primärfunktionsratt
Lås exponeringen.
Avtryckare
Komponera bilden så att motivet hamnar i den valda
fokuspunkten och tryck ned avtryckaren halvvägs. Med
avtryckaren nedtryckt halvvägs och motivet placerat i
fokuspunkten trycker du på knappen AE-L/AF-L för att låsa
fokus och exponering.
AE-L/AF-L-knappen
En AE-L-indikator visas i sökaren så länge
exponeringslåset är aktiverat.
3
Komponera om fotografiet.
Håll ned knappen AE-L-/AF-L, komponera om bilden och tryck på avtryckaren.
88
A
Justera slutartid och bländare
När exponeringslåset är aktiverat kan följande inställningar ändras utan att det uppmätta
värdet för exponeringen påverkas:
Läge
Programmerad autom.
Slutarprioritet
Bländarstyrd tidsaut.
Ställ in
Slutartid och bländare (flexibelt program; s. 80)
Slutartid
Bländare
De nya värdena kan bekräftas i sökaren och på kontrollpanelen. Observera att mätmetoden
inte kan ändras så länge exponeringslåset är aktiverat (eventuella mätändringar börjar gälla
när låset inaktiveras).
A
Se även
Om På har valts för Anpassad inställning c1 (Avtryckarens AE-L, s. 179) låses exponeringen
när avtryckaren trycks ned halvvägs. För information om hur du ändrar vilken roll AE-L-/AF-Lknappen ska spela, se Anpassad inställning f4 (Tilldela AE-L/AF-L-knapp, s. 200).
t
89
Exponeringskompensation
Exponeringskompensation används för att ändra exponeringen från de värden som
föreslås automatiskt, så att bilderna blir ljusare eller mörkare. Den är mest effektiv när
den används med centrumvägd eller spotmätning (s. 87).
Exponeringskompensation är tillgängligt i lägena P, S och A (i läge M påverkas endast
exponeringsinformationen som visas i den elektroniska analoga
exponeringsvisningen. Slutartiden och bländaren ändras inte).
t
Tryck på knappen E och vrid
sekundärratten tills önskat värde visas på
den övre kontrollpanelen.
Exponeringskompensationen kan ställas
in på värden mellan –5 EV
(underexponering) och +5 EV
(överexponering) i steg om 1/3 EV.
Allmänt väljer man positiva värden för att
göra motivet ljusare, och negativa
värden för att göra det mörkare.
±0 EV
(E-knappen nedtryckt)
E-knappen
Primärfunktionsratt
–0,3 EV
+2 EV
Vid andra värden än ±0 visas en E-ikon på den övre kontrollpanelen och i sökaren
när du släpper E-knappen. Det aktuella värdet för exponeringskompensation visas
när knappen E trycks ned.
–1 EV
Ingen
exponeringskompensation
+1 EV
Den normala exponeringen kan återställas genom att exponeringskompensationen
ställs in på ±0. Exponeringskompensationen återställs inte när kameran stängs av.
A
Se även
Information om val av storlek på exponeringsökningen finns i Anpassad inställning b1 (EVsteg för exp.kontroll, s. 177). Information om justering av exponeringskompensationen utan
att trycka på E-knappen finns i Anpassad inställning b2 (Enkel exponeringskomp., s. 177).
90
Blixtkompensation
Blixtkompensation används för att ändra blixteffekten från den nivå som föreslås av
kameran, vilket ändrar ljusstyrkan för huvudmotivet i relation till bakgrunden.
Blixteffekten kan ökas för att få motivet att se ljusare ut, eller minskas för att förhindra
oönskade högdagrar eller reflektioner.
Tryck på knappen M (Y) och vrid sekundärratten tills önskat värde visas på den övre
kontrollpanelen. Blixtkompensation kan ställas in till värden mellan –3 EV (mörkare)
och +1 EV (ljusare) i ökningar på 1/3 EV. Allmänt väljer man positiva värden för att
göra motivet ljusare, och negativa värden för att göra det mörkare.
t
M-knappen
Sekundärratt
Kontrollpanel
Vid andra värden än ±0 visas en Y-ikon på kontrollpanelen och i sökaren när du
släpper M (Y)-knappen. Det aktuella värdet för blixtkompensation visas när du
trycker på knappen M.
±0 EV
(Y-knappen nedtryckt)
–0,3 EV
+1,0 EV
Den normala blixteffekten kan återställas genom att blixtkompensationen ställs in på
±0,0. Exponeringskompensationen återställs inte när kameran stängs av.
A
Blixtenheter (säljes separat)
Blixtkompensation finns även tillgänglig med blixtenheterna SB-900, SB-800, SB-600, SB-400
eller SB-R200 (säljs separat).
A
Se även
Information om hur du väljer storlek i steg som finns tillgängliga vid inställning av
blixtkompensation finns i Anpassad inställning b1 (EV-steg för exp.kontroll, s. 177).
91
Exponerings- och blixtgaffling
Med gaffling varierar kameran automatiskt valda inställningar något för varje bild,
det aktuella läget “gafflas”. Den berörda inställningen väljs med Anpassad inställning
e4 (Autogafflingsinställning; s. 191); nedan förutsätts att AE & blixt har valts för att
variera exponerings- och blixtnivå. Andra alternativ kan användas för att variera
exponerings- eller blixtnivå separat eller för att gaffla vitbalans och Aktiv D-Lighting.
1
Välj antal bilder.
Tryck på knappen D och vrid primärfunktionsratten för att välja antal bilder i
gafflingssekvensen (två eller tre).
Antal bilder
t
Gaffling pågårindikator
D-knapp
Primärfunktionsratt
Kontrollpanel
Sökare
2
Välj en exponeringsökning.
Tryck på knappen D och vrid sekundärratten för att välja exponeringsökning
från värden mellan 0,3 EV och 2,0 EV.
Exponeringsökning
D-knapp
A
Sekundärratt
Kontrollpanel
Förstå gafflingsdisplayen
Antal bilder
Gaffling pågår-indikator
Beskrivning
3 bilder: omodifierad, negativ, positiv
2 bilder: omodifierad, positiv
2 bilder: omodifierad, negativ
92
3
Komponera bilden, fokusera och fotografera.
Exponeringen och blixtnivån varieras för varje bild. Med
standardinställningar tas den första bilden med de aktuella
värdena för exponering och blixtkompensation och följande
bilder med modifierade värden. Om gafflingssekvensen
består av tre bilder, dras gafflingssökningen bort från de
aktuella värdena i den andra bilden och läggs till den tredje
bilden, vilket “gafflar” de aktuella värdena. De modifierade
värdena kan vara högre eller lägre än de högsta och lägsta
värdena för exponerings- och blixtkompensation. Den
modifierade slutartiden och bländaren visas i
kontrollpanelen och sökaren.
t
När gaffling är aktiverad visas en gaffling pågår-indikator på den övre
kontrollpanelen. Ett y försvinner från indikatorn när den modifierade bilden
tas, indikatorn z när bilden med den negativa ökningen tas och indikatorn
x när bilden tas med den positiva ökningen.
Exponeringsökning:0 EV
y
Exponeringsökning:–1 EV
z
Exponeringsökning:+1 EV
x
Om du vill avbryta gafflingen trycker du på knappen D och vrider
primärfunktionsratten tills antal bilder i gafflingssekvensen är noll och M inte längre
kan visas på kontrollpanelen. Det program som användes senast återställs nästa
gång du aktiverar gaffling.
A
Se även
Se sidan 264 för en lista över gafflingsprogram. Information om val av storlek på
exponeringsökningen finns i Anpassad inställning b1 (EV-steg för exp.kontroll, s. 177). Mer
information om val av i vilken ordning som gafflingen utförs finns i Anpassad inställning
e6 (Gafflingsföljd, s. 195).
93
A
Exponeringsgaffling
Kameran ändrar exponeringen genom att variera slutartiden och bländaren
(programautomatik), bländaren (slutarprioritet) eller slutartiden (bländarstyrd tidsaut,
manuell exponering). Om du väljer På för Automatisk ISO-känslighet (s. 166), varierar
kameran automatiskt ISO-känslighet för optimal exponering när gränserna för kamerans
exponeringsystem överskrids. Vid exponeringsgaffling ändras endast slutartiden efter att
kameran har justerat ISO-känsligheten.
A
Exponerings- och blixtgaffling
I lägena ! och 9 görs en paus i fotograferingen efter att det antal bilder som specificerats
i gafflingsprogrammet har tagits. Om du väljer auto- eller motivlägena avbryts gafflingen och
återupptas när läge P, S, A eller M väljs. Exponerings- och blixtgaffling avbryts när
Vitbalansgaffling eller ADL-gaffling väljs som Anpassad inställning e4
(Autogafflingsinställning; s. 191).
t A
Återuppta exponerings- eller blixtgaffling
Om minneskortet blir fullt innan alla bilder i sekvensen har tagits, kan fotograferingen
återupptas från nästa bild i sekvensen när minneskortet har bytts ut, eller när bilder har tagits
bort från minneskortet. Om kameran stängs av innan alla bilder i sekvensen har tagits, kan
gafflingen återupptas från nästa bild i sekvensen när kameran startas.
94
Vitbalans
Vitbalans ser till att färger inte påverkas av färgen i ljuskällan. Autovitbalans
rekommenderas för de flesta ljuskällor. Andra värden kan om nödvändigt väljas
enligt typen av källa. Följande alternativ är tillgängliga i lägena P, S, A och M
(autovitbalans används i auto- och motivlägena):
Alternativ
F
Auto
(standard)
Färgtemperatur
(K)
Beskrivning
Kameran ställer in vitbalansen automatiskt.
Rekommenderas i de flesta situationer. G- eller Dobjektiv rekommenderas. Om du använder en
*
3 500–8 000
inbyggd eller extern blixtenhet reflekterar
vitbalansen de förhållanden som gäller när blixten
avfyras.
3 000*
Använd vid glödlampsbelysning.
Använd vid följande sju ljuskällor:
2 700*
Använd under natriumlampor (finns i sportarenor).
Använd under varmt vita lysrörslampor.
3 000*
3 700*
Använd under vita lysrörslampor.
J Glödlampa
I Lysrör
Natriumlampor
Varmt vitt lysrörsljus
Vitt lysrörsljus
Kallt vitt lysrörsljus
4 200*
(standard för Lysrör)
Vitt lysrörsljus, dagtid
5 000*
Lysrörsljus, dagtid
6 500*
Kvicksilverljus med hög
7 200*
temp.
H Direkt solljus
5 200*
N Blixt
5 400*
G Moln
6 000*
M Skugga
8 000*
K Välj färgtemperatur
2 500–10 000
t
Använd under kalla vita lysrörslampor.
Använd under vita dagsljuslysrörslampor.
Använd under dagsljuslysrörslampor.
Använd under ljuskällor med hög färgtemperatur
(t.ex. kvartslampor).
Används för motiv i direkt solljus.
Använd med inbyggda eller externa blixtenheter.
Används vid molnigt väder i dagsljus.
Används för motiv i skugga på dagen.
Välj färgtemperatur i en lista med värden (s. 99).
Använd motivet, ljuskällan eller en befintlig bild som
LFörinställ manuellt
—
referens för vitbalansen (s. 100).
* Alla värden är ungefärliga. Finjustering inställd på 0.
95
Vitbalansen anges genom att du trycker på knappen WB och vrider
primärfunktionsratten tills önskad inställning visas på kontrollpanelen. Vitbalansen
kan även justeras på fotograferingsmenyn (s. 165).
WB-knappen
Primärfunktionsratt
Kontrollpanel
t
A
I (Lysrör)
Typ av lampa väljs med hjälp av alternativet Vitbalans på fotograferingsmenyn (s. 165).
A
Se även
När du väljer Vitbalansgaffling för Anpassad inställning e4 (Autogafflingsinställning, s. 191)
skapar kameran flera bilder varje gång du släpper upp avtryckaren. Vitbalansen är olika för
varje bild, och “gafflar in” värdet som har valts för vitbalansen. På sidan 191 finns mer
information.
96
Finjustering av vitbalans
Vitbalansen kan “finjusteras” för att kompensera för färgvariationer i ljuskällan, eller för
att ge bilden en “varm” eller “kall” ton. Du finjusterar vitbalansen med Vitbalans på
fotograferingsmenyn, eller genom att trycka på knappen WB och vrida sekundärratten.
❚❚ Menyn Vitbalans
1
Välj ett vitbalansalternativ.
Välj Vitbalans på fotograferingsmenyn (s. 165)
och markera sedan ett vitbalansalternativ och
tryck på 2. Om ett annat alternativ än Lysrör,
Välj färgtemperatur eller Förinställ manuellt
har valts går du vidare till steg 2. Om Lysrör har
valts markerar du en ljustyp och trycker på 2. Om Välj färgtemperatur har
valts markerar du en färgtemperatur och trycker på 2. Om Förinställ manuellt
har valts väljer du en förinställning enligt beskrivningen på sidan 106 innan du
fortsätter.
2
t
Finjustera vitbalans.
Använd multiväljaren för att finjustera
vitbalansen. Vitbalansen kan finjusteras på
axeln (A)–(B) i gult/blått och axeln (G)–(M) i
grön/magenta. Den vågräta (gul/blå) axeln
utgör färgtemperaturen och varje steg
Koordinater Justering
motsvarar ungefär 5 Mired. Den lodräta (grön/
magenta) axeln har liknande effekter som motsvarande färg
kompensationsfilter (CC).
Grön (G)
Öka mängden grönt
Blå (B)
Öka mängden magenta
Öka mängden blått
Gult (A)
Magenta (M)
Öka mängden gult
A
Finjustering av vitbalans
Färgerna på finjusteringsaxeln är relativa, inte absoluta. Om du till exempel flyttar markören till
B (blå) när en “varm” inställning, t.ex. J (glödlampa) har valts för vitbalans, ser fotona aningen
“kallare” ut men blir inte blå.
97
3
Tryck på J.
Tryck på J om du vill spara inställningarna och återgå till
fotograferingsmenyn. Om vitbalansen har finjusterats på AB-axeln visas en E-ikon på kontrollpanelen.
❚❚ WB-knappen
t
Med andra inställningar än K (Välj färgtemperatur) och L (Förinställ manuellt)
kan WB-knappen användas för att finjustera vitbalansen på gul (A)/blå (B)-axeln (s. 97;
Om du vill finjustera vitbalansen när K eller L har valts använder du
fotograferingsmenyn enligt beskrivningen på sidan 97). Det finns sex inställningar i
båda riktningarna. Varje ökning motsvarar cirka 5 Mired (se nedan). Tryck på
knappen WB och vrid sekundärratten tills önskat värde visas på kontrollpanelen. Om
du vrider på sekundärratten till vänster ökar mängden gult (A). Om du vrider på
sekundärratten till höger ökar mängden blått (B). Vid andra inställningar än 0 visas
en E-ikon på kontrollpanelen.
WB-knappen
A
Sekundärratt
Kontrollpanel
“Mired”
Alla ändringar i färgtemperatur skapar en större färgskillnad vid lägre färgtemperaturer än vid
högre färgtemperaturer. Exempelvis ger en ändring på 1 000 K en mycket högre ändring i färg
vid 3 000 K än vid 6 000 K. Mired, som beräknas genom att multiplicera den omvända
färgtemperaturen med 10 6, är ett mått på färgtemperatur som tar hänsyn till en sådan
variation. Det är den enhet som används i kompensationsfilter för färgtemperatur. Här följer
två exempel:
• 4 000 K – 3 000 K (en differens på 1 000 K) = 83 Mired
• 7 000 K – 6 000 K (en differens på 1 000 K) = 24 Mired
98
Välja en färgtemperatur
När K (Välj färgtemperatur) har valts kan du välja färgtemperatur genom att trycka
på WB-knappen och vrida sekundärratten tills önskat värde visas på kontrollpanelen.
Färgtemperaturen kan även väljas på fotograferingsmenyn (s. 165).
WB-knappen
Sekundärratt
Kontrollpanel
t
A
Färgtemperatur
Den uppfattade färgen på en ljuskälla varierar med den som tittar och med andra
förhållanden. Färgtemperatur är ett objektivt mått på färgen på en ljuskälla, definierad med
avseende på den temperatur som ett objekt måste upphettas till för att utstråla ljus med
samma våglängd. Ljuskällor med en färgtemperatur på omkring 5 000–5 500 K ser vita ut, och
ljuskällor med en lägre färgtemperatur, till exempel glödlampor, ser ut att vara lite gula eller
röda. Ljuskällor med en högre färgtemperatur förefaller blåtonade.
A
Välj färgtemperatur
Du får inte önskade resultat med blixt- eller lysrörsljus. Välj N (Blixt) eller I (Lysrör) för de här
ljuskällorna. För andra ljuskällor tar du en testbild och kontrollerar att det valda värdet är
lämpligt.
A
Menyn Vitbalans
Färgtemperaturen kan även väljas på vitbalansmenyn. Observera att färgtemperaturen med
WB-knappen och sekundärratten ersätter det värde som har valts på vitbalansmenyn.
99
Förinställ manuellt
Alternativet Förinställ manuellt används för att lagra och återkalla anpassade
vitbalansinställningar för fotografering med ljus från olika källor, eller för att
kompensera för ljuskällor med starka färgtoner. Förinspelad vitbalans kan definieras
med endera av två metoder:
Metod
Direkt mätning
Beskrivning
Ett neutralt grått eller vitt objekt placeras i samma belysning som ska
användas vid fotograferingen, och vitbalansen fastställs automatiskt (s. 101).
Kopiera från en
Vitbalansen kopieras från en bild på minneskortet (s. 105).
befintlig bild
t
Kameran kan lagra upp till fem värden för förinspelad vitbalans i förinspelningarna d0 till d-4. Du kan lägga till en kommentar till alla förinspelade vitbalanser (s. 107).
d-0: Lagrar det senast
uppmätta värdet för vitbalans
(s. 101). Den här
förinspelningen skrivs över när
ett nytt värde uppmäts.
d-1–d-4: Lagrar värden kopierade från d-0
(s. 104).
Lagrar värden kopierade
från bilder på
minneskortet (s. 105).
100
❚❚ Mäta ett värde för förinställd vitbalans
1
Belys ett referensmotiv.
Placera ett neutralt vitt eller grått objekt i samma belysning som ska användas
vid den slutliga fotograferingen. En vanlig grå panel kan användas som
referensmotiv i studiomiljöer. Observera att exponeringen automatiskt ökar
med 1 EV vid mätning av vitbalans. I exponeringsläget M justerar du
exponeringen så att den elektroniska analoga exponeringsdisplayen visar ±0
(s. 84).
2
Ställ in vitbalansen på L (Förinställ manuellt).
Tryck på knappen WB och vrid primärfunktionsratten tills L visas på
kontrollpanelen.
WB-knappen
3
Primärfunktionsratt
t
Kontrollpanel
Välj läget för direkt mätning.
Släpp WB-knappen kort och tryck sedan på knappen
tills L-ikonen på kontrollpanelen börjar blinka. Ett
blinkande D syns också på kontrollpanelen och i
sökaren. Med standardinställningarna blinkar
displayerna i cirka sex sekunder. För att avsluta utan att
mäta ett värde för den förinställda vitbalansen trycker
du på WB-knappen igen.
Kontrollpanel
Sökare
101
4
Mät vitbalansen.
Innan indikatorerna har slutat blinka ser du till att referensmotivet
fyller sökaren och trycker ned avtryckaren hela vägen. Kameran
mäter värdet på vitbalansen och lagrar det i förinspelning d-0. Ingen bild
lagras. Vitbalansen kan mätas korrekt även när kameran inte fokuserar.
5
Kontrollera resultatet.
Om ett värde kunde uppmätas för vitbalansen blinkar
C på kontrollpanelen. I sökaren visas ett blinkande
a. I standardinställningen blinkar visningarna under
cirka sex sekunder.
t
Kontrollpanel
Sökare
Om belysningen är för mörk eller för ljus kan det hända
att vitbalansen inte kan mätas. Ett blinkande b a
visas på kontrollpanelen och i sökaren (i
standardinställningen blinkar visningarna under cirka
sex sekunder). Tryck ned avtryckaren halvvägs för att
återgå till steg 4 och mät vitbalansen igen.
Kontrollpanel
Sökare
6
Välj förinspelning d-0.
Om det nya förinspelade vitbalansvärdet ska användas omedelbart väljer du
förinspelning d-0 genom att trycka på WB-knappen och vrida sekundärratten
tills d-0 visas på kontrollpanelen.
D
Läget för direkt mätning
Om du inte gör något medan visningen blinkar avslutas direktmätningsläget efter den tid som
valts med Anpassad inställning c2 (Timer för ljusmätaravst., s. 179). Standardinställningen är
sex sekunder.
102
A
Förinspelning d-0
Det nya vitbalansvärdet lagras i förinspelning d-0 och ersätter
automatiskt förinspelningens föregående värde (ingen dialogruta
visas). En miniatyrbild visas i listan med förinspelade vitbalanser.
Om du vill använda det nya vitbalansvärdet väljer du förinspelning d-0. Om inget värde har
uppmätts för vitbalansen innan du väljer d-0 får vitbalansen färgtemperaturen 5 200 K, vilket
är samma som Direkt solljus. Det nya vitbalansvärdet finns kvar i förinspelning d-0 tills
vitbalansen mäts igen. Du kan lagra upp till fem vitbalansvärden genom att kopiera
förinspelning d-0 till en av de andra förinspelningarna innan du mäter ett nytt vitbalansvärde
(s. 104).
t
103
❚❚ Kopiera vitbalans från d-0 till förinspelningarna d-1 till d-4
Följ stegen nedan för att kopiera ett uppmätt vitbalansvärde från d-0 till någon av de
andra förinspelningarna (d-1 till d-4).
1
Välj L (Förinställ manuellt).
Markera Förinställ manuellt på
vitbalansmenyn (s. 95) och tryck på 2.
2
t
Välj ett mål.
Markera det förinspelade målet (d-1 till
d-4) och tryck på W-knappen.
W-knappen
3
Kopiera d-0 till den valda
förinspelningen.
Markera Kopiera d-0 och tryck på J. Om det
finns en kommentar till d-0 (s. 107) kopieras
denna till kommentaren för den valda
förinspelningen.
A
Välja en förinspelad vitbalans
Om du vill välja en annan förinspelad vitbalans i menyn Förinställ
manuellt (se Steg 3, ovan), trycker du på 1 för att markera den aktuella
vitbalansförinspelningen (d-0–d-4) och trycker på 2.
104
❚❚ Kopiera vitbalansen från en bild (endast d-1 till d-4)
Följ stegen nedan för att kopiera ett uppmätt vitbalansvärde från en bild på
minneskortet till en vald förinspelning (endast d-1–d-4). Befintliga värden för
vitbalans kan inte kopieras till förinspelning d-0.
1
Välj L (Förinställ manuellt).
Markera Förinställ manuellt på
vitbalansmenyn (s. 95) och tryck på 2.
2
Välj ett mål.
t
Markera det förinspelade målet (d-1 till
d-4) och tryck på W-knappen.
W-knappen
3
Välj Välj bild.
Markera Välj bild och tryck på 2.
4
Markera en källbild.
Markera källbilden. Tryck på knappen X om du
vill visa den markerade bilden i helskärmsläge.
5
Kopiera vitbalansen.
Tryck på J för att kopiera vitbalansvärdet för
den markerade bilden till den valda
förinspelningen. Om den markerade bilden har
en kommentar (s. 205) kopieras denna till kommentaren för den valda
förinspelningen.
105
❚❚ Välja en förinspelad vitbalans
Så här ställer du in ett förinspelat värde för vitbalansen:
1
Välj L (Förinställ manuellt).
Markera Förinställ manuellt på
vitbalansmenyn (s. 95) och tryck på 2.
2
Välj en förinspelning.
Markera önskad förinspelning och tryck på
W-knappen. För att välja den markerade
förinspelningen och visa
finjusteringsmenyn (s. 97) utan att avsluta
nästa steg, trycker du på J i stället för att
trycka på W-knappen.
t
3
W-knappen
Välj Ställ in.
Markera Ställ in och tryck på 2.
Finjusteringsmenyn för den valda
vitbalansförinspelningen visas (s. 98).
A Välja en förinspelad vitbalans: WB -knappen
Vid inställningen L (Förinställ manuellt), kan du också välja förinspelningar genom att
trycka på WB-knappen och vrida på sekundärratten. Den aktuella förinspelningen visas på
kontrollpanelen medan du trycker på WB-knappen.
WB-knappen
106
Sekundärratt
Kontrollpanel
❚❚ Ange en kommentar
Följ stegen nedan om du vill ange en beskrivande kommentar på upp till 36 tecken
för den valda förinspelade vitbalansen.
1
Välj L (Förinställ manuellt).
Markera Förinställ manuellt på
vitbalansmenyn (s. 95) och tryck på 2.
2
Välj en förinspelning.
t
Markera önskad förinspelning och tryck på
W-knappen.
W-knappen
3
Välj Redigera kommentar.
Markera Redigera kommentar och tryck på 2.
4
Redigera kommentaren.
Redigera kommentaren enligt beskrivningen på
sidan 169.
107
Bildkontroller
Nikons unika bildkontrollsystem gör det möjligt att dela bildbearbetningsinställningarna med en kompatibel enhet och programvara. Välj bland de
bildkontroller som medföljer kameran om du vill justera bildbearbetningsinställningar direkt eller göra oberoende inställningar för skärpa, kontrast, ljusstyrka,
mättnad och nyans. Dessa inställningar kan sparas under nya namn som anpassade
bildkontroller och kan hämtas eller redigeras när det passar. Anpassade
bildkontroller kan också sparas till ett minneskort för att användas i kompatibel
programvara, och programvaruskapade Bildkontroller kan öppnas i kameran. Alla
bildkontroller ger nästan samma effekt i alla kameror som stöder Nikons
bildkontrollsystem.
t ❚❚ Använda bildkontroller
Bildkontroller kan användas så som beskrivs nedan.
• Välj Nikons bildkontroller (s. 109): Välj en befintlig Nikon-bildkontroll.
• Ändra befintliga bildkontroller (s. 110): Ändra en befintlig bildkontroll och skapa en
kombination av skärpa, kontrast, ljusstyrka, mättnad och nyans för en viss
motivtyp eller effekt.
• Skapa anpassade bildkontroller (s. 113): Spara ändrade bildkontroller med unika namn
och använd och ändra dem som du vill.
• Dela anpassade bildkontroller (s. 115): Anpassade bildkontroller som har skapats med
kameran kan sparas på minneskortet för användning i ViewNX (medföljer) och
annan kompatibel programvara, och egna bildkontroller som har skapats med
programvara kan läsas in i kameran.
• Hantera anpassade bildkontroller (s. 117): Byt namn på eller ta bort anpassade
bildkontroller.
A
Nikons bildkontroller i förhållande till anpassade bildkontroller
De bildkontroller som tillhandahålls av Nikon benämns Nikons bildkontroller. Utöver Nikons
bildkontroller som medföljer kameran finns det ytterligare bildkontroller att hämta på Nikons
webbplats. Anpassade bildkontroller skapas genom ändringar av befintliga Nikonbildkontroller. Både Nikons bildkontroller och de anpassade bildkontrollerna kan delas mellan
kompatibla enheter och programvara.
108
Välja Nikons bildkontroller
Kameran erbjuder sex förinställda Nikon-bildkontroller. Välj en bildkontroll enligt
motivet eller motivtypen.
Alternativ
Beskrivning
Standardbearbetning för en balanserad effekt. Rekommenderas i de flesta
Q Standard
situationer.
Minsta möjliga bearbetning för en naturlig effekt. Lämpar sig för bilder
R Neutral
som vid ett senare tillfälle kommer att bearbetas eller retuscheras mycket.
Bilderna förbättras för en livfull fotoutskriftseffekt. Lämpar sig för foton
S Livfull
som framhäver primärfärger.
T Monokrom Tar monokroma bilder.
e Porträtt
Ger huden en naturlig yta och mjuk känsla vid porträttfotografering.
f Landskap Skapar livfulla landskap och stadslandskap.
t
❚❚ Välja en bildkontroll
1
Välj Ställ in bildkontroll.
På fotograferingsmenyn (s. 165) markerar du
Ställ in bildkontroll och trycker på 2.
2
Välj en bildkontroll.
Markera önskad bildkontroll och tryck på J.
A
Bildkontrollsrastret
Om du trycker på W-knappen i steg 2 visas ett bildkontrollsraster
med den valda bildkontrollens kontrast och mättnad i förhållande till
andra bildkontroller (endast kontrasten visas när Monokrom har
valts). Om du vill välja en annan bildkontroll trycker du på 1 eller 3
och sedan på 2 för att visa andra bildkontrollalternativ och därefter
trycker du på J.
A
Bildkontrollsindikator
Den aktuella bildkontrollen visas på
fotograferingsinformationsskärmen när R-knappen är nedtryckt.
Bildkontrollerna går också att välja på
fotograferingsinformationsskärmen (s. 12).
Bildkontrollindikator
109
Ändra befintliga bildkontroller
Befintliga Nikon-bildkontroller och anpassade bildkontroller
kan ändras för att passa motivtypen eller användarens kreativa
målsättningar. Välj en balanserad kombination av inställningar
med Snabbjustering eller gör manuella justeringar för
enskilda inställningar.
1
Välj en bildkontroll.
Markera önskad bildkontroll på menyn Ställ in
bildkontroll (s. 109) och tryck på 2.
t
2
Justera inställningarna.
Tryck på 1 eller 3 när du vill markera den
önskade inställningen och tryck på 4 eller 2
när du vill välja ett värde (s. 111). Upprepa den
här anvisningen tills alla inställningar har
justerats eller välj Snabbjustering om du vill
välja en förinställd kombination av inställningar. Standardinställningar kan
återställas genom att du trycker på O-knappen.
3
A
Tryck på J.
Ändringar av originalbildskontroller
De bildkontroller som har ändrats från standardinställningarna anges
med en asterisk (“*”) på menyn Ställ in bildkontroll.
110
❚❚ Bildkontrollinställningar
Alternativ
Snabbjustering
Skärpa
Manuella justeringar
(alla bildkontroller)
Kontrast
Ljusstyrka
Manuella justeringar Manuella justeringar
(endast icke monokrom) (endast monokrom)
Mättnad
Nyans
Filtereffekter
Toning
Beskrivning
Välj alternativ mellan –2 och +2 för att minska eller överdriva effekten av
den valda bildkontrollen (observera att detta återställer alla manuella
justeringar). Om du till exempel väljer positiva värden för Livfull blir
bilderna intensivare. Detta är inte möjligt med Neutral, Monokrom och
anpassade bildkontroller.
Styr hur skarpa konturerna är. Välj A om du vill justera skärpan automatiskt
enligt motivtypen, eller välj värden mellan 0 (ingen skärpa) och 9 för ökad
skärpa (ju högre värde, desto större skärpa).
Välj A om du vill justera kontrasten automatiskt enligt motivtypen, eller välj
värden mellan –3 och +3 (välj låga värden för att förhindra att högdagrar i
porträttmotiv blir “urtvättade” i direkt solljus, höga värden för att bevara
detaljer i dimmiga landskap och andra motiv med låg kontrast). Ej
tillgängligt när Aktiv D-Lighting (s. 119) är på; återställ om Aktiv D-Lighting
aktiveras efter att värdet ändrats.
Välj –1 för minskad ljusstyrka och +1 för ökad ljusstyrka. Detta påverkar
inte exponeringen. Ej tillgängligt när Aktiv D-Lighting (s. 119) är på;
återställ om Aktiv D-Lighting aktiveras efter att värdet ändrats.
Styr färgernas intensitet. Välj A om du vill justera mättnaden automatiskt
enligt motivtypen, eller välj värden mellan –3 och +3 (låga värden minskar
mättnaden och höga värden ökar den).
t
Välj negativa värden (upp till minst –3) för att göra rött mer lila, blått mer
grönt och grönt mer gult, och välj positiva värden (upp till +3) för att göra
rött mer orange, grönt mer blått och blått mer lila.
Simulerar en färgfiltereffekt på monokroma bilder. Välj mellan OFF
(standardinställningen), gult, orange, rött och grönt (s. 112).
Välj den ton som används i monokroma foton från B&W (SV) (svartvit,
standardinställningen), Sepia (Sepia), Cyanotype (Cyanotypi) (blåtonad
monokrom), Red (Röd), Yellow (Gul), Green (Grön), Blue Green (Blågrön),
Blue (Blå), Purple Blue (Blålila) och Red Purple (Rödlila), (s. 112).
D
“A” (Aumto)
Resultaten för automatisk kontrast och mättnad varierar beroende på
exponering och motivets placering i bilden. Bäst resultat uppnås
med objektiv av G- eller D-typ. Ikonerna för bildkontroller som
använder automatisk kontrast och mättnad visas med grönt i
bildkontrollsrastret, och linjer visas parallellt med axlarna i rastret.
111
A
Bildkontrollsrastret
Om du trycker på W-knappen i steg 2 visas ett bildkontrollsraster med
den valda bildkontrollens kontrast och mättnad i förhållande till andra
bildkontroller (endast kontrasten visas när Monokrom har valts). Släpp
W-knappen om du vill återgå till bildkontrollmenyn.
A
Tidigare inställningar
Raden under värdevisningen på inställningsmenyn för bildkontroller
visar det tidigare värdet för inställningen. Använd detta som referens
när du justerar inställningarna.
A
t
Filtereffekter (endast Monokrom)
Menyalternativen simulerar en färgfiltereffekt på monokroma bilder. Du kan välja följande
filtereffekter:
Alternativ
Y
Gul
O Orange
R
Röd
G Grön
Beskrivning
Förbättrar kontrasten. Kan användas för att tona ned himlens ljusstyrka i
landskapsbilder. Orange ger mer kontrast än gult, och rött ger mer kontrast än
orange.
Mjukar upp hudtoner. Kan användas för porträtt.
Effekterna som uppnås med Filtereffekter är mer uttalade än de som skapas av fysiska
glasfilter.
A
Toning (endast Monokrom)
Tryck på 3 när Toning har valts och mättnadsalternativen visas. Tryck
på 4 eller 2 för att justera mättnaden. Mättnadskontrollen kan inte
användas när B&W (SV) (svartvitt) har valts.
112
Skapa anpassade bildkontroller
De Nikon-bildkontroller som medföljer kameran kan ändras och sparas som
anpassade bildkontroller.
1
Välj Hantera bildkontroll.
På fotograferingsmenyn (s. 165) markerar du
Hantera bildkontroll och trycker på 2.
2
Välj Spara/redigera.
Markera Spara/redigera och tryck på 2.
3
t
Välj en bildkontroll.
Markera en befintlig bildkontroll och tryck på 2
eller tryck på J för att fortsätta till steg 5 för att
spara en kopia av den markerade bildkontrollen
utan att ändra den.
4
Redigera den markerade bildkontrollen.
På sidan 111 finns mer information. Om du
ångrar ändringarna och vill börja om trycker du
på O-knappen. Tryck på J när du är färdig med
inställningarna.
5
Välj ett mål.
Välj ett mål för den anpassade bildkontrollen (C1 till C-9) och tryck på 2.
113
6
Namnge bildkontrollen.
Dialogrutan för textinmatning till höger visas.
Nya bildkontroller namnges som standard
genom att tvåsiffriga nummer (tilldelas
automatiskt) läggs till namnet på den
befintliga bildkontrollen. Det här namnet
kan ändras enligt beskrivningen nedan.
Tangentbordsfält
Namnfält
Om du vill flytta markören i namnfältet trycker du på W och 4 eller 2. Om du
vill ange ett nytt tecken på den aktuella markörpositionen, markerar du ett
tecken i tangentbordfältet med multiväljaren och trycker på X-knappen. Om
du vill ta bort tecknet vid markören trycker du på O.
t
Anpassade bildkontrollnamn får ha högst 19 tecken. Alla tecken därutöver tas
bort.
När du har angett namnet trycker du på J. Den nya
bildkontrollen visas i listan över bildkontroller.
Du kan när som helst byta namn på anpassade kontroller
via alternativet Byt namn på menyn Hantera
bildkontroll.
A
Anpassade bildkontroller
Redigeringsfönstret för anpassade bildkontroller innehåller samma
alternativ som den ursprungliga Nikon-bildkontrollen, på vilken den
baseras. Den ursprungliga kontrollen visas av en ikon i fönstrets övre
högra hörn.
A
Ikon för ursprunglig
bildkontroll
Anpassade bildkontroller
Tillgängliga alternativ för anpassade bildkontroller är desamma som de som den anpassade
bildkontrollen baseras på.
114
Dela anpassade bildkontroller
Anpassade bildkontroller som har skapats med Picture Control Utility, som levereras
tillsammans med ViewNX eller andra programvaror som säljs separat, till exempel
Capture NX 2, kan kopieras till ett minneskort och läsas in i kameran. Anpassade
bildkontroller som har skapats med kameran kan kopieras till minneskortet för
användning i kompatibla kameror och programvaror.
❚❚ Kopiera anpassade bildkontroller till kameran
1
Välj Ladda/spara.
Markera Ladda/spara på menyn Hantera
bildkontroll och tryck på 2.
2
t
Välj Kopiera till kamera.
Markera Kopiera till kamera och tryck på 2.
3
Välj en bildkontroll.
Markera en anpassad bildkontroll och tryck
antingen på 2 för att visa aktuella
bildkontrollinställningar, eller tryck på J för att
fortsätta till Steg 4.
4
Välj ett mål.
Välj ett mål för den anpassade bildkontrollen (C1 till C-9) och tryck på 2.
115
5
Namnge bildkontrollen.
Ge bildkontrollen ett namn enligt
beskrivningen på sidan 114. Den nya
bildkontrollen visas i listan över bildkontroller
och du kan när som helst byta namn på den
med alternativet Byt namn på menyn Hantera
bildkontroll.
t ❚❚ Spara anpassade bildkontroller på minneskortet
1
Välj Kopiera till kort.
Markera Kopiera till kort när du har tagit fram
menyn Ladda/spara enligt beskrivningen i steg
1 på sidan 115 och tryck sedan på 2.
2
Välj en bildkontroll.
Markera en anpassad bildkontroll och tryck på
2.
3
Välj ett mål.
Välj ett mål från fack 1 till 99 och tryck på J om
du vill spara den valda bildkontrollen på
minneskortet. Bildkontroller som tidigare har
sparats i det valda facket skrivs över.
A
Spara anpassade bildkontroller
Upp till 99 anpassade bildkontroller kan sparas på minneskortet samtidigt. Minneskortet kan
endast användas för att spara användarskapade anpassade bildkontroller. De Nikonbildkontroller som medföljer kameran kan inte kopieras till minneskortet.
116
Hantera anpassade bildkontroller
Följ stegen nedan om du vill byta namn på eller ta bort anpassade bildkontroller.
❚❚ Byta namn på anpassade bildkontroller
1
Välj Byt namn.
Markera Byt namn på menyn Hantera
bildkontroll och tryck på 2.
2
Välj en bildkontroll.
Markera en anpassad bildkontroll (C-1 till C-9)
och tryck på 2.
3
t
Byt namn på bildkontrollen.
Byt namn på bildkontrollen enligt beskrivningen
på sidan 114.
❚❚ Ta bort anpassade bildkontroller från kameran
1
Välj Radera.
Markera Radera på menyn Hantera
bildkontroll och tryck på 2.
2
Välj en bildkontroll.
Markera en anpassad bildkontroll (C-1 till C-9)
och tryck på 2.
3
Väl Ja.
Markera Ja och tryck på J om du vill ta bort den
valda bildkontrollen.
117
❚❚ Ta bort anpassade bildkontroller från minneskortet
1
Välj Ladda/spara.
Markera Ladda/spara på menyn Hantera
bildkontroll och tryck på 2.
2
Välj Radera från kort.
Markera Radera från kort och tryck på 2.
t
3
Välj en bildkontroll.
Markera en anpassad bildkontroll (fack 1 till 99)
och:
• tryck på 2 om du vill visa aktuella
inställningar för bildkontroller, eller
• tryck på J för att visa dialogrutan till höger.
4
Väl Ja.
Markera Ja och tryck på J om du vill ta bort den
valda bildkontrollen.
A
Nikon-bildkontroller
Det går inte att byta namn eller ta bort de Nikon-bildkontroller som medföljde kameran
(Standard, Neutral, Livfull, Monokrom, Porträtt och Landskap).
118
Aktiv D-Lighting
Aktiv D-Lighting bevarar detaljer i högdagrar och skuggor, och ger bilder med
naturlig kontrast. Använd funktionen för motiv med stora kontraster, till exempel när
du fotograferar utomhus i starkt ljus genom en dörr eller ett fönster eller tar bilder av
motiv i skuggan en solig dag. Så här använder du aktiv D-Lighting:
1
Välj matrixmätning.
Matrixmätning (Z, s. 87) rekommenderas när Aktiv D-Lighting används.
2
Välj Aktiv D-Lighting.
På fotograferingsmenyn (s. 165) markerar du
Aktiv D-Lighting och trycker på 2.
3
t
Välj ett alternativ.
Markera Auto, Extra hög, Hög, Normal, Låg
eller Av och tryck på J. Välj Auto för att låta
kameran reglera D-Lighting automatiskt
beroende på fotograferingsförhållandena.
119
D
Aktiv D-Lighting
Brus (kornighet, ränder, marmorering) kan uppträda i bilder som tas med Aktiv D-Lighting vid
hög ISO-känslighet. Bildkontrollinställningarna Ljusstyrka och Kontrast (s. 111) kan inte
justeras när aktiv D-Lighting är aktiverat. I exponeringsläget M motsvaras en Aktiv D-Lightinginställning på Auto av Normal.
D
“Aktiv D-Lighting” i förhållande till “D-Lighting”
Med alternativet Aktiv D-Lighting på fotograferingsmenyn justeras exponeringen innan
bilden tas för att optimera det dynamiska intervallet och med alternativet D-Lighting på
retuscheringsmenyn optimeras det dynamiska intervallet i bilden efter att den har tagits.
A
t
120
ADL-gaffling
När du väljer ADL-gaffling för Anpassad inställning e4 (Autogafflingsinställning, s. 191),
varierar kameran Aktiv D-Lighting automatiskt över två bilder: den första tas med den aktuella
inställningen för Aktiv-D-Lighting, den andra med Aktiv D-Lighting av. På sidan 193 finns mer
information.
Multiexponering
Följ stegen nedan om du vill ta en serie på två till tre exponeringar i en enda bild.
Genom att använda RAW-data från kamerans bildsensor skapas färger som är
avsevärt bättre än foton som har kombinerats i ett bildprogram. Multiexponeringar
kan användas tillsammans med alla bildkvalitetsinställningar.
❚❚ Skapa multiexponering
Tänk på att fotograferingen stoppar och en multiexponering automatiskt spelas in
med standardinställningarna om inga åtgärder har utförts på 30 sekunder.
1
Välj Multiexponering.
Markera Multiexponering på
fotograferingsmenyn och tryck på 2.
2
t
Välj Antal bilder.
Markera Antal bilder och tryck på 2.
3
Välj antalet bilder.
Tryck på 1 eller 3 för att välja hur många
exponeringar (två eller tre) som ska kombineras
till en enda bild och tryck på J.
4
Välj Autoförstärkning.
Markera Autoförstärkning och tryck på 2.
A
Utökade inspelningstider
Om du vill använda ett intervall på mer än 30 s mellan exponeringarna väljer du På för
alternativet Bildvisning på visningsmenyn (s. 163) och förlänger monitorns frånslagstid för
bildvisning med Anpassad inställning c4 (Timer för monitoravst., s. 180). Det största möjliga
intervallet mellan exponeringarna är 30 s längre än det alternativ som har valts för Anpassad
inställning c4.
121
5
Ställ in styrka.
Markera ett av följande alternativ och tryck på
J.
Alternativ
Beskrivning
Styrkan justeras utifrån hur många
exponeringar som faktiskt har
På
registrerats (styrka för varje exponering
(standard)
är inställd på 1/2 för två exponeringar,
1/3 för tre exponeringar o.s.v.).
Styrkan justeras inte när du använder
Av
multiexponering. Rekommenderas om
bakgrunden är mörk.
t
6
Välj Klar.
Markera Klar och tryck på J. En n-ikon visas
på den övre kontrollpanelen. Om du vill
avsluta utan att använda multiexponering
väljer du Multiexponering > Återställ på
fotograferingsmenyn.
7
Komponera bilden, fokusera och
fotografera.
I utlösarlägena ! och 9 (s. 64) sparar
kameran alla exponeringar i en enda serie. I
utlösarläget för enkelbild tas en bild varje gång du trycker på avtryckaren och
bilder fortsätter att tas tills alla exponeringar har sparats (information om hur
du avbryter multiexponering innan alla bilder har sparats finns på s. 123).
122
n-ikonen blinkar tills fotograferingen är klar.
När fotograferingen är klar avslutas
multiexponeringsläget och n-ikonen visas
inte längre. Upprepa steg 1–7 om du vill ta fler
multiexponeringar.
❚❚ Avbryta multiexponering
Om du väljer Multiexponering på fotograferingsmenyn
samtidigt som multiexponering lagras visas alternativen till
höger. Om du vill avbryta multiexponeringen innan det angivna
antalet exponeringar har tagits markerar du Avbryt och trycker
på J. Om fotograferingen avslutas innan det angivna antalet
exponeringar har tagits, skapas en multiexponering av de
exponeringar som registrerats fram tills dess. Om Autoförstärkning är på justeras
styrkan för att återspegla det antal exponeringar som faktiskt har registrerats. Tänk
på att fotograferingen avslutas automatiskt om:
• En Tvåknappsåterställning utförs (s. 75)
• Du stänger av kameran
• Batteriet tar slut
• Du raderar bilder
t
D
Multiexponering
Ta inte bort eller byt minneskort medan du använder multiexponering.
Livevisning (s. 43) kan inte användas för att spela in multiexponeringar.
Informationen i listan för fotoinformationsvisning (inklusive fotograferingsdatum och
kameraorientering) gäller för den första bilden i multiexponeringen.
A
Andra inställningar
När multiexponeringsläget är aktiverat, kan minneskorten inte formateras, och ändringar kan
inte göras för gaffling och på alternativen i fotograferingsmenyn utom Vitbalans. Alternativen
Fälla upp spegeln för rengör och Referensbild för damm på inställningsmenyn kan inte
användas.
123
GP-1 GPS-enheten
GPS-enheten GP-1 (säljs separat) kan anslutas till kamerans tillbehörskontakt såsom
visas nedan med hjälp av kabeln som medföljde GP-1-enheten. På så sätt registreras
informationen om kamerans aktuella position när bilderna tas. Stäng av kameran
innan du ansluter GP-1-enheten. I handboken för GP-1 finns mer information.
t
När kameran får kontakt med GP-1-enheten, visas en X-ikon
på kontrollpanelen. Bildinformation för bilder som har tagits
medan X-ikonen visas innehåller en extrasida (s. 133) med
aktuell latitud, longitud, altitud och UTC-tid (Coordinated
Universal Time). Om inga data överförs från GP-1-enheten på
två sekunder tas X-ikonen bort från monitorn och GPS-information kan inte
registreras längre i kameran.
A
GPS Data
GPS-data registreras bara när X-ikonen visas. Kontrollera att Xikonen visas på den övre kontrollpanelen innan du fotograferar. En
blinkande X-ikon betyder att GP-1-enheten söker efter signal. De
bilder du tar medan X-ikonen blinkar innehåller inga GPS-data.
124
❚❚ Alternativ på inställningsmenyn
Alternativet GPS på inställningsmenyn innehåller alternativen nedan.
• Automätning av: Välj om exponeringsmätarna ska stängas av automatiskt när du
ansluter en GPS-1.
Alternativ
Beskrivning
Exponeringsmätarna stängs av automatiskt om inga åtgärder utförs under så
Aktivera lång tid som har angetts i Anpassad inställning c2 (Timer för ljusmätaravst.,
(standard) s. 179). Detta minskar batteriförbrukningen, men kan hindra GPS-data från
att registreras om avtryckaren trycks ned hela vägen utan paus.
Exponeringsmätarna stängs inte av automatiskt när en GPS-1-enhet ansluts.
Inaktivera
GPS-data registreras alltid.
• Position: Det här alternativet är endast tillgängligt om GP-1-enheten är ansluten,
när den visar aktuell latitud, longitud, altitud och UTC-tid (Coordinated Universal
Time) såsom rapporterats av GP-1-enheten.
t
A
UTC-tid (Coordinated Universal Time)
Data om UTC-tid skickas från GPS-enheten och är oberoende av kamerans klocka.
125
t
126
IMer om visning
I det här kapitlet beskrivs hur du visar bilder samt de åtgärder som du kan utföra
under visningen.
Helskärmsvisning .......................................................................................................... 128
Fotoinformation .......................................................................................................................... 129
Visning av miniatyrbilder............................................................................................. 135
Kalendervisning............................................................................................................. 136
I
Ta en närmare titt: Visningszoom............................................................................... 138
Skydda bilder från radering ........................................................................................ 139
Radering av enskilda bilder......................................................................................... 140
Pictmotion ...................................................................................................................... 141
Bildspel............................................................................................................................ 143
127
Helskärmsvisning
Tryck på knappen K om du vill visa bilder. De
nyaste bilderna visas på monitorn.
Om du vill
I
Använd
Beskrivning
Visa ytterligare
bilder
Tryck på 2 om du vill visa bilderna i den ordning de har
tagits, eller 4 om du vill visa dem i omvänd ordning.
Visa
bildinformation
Tryck på 1 eller 3 om du vill visa information om den
aktuella bilden (s. 129).
Visa miniatyrbilder
W
Zooma in bilden
X
Ta bort bilder
O
Ändra
skyddsstatus
L
Återgå till
fotograferingsläge
Visa menyer
Retuschera ett
foto eller spela
upp en film
På sidan 135 finns mer information om
miniatyrbildsvisning.
På sidan 138 finns mer information om visningszoom.
En bekräftelsedialogruta visas. Tryck på O en gång till för att
ta bort bilden.
Tryck på L-knappen för att skydda en bild eller för att ta bort
skyddet från en skyddad bild (s. 139).
/ K Monitorn stängs av. Det går att ta bilder direkt.
G
J
På sidan 159 finns mer information.
Skapa retuscherad kopia av aktuellt foto (s. 209). Om den
aktuella bilden är markerad med en 1 -ikon för att visa att
det är en film, tryck på J för att starta filmvisningen (s. 52).
A
Rotera hög
För att visa bilder på högkant (stående bildformat) i stående riktning
väljer du På för alternativet Rotera hög på visningsmenyn (s. 163).
A
Bildvisning
Om På har valts för Bildvisning på visningsmenyn (s. 163) visas
bilderna automatiskt på monitorn i omkring 4 sekunder
(standardinställning) efter att du har tagit bilden.
A
Se även
Se Anpassad Inställning c4 (Timer för monitoravst., s. 180) för information om hur du väljer
hur länge monitorn ska förbli påslagen när inga åtgärder utförs.
128
Fotoinformation
Fotoinformation kopieras in ovanpå bilder som visas i helskärmsvisning. Det finns
upp till åtta informationssidor för varje foto. Tryck på 1 eller 3 om du vill bläddra
bland följande fotoinformation. Lägg märke till att fotograferingsdata, RGBhistogram och högdagrar bara visas om motsvarande alternativ är valt med
Visningsläge (s. 163). GPS-data visas bara om en GPS-enhet användes när bilden
togs.
N I KON D90
1 / 12
1/ 12
LATITUDE.
LONGITUDE
1/ 250
AUTO
100NCD90
DSC _0001. JPG
15/09/2008 10 : 02 : 27
F11
200
Filinformation
:
:
:
:
:
:
:
NOI SE REDUC. : H I I SO, NORM
ACT . D–L I GHT. : NORMAL
: D–L I GHT I NG
RETOUCH
WARM TONE
CYANOTYPE
TR I M
: SPRI NG HAS COME. SP
COMMENT
RI NG HAS COME. 3636
N
35 º 36. 371'
E
1 39 º 43. 696'
35m
15/09/2008
01:15:29
0, 0
100NCD90 DSC_0001. JPG
15/09/2008 10: 15: 29
N OR
ORMAL
AL
4288x2848
35mm
ALTITUDE
TIME(UTC)
NOR
ORMAL
AL
4288x2848
N I KON D90
Översiktsdata
12/12
N I KON D90
12/12
Fotograferingsdata
3
GPS Data
I
MTR, SPD, AP.
EXP. MODE, I SO
, EXP. TUN I NG
FOCAL LENGTH
LENS
AF / VR
FLASH MODE,
: , 1/ 250, F11
: , 200
: 0, 0
: 35mm
: 18–105
/ 3. 5–5.6
: A / VR–On
: Built – i n, TTL, +1. 3
WHI T E BALANCE
COLOR SPACE
PI CTURE CNTRL
QUICK ADJUST
SHARPENING
CONTRAST
BRI GHTNESS
SATURATION
HUE
CMD : M : TTL, +3. 0 A: TTL, +3. 0
C: OFF
B: OFF
N I KON D90
N I KON D90
13 / 13
RGB-histogram
N I KON D90
12/12
Fotograferingsdata
1
Högdagrar
: AUTO, 0, 0
: s RGB
: STANDARD
:0
:3
:0
:0
:0
:0
12/12
Fotograferingsdata
2
❚❚ Filinformation
1
2
3
1/ 12
9
100NCD90
DSC _0001. JPG
15/09/2008 10 : 02 : 27
8
1 Skyddsstatus.................. 139
2 Retuscheringsindikator
......................................... 209
3 Bildnummer/sammanlagt
antal bilder
7
OR AL
N ORM
4288x2848
4
5
6
4 Filnamn .............................. 61
5 Bildkvalitet ........................ 62
6 Bildstorlek ......................... 63
7 Fotograferingstid ............27
8 Fotograferingsdatum ....27
9 Mappnamn..................... 162
129
❚❚ RGB-histogram 1
5
6
7
1
2
3
4
I
8
N I KON D90
1 Skyddsstatus...................139
2 Retuscheringsindikator
..........................................209
3 Vitbalans ............................95
Finjustering av
vitbalans..........................97
4 Kameranamn
13 / 13
5 Histogram (RGB-kanal).
I alla histogram anger
den vågräta axeln
pixlarnas ljusstyrka och
den lodräta axeln antalet
pixlar.
9
6
7
8
9
Histogram (röd kanal)
Histogram (grön kanal)
Histogram (blå kanal)
Bildnummer/
sammanlagt antal bilder
1 Visas bara om RGB-histogram har valts som Visningsläge (s. 163).
A
Visningszoom
För att zooma in på fotografiet när histogrammet visas, trycker du på X
(för mer information om visningszoomen, se sidan 138). Histogrammet
uppdateras för att endast visa data för den del av bilden som syns i
monitorn.
N I KON D90
13 / 13
A
Histogram
Kamerans histogram är endast avsedda som en vägledning och kan skilja sig från de som visas
i bildbehandlingsprogram. Några provhistogram visas nedan.
Om bilden innehåller motiv med olika ljusstyrka blir
tonfördelningen relativt jämn.
Om bilden är för mörk växlar tonfördelningen åt vänster.
Om bilden är för ljus växlar tonfördelningen åt höger.
Om du ökar exponeringskompensationen förskjuts tonfördelningen åt höger, och om du
minskar exponeringskompensationen förskjuts tonfördelningen åt vänster. Histogram ger en
ungefärlig bild av den totala exponeringen när starkt infallande ljus gör det svårt att se
bilderna i monitorn.
130
❚❚ Högdagrar *
1 Skyddsstatus...................139 3 Bildhögdagrar................163 5 Bildnummer/
sammanlagt antal bilder
2 Retuscheringsindikator
4 Kameranamn
..........................................209
* Blinkande områden markerar högdagrar för den aktuella kanalen.
I
❚❚ Fotograferingsdata, sida 1 1
1
2
MTR, SPD, AP.
EXP. MODE, I SO
, EXP. TUN I NG
FOCAL LENGTH
LENS
AF / VR
FLASH MODE,
3
4
5
6
7
8
9
: , 1/ 250, F11
: , 200
: 0, + 1/6
: 35mm
: 18– 105
/ 3. 5–5.6
: A / VR– On
: Built – i n, TTL, +1. 0
CMD : M : TTL, +3. 0 A: TTL, +3. 0
B: OFF
C: OFF
10
N I KON D90
11
12/12
12
1 Skyddsstatus...................139
2 Retuscheringsindikator
..........................................209
3 Mätning..............................87
Slutartid ...................... 81, 83
Bländare ...................... 82, 83
4 Fotograferingsläge
..............................34, 41, 78
ISO-känslighet 2 ............... 74
1
2
3
4
5 Exponeringskompensation 9 Blixtläge..............................71
........................................... 90
Blixtkompensation.........91
Justering av optimal
10 Kommandoläge/
exponering 3 ................178
gruppnamn/
6 Brännvidd........................228
blixtkontrolläge/
blixtkompensation... 185
7 Objektivdata
8 Fokusläge ................... 54, 59 11 Kameranamn
12 Bildnummer/
VR-objektiv
sammanlagt antal bilder
(vibrationsreducering) 4
........................................... 26
Visas bara om Data har valts som Visningsläge (s. 163).
Visas i rött om bilden togs med aktiverad automatisk ISO-känslighet.
Visas om Anpassad Inställning b4 (Finjustera optimal exponer., s. 178) har fått ett annat
värde än noll för någon av mätmetoderna.
Visas bara om ett VR-objektiv är monterat.
131
❚❚ Fotograferingsdata, sida 2 1
1
2
WHI TE BALANCE
COLOR SPACE
PI CTURE CNTRL
QUICK ADJUST
SHARPENING
CONTRAST
BRI GHTNESS
SATURATION
HUE
3
4
5
6
7
8
9
10
11
N I KON D90
12
I
: AUTO, 0, 0
: s RGB
: STANDARD
:0
:3
:0
:0
:0
:0
12/12
13
1 Skyddsstatus...................139 5 Bildkontroll .....................108 10 Mättnad 4 ........................ 111
Filtereffekter 5 ................ 111
2 Retuscheringsindikator
6 Snabbjustering 2 ........... 111
11 Nyans 4 ............................. 111
..........................................209
Ursprunglig
Toning 5............................ 111
bildkontroll 3................114
3 Vitbalans ............................95
Färgtemperatur ............99 7 Skärpa...............................111 12 Kameranamn
Finjustering av vitbalans 8 Kontrast ........................... 111 13 Mappnummer–
............................................97 9 Ljusstyrka ........................111
bildnummer
Förinställ manuellt .......100
4 Färgrymd .........................167
1 Visas bara om Data har valts som Visningsläge (s. 163).
2 Endast bildkontrollerna Standard, Livfull, Porträtt och Landskap.
3 Neutral, Monokrom och anpassade bildkontroller.
4 Visas inte med monokroma bildkontroller.
5 Endast monokroma bildkontroller.
❚❚ Fotograferingsdata, sida 3 *
1
2
NOI SE REDUC. : H I I SO, NORM
ACT. D–L I GHT. : NORMAL
: D– L I GHT I NG
RETOUCH
WARM TONE
CYANOTYPE
TRI M
: SPRI NG HAS COME. SP
COMMENT
RI NG HAS COME. 3636
3
4
5
6
N I KON D90
7
1 Skyddsstatus...................139
2 Retuscheringsindikator
..........................................209
12/12
8
3 Brusreducering för högt
ISO .................................. 168
Brusreducering för lång
exp. ................................. 167
4 Aktiv D-Lighting ...........166
* Visas bara om Data har valts som Visningsläge (s. 163).
132
5
6
7
8
Retuscheringshistorik .... 209
Bildkommentar............. 205
Kameranamn
Mappnummer–
bildnummer
❚❚ GPS Data *
1
2
3
LATITUDE.
4
LONGITUDE
5
6
ALTITUDE
TIME(UTC)
:
:
:
:
:
:
:
N
35 º 36. 371'
E
139 º 43. 696'
35m
15/09/2008
01:15:29
N I KON D90
12/12
7
8
1 Skyddsstatus...................139
2 Retuscheringsindikator
..........................................209
3 Latitud
4 Longitud
5 Altitud
6 UTC-tid (Coordinated
Universal Time)
7 Kameranamn
8 Mappnummer–
bildnummer
I
* Visas bara om GPS-enhet användes när bilden togs (s. 124).
133
❚❚ Översiktsdata
1
2
1 / 12
16
15
14
13
12
11
I
N I KON D90
4
5
1/ 250 F5. 6
200
+ 1. 0
–1. 3
REAR
10000
35mm
L
A6, M1
100NCD90 DSC_0001. JPG
15/09/2008 10: 15: 29
NOR
ORMAL
AL
4288x2848
6
7
8
9
10
1 Mappnummer–
bildnummer
2 Skyddsstatus...................139
3 Kameranamn
4 Retuscheringsindikator
..........................................209
5 Ett histogram är ett
9 Bildkommentarsindikator
diagram som visar
......................................... 205
tonfördelningen i bilden 10 Blixtläge..............................71
(s. 130). Den vågräta
11 Blixtkompensation.........91
axeln motsvarar
12 Exponeringskompensation
pixlarnas ljusstyrka och
............................................90
den lodräta axeln visar
13 Mätning..............................87
antalet pixlar med olika
14 Läge ....................... 34, 41, 78
ljusstyrka i bilden.
15 Slutartid ...................... 81, 83
6 ISO-känslighet * ............... 74
16 Bländare ...................... 82, 83
7 Brännvidd........................228
8 GPS-dataindikator........124
* Visas i rött om bilden togs med aktiverad automatisk ISO-känslighet.
1 / 12
26
25
24
N I KON D90
1/ 250 F5. 6
HI 0. 3
+ 1. 0
–1. 3
REAR
10000
35mm
A6, M1
100NСD90 DSC_0001. JPG
15/09/2008 10 : 15: 29
23
17
18
19
20
21
22
134
3
22
19
N OR
ORMAL
AL
4288x2848
21
17
18
20
Bildkontroll......................108 23 Fotograferingsdatum.... 27 25
Aktiv D-Lighting ...........119 24 Mappnamn.....................162
Filnamn...............................61
Bildkvalitet ........................63
Bildstorlek..........................62
26
Fotograferingstid ............27
Vitbalans ............................95
Färgtemperatur ...............99
Finjustering av
vitbalans..........................97
Förinställ manuellt ...... 100
Färgrymd......................... 167
Visning av miniatyrbilder
För att visa bilder på “kontaktkartor” med fyra, nio eller 72 bilder, trycker du på Wknappen.
Helskärmsvisning
Visning av
miniatyrbilder
Om du vill
Visa fler bilder
Använd
W
Visa färre bilder
X
Markera bilder
Visa markerad bild
Ta bort markerade
bilder
Ändra skyddsstatus
för markerade bilder
Återgå till
fotograferingsläge
Visa menyer
J
Kalendervisning
Beskrivning
Tryck på W-knappen för att öka antalet bilder som visas.
Tryck på X-knappen för att minska antalet bilder som
visas. När fyra bilder visas trycker du igen för att visa den
markerade bilden i helskärmsläge.
Använd multiväljaren eller funktionsrattarna för att
markera bilder för helskärmsvisning, visningszoom
(s. 138) eller radering (s. 140). Använd
primärfunktionsratten för att flytta markören åt höger
eller vänster och sekundärratten för att flytta markören
uppåt eller nedåt.
Tryck på J för att visa den markerade bilden i
helskärmsläge.
O
På sidan 140 finns mer information.
L
På sidan 139 finns mer information.
I
/ K Monitorn stängs av. Det går att ta bilder direkt.
G
På sidan 159 finns mer information.
135
Kalendervisning
Om du vill visa bilder tagna på ett valt datum, trycker du på W-knappen när 72
bilder visas.
Helskärmsvisning
Visning av
miniatyrbilder
Kalendervisning
Tryck på W-knappen för att växla mellan datumlistan och listan med miniatyrbilder
för det valda datumet. Använd multiväljaren för att markera datum i datumlistan
eller för att markera bilder i listan med miniatyrbilder.
I
Datumlista
136
Lista med
miniatyrbilder
Åtgärderna kan utföras beroende på om markören är i datumlistan eller i listan med
miniatyrbilder:
Om du vill
Växla mellan
datumlista och lista
med miniatyrbilder
Gå till
miniatyrbildsvisning/
Zooma in på
markerat foto
Växla till
helskärmsvisning
Använd
W
X
• Datumlista: Gå till 72-bildsvisning.
• Lista med miniatyrbilder: Zooma in på markerad bild.
J
• Datumlista: Visa första bilden som tagits på valt datum.
• Lista med miniatyrbilder: Visa markerad bild.
• Datumlista: Markera datum.
• Lista med miniatyrbilder: Markera en bild.
Markera datum/
Markera bilder
Radera markerade
bilder
Ändra skyddsstatus
för markerade bilder
Återgå till
fotograferingsläge
Visa menyer
Beskrivning
Tryck på W-knappen i datumlistan för att placera
markören i listan med miniatyrbilder. Tryck igen för att
återgå till datumlistan.
• Datumlista: Radera alla bilder som tagits på valt datum.
• Lista med miniatyrbilder: Radera markerad bild (s. 140).
O
L
I
På sidan 139 finns mer information.
/ K Monitorn stängs av. Det går att ta bilder direkt.
G
På sidan 159 finns mer information.
137
Ta en närmare titt: Visningszoom
Tryck på X-knappen för att zooma in på bilden som visas i helskärmsvisning eller på
den bild som för närvarande är markerad i miniatyrbilds- eller kalendervisning.
Följande åtgärder kan utföras medan zoomen är aktiverad:
Om du vill
Använd
Zooma in och ut
X/W
Visa andra
områden i en bild
I
Välj ansikten
Avbryta
zoomningen
J
Avbryta zoomningen och återgå till helskärmsvisning.
Vrid primärfunktionsratten för att visa samma plats på
andra bilder med det aktuella zoomförhållandet.
Visa andra bilder
Ändra
skyddsstatus
Återgå till
fotograferingsläge
Visa menyer
138
Beskrivning
Tryck på X för att zooma in på
maximalt antal 27 × (stora bilder),
20 × (mediumstora bilder) eller
13 × (små bilder). Tryck på W för
att zooma ut. Medan bilden är
inzoomad kan du använda
multiväljaren, om du vill visa delar
av bilden som inte syns på monitorn. Håll ned multiväljaren
för att snabbt visa andra delar av bilden.
Navigationsfönstret visas när zoomförhållandet ändras.
Området som visas på monitorn omges av en gul ram.
Ansikten (upp till 10) som spårats
vid zoomning indikeras av vita
ramar i navigationsfönstret. Vrid
sekundärratten för att bläddra
genom displayen till ansikten utan
att ändra zoomförhållandet.
L
På sidan 139 finns mer information.
/ K Monitorn stängs av. Det går att ta bilder direkt.
G
På sidan 159 finns mer information.
Skydda bilder från radering
I helskärms-, zoom-, miniatyrbilds- och kalendervisning, kan L-knappen användas
för att skydda bilder från oavsiktlig radering. Skyddade bilder kan inte raderas med
O-knappen eller alternativet Radera i visningsmenyn, och har DOS “read-only”status när de visas på en Windows-dator. Observera att även skyddade bilder raderas
när minneskortet formateras (s. 30, 202).
Så här skyddar du en bild:
1
Välj en bild.
Visa bilden i helskärmsvisning eller visningszoom, eller markera den i listan
med miniatyrbilder.
I
2
Tryck på knappen L.
Bilden markeras med en P-ikon. Visa bilden
eller markera den i listan med miniatyrbilder
och tryck sedan på L-knappen om du vill ta
bort skyddet från bilden så att den kan raderas.
A
Ta bort skyddet från alla bilder
För att ta bort skyddet från alla bilder i den mapp eller de mappar som för närvarande är
markerade på Visningsmapp-menyn trycker du på L- och O-knapparna samtidigt i cirka två
sekunder.
139
Radering av enskilda bilder
Tryck på O-knappen om du vill radera en bild som visas i helskärmsvisning eller är
markerad i listan med miniatyrbilder. När bilden har raderats kan den inte återställas.
1
Välj en bild.
Visa bilden eller markera den i listan med miniatyrbilder.
2
Tryck på knappen O.
En bekräftelsedialogruta visas.
Helskärmsvisning
I
Visning av
miniatyrbilder
Tryck på O-knappen en gång till för att radera bilden.
Tryck på K-knappen om du vill avsluta utan att radera
bilden.
A
Se även
För att radera flera bilder använder du alternativet Radera i visningsmenyn (s. 162). Använd
kalendervisning för att radera alla bilder som tagits ett valt datum (s. 136).
140
Pictmotion
Alternativet Pictmotion i visningsmenyn (s. 160) används för
att skapa och visa bildspel med anpassade övergångar och
bakgrundsmusik. Följande alternativ finns:
Alternativ
Starta
Välj bilder
Bakgrundsmusik
Effekter
Beskrivning
Visa det färdiga Pictmotion-bildspelet.
Välj bilder för Pictmotion-bildspel.
Välj bakgrundsmusik.
Välj övergångar mellan bilder.
❚❚ Välja bilder
När du ska välja bilder som ska inkluderas i Pictmotionbildspelet väljer du Välj bilder i Pictmotion-menyn. Följande
alternativ visas:
Alternativ
Beskrivning
Q Markerade Välj individuella bilder för bildspelet.
Välj ett datum. Alla bilder tagna på det valda
n Välj datum
datumet visas i bildspelet.
Visa ett bildspel med bilderna i den aktuella
R Alla
visningsmappen.
I
Endast bilder i den mapp som för närvarande valts i menyn Visningsmapp (s. 162)
kan inkluderas i bildspelet. Dolda bilder och bilder som inte kan visas i kameran visas
inte.
A
Filmer
Pictmotion-bildspel kan inkludera filmer, men endast de första sekunderna av varje film visas.
❚❚ Välja bakgrundsmusik
För att välja bakgrundsmusik för Pictmotion-bildspelet, väljer
du Bakgrundsmusik i Pictmotion-menyn. Välj mellan Snabb,
Känslosam, Naturlig, Medryckande och Avkopplande.
❚❚ Övergångar
För att välja övergångar mellan bilder i Pictmotion-bildspelet, väljer du Effekter i
Pictmotion-menyn. Välj mellan Zooma in med studs, Zooma ut/in, Smält samman
kopior, Ridåer och Zooma ut och blekna.
141
❚❚ Visa Pictmotion-bildspelet
För att visa bildspelet markerar du Starta i Pictmotion-menyn
och trycker på J. Följande åtgärder kan utföras medan ett
bildspel pågår:
Om du vill
Gör paus i
bildspelet
Höja volymen
Sänka volymen
Återgå till
visningsmenyn
Återgå till
visningsläge
I
Återgå till
fotograferingsläge
Använd
Beskrivning
J
Bildspelet pausas (se nedan).
X
W
Tryck på X och W för att höja och
sänka volymen.
G
På sidan 159 finns mer information.
K
Avsluta bildspelet och återgå till
visningsmenyn.
Tryck ned avtryckaren halvvägs om du
vill återgå till fotograferingsläget.
En dialogruta visas till höger när bildspelet har avslutats eller när
du trycker på knappen J för att göra paus i bildspelet. Välj
Omstart för att starta om (om bildspelet har pausats återupptas
det från nästa bild) eller Avsluta för att återgå till
visningsmenyn.
A
Övergångar
Beroende på bildernas storlek kan det hända att övergångarna inte visas.
142
Bildspel
Alternativet Bildspel i visningsmenyn (s. 164) används för att visa ett bildspel i den
aktuella visningsmappen (s. 162). Dolda bilder (s. 162) visas inte.
Alternativ
Starta
Bildintervall
Beskrivning
Starta bildspel.
Välj hur länge varje bild ska visas.
För att starta bildspelet markerar du Starta i bildspelsmenyn och trycker på J.
Följande åtgärder kan utföras medan ett bildspel pågår:
Om du vill
Använd
Tryck på 4 för att gå tillbaka till föregående bild och 2 för
att hoppa fram till nästa.
Hoppa bakåt eller
framåt
Visa ytterligare
fotoinformation
Gör paus i bildspelet
Återgå till
visningsmenyn
Återgå till
visningsläge
Återgå till
fotograferingsläge
Beskrivning
Ändra den fotoinfo som visas (s. 129).
J
G
K
I
Bildspelet pausas (se nedan).
På sidan 159 finns mer information.
Avsluta bildspelet och återgå till visningsmenyn.
Tryck ned avtryckaren halvvägs om du vill återgå till
fotograferingsläget.
En dialogruta visas till höger när bildspelet har avslutats eller när
du trycker på knappen J för att göra paus i bildspelet. Välj
Omstart för att starta om (om bildspelet har pausats återupptas
det från nästa bild) eller Avsluta för att återgå till
visningsmenyn.
143
I
144
QAnslutningar
I det här kapitlet kan du läsa om hur du kopierar bilder till en dator, hur du gör för att
skriva ut dem och hur du visar dem på en TV-skärm.
Visa bilder på TV ............................................................................................................ 146
Enheter med standarddefinition........................................................................................... 146
HD-enheter ................................................................................................................................... 147
Ansluta till en dator....................................................................................................... 148
Innan kameran ansluts.............................................................................................................. 148
Ansluta kameran ......................................................................................................................... 149
Skriva ut bilder............................................................................................................... 150
Q
145
Visa bilder på TV
Den medföljande EG-D2-audio/videokabeln kan användas för att ansluta kameran
till en TV eller en videobandspelare för in- och avspelning. En High-Definition
Multimedia Interface (HDMI)-kabel med minikontakt av typ C (säljs separat i handeln)
kan användas för att ansluta kameran till HD-videoutrustning.
Enheter med standarddefinition
Så här ansluter du kameran till en standard-TV:
1
Stäng av kameran.
Stäng alltid av kameran innan du kopplar in eller ur videokabeln.
2
Anslut den medföljande audio/videokabeln som på bilden.
Audio (vit)
Video (gul)
Q
Anslut till
kameran
Anslut till
videoutrustningen
3
Sätt på TV:n på videokanalen.
4
Sätt på kameran och tryck på K-knappen.
Under visningen visas bilderna både på kameramonitorn och på TV:n.
A
Videoläge (s. 203)
Kontrollera att videoläget motsvarar det läge som används i videoenheten. Tänk på att
upplösningen blir lägre om en PAL-enhet används.
A
Visning på TV
En EH-5a- eller EH-5-nätadapter (säljes separat) rekommenderas för visning under en längre
tid. När EH-5a- eller EH-5 är ansluten fastställs kameramonitor av-fördröjningen till tio minuter
och exponeringsmätarna stängs inte längre av automatiskt. Tänk på att kanterna kanske inte
syns om du visar bilderna på en TV-skärm.
146
HD-enheter
Kameran kan anslutas till enheter med HDMI-kontakt via en HDMI-kabel med
minikontakt typ C (säljs separat i handeln).
1
Stäng av kameran.
Stäng alltid av kameran innan du kopplar in eller ur HDMI-kabeln.
2
Anslut HDMI-kabeln som på bilden.
Anslut till
kameran
Anslut till en HD-enhet
(välj kabel med kontakt
för ansluten enhet)
3
Ställ in HD-enheten på HDMI-kanalen.
4
Sätt på kameran och tryck på K-knappen.
Q
Under visningen visas bilderna på HD-TV:n eller skärmen. Kameramonitorn
förblir avstängd.
A
HDMI (sid. 203)
Vid standardinställningen för Auto väljer kameran automatiskt lämpligt HDMI-format för HDenheten. HDMI-formaten kan väljas med alternativet HDMI på inställningsmenyn (s. 203).
147
Ansluta till en dator
I det här avsnittet beskrivs hur du ansluter kameran till en dator med den
medföljande USB-kabeln UC-E4.
Innan kameran ansluts
Innan kameran ansluts måste du installera programvaran på den medföljande CDROM-skivan (se Installationsguiden för mer information). Försäkra dig om att
batteriet är fulladdat så att överföringen inte avbryts. Ladda vid behov batteriet före
användning eller använd en EH-5a- eller EH-5-nätadapter (säljs separat).
❚❚ Operativsystem som stöds
Q
Kameran kan anslutas till datorer som körs på något av dessa operativsystem:
• Windows: Windows Vista Service Pack 1 (32-bitarsutgåvorna Home Basic/
Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate) och Windows XP Service Pack 3
(Home Edition/Professional Edition). Användare av Windows 2000 Professional
Service Pack 4 kan överföra bilder genom att sätta in kamerans minneskort i en
kortläsare eller ett kortfack.
• Macintosh: Mac OS X (version 10.3.9, 10.4.11 eller 10.5.3)
Gå till någon av webbplatserna i listan på sidan xviii om du vill ha den senaste
informationen om operativsystem som stöds.
❚❚ Medföljande programvara
Nikon Transfer används för att kopiera foton från kameran till datorn, där de kan visas
med hjälp av ViewNX (Nikon Transfer kan också användas för att säkerhetskopiera
fotografier och bädda in information i bilderna under överföringen. ViewNX kan
användas för att sortera fotografier, konvertera bilder till olika filformat och utföra
enkel redigering på NEF/RAW-bilder).
D
Ansluta kablar
Se till att kameran är avstängd innan du ansluter eller drar ur anslutningskablarna. Hantera
kontakterna varsamt och sätt in dem rakt.
D
Under överföringen
Stäng inte av kameran och dra inte ut USB-kabeln medan överföringen pågår.
A
Camera Control Pro 2
Camera Control Pro 2 (säljs separat, s. 240) kan användas för att styra kameran från en dator.
När Camera Control Pro 2 körs visas “c” på kontrollpanelen.
148
Ansluta kameran
Anslut kameran med den medföljande USB-kabeln UC-E4.
1
Stäng av kameran.
2
Sätt på datorn.
Strömknapp
Sätt på datorn och vänta på att den startar.
3
Anslut USB-kabeln.
Anslut USB-kabeln enligt bilden nedan. Hantera kontakterna varsamt och sätt
in dem rakt.
Q
D
USB-hubbar
Anslut kameran direkt till datorn. Anslut inte via en USB-hubb eller USB-tangentbord.
4
Sätt på kameran.
5
Överför bilder.
Nikon Transfer startar automatiskt. Klicka på knappen Starta överföring för att
överföra bilder (du får mer information om hur du använder Nikon Transfer
genom att välja Nikon Transfer Hjälp på menyn Hjälp i Nikon Transfer).
6
Stäng av kameran och koppla ur USB-kabeln när överföringen är klar.
Nikon Transfer stängs automatiskt när överföringen är klar.
149
Skriva ut bilder
JPEG-fotografier kan skrivas ut med någon av följande metoder:
• Anslut kameran till en skrivare och skriv ut fotografier direkt från kameran (se
nedan).
• Sätt i kamerans minneskort i en skrivare som är utrustad med ett kortfack (mer
information finns i handboken till skrivaren). Om skrivaren stödjer DPOF (s. 274)
kan du välja bilder för utskrift med hjälp av Utskriftsjobb (DPOF) (s. 157).
• Ta med kamerans minneskort till ett fotocenter som skriver ut digitala bilder. Om
centret stödjer DPOF (s. 274) kan du välja bilder för utskrift med hjälp av
Utskriftsjobb (DPOF) (s. 157).
• Använd ViewNX (medföljer, s. 148) eller Capture NX 2 (säljes separat; s. 148) om du
vill överföra bilder (s. 240).
NEF-bilder (RAW) kan endast skrivas ut med hjälp av ViewNX eller Capture NX 2
såsom beskrivs ovan eller genom att skriva ut JPEG-kopior skapade med hjälp av
alternativet NEF-(RAW-)bearbetning i retuscheringsmenyn (s. 220).
För att skriva ut valda JPEG-bilder på en PictBridge-skrivare via en direkt USBanslutning följer du stegen nedan.
Q
Ta bilder
Välj bilder för utskrift
med hjälp av Utskriftsjobb (DPOF) (s. 157)
Anslut kameran till skrivaren (s. 151)
Skriv ut
en bild åt gången
(s. 151)
Skriv ut flera
bilder
(s. 153)
Skapa indexutskrifter
(s. 156)
Koppla loss USB-kabeln
A
Skriva ut bilder via en direkt USB-anslutning
Se till att batteriet är fulladdat eller använd nätadaptern EH-5a eller EH-5 AC (säljes separat).
När du tar bilder som ska skrivas ut direkt via USB-anslutning i lägena P, S, A och M, ställer du in
Färgrymd till sRGB (s. 167).
150
❚❚ Ansluta skrivaren
Anslut kameran med den medföljande USB-kabeln UC-E4.
1
Stäng av kameran.
2
Anslut USB-kabeln.
Starta skrivaren och anslut USB-kabeln som på bilden. Hantera kontakterna
varsamt och sätt in dem rakt.
D
USB-hubbar
Anslut kameran direkt till skrivaren. Anslut inte via en USB-hubb eller USB-tangentbord.
3
Q
Sätt på kameran.
En välkomstbild visas på monitorn följt av en PictBridge-visning.
q
w
❚❚ Skriva ut en bild i taget
1
Välj en bild.
Tryck på 4 eller 2 för att visa ytterligare bilder,
eller tryck på 1 eller 3 för att visa
fotoinformation (s. 129). Tryck på X-knappen
för att zooma in på den aktuella bilden; (s. 138.
tryck på K för att avsluta zoomningen). Om du
vill visa sex bilder i taget trycker du på Wknappen. Markera bilder genom att använda
multiväljaren, eller tryck på X för att visa de
markerade bilderna i helskärmsvisning.
151
2
Visa utskriftsalternativ.
Tryck på J om du vill visa utskriftsalternativ för
PictBridge.
3
Justera utskriftsalternativ.
Tryck på 1 eller 3 för att markera ett alternativ och tryck på 2 för att välja det.
Alternativ
Q
Beskrivning
Menyn med alternativ för pappersstorlek visas
(alternativ som inte stöds av den aktuella skrivaren finns
inte med i listan). Tryck på 1 eller 3 för att välja
Papperspappersstorlek (om du vill skriva ut en
storlek
standardpappersstorlek för den aktuella skrivaren väljer
du Skrivarinställning), tryck sedan på J för att välja
och återgå till den föregående menyn.
Menyn här till höger visas. Tryck på 1 eller 3 för att välja
antal kopior (högst 99), och tryck sedan på J för att välja
Antal och återgå till föregående meny.
kopior
Menyn här till höger visas. Tryck på 1 eller 3 för att välja
utskriftsformat i Skrivarinställning (använd
standardinställningen för den aktuella skrivaren när du
skriver ut), Skriv ut med ram (skriv ut bilden med en vit
Ram
ram) eller Ingen ram. Tryck sedan på J för att välja och
återgå till den föregående menyn. Endast alternativ som
stöds av den aktuella skrivaren visas.
Menyn här till höger visas. Tryck på 1 eller 3 för att välja
i Skrivarinställning (använd standardinställningen för
den aktuella skrivaren när du skriver ut), Skriv ut
Tidsstämpel tidsstämpel (skriv ut tid och datum när bilden togs) eller
Ingen tidsstämpel. Tryck sedan på J för att välja och
återgå till den föregående menyn. Endast alternativ som
stöds av den aktuella skrivaren visas.
Menyn här till höger visas. Om du vill avsluta utan att
beskära bilden markerar du Ingen beskärning och
trycker på J. Om du vill beskära bilden markerar du
Beskär och trycker på 2.
Beskärning
152
Om du väljer Beskär visas dialogrutan till höger. Tryck på
X för att öka storleken på beskärningen, W för att
minska. Använd multiväljaren för att välja beskärningens
placering och tryck på J. Tänk på att utskriftskvaliteten
kan bli sämre om en liten beskärning skrivs ut på ett stort
område.
4
Starta utskrift.
Välj Starta utskrift och tryck på J för att starta
utskriften. Om du vill avbryta utskriften innan
alla kopior har skrivits ut trycker du på J.
❚❚ Skriva ut flera bilder
1
Visa menyn PictBridge.
Tryck 3 på G i bildvisningsfönstret i PictBridge (se på
sidan 151).
G-knappen
Q
2
Välj ett alternativ.
Markera ett av följande alternativ och tryck på
2.
•Utskriftsval: Välj bilder för utskrift.
•Välj datum: Skriv ut en kopia av alla bilder som
tagits ett valt datum.
•Skriv ut (DPOF): Skriv ut en befintlig utskriftsorder som har skapats med
alternativet Utskriftsjobb (DPOF) på visningsmenyn (s. 160). Den aktuella
utskriftsordern visas i Steg 3.
Välj Skriv ut index om du vill skapa en indexutskrift av alla JPEG-bilder på
minneskortet. På sidan 156 finns mer information.
153
3
Välj bilder eller välj ett datum.
Om du väljer Utskriftsval eller Skriv ut (DPOF) i
Steg 2 använder du multiväljaren för att bläddra
genom bilderna på minneskortet. För att visa
den aktuella bilden i helskärmsläge håller du
ned X-knappen. Tryck först på W-knappen
och sedan på 1 om du vill markera den
aktuella bilden för utskrift. Bilden markeras för
utskrift med en Z-ikon och antalet utskrifter
anges till 1. Samtidigt som du håller ned Wknappen trycker du på 1 eller på 3 för att
ange antalet utskrifter (högst 99). Om du vill
avmarkera bilden trycker du på 3 när antalet
utskrifter är 1. Fortsätt tills alla bilder som du
vill ha har markerats.
Q
Om du väljer Välj datum i Steg 2, trycker du på 1
eller 3 för att markera ett datum och trycker
sedan på 2 för att välja. För att visa bilder tagna
det markerade datumet trycker du på W.
Använd multiväljaren för att bläddra igenom
bilderna, eller tryck på X för att visa den aktuella
bilden i helskärmsläge.
4
Visa utskriftsalternativ.
Tryck på J om du vill visa utskriftsalternativ för
PictBridge.
154
W-knappen
5
Justera utskriftsalternativ.
Tryck på 1 eller 3 för att markera ett alternativ och tryck på 2 för att välja det.
Alternativ
Beskrivning
Menyn med alternativ för pappersstorlek visas (s. 152; alternativ som
inte stöds av den aktuella skrivaren finns inte med i listan). Tryck på 1
eller 3 för att välja pappersstorlek. (Om du vill skriva ut en
Pappersstorlek
standardpappersstorlek för den aktuella skrivaren väljer du
Skrivarinställning), och trycker sedan på J för att välja och återgå till
den föregående menyn.
Menyn med alternativ för ram visas (s. 152; alternativ som inte stöds av
den aktuella skrivaren finns inte med i listan). Tryck på 1 eller 3 för att
välja utskriftsformat i Skrivarinställning (använd standardinställningen
Ram
för den aktuella skrivaren när du skriver ut), Skriv ut med ram (skriv ut
bilden med en vit ram) eller Ingen ram. Tryck sedan på J för att välja
och återgå till den föregående menyn.
Menyn med alternativ för tidsstämpel visas (s. 152; alternativ som inte
stöds av den aktuella skrivaren finns inte med i listan). Tryck på 1 eller
3 för att välja i Skrivarinställning (använd standardinställningen för
Tidsstämpel
den aktuella skrivaren när du skriver ut), Skriv ut tidsstämpel (skriv ut
tid och datum när bilden togs) eller Ingen tidsstämpel. Tryck sedan på
J för att välja och återgå till den föregående menyn.
6
Q
Starta utskrift.
Välj Starta utskrift och tryck på J för att starta
utskriften. Om du vill avbryta utskriften innan
alla kopior har skrivits ut trycker du på J.
D
Välja bilder för utskrift
NEF-bilder (RAW) (s. 62) kan inte väljas för utskrift. JPEG-kopior av NEF-bilder (RAW) kan skapas
med hjälp av alternativet NEF-(RAW-)bearbetning i retuscheringsmenyn.
A
Se även
På sidan 250 finns mer information om vad du ska göra om det uppstår ett fel under utskriften.
155
❚❚ Skapa indexutskrifter
För att skapa en indexutskrift av alla JPEG-bilder på minneskortet väljer du Skriv ut
index i Steg 2 i “Skriver ut flera bilder” (s. 153). Endast de 256 första bilderna skrivs ut
om minneskortet innehåller fler än 256 bilder.
1
Välj Skriv ut index.
Väljer du Skriv ut index i PictBridge-menyn
(s. 153) visas bilderna på minneskortet såsom
visas till höger.
2
Visa utskriftsalternativ.
Tryck på J om du vill visa utskriftsalternativ för
PictBridge.
Q
3
Justera utskriftsalternativ.
Välj alternativ för pappersstorlek, ram och tidsstämpel enligt beskrivningen på
sidan 147 (En varning visas om den valda pappersstorleken är för liten).
4
Starta utskrift.
Välj Starta utskrift och tryck på J för att starta
utskriften. Om du vill avbryta utskriften innan
alla kopior har skrivits ut trycker du på J.
156
❚❚ Skapa en DPOF-utskriftsorder: Utskriftsjobb
Alternativet Utskriftsjobb (DPOF) på visningsmenyn används för att skapa digitala
“utskriftsordrar” för PictBridge-kompatibla skrivare och enheter som stöder DPOF.
Om du väljer Utskriftsjobb (DPOF) på visningsmenyn visas menyn i steg 1.
1
Välj Välj/ange.
Markera Välj/ange och tryck på 2.
2
Välj bilder.
Bläddra genom bilderna på minneskortet
genom att använda multiväljaren. Om du vill
visa den aktuella bilden i helskärmsläge håller
du ned X-knappen. Tryck först på Wknappen och sedan på 1 om du vill markera
den aktuella bilden för utskrift. Bilden
markeras för utskrift med en Z-ikon och
antalet utskrifter anges till 1. Samtidigt som
du håller ned W-knappen trycker du på 1
eller på 3 för att ange antalet utskrifter (högst
99). Om du vill avmarkera bilden trycker du på
3 när antalet utskrifter är 1. Tryck på J när
alla önskade bilder har valts.
3
W-knappen
Q
Välj inställningar för exponeringsdata.
Markera följande alternativ och tryck på 2 om
du vill aktivera eller inaktivera det markerade
alternativet (om du vill göra klar utskriftsordern
utan att ta med den här informationen går du till
Steg 4).
•Exponeringsdata: Slutartid och bländare skrivs ut på alla bilder i en utskriftsorder.
•Datumstämpel: Fotograferingsdatum skrivs ut på alla bilder i en utskriftsorder.
4
Gör klart utskriftsordern.
För att göra klar utskriftsordern markerar du
Klar och trycker på J-knappen.
157
D
Utskriftsjobb (DPOF)
För att skriva ut den aktuella utskriftsordern när kameran är ansluten till en PictBridge-skrivare
väljer du Skriv ut (DPOF) i PictBridge-menyn och följer stegen i “Skriver ut flera bilder” för att
ändra och skriva ut den aktuella ordern (s. 153). DPOF-alternativ för datum och
exponeringsdata stöds inte vid utskrift via en direkt USB-anslutning. Om du vill skriva ut
fotograferingsdatum på bilderna i den aktuella utskriftsordern använder du PictBridgealternativet Tidsstämpel.
Alternativet Utskriftsjobb (DPOF) är inte tillgängligt om det inte finns tillräckligt med
utrymme på minneskortet för att spara utskriftsordern.
NEF-bilder (RAW) (s. 62) kan inte väljas med detta alternativ. JPEG-kopior av NEF-bilder (RAW)
kan skapas med hjälp av alternativet NEF-(RAW-)bearbetning i retuscheringsmenyn.
Utskriftsordrar skrivs kanske inte ut på rätt sätt om bilder raderas med hjälp av en dator eller
andra apparater när utskriftsordern har skapats.
Q
158
MMenyguide
Den aktuella menyn visas genom att trycka på G-knappen. För att välja mellan
menyerna i listan nedan trycker du på 4. I det här kapitlet kan du läsa om de olika
alternativen i menyerna nedan.
D Visningsmenyn: Hantera bilder............................................................................. 160
C Fotograferingsmenyn: Fotograferingsalternativ............................................... 165
A Anpassade inställningar: Anpassa kamerainställningarna.............................. 171
B Inställningsmenyn: Kamerainställning.................................................................. 202
N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior ............................................ 209
m Inställningshistorik/O Min meny ........................................................................... 224
o
i
L
g
u
w
159
D Visningsmenyn: Hantera bilder
Visningsmenyn innehåller nedanstående alternativ. För att visa visningsmenyn
trycker du på G och på 4 för att markera fliken för aktuell meny och därefter
trycker du på 1 eller 3 för att markera fliken för visningsmenyn. Mer information
finns på sidan 19.
Alternativ
Radera
Visningsmapp
Dölj bild
Visningsläge
Bildvisning
Se sidan
162
162
162
163
163
Alternativ
Rotera hög
Pictmotion
Bildspel
Utskriftsjobb (DPOF)
Se sidan
163
141
143
157
Välja flera bilder
Så här markerar du flera bilder för Radera (s. 162), Dölj bild (s. 162), Pictmotion
(s. 163) och direktutskrift (s. 150):
❚❚ Val av miniatyrbild
För att välja bilder från en lista med miniatyrbilder väljer du mellan alternativen
“Markerade,” “Välj/ange,” “Utskriftsval,” eller “Skriv ut (DPOF)” och följer stegen nedan.
o
1
Markera en bild.
Använd multiväljaren för att markera en bild
(håll ned X-knappen om du vill visa den
markerade bilden i helskärmsläge).
2
Välj den markerade bilden.
W-knappen
Tryck på W-knappen för att välja
den markerade bilden. De valda
bilderna markeras med en ikon.
Om du väljer bilder för utskrift,
tryck på W och tryck på 1 eller 3
för att ange antalet kopior.
3
Välj ytterligare bilder genom att upprepa steg 1 och 2.
För att avmarkera en bild markerar du den och trycker på W-knappen.
160
4
Slutför åtgärden genom att trycka på J.
En bekräftelsedialog visas. Markera Ja och
klicka på J.
❚❚ Val av datum
För att välja datum väljer du alternativet “Välj datum” och följer stegen nedan.
1
Markera ett datum.
Tryck på 1 eller 3 för att markera ett datum.
För att visa bilder tagna det
markerade datumet trycker du på
W. Använd multiväljaren för att
bläddra igenom bilderna, eller tryck
på X för att visa den aktuella bilden
i helskärm. Tryck på W för att
återgå till datumlistan.
2
X-knappen
o
Välj det markerade datumet.
Tryck på 2 i datumlistan eller J i listan med
miniatyrbilder för att välja alla bilder som tagits
det markerade datumet. Valda datum markeras
med en M -ikon.
3
Välj ytterligare bilder genom att upprepa steg 1 och 2.
För att avmarkera ett datum markerar du det och trycker på 2. För att
avmarkera ett valt datum i listan med miniatyrbilder, trycker du på J.
4
Slutför åtgärden genom att trycka på J.
En bekräftelsedialog visas då. Markera Ja och
klicka på J.
161
Radera
Raderingsmenyn innehåller följande alternativ:
Alternativ
Beskrivning
Q Markerade Radera markerade bilder.
n Välj datum Radera alla bilder som tagits på ett valt datum.
R Alla
Radera alla bilder i den mapp som har valts för visning.
D
Skyddade och dolda bilder
Skyddade eller dolda bilder raderas inte.
Visningsmapp
Välj en mapp för visning.
Alternativ
Beskrivning
Endast foton i den mapp som för närvarande valts som Aktiv mapp i
fotograferingsmenyn visas under visning. Detta alternativ väljs automatiskt när
Aktuell
ett foto tas. Om ett minneskort sätts i och detta alternativ valdes innan fotona
(standard)
togs, visas ett meddelande under visningen som säger att mappen inte innehåller
några bilder. Välj Alla för att starta visningen.
Alla
Bilder i alla mappar ingår i visningen.
o Dölj bild
Dölj eller visa markerade bilder. Dolda bilder visas bara på menyn Dölj bild och det
går bara att radera dem genom att formatera minneskortet.
Alternativ
Q Välj/ange
n Välj datum
Avmarkera
R
alla?
D
Beskrivning
Dölj eller visa markerade bilder.
Dölj eller visa alla bilder tagna ett valt datum.
Visa alla bilder.
Skyddade och dolda bilder
Om du väljer att visa en skyddad bild inaktiveras skyddet.
162
Visningsläge
Välj bland de tillgängliga alternativen i
bildinformationsvisningen (s. 129). Markera ett alternativ
genom att trycka på 1 eller 3, och bekräfta valet genom att
trycka på 2. Ikonen M visas vid de valda alternativen. Om du
vill avmarkera ett alternativ väljer du det och trycker sedan på
2. Om du vill återgå till visningsmenyn markerar du Klar och
trycker på J.
Alternativ
Beskrivning
Detaljerad fotoinfo
Högdagrar Mycket ljusa områden blinkar (Högdagrar).
RGBRöda, gröna och blå histogram visas på bildinformationsskärmen.
histogram
Fotograferingsdata (till exempel kameranamn, mätning, exponering,
Data
brännvidd, vitbalans och bildalternativ) visas på bildinformationsskärmen.
Bildvisning
Ange om bilder ska visas automatiskt på skärmen direkt efter fotograferingstillfället.
Alternativ
Beskrivning
På (standard) Bilder visas automatiskt på skärmen efter fotografering.
Av
Bilderna visas bara om du trycker på K-knappen.
o
Rotera hög
Välj om “högkantsbilder” (stående format) ska roteras vid visningen. Lägg märke till
att eftersom kameran hålls i rätt läge under fotograferingen roteras inte bilderna
automatiskt vid bildvisningen (s. 128).
Alternativ
Beskrivning
På
Stående bilder roteras automatiskt på kamerans monitor. Bilder som tas då Av
(standard) har valts för Automatisk bildrotering (s. 205) visas liggande.
Av
Bilder i stående orientering (på höjden) visas i liggande orientering (på bredden).
Pictmotion
Skapa och visa bildspel med anpassade övergångar och bakgrundsmusik. (s. 141).
163
Bildspel
Visa en bild i taget i ett enkelt automatiserat bildspel (s. 143).
Utskriftsjobb (DPOF)
Välj Välj/ange om du vill välja bilder för utskrift på en DPOF-kompatibel enhet
(s. 157). Välj Avmarkera alla? om du vill ta bort alla bilder från den aktuella
utskriftsordern.
o
164
C Fotograferingsmenyn:
Fotograferingsalternativ
Fotograferingsmenyn innehåller nedanstående alternativ. För att visa
fotograferingsmenyn trycker du på G och sedan på 4 för att markera fliken för
aktuell meny. Därefter trycker du på 1 eller 3 för att markera fotograferingsmenyns
flik. Mer information finns på sidan 19.
Alternativ
Ställ in bildkontroll
Hantera bildkontroll
Bildkvalitet
Bildstorlek
Vitbalans
Inställningar för ISO-känsl.
Aktiv D-Lighting
Se sidan
108
113
62
63
95
166
119
Alternativ
Färgrymd
Brusreducering för lång exp.
Brusreducering för högt ISO
Aktiv mapp
Multiexponering
Filminställning
Se sidan
167
167
168
169
121
170
Ställ in bildkontroll
Du justerar snabbt bildbearbetningsinställningarna via bildkontrollerna som följer
med kameran (s. 108). Detta alternativ är endast tillgängligt i lägena P, S, A och M.
Hantera bildkontroll
Spara och ändra egna bildkontrollkombinationer, eller kopiera egna bildkontroller till
eller från minneskortet (s. 113). Detta alternativ är endast tillgängligt i lägena P, S, A
och M.
i
Bildkvalitet
Välj bildkvalitet (s. 62). Detta alternativ är tillgängligt i alla lägen.
Bildstorlek
Välj lagringsstorlek för bilderna (s. 63). Detta alternativ är tillgängligt i alla lägen.
Vitbalans
Justera inställningarna för vitbalans (s. 95). Detta alternativ är endast tillgängligt i
lägena P, S, A och M.
165
Inställningar för ISO-känsl.
Justera ISO-känslighet (s. 74). Detta alternativ är tillgängligt i alla lägen.
❚❚ Automatisk ISO-känslighet (Endast lägena P, S och A)
Om du har valt Av (standardinställningen) för Automatisk ISOkänslighet, får ISO-känsligheten ett fast värde som
användaren väljer (se sidan 74). Om du har valt På justeras ISOkänsligheten automatiskt om det inte går att få optimal
exponering med värdet som användaren har valt (blixtnivån
justeras i motsvarande grad). Du kan välja det högsta värdet för
automatisk ISO-känslighet via alternativet Högsta känslighet i
menyn Automatisk ISO-känslighet (välj lägre värden för att
förhindra brus. Det lägsta värdet för automatisk ISO-känslighet
är automatiskt inställt på ISO 200). I exponeringslägena P och A
justeras känsligheten bara om den slutartid som har valts för
Kortaste slutartid ger en underexponering. Längre slutartider
kan användas om optimal exponering inte kan uppnås vid det ISO-känslighetsvärde
som har valts för Högsta känslighet.
ISO-AUTO visas på kontrollpanelen och i sökaren när På har
valts. När känsligheten ändras från värdet som användaren
har valt blinkar indikatorerna.
i
A
Automatisk ISO-känslighet
Brus uppstår oftare vid hög känslighet. Använd Brusreducering för högt ISO på
fotograferingsmenyn för att minska bruset (se sidan 168). Motiv i förgrunden kan bli
underexponerade i bilder som tas med blixt och långa slutartider, i dagsljus eller mot en ljus
bakgrund. Välj ett annat blixtläge än långsam synk, eller välj läget A eller M och välj en större
bländare. Lägg märke till att när blixten används väljer kameran den slutartid som är vald med
Anpassad Inställning e1 (Blixtslutartid, s. 185) och inte det värde som är valt med Kortaste
slutartid.
Aktiv D-Lighting
Med det här alternativet kan du förhindra oskärpa i högdagrar och skuggområden
(s. 119). Standardinställningen är Auto. Detta alternativ är endast tillgängligt i lägena
P, S, A och M.
166
Färgrymd
Färgrymden avgör vilket färgomfång som är tillgängligt för färgåtergivning. Välj
färgrymd efter hur bilderna ska bearbetas när de lämnar kameran. Detta alternativ är
tillgängligt i alla lägen.
Alternativ
sRGB
W
(standard)
X Adobe RGB
Beskrivning
Väljs för bilder som ska skrivas ut eller användas “som de är”, utan
ändringar.
Den här färgrymden kan uttrycka ett vidare färgomfång än sRGB, och
lämpar sig för bilder som ska retuscheras eller bearbetas mycket.
A
Färgrymd
Färgrymder definierar förhållandet mellan färger och de siffervärden som representerar dem i
en digital bildfil. Färgrymden sRGB används ofta, och färgrymden Adobe RGB används
normalt vid tryckta publikationer och kommersiellt tryck. sRGB rekommenderas när du tar
bilder som ska skrivas ut utan ändringar eller visas i program som inte stöder färghantering.
sRGB rekommenderas också när du tar bilder som ska skrivas ut med ExifPrint, alternativet för
direktutskrift på vissa skrivare för hemmabruk, kioskutskrifter och andra kommersiella
utskriftstjänster. Du kan också skriva ut Adobe RGB-bilder med de här alternativen, men
färgerna blir inte lika livfulla.
JPEG-fotografier som tagits med färgrymden Adobe RGB är kompatibla med DCF. Program och
skrivare som stöder DCF väljer automatiskt rätt färgrymd. Om programmet eller enheten inte
stöder DCF väljer du lämplig färgrymd manuellt. Mer information finns i dokumentationen
som medföljer programmet eller enheten.
A
Nikon Software
ViewNX (medföljer) och Capture NX 2 (säljs separat) väljer automatiskt rätt färgrymd när de
används till att öppna bilder som har skapats med den här kameran.
i
Brusreducering för lång exp. (brusreducering för lång exponering)
Välj om du vill minska bruset i bilder som tas med lång slutartid. Detta alternativ är
tillgängligt i alla lägen.
Alternativ
På
Beskrivning
Bilder som tas med en slutartid som är långsammare
än 8 s bearbetas för minskat brus. Tiden som krävs
för bearbetningen är ungefär motsvarande den
aktuella slutartiden. Under bearbetningen blinkar
“l m” i slutartids-/bländarmonitorerna och
bilder kan inte tas. I serietagningsläge sänks
bildfrekvensen och minnesbuffertens kapacitet
minskar. Brusreduceringen syns inte i bilder som
spelats upp innan bearbetningen är avslutad. Brusreduceringen utförs inte om
kameran stängs av innan bearbetningen är klar.
Av
Brusreducering för lång exponering är avstängd.
(standard)
167
Brusreducering för högt ISO
Du kan ange att foton som tas med hög ISO-känslighet ska bearbetas för minskat
brus. Detta alternativ är tillgängligt i alla lägen.
Alternativ
Beskrivning
S Hög
Brusreducering utförs om ISO-känsligheten är ISO 800 och högre. När
Normal
T
fotografier behandlas minskar minnesbuffertens kapacitet. Välj mängden
(standard)
brusreducering genom att ange Hög, Normal eller Låg.
U Låg
Brusreducering utförs endast vid känsligheten Hög 0,3 eller högre. Den
Av
brusreducering som utförs är lägre än den som utförs om Låg väljs för
Brusreducering för högt ISO.
i
168
Aktiv mapp
Skapa, byt namn eller radera mappar, eller välj en mapp för kommande bilder. Detta
alternativ är tillgängligt i alla lägen.
• Välj mapp: Välj en mapp för lagring av kommande bilder.
NCD90
(standardmapp)
Aktuell mapp
Andra mappar
(i alfabetisk ordning)
• Ny: Skapa en ny mapp och namnge den såsom beskrivs nedan.
• Byt namn: Välj en mapp och byt namn på den såsom beskrivs nedan.
• Radera: Radera alla tomma mappar på minneskortet.
❚❚ Namnge och byta namn på mappar
Mappnamn kan ha upp till fem tecken. Om du vill flytta
Tangentmarkören i namnfältet trycker du på W och 4 eller 2.
bordsfält
Om du vill ange ett nytt tecken vid den aktuella
Namnfält
markörpositionen, markera du ett tecken i
tangentbordsfältet genom att använda multiväljaren.
Tryck därefter på X-knappen. Om du vill ta bort tecknet vid markören trycker du på
O. Tryck J för att spara ändringarna och återgå till fotograferingsmenyn, eller tryck
på G för att avsluta utan att skapa en ny mapp eller ändra mappnamnet.
i
D
Mappnamn
På minneskortet föregås mappnamn av ett tresiffrigt mappnummer som tilldelats automatiskt
av kameran (t.ex., 100NCD90). Varje mapp kan innehålla upp till 999 fotografier. Under
fotografering lagras bilder i den högst numrerade mappen med det valda namnet. Om en bild
tas när den aktuella mappen är full eller innehåller en bild med numret 9999, skapar kameran
en ny mapp genom att lägga till en till det aktuella mappnumret (t.ex., 101NCD90). Kameran
behandlar mapparna med samma namn men olika mappnummer som samma mapp. Om
mappen NIKON till exempel har valts som Aktiv mapp, syns bilder i alla mappar med namnet
NIKON (100NIKON, 101NIKON, 102NIKON, etc.) när Aktuell väljs som Visningsmapp (s. 162).
Att byta namn ändrar alla mappar med samma namn men låter mappnumren vara intakta.
169
Multiexponering
Skapa en bild av två eller tre exponeringar (s. 121). Detta alternativ är endast
tillgängligt i lägena P, S, A och M.
Filminställning
Välj en bildstorlek och ljudalternativ för filmer (s. 50). Detta alternativ är tillgängligt i
alla lägen.
❚❚ Kvalitet
Välj en bildstorlek.
Alternativ
Beskrivning
Spela in filmer med en bildhastighet på 24 fps. Varje bild är
3 1 280×720 (16:9)
1280 × 720 pixlar stor. Välj för högre kvalitet.
640×424 (3:2)
Spela in filmer med en bildhastighet på 24 fps. Varje bild är 640
4
× 424 pixlar stor.
(standard)
Spela in filmer med en bildhastighet på 24 fps. Varje bild är 320
5 320×216 (3:2)
× 216 pixlar stor. Välj för minskad filstorlek.
❚❚ Ljud
Välj På (standardinställningen) för att spela in monauralt ljud med filmer, och Av för
att spela in filmer utan ljud.
i
170
A Anpassade inställningar:
Anpassa kamerainställningarna
Anpassade inställningar används för att anpassa
kamerainställningar efter egna önskemål. För att
visa Anpassningsmenyn trycker du på G och
sedan på 4 för att markera fliken för aktuell meny.
Därefter trycker du på 1 eller 3 för att markera
Anpassningsmenyns flik. För mer information se
s. 19.
Grupper för anpassade
inställningar
Huvudmeny
L
A: Nollställ anpassade
inställn. (s. 172)
171
Du kan välja följande anpassade inställningar:
A
a
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
b
b1
b2
b3
b4
C
c1
c2
c3
c4
c5
d
d1
d2
d3
Anpassad inställning
Nollställ anpassade inställn.
Autofokus
Inställn. för AF-område
Mittenfokuspunkt
Inbyggd AF-hjälplampa
AF-punktsbelysning
Loopa val av fokuspunkt
AE-L/AF-L för MB-D80
Autofokus vid livevisning
Mätning/exponering
EV-steg för exp.kontroll
Enkel exponeringskomp.
Centrumvägt område
Finjustera optimal exponer.
Timers/AE- lås
Avtryckarens AE-L
Timer för ljusmätaravst.
Självutlösare
Timer för monitoravst.
Timer för fjärrstyrningsavst.
Fotografering/visning
Signal
Stödlinjer i sökaren
Visning/justering av ISO-tal
Sida
172
172
174
174
175
175
176
176
177
177
178
178
179
179
179
180
180
180
181
181
d
d4
d5
d6
d7
d8
d9
d10
d11
d12
e
e1
e2
e3
e4
e5
e6
f
f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
Anpassad inställning
Fotografering/visning
Sökarvarning
Skärmtips
Bildhastighet för LS-läget
Filnummersekvens
Visn. av fotograferingsinfo
Lcd-belysning
Exponeringsfördröjning
Blixtvarning
Batterityp i MB-D80
Gaffling/blixt
Blixtslutartid
Blixtläge för inbyggd blixt
Modelleringsblixt
Autogafflingsinställning
Auto FP
Gafflingsföljd
Reglage
D-omkopplare
OK-knappen (Fotogr.läge)
Tilldela FUNC.-knapp
Tilldela AE-L/AF-L-knapp
Anpassa funktionsrattar
Om inget minneskort finns?
Kasta om indikatorer
Sida
181
182
182
182
183
183
183
183
184
185
185
191
191
195
195
196
196
197
200
201
201
201
A: Nollställ anpassade inställn.
L
Välj om du vill återställa standardinställningarna för de aktuella anpassade
inställningarna. En lista över standardinställningar finns på sidan 260. Anpassade
inställningar återställs inte om en tvåknappsåterställning utförs.
Alternativ
Ja
Nej
172
Beskrivning
Återställ till standardinställningarna för de aktuella anpassade inställningarna
(s. 260).
Avsluta utan att ändra de anpassade inställningarna.
a: Autofokus
a1: Inställ. för AF-område
Detta alternativ (tillgängligt i alla fotograferingslägen) bestämmer hur fokuspunkten
för autofokus väljs. Välj mellan följande alternativ:
Alternativ
K
I
H
f
Beskrivning
Användaren väljer fokuspunkt med multiväljaren och kameran fokuserar
Specifik
endast på motiv i den valda fokuspunkten. Använd med stillastående
punkt
motiv. Standardinställning för n -läge.
I AF-A- och AF-C- autofokuslägena väljer användaren fokuspunkt manuellt. Om
motivet flyttar sig från den valda fokuspunkten under en kort stund
Dynamiskt fokuserar kameran baserat på information från omgivande punkter.
område
Använd för motiv som rör sig på ett oförutsägbart sätt. I AF-S-autofokusläge
väljer användaren fokuspunkten manuellt och kameran fokuserar endast
på motiv i den valda fokuspunkten. Standardinställning för m -läge.
Kameran identifierar automatiskt motivet och fokuspunkten väljs. Om
Automatisk ett objektiv av typen G eller D används, kan kameran skilja mänskliga
motiv från bakgrunden för att förbättra fokuseringen på motivet.
AF
Standard för lägena i, j, k, l, o, P, S, A och M.
I AF-A- och AF-C- autofokuslägena väljer användaren fokuspunkt med
multiväljaren. Om användaren ändrar komposition efter fokusering,
använder kameran 3D-följning för att välja ny fokuspunkt och hålla fokus
låst på det ursprungliga motivet när avtryckaren trycks ned halvvägs.
3D-följning Använd för att komponera om bilder vid fotografering av relativt
(11 punkter) stillastående motiv. Om motivet lämnar sökaren tar du bort fingret från
avtryckaren och komponerar om bilden med motivet i den valda
fokuspunkten. I AF-S-autofokusläge väljer användaren fokuspunkten
manuellt och kameran fokuserar endast på motiv i den valda
fokuspunkten.
L
Den aktuella inställningen visas i
fotograferingsinformationsskärmen (s. 10).
A
3D-följning (11 punkter)
När avtryckaren trycks ned till hälften, lagras färgerna i området runt fokuspunkten i kameran.
Därför ger 3D-följning kanske inte önskat resultat för motiv som har samma färg som
bakgrunden.
173
a2: Mittenfokuspunkt
Detta alternativ (tillgängligt i alla fotograferingslägen) bestämmer storleken på
mittenfokuspunkten.
Alternativ
c
Normal zon
(standard)
7 Vid zon
Sökarvisning
Beskrivning
Fokusera på stillastående motiv som lätt kan
komponeras i fokuspukten.
Fokusera på rörliga motiv. Ej tillgängligt när
Automatisk AF har valts för Anpassad inställning a1
(Inställn. för AF-område).
På sidan 54 finns mer information om fokusinställningar.
a3: Inbyggd AF-hjälplampa
Välj om den inbyggda AF-hjälplampan ska tändas för att
underlätta fokusering vid svag belysning. Detta alternativ är
tillgängligt i alla fotograferingslägen förutom l och m.
Alternativ
L
Beskrivning
Om motivet är dåligt upplyst, tänds AF-hjälplampan för att underlätta vid
fokuseringen i enpunkts servo-autofokus (AF-S valt för autofokusläge, eller
enpunkts servo-autofokus valt i AF-A autofokusläge) när Specifik punkt,
På
(standard) Automatisk AF eller 3D-följning (11 punkter) har valts för Anpassad inställning
a1 (Inställn. för AF-område) eller när Anpassad inställning a1 är inställt på
Dynamiskt område och mittenfokuspunkten har valts.
AF-hjälplampan tänds inte för att underlätta fokuseringen. Det kan hända att
Av
kameran inte kan använda autofokus när belysningen är svag.
A
AF-hjälplampa
AF-hjälplampan har en räckvidd på cirka 0,5–3,0 m. När du använder lampan ska du använda
ett objektiv med en brännvidd på 24–200 mm och avlägsna objektivskyddet.
A
Se även
Information om begränsningar för objektiven som kan användas med AF-hjälplampa finns på
sidan 231.
174
a4: AF-punktsbelysning
Välj om den aktiva fokuspunkten ska markeras med rött i sökaren. Detta alternativ är
tillgängligt i alla fotograferingslägen.
Alternativ
Beskrivning
Auto
Den valda fokuspunkten markeras automatiskt för att kontrastera mot
(standard) bakgrunden.
Den valda fokuspunkten markeras alltid, oavsett bakgrundens ljusstyrka.
På
Beroende på bakgrundens ljusstyrka kan det vara svårt att se den valda
fokuspunkten.
Av
Den valda fokuspunkten är inte markerad.
a5: Loopa val av fokuspunkt
Välj om fokuspunkten ska “loopas” från den ena kanten av sökaren till den andra.
Detta alternativ är tillgängligt i alla fotograferingslägen.
Alternativ
Loopning
Ingen
loopning
(standard)
Beskrivning
Valet av fokuspunkt “loopas” uppifrån och ned,
nedifrån och upp, från höger till vänster och från
vänster till höger. Om du till exempel trycker på 2
när en fokuspunkt på sökarvisningens högra sida
är markerad (q), markeras motsvarande
fokuspunkt på den vänstra kanten (w).
Fokusområdet begränsas av de yttre fokuspunkterna. Det innebär att det inte
gör någon skillnad att till exempel trycka på 2 när en fokuspunkt på den högra
kanten har valts.
L
175
a6: AE-L/AF-L för MB-D80
Välj funktionen som är tilldelad AE-L/AF-L-knappen
på batteripacket MB-D80 (säljs separat). Detta
alternativ är tillgängligt i alla fotograferingslägen.
Alternativ
AE-/AF-lås *
B
(standard)
L
Beskrivning
Fokusering och exponering låses medan du trycker på MB-D80
AE-L/AF-L-knappen.
Exponeringen låses medan du trycker på MB-D80 AE-L/AF-L*
C Endast AE-lås
knappen.
Fokuseringen låses medan du trycker på MB-D80 AE-L/AF-LF Endast AF-lås *
knappen.
När du trycker på MB-D80 AE-L/AF-L -knappen låses
E AE-lås (håll)
exponeringen och den förblir låst tills du trycker på knappen
igen eller exponeringsmätarna stängs av.
Om du trycker på MB-D80 AE-L/AF-L-knappen aktiveras
A AF-ON *
autofokus.
Blixtvärdet för den inbyggda blixtenheten och blixtenheterna
SB-900, SB-800, SB-600, SB-400 och SB-R200 (säljs separat) låses
r FV-lås
när du trycker på MB-D80 AE-L/AF-L-knappen (s. 198) Blixtvärdet
förblir låst tills du trycker på knappen igen eller
exponeringsmätarna stängs av.
Fokuspunkten (s. 56) kan väljas om du trycker på MB-D80 AE-L/
x Fokuspunktsval
AF-L-knappen och vrider sekundärratten.
* Om du trycker på 2 när dessa alternativ markeras, visas en undermeny för Fokuspunktsval.
Om På har valts kan du välja fokuspunkt genom att trycka på MB-D80 AE-L/AF-L-knappen
och rotera sekundärratten.
a7: Autofokus vid livevisning
Detta alternativ (tillgängligt i alla fotograferingslägen) bestämmer hur fokuspunkten
för autofokus väljs i livevisning. Välj mellan följande alternativ:
Läge
Beskrivning
Kameran identifierar och fokuserar automatiskt porträttmotiv
8 Ansiktsprioriterande som är vända mot kameran. Använd för porträtt. Standard för
lägena k och o.
Använd för handhållna bilder på landskap och andra ickeBrett område
9
porträttmotiv. Fokuspunkten kan väljas manuellt. Standard för
(standard)
lägena i, j, l, m, P, S, A och M.
Använd för exakt fokusering på en vald punkt i bilden.
Användning av stativ rekommenderas. Standardinställning för
! Smalt område
n-läge.
176
b: Mätning/exponering
b1: EV-steg för exp.kontroll
Med det här alternativet (tillgängligt i alla fotograferingslägen) anger du om
slutartid, bländare, exponeringskompensation, blixtkompensation och gaffling ska
anpassas i steg som motsvarar 1/3 EV eller 1/2 EV.
Alternativ
Beskrivning
Ändringar i slutartid, bländare, exponeringskompensation och
1/3 steg
H
blixtkompensation i steg om 1/3 EV. Gafflingsstegen kan väljas från 1/3, 2/3 och
(standard)
1 EV.
Ändringar i slutartid, bländare, exponeringskompensation och
I 1/2 steg blixtkompensation i steg om 1/2 EV. Gafflingsstegen kan väljas från 1/2 och
1 EV.
b2: Enkel exponeringskomp.
Med det här alternativet (tillgängligt i lägena P, S, A och M) anger du om E-knappen
behöver användas för att ställa in exponeringskompensation (s. 90). Om På har valts,
blinkar 0 på exponeringsskärmens mitt, även om exponeringskompensationen är
inställd på ±0.
Alternativ
Beskrivning
Exponeringskompensationen anges genom att vrida på någon av
På
funktionsrattarna (se nedan). Valt värde ändras inte då exponeringsmätarna
eller kameran stängs av eller Av har valts för Anpassad inställning b2.
Av
Du anger exponeringskompensationen genom att trycka på E och vrida på
(standard) primärfunktionsratten.
A
L
Ändra primär/sekundär
Vilken ratt som används för att ställa in exponeringskompensation när På har valts för
Anpassad inställning b2 (Enkel exponeringskomp.) beror på vilket alternativ som har valts för
Anpassad inställning f5 (Anpassa funktionsrattar) > Ändra primär/sekundär (s. 201).
Exponeringsläge
P
S
A
Anpassa funktionsrattar > Ändra primär/sekundär
Av (standard)
På
Sekundärratt
Sekundärratt
Sekundärratt
Primärfunktionsratt
Primärfunktionsratt
Sekundärratt
M
Inte tillämpligt
177
b3: Centrumvägt område
Vid exponeringsberäkning med centrumvägd mätning
tilldelas störst vikt till en cirkel i bildens mitt. Du kan ange
att cirkelns diameter (φ ) ska vara 6, 8 eller 10 mm. Detta
alternativ är endast tillgängligt i lägena P, S, A och M.
Alternativ
M φ 6 mm
φ 8 mm
L
(standard)
N φ10 mm
b4: Finjustera optimal exponer.
Med det här alternativet (tillgängligt i alla fotograferingslägen) finjusterar du det
exponeringsvärde som har valts av kameran. För varje mätningsmetod kan du
finjustera exponeringen från +1 till –1 EV i steg om 1/6 EV.
D
Finjustera exponering
Du kan finjustera exponeringen för varje bank med anpassade inställningar. Exponeringen
påverkas inte av tvåknappsåterställningar. När ikonen för exponeringskompensation (E) inte
visas, går det bara att kontrollera exponeringsändringen genom att granska värdet på
finjusteringsmenyn. Exponeringskompensation (s. 90) föredras i de flesta situationer.
L
178
c: Timers/AE-lås
c1: Avtryckarens AE-L
Med standardinställningen Av låses exponeringen bara om du trycker ned AE-L-/AF-Lknappen. Om du väljer På låses exponeringen även när du trycker ned avtryckaren
halvvägs. Detta alternativ är tillgängligt i alla fotograferingslägen.
c2: Timer för ljusmätaravst.
Med det här alternativet (tillgängligt i alla fotograferingslägen)
väljer du hur länge exponeringsmätningen ska pågå om inga
åtgärder utförs. Du kan välja 4 s, 6 s, 8 s, 16 s, 30 s, 1 minut,
5 minuter, 10 minuter eller 30 minuter. Visningarna för slutartid
och bländare på kontrollpanelen och i sökaren slås av
automatiskt när exponeringsmätaren slås av.
Välj en kortare tid till automatisk avstängning om du vill förlänga
batteriets livslängd. När kameran drivs med en nätadapter av
typen EH-5a eller EH-5 AC (säljs separat) stängs inte
exponeringsmätarna av automatiskt.
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Alternativ
4s
6s
(standard)
8s
16 s
30 s
1 min.
5 min.
10 min.
30 min.
c3: Självutlösare
Med det här alternativet (tillgängligt i alla fotograferingslägen)
anger du hur länge det ska dröja innan avtryckaren utlöses
(Självutlösarfördröjning; se höger) och antalet bilder (Antal
bilder. Välj ett värde mellan 1–9) som tas varje gång avtryckaren
trycks in i självutlösarläget (med andra värden än 1, tas bilder
vid den hastighet som valts för ! -läge; s. 182).
Självutlösarfördröjning
a 2s
b 5s
10 s
c
(standard)
d 20 s
L
179
c4: Timer för monitoravst.
Med det här alternativet (tillgängligt i alla fotograferingslägen)
styr du hur länge monitorn ska vara på när ingen åtgärd utförs
vid visning, bildvisning eller när menyer och
fotograferingsinformation visas. Välj mellan 4 s (standard för
bildvisning), 10 s (standard för visning och
fotograferingsinformation), 20 s (standard för menyer), 1 minut,
5 minuter eller 10 minuter. Välj en kortare tid till automatisk
avstängning om du vill förlänga batteriets livslängd. Oberoende
av vilken inställning som har valts är monitorn på om inga
åtgärder utförs på omkring tio minuter när kameran får ström via
en EH-5a- eller EH-5-nätadapter (säljes separat).
Alternativ
9 4s
e 10 s
f 20 s
g 1 min.
h 5 min.
i 10 min.
c5: Timer för fjärrstyrningsavst.
Välj hur länge kameran ska vänta på en signal från
fjärrkontrollen innan lägena fördröjd fjärr eller fjärr med
snabbrespons avbryts (s. 68). Välj kortare tider om du vill
förlänga batteritiden. Standardinställningen är en minut.
Detta alternativ är tillgängligt i alla fotograferingslägen.
u
v
w
x
Alternativ
1 min. (standard)
5 min.
10 min.
15 min.
d: Fotografering/visning
d1: Signal
L
Med standardinställningen På spelas en signal upp när kameran fokuserar i
enkelservo-autofokus (5 eller vid fotografering av stillastående motiv i 4
autofokusläge), när självutlösartimern räknar ned i lägena självutlösare och fördröjd
fjärrkontroll (s. 66, 68) eller när en bild tas i läget för snabbrespons-fjärrkontroll (s. 68).
Ingen signal spelas upp när Av har valts.
Detta alternativ är tillgängligt i alla fotograferingslägen. Den
aktuella inställningen visas på kontrollpanelen. 3 visas när
signalen är påslagen, 2 när den är avstängd.
180
d2: Stödlinjer i sökaren
Välj På för att visa tillfälliga stödlinjer i sökaren som referens när du komponerar
bilder. Standardinställningen är Av. Detta alternativ är tillgängligt i alla
fotograferingslägen.
d3: Visning/justering av ISO-tal
Välj Visa ISO-känslighet (y) eller Visa ISO/Enkel ISO (z) för att visa den aktuella
ISO-känslighetsinställningen i bildräknaren på kontrollpanelen och i sökaren. Om
Visa ISO/Enkel ISO (z) har valts, kan ISO-känslighet ställas in genom att vrida
sekundärratten (lägena P och S) eller primärfunktionsratten (läge A). Välj Visa antalet
tagna bilder (standardinställningen) för att visa antalet exponeringar som återstår
på bildräknardisplayerna.
Detta alternativ är tillgängligt i alla fotograferingslägen.
d4: Sökarvarning
Välj På (standardinställningen) för att visa följande varningar i sökaren:
Ikon
l
d
m
Beskrivning
Visas när en monokrom bildkontroll har valts.
Visas när batteriet är svagt.
Visas när inget minneskort är isatt.
Dessa varningar visas inte om Av har valts. Detta alternativ är tillgängligt i alla
fotograferingslägen.
L
181
d5: Skärmtips
Välj På (standardinställningen) för att visa tips om menyposter som valts i
fotograferingsinformationsvisningen, Av för att stänga av tipsvisningen. Detta
alternativ är tillgängligt i alla fotograferingslägen.
d6: Bildhastighet för LS-läget
Med det här alternativet (tillgängligt i alla fotograferingslägen) bestäms den högsta
bildhastigheten i utlösarläget ! (långsam serietagning). Välj hastighet mellan en
och fyra bilder per sekund (fps). Standardinställningen är 3 bps. Tänk på att
bildmatningshastigheten kan sjunka under det valda värdet vid långa slutartider.
d7: Filnummersekvens
När du tar en bild tilldelas bildfilen ett namn som motsvarar det senast använda
filnumret plus ett. Detta alternativ (tillgängligt i alla fotograferingslägen) anger om
filnumreringen fortsätter från det senast använda numret när en ny mapp skapas,
minneskortet formateras eller ett nytt minneskort sätts in i kameran.
Alternativ
L
Beskrivning
När en ny mapp skapas, när minneskortet formateras eller när ett nytt
minneskort sätts i fortsätter filnumreringen från det senast använda numret
eller från det högsta filnumret i den aktuella mappen, beroende på vilket
På
värde som är högst. Om en bild tas när den aktuella mappen innehåller en
bild med nummer 9999 skapas en ny mapp automatiskt, och filnumreringen
börjar om från 0001.
Filnumreringen återställs till 0001 när en ny mapp skapas, när minneskortet
formateras eller när ett nytt minneskort sätts i. Observera att en ny mapp
Av
(standard) skapas automatiskt om en bild tas när den aktuella mappen innehåller 999
bilder.
Samma som då På väljs, men nästa bild som tas tilldelas det nummer som
J Återställ bildas då det högsta filnumret i den aktuella mappen adderas med ett. Om
mappen är tom börjar filnumreringen om från 0001.
D
Filnummersekvens
Om den aktuella mappen har nummer 999 och innehåller 999 bilder eller en bild med nummer
9999, inaktiveras avtryckaren och det går inte att ta fler bilder. Välj Återställ för Anpassad
inställning d7 (Filnummersekvens) och formatera sedan det aktuella minneskortet eller sätt i
ett nytt minneskort.
182
d8: Visn. av fotograferingsinfo
Med standardinställningen v Auto ändras informationsskärmens (s. 10) textfärg
automatiskt från svart till vitt eller från vitt till svart beroende på de omgivande
ljusförhållandena. Om du vill använda samma färg hela tiden väljer du Manuell och
sedan w Mörkt på ljust (svart text) eller x Ljust på mörkt (vit text). Monitorns
ljusstyrka anpassas automatiskt för högsta möjliga kontrast mot den valda
textfärgen.
Mörkt på ljust
Ljust på mörkt
Detta alternativ är tillgängligt i alla fotograferingslägen.
d9: Lcd-belysning
Med standardinställningen Av, tänds displaybelysningen (Lcd-belysning) bara om
strömknappen är i läget D. Om På väljs är kontrollpanelen belyst medan
exponeringsmätarna är aktiverade (s. 35). Välj Av för ökad batterilivslängd.
Detta alternativ är tillgängligt i alla fotograferingslägen.
d10: Exponeringsfördröjning
Med standardinställningen Av utlöses slutaren då du trycker ned avtryckaren. När du
fotograferar i situationer då minsta kamerarörelse kan ge upphov till suddiga bilder
kan du välja På om exponeringen ska fördröjas cirka 1 sek. efter att avtryckaren har
tryckts ned och spegeln höjts. Detta alternativ är tillgängligt i alla
fotograferingslägen.
L
d11: Blixtvarning
I lägena P, S, A och M, måste blixten fällas upp manuellt före användning. Om På
(standardinställningen) har valts för detta alternativ och belysningen är svag blinkar
blixtens klar-lampa (M) i sökaren när avtryckaren trycks ned halvvägs som varning för
att den inbyggda blixten måste användas. Ingen varning visas om Av har valts. Detta
alternativ är endast tillgängligt i lägena P, S, A och M.
183
d12: Batterityp i MB-D80
För att försäkra dig om att kameran fungerar som den ska när AA-batterier används i
tillbehörsbatteriet MB-D80, ska du välja alternativ i den här menyn (tillgängligt i alla
fotograferingslägen) efter den batterityp som används i batteripacket. Du behöver
inte välja alternativ när du använder EN-EL3e batterier.
1
2
3
4
Alternativ
LR6 (AA alkaliska)
(standard)
HR6 (AA Ni-MH)
FR6 (AA litium)
ZR6 (AA Ni-Mn)
Beskrivning
Välj detta alternativ när LR6 alkaliska AA-batterier används.
Välj detta alternativ när HR6 Ni-MH AA-batterier används.
Välj detta alternativ när FR6 litium AA-batterier används.
Välj detta alternativ när ZR6 Ni-Mn AA-batterier används.
A
Att använda AA-batterier
För bästa prestanda rekommenderar vi att du använder laddningsbara EN-EL3e
litiumjonbatterier. Det går inte att ta lika många kort med AA-batterier (s. 275). AAbatteriernas kapacitet minskar drastiskt vid temperaturer under 20 °C och varierar beroende
på fabrikat och förvaring. I vissa fall kan det hända att batterierna slutar fungera före utgånget
hållbarhetsdatum. Vissa AA-batterier kan inte användas. På grund av deras egenskaper och
begränsade kapacitet bör alkaliska batterier och nickel-mangan-batterier endast användas om
det inte finns något annat alternativ tillgängligt och endast vid varmare temperaturer.
Kameran visar batterinivån för AA-batterier på följande sätt:
Kontrollpanel
L
I
H
(blinkar)
L
Sökare
—
d
d
(blinkar)
Beskrivning
Batterierna är fulladdade.
Låg batterinivå. Sätt i nya batterier.
Batteriet är slut. Avtryckaren inaktiverad. Byt batterier.
Batterinivån för laddningsbara EN-EL3e litiumjonbatterier visas på normalt sätt.
A
Tillbehörsbatteri MB-D80
MB-D80 är avsett för ett eller två laddningsbara EN-EL3e litiumjonbatterier eller sex AA
alkaliska, Ni-MH-, litium- eller nickel-mangan-batterier (ett EN-EL3e-batteri medföljer
kameran). Du får högre bildhastighet med AA-batterier. Observera att med AA-batterier
minskar bildhastigheten när batterinivån sjunker.
Displayen med bildinformation visar den typ av batteri som finns i
MB-D80 enligt följande:
Skärm för MB-D80 batterityp
Batterityp
u
Uppladdningsbart Li-ion-batteri EN-EL3e
w
AA-batterier
184
e: Gaffling/blixt
e1: Blixtslutartid
Med detta alternativ (endast tillgängligt i lägena P och A) kan du ange den längsta
möjliga slutartiden vid användning av synkronisering på främre eller bakre ridån eller
rödaögonreducering i lägena P och A. (Oavsett det valda alternativet kan slutartiden
vara upp till 30 s i lägena S och M, eller med blixtinställningar för långsam synk,
långsam synk på bakre ridån eller rödaögonreducering med långsam synk). Du kan
välja alternativ från 1/60 sek. (1/60 s, standardinställningen) till 30 sek. (30 s).
e2: Blixtläge för inbyggd blixt
Välj blixtläge för den inbyggda blixten. Detta alternativ är endast tillgängligt i lägena
P, S, A och M.
Alternativ
TTL
1
(standard)
2 Manuell
Repeterande
3
blixt
Beskrivning
Blixteffekten justeras automatiskt efter fotograferingsförhållandena.
Välj blixtnivå (s. 187).
Blixten avfyras flera gånger medan slutaren är öppen, vilket ger en
stroboskopliknande effekt (s. 187).
Använd den inbyggda blixten som masterblixt för att styra en eller
4 Kommandoläge
flera externa blixtenheter (s. 188).
A
“Manuell” och “Repeterande blixt”
Y-ikonerna blinkar på kontrollpanelen och i sökaren när dessa alternativ har valts.
A
SB-400
När en extern blixtenhet av typen SB-400 är ansluten och aktiverad
ändras Anpassad inställning e2 till Extern blixt Därmed kan du välja
blixtstyrningsläget för SB-400 från TTL och Manuell (alternativen
Repeterande blixt och Kommandoläge är inte tillgängliga).
L
185
A
Blixtkontrolläge
Fotograferingsinformationsskärmen visar blixtkontrolläget för den inbyggda blixten (Inbyggd)
och för extra blixtar som ansluts till kamerans tillbehörssko (Extra) på följande sätt:
i-TTL
Inbyggd
Extra
TTL 2
Manuell
Inbyggd
Extra
—
Auto FP (s. 195)
—
Repeterande blixt 2
—
Kommandoläge 2
Bländarautomatik (AA) 1
Inbyggd
Extra
—
—
—
—
—
—
1 Endast tillgänglig med SB-900 och SB-800.
2 Blixtkontrolläget för inbyggd blixt kan väljas med Anpassad inställning e2 (Blixtläge för
inbyggd blixt, s. 185).
A
Se även
Se Anpassad inställning e5 (Auto FP, s. 195) för information om blixtsynktider upp till 1/320 s.
L
186
❚❚ Manuell
Välj en blixtnivå mellan Full effekt och 1/128 (1/128 av full effekt). Vid full effekt har
den inbyggda blixten ledtalet 18 (m, ISO 200, 20 °C).
❚❚ Repeterande blixt
Blixten avfyras flera gånger medan slutaren är öppen, vilket ger
en stroboskopliknande effekt. Tryck på 4 eller 2 för att markera
följande alternativ, tryck på 1 eller 3 för att ändra.
Alternativ
Effekt
Beskrivning
Välj blixteffekt (uttrycks som en del av full effekt).
Välj antal gånger som blixten avfyras vid vald effekt. Tänk på att det verkliga
Gånger antalet ljusblixtar kan bli färre än du har valt, beroende på slutartid och det
alternativ du har valt för Frekvens.
Frekvens Välj hur ofta blixten ska avfyras per sekund.
A
“Gånger”
De alternativ som finns tillgängliga för Gånger avgörs av
blixteffekten.
Effekt Tillgängliga val för Gånger
1/4
2
1/8
2–5
1/16
2–10
1/32
2–10, 15
1/64
2–10, 15, 20, 25
1/128 2–10, 15, 20, 25, 30, 35
L
187
❚❚ Kommandoläge
Använd den inbyggda blixten som masterblixt för att styra en eller flera externa
slavblixtenheter SB-900, SB-800, SB-600, eller SB-R200 (säljes separat) i upp till två
grupper (A och B) genom att använda advanced wireless lighting.
Om du väljer det här alternativet visas menyn till höger. Tryck på
4 eller 2 för att markera följande alternativ, tryck på 1 eller 3
för att ändra.
L
Alternativ
Beskrivning
Inbyggd
Välj blixtläge för den inbyggda blixten (kommandoblixt).
blixt
i-TTL läge. Välj blixtkompensation från värden mellan +3,0 och –3,0 EV i steg om
TTL 1
/3 EV.
M
Välj blixtnivå från ett värde mellan Full effekt och 1/128 (1/128 av full effekt).
Den inbyggda blixten avfyras inte men AF-hjälplampan tänds. Den inbyggda
––
blixten måste fällas upp så att den kan avge förblixtar.
Grupp A Välj ett blixtläge för alla blixtenheter i grupp A.
i-TTL läge. Välj blixtkompensation från värden mellan +3,0 och –3,0 EV i steg om
TTL 1
/3 EV.
Automatisk bländare (endast tillgängligt med blixtenheter av typen SB-900 och
AA SB-800). Välj blixtkompensation från värden mellan +3,0 och –3,0 EV i steg om
1/3 EV.
M
Välj blixtnivå från ett värde mellan Full effekt och 1/128 (1/128 av full effekt).
– – Blixtenheterna i denna grupp avfyras inte.
Välj ett blixtläge för alla blixtenheter i grupp B. De tillgängliga valen är samma som
Grupp B
för Grupp A ovan.
Välj mellan kanalerna 1–4. Alla blixtenheter i båda grupperna måste vara inställda
Kanal
på samma kanal.
Följ stegen nedan för att fotografera i kommandoläge.
1
Justera inställningar för den inbyggda blixten.
Välj blixtstyrningsläge och effektnivå för den inbyggda
blixten. Observera att effektnivån inte kan justeras i läge
– –.
188
2
Justera inställningar för grupp A.
Välj blixtstyrningsläge och effektnivå för blixtenheterna i
grupp A.
3
Justera inställningar för grupp B.
Välj blixtstyrningsläge och effektnivå för blixtenheterna i
grupp B.
4
Välj kanal.
5
Tryck på J.
6
Komponera bilden.
Komponera bilden och ordna blixtenheterna så som visas nedan. Observera att
det största avståndet slavblixtenheterna kan placeras på kan variera beroende
på fotograferingsförhållandena.
10 m eller
mindre
60 ° eller mindre
30 ° eller
mindre
30 ° eller mindre
5 m eller mindre
Trådlösa fjärrsensorer
på blixtenheterna ska
vändas mot kameran.
L
Kamera
(inbyggd
blixt)
5 m eller mindre
60 ° eller
mindre
7
Ställ in de externa blixtenhetrna på den valda kanalen.
Sätt på alla slavblixtenheter och ställ in dem på den kanal som valts under steg
4. I handböckerna för blixten finns mer information.
189
8
Fäll upp den inbyggda blixten.
Tryck på M-knappen för att fälla upp den inbyggda blixten. Lägg märke till att
även om – – har valts för Inbyggd blixt>Läge måste den inbyggda blixten
fällas upp så att förblixtar kan avges.
9
Komponera bilden, fokusera och ta bilden.
När du har försäkrat dig om att blixtens klar-lampa lyser och klar-lamporna för
de andra blixenheterna lyser, komponerar du bilden, fokuserar och tar bilden.
FV-lås (s. 198) kan användas om så önskas.
D
Kommandoläge
Se till att slavblixtenheternas sensorfönster är placerade så att de tar upp förblixtarna från den
inbyggda blixten (var särskilt försiktig när stativ inte används). Se till att direkt ljus eller starka
reflektioner från slavblixtenheterna inte går rakt in i kameraobjektivet (i TTL-läge) eller
fotocellerna på slavblixtenheterna (AA-läge), eftersom det kan påverka exponeringen. Undvik
att förblixtar som avges av den inbyggda blixten syns på bilder som tas på nära håll, genom att
välja låg ISO-känslighet eller små bländare (stora f-tal). Du kan även använda en SG-3IR
infraröd panel (säljes separat) för den inbyggda blixten. För att uppnå bästa resultat för
synkronisering på bakre ridån krävs en SG-3IR, vilket ger ljusare förblixtar. När
slavblixtenheterna har placerats, ta en testbild och titta på resultatet på kamerans monitor.
Även om det inte finns någon gräns för hur många slavblixtenheter som kan användas är det
inte praktiskt att ha fler än tre. Om fler än så används påverkas resultatet av det ljus som
slavblixtenheterna avger.
A
Blixtsynkroniseringsläge
M syns inte i kontrollpanelens blixtsynkroniseringsläge när – – har valts för Inbyggd
blixt > Läge.
L A Blixtkompensation
Blixtkompensationsvärdet som har valts med Y (M)-knappen och sekundärratten läggs till det
blixtkompensationsvärde som har valts för den inbyggda blixten, grupp A och grupp B i
menyn för Kommandoläge. Y-ikonen visas i kontrollpanelen och i sökaren när ett
blixtkompensationsvärde annat än ±0 väljs för Inbyggd blixt > TTL. Ikonen Y blinkar när M
har valts som Inbyggd blixt.
190
e3: Modelleringsblixt
Om På är vald när kameran används med den inbyggda blixten eller en extern
blixtenhet av typen SB-900, SB-800, SB-600 eller SB-R200 (säljs separat), avges en
modelleringsblixt när du trycker på kamerans granskningsknapp för skärpedjup (s. 82).
Standardinställningen är Av. Detta alternativ är endast tillgängligt i lägena P, S, A och M.
e4: Autogafflingsinställning
Välj de inställningar som ska gafflas då funktionen för automatisk gaffling är
aktiverad (endast lägena P, S, A och M). Välj AE & blixt (j, standardinställningen) om
både exponerings- och blixtgaffling ska användas (s. 92), Endast AE (k) om bara
exponeringsgaffling ska användas, Endast blixt (l) om bara blixtgaffling ska
användas, Vitbalansgaffling (m) om bara vitbalansgaffling ska användas (se nedan)
eller ADL-gaffling för att ta en bild med Aktiv D-Lighting på och en annan med Aktiv
D-Lighting av (s. 193).
❚❚ Vitbalansgaffling
1
Välj vitbalansgaffling.
Välj Vitbalansgaffling för Anpassad inställning e4
(Autogafflingsinställning). Alternativet vitbalansgaffling
är inte tillgängligt om bildkvalitetsinställningarna NEF
(RAW) eller NEF (RAW) + JPEG används.
2
Välj antal bilder.
Tryck på D-knappen samtidigt som du vrider primärfunktionsratten och väljer
antalet bilder i gafflingssekvensen. Antalet bilder visas på kontrollpanelen.
L
Antal bilder
D-knappen
Primärfunktionsratt
Kontrollpanel
Indikator för
pågående
gaffling
Sökare
Vid andra inställningar än noll visas en W-ikon och indikator för pågående
gaffling på kontrollpanelen.
191
3
Välj en vitbalansökning.
Tryck på D-knappen och vrid sekundärratten om du vill välja
vitbalansjustering. Varje steg motsvarar ungefär 5 Mired.
Vitbalansökning
D-knappen
Sekundärratt
Kontrollpanel
Välj mellan stegen 1 (5 Mired), 2 (10 Mired) och 3 (15 Mired. På sidan 98 finns en
definition av Mired. Högre B-värden motsvarar ökad mängd blå färg och högre
A-värden ökad mängd gult. (s. 97). Gafflingsprogrammen med ökningen 1 visas
nedan.
Kontrollpanelen
4
L
Antal bilder
0
2
2
3
Vitbalansökning
1
1B
1A
1 A, 1 B
Komponera bilden, fokusera och ta bilden.
Varje bild bearbetas för att skapa det antal kopior som
anges i gafflingsprogrammet, och alla kopior får olika
vitbalans. Ändringar i vitbalansen läggs till den vitbalansjustering som görs
med finjusteringen av vitbalans.
Om antalet bilder i gafflingsprogrammet är större än
antalet återstående exponeringar visas
exponeringsräknaren på kontrollpanelen, sökaren
blinkar och avtryckaren inaktiveras. Du kan börja
fotografera när ett nytt minneskort sätts in.
192
Gafflingsföljd (EV)
0
0/1B
0/1A
0/1A/1B
❚❚ Avbryta gaffling
Om du vill avbryta gafflingen trycker du på D-knappen och vrider
primärfunktionsratten tills antalet bilder i gafflingssekvensen är noll (r) och W
inte längre visas på kontrollpanelen. Det program som användes senast återställs
nästa gång du aktiverar gaffling. Gafflingen kan också avbrytas om du gör en
Tvåknappsåterställning (s. 75), men då återställs inte gafflingsprogrammet nästa
gång du aktiverar gafflingen.
A
Vitbalansgaffling
Vitbalansgaffling påverkar endast färgtemperaturen (den gul/blå-axeln i displayen för
finjustering av vitbalans, s. 97). Inga justeringar görs på grön/magenta-axeln.
Om du stänger av kameran medan åtkomstlampan för minneskortet lyser kommer kameran
att stängas av först när alla bilder i sekvensen har sparats.
❚❚ ADL-gaffling
1
Välj ADL-gaffling.
Välj ADL-gaffling för Anpassad inställning e4
(Autogafflingsinställning).
2
Aktivera gaffling.
Tryck på D-knappen, vrid primärfunktionsratten tills indikatorn för pågående
gaffling visas på kontrollpanelen.
D-knappen
Primärfunktionsratt
Kontrollpanel
Indikator för
pågående
gaffling
L
Sökare
193
3
Komponera bilden, fokusera och ta bilden.
Kameran varierar Aktiv D-Lighting med varje bild. Den
första bilden tas med Aktiv D-Lighting av, följande bild
vid det värde som för närvarande valts som Aktiv
D-Lighting i fotograferingsmenyn (s. 165).
När gaffling är aktiverad visas en indikator för pågående
gaffling på kontrollpanelen. y-segmentet försvinner
från indikatorn när den omodifierade bilden tas, zindikatorn när bilden med Aktiv D-Lighting tas.
❚❚ Avbryta gaffling
Om du vill avbryta gafflingen trycker du på D-knappen och
vrider primärfunktionsratten tills indikatorn för pågående gaffling inte lägre visas på
kontrollpanelen.
D
Aktiv D-Lighting
Matrixmätning (Z, s. 87) rekommenderas. Brus, linjer och distorsion kan uppstå i bilder som
tagits med Aktiv D-Lighting vid hög ISO-känslighet. Bildkontrollinställningarna Ljusstyrka
och Kontrast (s. 111) kan inte justeras när aktiv D-Lighting är aktiverat. I exponeringsläge M
ger Aktiv D-Lightinginställningen Auto samma resultat som Normal.
L
194
e5: Auto FP
Om du väljer På för detta alternativ (endast tillgängligt i lägena P, S, A och M ) aktiveras
Auto FP höghastighetssynk med extern blixtenhet som stöder Nikon Creative
Lighting System (CLS). Auto FP gör att blixten kan användas vid slutartiderna 1/200 s–
1/4 000 s . Välj att aktivera upplättningsblixten när du tar porträtt vid starkt ljus eller
när du tar bilder med stora bländaröppningar. Auto FP höghastighetssynk är inte
tillgängligt när den inbyggda blixten används. Standardinställningen är Av.
e6: Gafflingsföljd
Med standardinställningen Mätare>under>över (H), utförs exponerings- och
blixtgaffling i den ordning som beskrivs på sidorna 92 och 264, vitbalansgaffling i
ordningen A, B, Ingen ändring (s. 191). Om Under>mätare>över (I) har valts
fortsätter exponerings- och blixtgafflingen från det lägsta till det högsta värdet,
vitbalansgafflingen i ordningsföljden A, ingen ändring, B. Detta alternativ är endast
tillgängligt i P, S, A och M.
L
195
f: Reglage
f1: D-omkopplare
Välj vilken funktion som ska utföras genom att vrida strömbrytaren till läge D. Detta
alternativ är tillgängligt i alla fotograferingslägen.
Alternativ
Lcd-bakgrundsbel. (D)
f
(standard)
g Båda
Beskrivning
Kontrollpanelens bakgrundsbelysning lyser i 6 sekunder.
Kontrollpanelens bakgrundsbelysning tänds och
fotograferingsinformationen visas på monitorn.
f2: OK-knappen (Fotogr.läge)
Det här alternativet (tillgängligt i alla fotograferingslägen) anger vilka åtgärder som
kan utföras genom att trycka på J-knappen i fotograferingsläget.
Alternativ
Välj mittenfokuspunkt
(standard)
Markera aktiv
fokuspunkt
Används ej
L
196
Beskrivning
Tryck på J i fotograferingsläget för att välja mittenfokuspunkten.
Tryck på J i fotograferingsläget för att markera aktiv fokuspunkt.
Att trycka på J-knappen har ingen effekt när kameran är i
fotograferingsläget.
f3: Tilldela FUNC.-knapp
Välj vilken funktion Fn-knappen ska ha. Detta alternativ är
tillgängligt i alla fotograferingslägen.
Alternativ
Beskrivning
Tryck på Fn-knappen och vrid primärfunktionsratten för att sätta på
# Raster
eller stänga stödlinjer i sökaren (s. 9).
Inställn. för AFTryck på Fn-knappen och vrid primärfunktionsratten för att välja
$
område
inställning för AF-område (s. 173).
Tryck på Fn-knappen och vrid primärfunktionsratten för att välja
% Mittenfokuspunkt
mellan normala och breda mittenfokuspunkter (s. 174).
Tryck på Fn-knappen om du vill låsa blixtvärdet (bara för inbyggd
FV-lås
r
blixt och blixtenheterna SB-900, SB-800, SB-600, SB-400 och
(standard)
SB-R200, se nedan). Tryck igen om du vill inaktivera FV-låset.
Den inbyggda blixten och tillbehörsblixtenheterna stängs av
s Blixt av
medan Fn-knappen trycks in.
L Matrixmätning
Matrixmätning aktiveras medan Fn-knappen hålls ned.
Centrumvägd
M
Centrumvägd mätning aktiveras medan Fn-knappen hålls ned.
mätning
N Spotmätning
Spotmätning aktiveras medan Fn-knappen hålls ned.
Tryck på Fn-knappen för att hoppa till det översta alternativet i “MIN
Kom åt översta
MENY.” Välj det här alternativet för snabb åtkomst till ett
O
MIN MENY-alt.
menyalternativ du använder ofta.
Om bildkvaliteten står på JPEG hög, JPEG normal eller JPEG låg,
visas “RAW” på kontrollpanelen och en NEF (RAW)-kopia spelas in
& +NEF (RAW)
med nästa bild som tas efter att du tryckt på Fn-knappen. För att
avbryta utan att spela in en NEF (RAW)-kopia trycker du på Fnknappen en gång till eller stänger av kameran.
L
197
❚❚ FV-lås
Denna funktion används för att låsa blixteffekten, vilket förhindrar att blixtnivån
ändras mellan bilder eller när du komponerar om bilder. Blixteffekten justeras
automatiskt för alla ändringar när det gäller ISO-känslighet och bländare.
1
Tilldela FV-lås till Fn-knappen.
Både Fn- och AE-L/AF-L-knappen kan användas som FV-lås.
För att använda Fn-knappen, såsom beskrivs nedan, väljer
du FV-lås för Anpassad inställning f3 (Tilldela FUNC.knapp). För att använda AE-L/AF-L-knappen väljer du FVlås för Anpassad inställning f4 (Tilldela AE-L/AF-L-knapp, s. 200).
2
Fäll upp blixten.
I lägena i, k, n och o, fälls blixten upp automatiskt vid
behov då avtryckaren trycks ned halvvägs. I lägena P, S, A
och M trycker du på M-knappen för att fälla upp blixten.
M-knappen
3
Fokusera.
Komponera bilden så att motivet hamnar i
mitten av bilden och tryck ned avtryckaren
halvvägs för att fokusera.
L
4
Lås blixtnivån.
När du har försäkrat dig om att blixtens klar-indikator (M)
visas i sökaren trycker du på Fn-knappen. Blixten avger
en förblixt för att bestämma vilken blixtnivå som ska
användas. Blixteffekten låses på den här nivån och FVlåsikonen (r) visas i sökaren.
5
198
Komponera om fotografiet.
Fn-knappen
6
Ta bilden.
Tryck ned avtryckaren hela vägen för att ta bilden. Om du vill kan du ta fler
bilder utan att frigöra FV-låset.
7
Frigör FV-låset.
Tryck på Fn-knappen för att frigöra FV-låset och bekräfta att r-ikonen inte
längre visas i sökaren.
D
Använda FV-låset med den inbyggda blixten
När den inbyggda blixten används ensam, är FV-låset endast tillgängligt om TTL
(standardinställningen) har valts för Anpassad inställning e2 (Blixtläge för inbyggd blixt,
s. 185).
A
Använda FV-lås med blixtenheter (säljes separat)
FV-låset är även tillgängligt för blixtenheterna SB-900, SB-800, SB-600, SB-400 och SB-R200
(säljs separat). Ställ in blixten på TTL-läge (SB-900 och SB-800 kan även användas i AA-läget; se
bruksanvisningen till blixten för detaljerad information). När FV-låset är aktiverat justeras
blixteffekten automatiskt för ändringar i blixtzoomens huvudposition.
När Kommandoläget är valt för Anpassad inställning e2 (Blixtläge för inbyggd blixt, s. 185),
kan FV-låset användas med de separata blixtenheterna SB-900, SB-800, SB-600 eller SB-R200
om (a) någon av de inbyggda blixtenheterna, blixtgrupp A eller blixtgrupp B är i TTL-läge, eller
(b) en blixtgrupp är komponerad för blixtenheterna SB-900 och SB-800 i TTL- eller AA-läge.
L
199
f4: Tilldela AE-L/AF-L-knapp
Välj vilken funktion AE-L/AF-L-knappen ska ha. Detta alternativ
är tillgängligt i alla fotograferingslägen.
.
Alternativ
Beskrivning
AE-/AF-lås
B
Fokusering och exponering låses när du trycker på AE-L/AF-L-knappen.
(standard)
C Endast AE-lås Exponeringen låses när du trycker på AE-L/AF-L-knappen.
F Endast AF-lås Fokuseringen låses när du trycker på AE-L/AF-L-knappen.
När du trycker på AE-L/AF-L-knappen låses exponeringen, och den förblir
E AE-lås (håll) låst tills du trycker på knappen igen eller tills exponeringsmätaren
stängs av.
AE-L/AF-L -knappen aktiverar autofokus. Avtryckaren kan inte användas
A AF-ON
för att fokusera.
Tryck på AE-L/AF-L-knappen om du vill låsa blixtvärdet (bara för inbyggd
r FV-lås
blixt och blixtenheterna SB-900, SB-800, SB-600, SB-400 och SB-R200,
s. 198). Tryck igen om du vill inaktivera FV-låset.
L
200
f5: Anpassa funktionsrattar
Detta alternativ (tillgängligt i alla fotograferingslägen) styr primär- och
sekundärrattens funktioner.
Alternativ
Beskrivning
Anger funktionsrattarnas vridningsriktning. Välj Nej (standardalternativ) för
Omvänd
normal funktionsrattanvändning, eller Ja om du vill ändra funktionsrattarnas
rotering
vridningsriktning. Inställningen gäller även funktionsrattarna för MB-D80.
Med standardinställningen Av styrs slutartiden med primärfunktionsratten och
Ändra
bländaren med sekundärratten. Om På väljs, regleras bländaren med
primär/
primärfunktionsratten och slutartiden med sekundärratten. Inställningen gäller
sekundär
även funktionsrattarna för MB-D80.
Med standardinställningen På kan primärfunktionsratten användas för att välja
bild vid helskärmsvisning, flytta markören åt höger eller vänster vid visning av
miniatyrbild samt för navigering uppåt och nedåt i menyer. Med
sekundärratten visar du ytterligare bildinformation vid helskärmsvisning och
flyttar markören uppåt eller nedåt vid miniatyrbildsvisning. Om du vrider
Menyer
sekundärratten åt höger vid menyvisning, visas det valda alternativets
och visning
undermeny, och om du vrider sekundärratten åt vänster visas den föregående
menyn. För att välja trycker du på 2 eller J. På (utom vid bildvisning) är
samma som På förutom att kommandorattarna inte kan användas vid
bildvisning. Om Av väljs, används multiväljaren för att välja bild som visas vid
helskärmsvisning, markera miniatyrbilder och navigera i menyer.
f6: Om inget minneskort finns?
Om Slutaren inaktiverad (standardinställningen) har valts aktiveras slutaren endast
om det finns ett minneskort i kameran. Om du väljer Slutaren aktiverad kan
slutaren utlösas när det inte finns något minneskort i kameran även om inga bilder
sparas (de visas emellertid i monitorn i demoläge). Om du överför bilder direkt till en
dator med hjälp av Camera Control Pro 2 (säljes separat), sparas inte bilderna på
kamerans minneskort, och slutaren aktiveras oavsett vilket alternativ som har
angetts för den här inställningen. Detta alternativ är tillgängligt i alla
fotograferingslägen.
L
f7: Kasta om indikatorer
Med standardinställningen
(V) visas exponeringsindikatorerna på
kontrollpanelen och fotograferingsinformationsdisplayen med positiva värden till
(W) om du vill visa
vänster och negativa värden till höger. Välj
negativa värden till vänster och positiva värden till höger. Detta alternativ är
tillgängligt i alla fotograferingslägen.
201
B Inställningsmenyn: Kamerainställning
Inställningsmenyn innehåller nedanstående alternativ. För att visa
inställningsmenyn trycker du på G och sedan på 4 för att markera fliken för aktuell
meny. Därefter trycker du på 1 eller 3 för att markera inställningsmenyns flik. Mer
information finns på sidan 19.
Alternativ
Se sidan
Formatera minneskort
202
Lcd-ljusstyrka
202
Rengöra bildsensorn
244
Fälla upp spegeln för rengör. 1
246
Videoläge
203
HDMI
203
Världstid
204
Språk (Language)
204
1 Inte tillgängligt om batterinivån är låg.
Alternativ
Se sidan
Bildkommentar
205
Automatisk bildrotering
205
Referensbild för damm
206
Batteriinformation
208
GPS
208
Eye-Fi-överföring 2
208
Firmwareversion
208
2 Endast tillgängligt när kompatibla Eye-Fikort sätts i (s. 208).
Formatera minneskort
Formatera kortet. Om du formaterar tas alla bilder och data bort från minneskortet
permanent. Innan du formaterar bör du därför säkerhetskopiera information som du
vill behålla.
D
Vid formatering
Stäng inte av kameran och ta inte ut minneskorten medan formateringen pågår.
A
Tvåknappsformatering
Du kan också formatera minneskort genom att trycka på knapparna Q (O och Z) i omkring
två sekunder (s. 75).
Lcd-ljusstyrka
g
202
Tryck på 1 eller 3 för att välja mellan sju alternativ för
monitorns ljusstyrka. Välj högre värden för ökad ljusstyrka, och
lägre värden för minskad ljusstyrka.
Rengöra bildsensorn
Välj det här alternativet för att avlägsna smuts från bildsensorn eller för att välja
alternativ för automatisk rengöring av bildsensorn (s. 244).
Fälla upp spegeln för rengör.
Lås spegeln i uppfällt läge så att du kan undersöka eller rengöra det lågpassfilter som
skyddar kamerans bildsensor för hand (s. 246).
Videoläge
Om du ansluter kameran till en TV-apparat eller videobandspelare via
videoutgången bör du kontrollera att kameravideoläget motsvarar enhetens
videoläge (NTSC eller PAL).
HDMI
Kameran är utrustad med en HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
minikontakt, vilket gör att bilder kan spelas tillbaka på en högdefinitionsteve eller
monitor med hjälp av en kabel av C-typ (säljs separat hos kommersiella leverantörer).
Välj HDMI-alternativet nedan, innan du ansluter kameran till en HD-enhet.
Alternativ
Auto (standard)
480 p (progressiv)
576p (progressiv)
720p (progressiv)
1 080i
M
(sammanflätad)
v
J
K
L
Beskrivning
Rätt format väljs automatiskt i kameran.
640 × 480 (progressiv)-format
720 × 576 (progressiv)-format
Format 1 280 × 720 (progressiv)
Format 1 920 × 1 080 (sammanflätad)
Kameramonitorn stängs av automatiskt om en HDMI-enhet ansluts.
g
203
Världstid
Ändra tidszoner, ställ kamerans klocka, välj format för datumvisning och aktivera eller
inaktivera sommartid.
Alternativ
Beskrivning
Välj en tidszon. Kameraklockan ställs automatiskt på rätt tid för den nya
Tidszon
tidszonen.
Datum och tid Ställ kameraklockan (s. 27).
Datumformat Välj i vilken ordning dag, månad och år ska visas.
Sätt på eller stäng av sommartid. Kameraklockan ställs automatiskt fram
Sommartid
eller tillbaka en timme. Standardinställningen är Av.
A
Klockbatteriet
Kameraklockan drivs av en oberoende, uppladdningsbar kraftkälla, som laddas vid behov när
huvudbatteriet sitter i kameran eller när kameran drivs med en EH-5a eller EH-5-nätadapter
(säljes separat) (s. 239). Två dagars laddning driver klockan i cirka tre månader. Om ikonen B
blinkar på kontrollpanelen är klockbatteriet slut och klockan har återställts. Ställ in tid och
datum för klockan.
Språk (Language)
Välj ett språk för kamerans menyer och meddelanden. Följande alternativ finns.
Alternativ
g
204
Beskrivning
Danska
Tyska
Engelska
Spanska
Finska
Franska
Italienska
Holländska
Norska
Polska
Alternativ
Beskrivning
Portugisiska
Ryska
Svenska
Traditionell kinesiska
Förenklad kinesiska
Japanska
Koreanska
Bildkommentar
Lägg till en kommentar till nya foton som du tar. Du kan visa kommentarer i ViewNX
(medföljer) eller Capture NX 2 (säljes separat; s. 240). Kommentaren visas också på
tredje sidan i bildinformationen (s. 132).
• Klar: Spara ändringarna och återgå till inställningsmenyn.
• Ange kommentar: Ange en kommentar enligt beskrivningen på sidan 169.
Kommentarer får innehålla högst 36 tecken.
• Bifoga kommentar: Välj det här alternativet om kommentaren
ska bifogas alla efterföljande foton. Du kan aktivera och
inaktivera Bifoga kommentar genom att markera
alternativet och trycka på 2.
Automatisk bildrotering
Bilder som tas när På (standardalternativet) har valts innehåller information om
kameraorientering, och därmed går det att rotera bilderna automatiskt vid visning
(s. 128) eller vid visning i ViewNX eller Capture NX 2 (säljes separat) (s. 240). Följande
orienteringar registreras:
Liggande (bred) orientering
Kameran roterad 90° medsols
Kameran roterad 90° moturs
Kameraorienteringen registreras inte om Av har valts. Välj det här alternativet om du
fotograferar med objektivet riktat uppåt eller nedåt.
D
Automatisk bildrotering
I utlösarlägena ! och 9 (s. 65) gäller den orientering som sparats för den första bilden alla
bilder i samma serie, även om kamerans orientering ändras vid fotograferingen.
g
A
Rotera hög
Om du vill att stående bilder ska roteras automatiskt vid visning på monitorn väljer du På för
alternativet Rotera hög på visningsmenyn (s. 160). Lägg märke till att eftersom kameran hålls
i rätt läge under fotograferingen roteras inte bilderna automatiskt vid bildvisningen (s. 128).
205
Referensbild för damm
Skaffa referensdata för alternativet Image Dust Off i Capture NX 2 (säljes separat, mer
information finns i användarhandboken för Capture NX 2).
Referensbild för damm är endast tillgängligt när ett CPU-objektiv är monterat på
kameran. Ett objektiv med minst 50 mm brännvidd rekommenderas. Om du
använder ett zoomobjektiv ska du zooma in helt.
1
Välj ett startalternativ.
Markera ett av följande alternativ och tryck på
J. Om du vill avsluta utan att hämta
referensbilddata trycker du på G.
• Starta: Meddelandet till höger visas, och
“rEF” visas i sökaren och på kontrollpanelen.
• Rengör sensorn och starta: Välj det här
alternativet om du vill rengöra bildsensorn
innan du startar. Meddelandet till höger
visas, och “rEF” visas i sökaren och på
kontrollpanelen när rengöringen är klar.
DRengöring av bildsensor
Dust off-referensdata, som registrerats innan rengöring av bildsensorn kan inte
användas med bilder som tas efter det att bildsensorn rengjorts. Välj endast Rengör
sensorn och starta om dust off-referensdatan inte kommer att användas med
existerande bilder.
g
2
Rikta sökaren mot ett enfärgat vitt föremål.
Rikta objektivet mot ett väl belyst, enfärgat vitt föremål på cirka tio centimeters
avstånd så att det fyller sökaren, och tryck sedan ned avtryckaren halvvägs.
I autofokusläge kommer fokus automatiskt att ställas in på oändlighet. I
manuellt fokuseringsläge måste du ställa in fokus på oändlighet manuellt.
206
3
Hämta referensbilddata.
Tryck ned avtryckaren hela vägen för att hämta referensinformation för Image
Dust Off. Monitorn stängs av när du trycker på avtryckaren. Tänk på att
brusreducering utförs om motivet är svagt upplyst, vilket ökar
inspelningstiderna.
Om referensföremålet är för ljust eller för mörkt kanske
inte kameran kan hämta referensbilddata. Då visas
meddelandet till höger. Välj något annat referensföremål
och upprepa processen från steg 1.
D
Referensbilddata
Samma referensdata kan användas för bilder som tas med olika
objektiv eller olika bländare. Referensbilder kan inte visas i
bildbehandlingsprogram på datorn. När referensbilder granskas i
kameran visas ett raster. Histogram och markeringar visas inte.
g
207
Batteriinformation
Visa information om det batteri som för närvarande sitter i
kameran (om kameran drivs av en MB-D80-batterienhet (säljs
separat) som innehåller två EN-EL3e-batterier, visas information
för varje batteri var för sig. Endast batterinivån visas när AAbatterier används).
Objekt
Batt.mät.
Bildräknare
Laddn.tid
Beskrivning
Den aktuella batteriladdningen uttryckt som ett procentvärde.
Det antal gånger som avtryckaren har utlösts med det aktuella batteriet
sedan det laddades senast. Observera att avtryckaren kan utlösas även om
ingen bild tas, till exempel vid mätning av förinspelad vitbalans.
Batteriladdningen visas med en femgradig skala. 0 (k) indikerar att
batteriet har fullgod kapacitet, 4 (l) indikerar att batteriets laddningstid
har nått slutet, så att batteriet måste bytas. Om batteriet laddas då
temperaturen är lägre än cirka 5 °C kan laddningstiden förkortas tillfälligt,
men värdet blir normalt igen när batteriet åter har laddats vid en
temperatur av cirka 20 °C eller högre.
GPS
Ange inställningar för anslutning av en GPS-enhet (s. 124).
Eye-Fi-överföring
Detta alternativ visas endast om ett av följande 2GB Eye-Fi-kort (tillgängliga separat i
handeln) sätts i kameran: Eye-Fi Card, Eye-Fi Home, Eye-Fi Share och Eye-Fi Explore
(när detta skrivs är Eye-Fi-kort endast godkända för användning i USA. Se till att EyeFi-kortets firmwareversion har uppdaterats till den senaste versionen). Välj Aktivera
för att ladda upp JPEG-bilder som tagits med kameran till en förutvald destination.
g
Tänk på att inga bilder laddas upp om signalstyrkan är otillräcklig. Välj Inaktivera där
trådlösa enheter är förbjudna.
Firmwareversion
Visa kamerans firmwareversion.
208
N Retuscheringsmenyn:
Skapa retuscherade kopior
Alternativen på retuscheringsmenyn används för att beskära och retuschera bilder
på minneskortet. Retuscheringsmenyn visas bara om kameran innehåller ett
minneskort med bilder. För att visa retuscheringsmenyn trycker du på G och
sedan på 4 för att markera fliken för aktuell meny. Därefter trycker du på 1 eller 3
för att markera retuscheringsmenyns flik. Mer information finns på sidan 19.
Alternativ
Se sidan
Alternativ
Se sidan
212
o Bildöverlägg
218
i D-Lighting *
j Rödaögonreducering *
212
% NEF-(RAW-)bearbetning
220
221
k Beskärning
213
& Snabbretuschering *
l Monokrom *
214
' Räta upp
221
215
( Distorsionskontroll
222
m Filtereffekter *
n Färgbalans *
216
) Fisheye
222
0 Liten bild
216
p Jämförelse sida vid sida
223
* Ej tillgängligt för bilder som har tagits med alternativet Monokrom valt för Ställ in
bildkontroll eller JPEG-kopior av NEF-bilder (RAW) skapade med Monokrom valt för Ställ
in bildkontroll (filtereffekter med stjärnkontroll kan användas för monokroma bilder).
u
209
Skapa retuscherade kopior
Förutom vid Bildöverlägg (s. 218) och Jämförelse sida vid sida (s. 223) kan de
bilder som ska retuscheras väljas i helskärmsvisning och från retuscheringsmenyn.
❚❚ Skapa retuscherade kopior i helskärmsvisning
1
Välj en bild.
Visa bilden i helskärmsvisning (s. 128).
2
Visa retuscheringsmenyn.
Tryck på J för att visa retuscheringsmenyn.
3
Välj retuscheringsalternativ.
Markera önskat alternativ på
retuscheringsmenyn och tryck på 2 för att visa
retuscheringsalternativ. (Mer information om
varje alternativ finns på följande sidor). Om du
vill återgå till helskärmsvisning utan att skapa en retuscherad kopia trycker du
på K.
4
Skapa en retuscherad kopia.
Tryck på J om du vill skapa en retuscherad
kopia. Retuscherade kopior anges med ikonen
N.
u A Retuschering
Det kan hända att D90 inte kan visa eller skapa retuscherade kopior av bilder som skapats med
andra enheter.
Monitorn stängs av automatiskt om inga åtgärder utförs under den tid som valts för Anpassad
inställning c4 (Timer för monitoravst.) > Menyer. Standardvärdet är 20 s.
210
❚❚ Skapa retuscherade kopior från retuscheringsmenyn
1
Välj ett alternativ på retuscheringsmenyn.
Tryck på 1 eller 3 för att markera ett alternativ,
och på 2 för att välja det. Beroende på det
valda alternativet visas en meny. Markera ett
alternativ på menyn och tryck sedan på 2.
2
Välj en bild.
Bilderna på minneskortet visas. Markera en bild
genom att använda multiväljaren. (Håll ned
knappen X om du vill visa den markerade bilden
i helskärmsläge.)
3
Visa retuscheringsalternativen.
Tryck på J för att visa
retuscheringsalternativen. (Mer information om
varje alternativ finns i motsvarande
beskrivning.). Om du vill avsluta utan att skapa
en retuscherad kopia trycker du på G.
4
Skapa en retuscherad kopia.
Tryck på J om du vill skapa en retuscherad
kopia. Retuscherade kopior anges med ikonen
N.
A
Retuschera kopior
Kopior som skapats med alternativet Beskärning eller Liten bild går inte att redigera
ytterligare. Snabbretuschering är inte tillgängligt för kopior som skapats med D-Lighting; på
samma sätt är D-Lighting inte tillgängligt för kopior som skapats med Snabbretuschering.
Det går inte att använda D-lighting, rödaögonreducering, filtereffekter (förutom stjärnfilter),
snabbretuschering och färgbalans för monokroma bilder. Med undantaget Stjärnfilter kan
inte filtereffekter användas för kopior skapade med andra filter än Stjärnfilter. Bildöverlägg
kan användas flera gånger. I övrigt kan alternativen på retuscheringsmenyn användas en gång
var för befintliga kopior, även om flera påföljande redigeringar kan resultera i förlust av detaljer
i bilden.
u
A
Bildkvalitet
Kopior som skapas från JPEG-bilder har samma storlek och kvalitet som originalet, förutom de
som skapas med alternativen Beskärning (s. 213), Liten bild (s. 216) och Bildöverlägg (s. 218)
medan kopior som skapas från NEF-bilder (RAW) sparas som stora JPEG-bilder med hög
kvalitet.
211
D-Lighting
D-lighting gör skuggorna ljusare, vilket gör funktionen idealisk för mörka eller
bakgrundsbelysta bilder.
Före
Efter
Tryck på 1 eller 3 för att välja hur mycket bilden ska korrigeras.
Effekten kan förhandsgranskas i redigeringsfönstret. Tryck på J
för att kopiera bilden.
Rödaögonreducering
Med det här alternativet korrigerar du den “röda ögon-effekt”
som blixtfotografering kan ge upphov till. Det går bara att
använda alternativet för foton som har tagits med blixt. Det foto
som har valts för röda ögon-reducering förhandsvisas, enligt
bilden till höger. Kontrollera vilken effekt korrigeringen ger och
skapa en kopia enligt beskrivningen i följande tabell. Observera
att röda ögon-reducering inte alltid ger förväntade resultat och i mycket sällsynta fall
kan påverka delar av bilden där det inte finns några röda ögon. Kontrollera därför
förhandsgranskningsbilden noga innan du fortsätter.
u
212
Om du vill
Använd
Zooma in
X
Zooma ut
W
Visa andra
områden i en
bild
Avbryta
zoomningen
J
Skapa kopia
J
Beskrivning
Tryck på X om du vill zooma in och på W
om du vill zooma ut. Medan bilden är
inzoomad kan du använda multiväljaren,
om du vill visa delar av bilden som inte syns
på monitorn. Håll ned multiväljaren för att
snabbt visa andra delar av bilden.
Navigeringsfönstret visas när
zoomknapparna eller multiväljaren är
nedtryckta. Området som syns i monitorn
omges av en gul ram. Tryck på J för att sluta zooma.
Om röda ögon upptäcks i den valda bilden skapas en kopia som
bearbetas för att minska effekterna av röda ögon. Det skapas
ingen kopia om kameran inte upptäcker röda ögon.
Beskärning
Skapa en beskuren kopia av det valda fotot. Det valda fotot
visas och det område som har valts för beskärning har markerats
med gult. Skapa en beskuren kopia enligt beskrivningen i
följande tabell.
Om du vill
Öka beskärningen
Minska
beskärningen
Ändra
beskärningens
bredd-höjdförhållande
Använd
X
W
Beskrivning
Tryck på X-knappen för att öka storleken på beskärningen.
Tryck på W-knappen för att minska storleken på
beskärningen.
Vrid primärfunktionsratten för att växla mellan bredd-höjdförhållandena 3 : 2, 4 : 3 och 5 : 4.
Flytta beskärning
Använd multiväljaren för att flytta beskärningen till ett annat
område på bilden.
Granska beskärning
Tryck på multiväljarens mitt om du vill granska den beskurna
bilden.
Skapa kopia
J
Spara den aktuella beskärningen som en separat fil.
D
Beskärning: Bildkvalitet och storlek
Kopior som skapas från NEF (RAW) eller NEF (RAW) + JPEG har bildkvaliteten JPEG hög (s. 62).
Kopior som skapats från JPEG-bilder har samma bildkvalitet som originalet. Kopians storlek
beror på beskärningen och bredd-höjd-förhållandet.
Bredd-höjdMöjliga storlekar
förhållande
3:2
3 424 × 2 280, 2 560 × 1 704, 1 920 × 1 280, 1 280 × 856, 960 × 640, 640 × 424
4:3
3 424 × 2 568, 2 560 × 1 920, 1 920 × 1 440, 1 280 × 960, 960 × 720, 640 × 480
5:4
3 216 × 2 568, 2 400 × 1 920, 1 808 × 1 440, 1 200 × 960, 896 × 720, 608 × 480
u
213
Monokrom
Kopiera foton med alternativen Svartvitt, Sepia, eller
Cyanotypi (blått och vitt).
Om du väljer Sepia eller Cyanotypi visas en
förhandsgranskning av den valda bilden. Tryck på
1 om du vill öka färgmättnaden, och på 3 om du
vill minska den. Tryck på J för att skapa en
monokrom kopia.
Öka
mättnaden
Minska
mättnaden
u
214
Filtereffekter
Välj mellan följande färgfiltereffekter. När du har ändrat filtereffekterna enligt
nedanstående beskrivning trycker du på J om du vill kopiera bilden.
Alternativ
Beskrivning
Ger samma effekt som ett skylightfilter, som gör
kopian mindre blåtonad. Effekten kan
Skylight
förhandsgranskas på monitorn enligt illustrationen till
höger.
Skapar en kopia med filtereffekter som ger kopian en
Varmtonsfilter “varm” röd ton. Effekten kan förhandsgranskas på
monitorn.
Intensivare rött
Intensivare Ger intensivare rött (Intensivare rött), grönt
grönt
(Intensivare grön) eller blått (Intensivare blått).
Använd multiväljaren för att välja mellan tre
Intensivare intensitetsnivåer: 1 (hög), 2 (mellan) eller 3 (låg).
blått
Stjärnfilter
Lägger till stjärneffekter i ljuskällor.
• Antal punkter: Välj mellan fyra, sex och åtta.
• Filtreringsgrad: Välj ljusstyrka på den påverkade
ljuskällan.
• Filtervinkel: Välj punkternas vinkel.
• Punktlängd: Välj punktlängderna.
• Bekräfta: Granska effekterna av filtret såsom visas till
höger. Tryck på X för att granska kopian i
helskärmsläge.
• Spara: Skapa en retuscherad kopia.
u
215
Färgbalans
Använd multiväljaren för att skapa en kopia med ändrad
färgbalans såsom visas nedan. Effekten visas på monitorn
tillsammans med röda, gröna och blå histogram (s. 130), som
anger fördelningen av nyanser i kopian.
Öka mängden grönt
Skapa en retuscherad kopia
Öka mängden blått
Öka mängden gult
Öka mängden magenta
A
Zooma
För att zooma in på den bild som visas i monitorn trycker du på Xknappen. Histogrammet uppdateras för att visa data för endast den del
av bilden som visas i monitorn. När du zoomar in på bilden trycker du
på L-knappen för att växla mellan visningszoomen och zoomen och
bläddrar genom bilden såsom beskrivs på sidan 138.
Liten bild
Skapa en liten kopia av den valda bilden. Följande storlekar finns:
Alternativ
640×480
320×240
160×120
u
Beskrivning
Lämplig för visning på TV.
Lämplig för visning på webbsidor.
Lämplig för e-post.
Alternativet liten bild kan användas vid helskärmsvisning såsom beskrivs på sidan
210. Proceduren för att välja ut bilder efter att ha valt Liten bild i retuscheringsmenyn
skiljer sig emellertid från det som beskrivs i början av detta avsnitt. I stället för att välja
en bild och sedan en bildstorlek, väljer användaren en bildstorlek först och sedan en
eller fler bilder att kopiera i den valda storleken såsom beskrivs nedan.
Om du väljer Liten bild i retuscheringsmenyn visas menyn som visas i Steg 1. Följ
stegen nedan för att skapa små kopior av flera bilder.
1
Välj storlek.
Markera Välj storlek och tryck på 2.
216
2
Välj önskad storlek.
Markera önskad storlek och tryck på J för att
välja och återgå sedan till följande meny.
3
Välj bild.
Markera Välj bild och tryck på 2.
4
Välj bilder.
W-knappen
Markera bilderna med hjälp av
multiväljaren och tryck på Wknappen för att välja eller
avmarkera (s. 160). De valda
bilderna markeras med en ikon.
5
Slutför åtgärden genom att trycka på J.
Tryck på J. En bekräftelsesdialog visas då.
Markera Ja och tryck på J för att kopiera
bilderna med den valda storleken och återgå
till visning. För att avsluta utan att skapa
kopior markerar du Nej och trycker på J, eller
trycker på G för att avsluta retuscheringsmenyn.
A
Visa små bilder
Små bilder anges med en grå ram vid helskärmsvisning. Visningszoomen är inte tillgänglig när
små bilder visas.
u
217
Bildöverlägg
Vid bildöverlägg kombineras två befintliga NEF (RAW)-fotografier till en enda bild
som sparas separat från originalen. Resultatet, som utnyttjar RAW-data från
kamerans bildsensor, blir märkbart bättre än när överlägg skapas i
bildbehandlingsprogram. Den nya bilden sparas med de aktuella inställningarna för
bildkvalitet och storlek. Ange bildkvalitet och storlek innan du skapar ett överlägg
(s. 62, 63; alla alternativ är tillgängliga). Om du vill skapa en NEF (RAW)-kopia väljer
du bildkvaliteten NEF (RAW).
1
Välj Bildöverlägg.
Markera Bildöverlägg på retuscheringsmenyn
och tryck på 2. Dialogrutan till höger visas med
Bild 1markerad.
2
Visa NEF (RAW)-bilder.
Tryck på J för att visa en dialogruta för val av
bild som bara listar NEF (RAW)-bilder som
skapats med den här kameran (observera att
dolda bilder inte visas och inte heller kan väljas).
3
Markera en bild.
Använd multiväljaren för att markera det första
fotot i överlägget. Håll ned knappen X om du
vill visa den markerade bilden i helskärmsläge.
4
Välj den markerade bilden.
Tryck på J om du vill välja den markerade
bilden och återgå till förhandsgranskningen.
Den valda bilden visas som Bild 1.
u
5
Ställ in styrka.
Optimera exponeringen för överlägget genom
att trycka på 1 eller 3 för att välja styrka för bild
1 från 0,1 till 2,0. Standardvärdet är 1,0. Om du
väljer 0,5 halveras styrkan och om du väljer 2,0
fördubblas den. Effekterna av styrkan visas i kolumnen Granska.
218
6
Välj den andra bilden.
Tryck på 4 eller 2 för att markera Bild 2.
Upprepa steg 2–5 för att välja den andra bilden
och justera styrkan.
7
Markera kolumnen Granska.
Tryck på 4 eller 2 för att markera kolumnen
Granska.
8
Förhandsgranska överlägget.
Tryck på 1 eller 3 för att markera Överl. och
tryck sedan på J. Om du vill spara överlägget
utan att visa en förhandsgranskning markerar
du Spara och trycker på J. Om du vill återgå till
steg 7 och välja nya foton eller justera styrkan trycker du på W.
9
Spara överlägget.
Tryck på J medan förhandsgranskningen visas
för att spara överlägget. När ett överlägg har
skapats visas den nya bilden i helskärmsläge på
monitorn.
+
D
Bildöverlägg
Överlägget har samma fotograferingsinformation (inklusive inspelningsdatum, mätning,
slutartid, bländare, exponeringsläge, exponeringskompensation, brännvidd, och
bildorientering) och värden på vitbalans och bildkontroller som valdes för Bild 1.
u
219
NEF-(RAW-)bearbetning
Skapa JPEG-kopior av NEF- (RAW) bilder.
1
Välj NEF-(RAW-)bearbetning.
Markera NEF-(RAW-)bearbetning i
retuscheringsmenyn och tryck på 2 för att visa
en dialogruta för val av bild som bara listar NEF(RAW) bilder skapade med den här kameran
(observera att dolda bilder inte visas och inte heller kan väljas).
2
Välj en bild.
Markera en bild genom att använda
multiväljaren (håll ned knappen X om du vill
visa den markerade bilden i helskärmsläge).
Tryck på J om du vill välja den markerade
bilden och fortsätta till nästa steg.
3
Justera inställningar för NEF- (RAW-)
bearbetning.
Följande alternativ finns:
Alternativ
Bildkvalitet
Bildstorlek
u
220
Beskrivning
Välj mellan HÖG, NORM och LÅG (s. 62).
Välj mellan L, M och S (s. 63).
Välj en vitbalansinställning och justera finjusteringen (s. 97).
Vitbalans
Detta alternativ är inte tillgängligt med bilder som skapas
med hjälp av Bildöverlägg.
Välj ett värde för exponeringskompensation mellan –3 och +3
Exponeringskompens. i ökningar om 1 (dessa ökningar skiljer sig från de steg som
normalt används för exponeringskompensation).
Ställ in bildkontroll Välj en bildkontroll (s. 109).
4
Kopiera bilden.
Markera EXE och tryck på J för att skapa en
JPEG-kopia av den valda bilden. Tryck på Gknappen om du vill avsluta utan att radera
bilden.
Snabbretuschering
Skapar kopior med förbättrad mättnad och kontrast. D-Lighting används efter behov
för att göra mörka motiv eller motiv i motljus ljusare.
Tryck på 1 eller 3 för att välja hur mycket bilden ska förbättras.
Effekten kan förhandsgranskas i redigeringsfönstret. Tryck på J
för att kopiera bilden.
Räta upp
Skapa en upprätad kopia av den valda bilden. Tryck på 2 för att
vrida bilden medurs med upp till fem grader i ökningar på cirka
0,25 grader, 4 för att rotera bilden moturs (observera att bildens
kanter beskärs för att skapa en fyrkantig kopia). Tryck på J för
att kopiera bilden, eller tryck på K för att avsluta visningen utan
att skapa en kopia.
u
221
Distorsionskontroll
Skapa kopior med reducerad yttre distorsion. Välj Auto för att
låta kameran korrigera korrekt distorsion automatiskt och gör
sedan finjusteringar med multiväljaren, eller välj Manuell för att
minska distorsionen manuellt. Tryck på 2 för att minska
tunndistorsion, 4 för att minska kuddistorsion (observera att
större distorsionskontroll gör att mer av kanterna beskärs).
Tryck på J för att kopiera bilden, eller tryck på K för att avsluta visningen utan att
skapa en kopia.
D
Auto
Auto får endast användas för bilder som tagits med objektiv av typ G eller D (utom för PC,
fisheye och vissa andra objektiv; för mer information, se webbsidorna i listan på sidan xviii).
Resultat garanteras inte med andra objektiv.
Fisheye
Skapa kopior som verkar ha tagits med ett fisheye-objektiv.
Tryck på 2 för att öka effekten (detta ökar även mängden som
ska beskäras vid bildens kanter), 4 för att minska den. Tryck på
J för att kopiera bilden, eller tryck på K för att avsluta
visningen utan att skapa en kopia.
u
222
Jämförelse sida vid sida
Jämför retuscherade kopior med originalbilderna.
❚❚ Göra en jämförelse sida vid sida
1
Välj en bild.
Välj en bild med hjälp av multiväljaren och tryck
på J. Endast retuscherade kopior (anges med
ikonen N) eller bilder som har retuscherats kan
väljas.
2
Välj Jämförelse sida vid sida.
Markera Jämförelse sida vid sida och tryck på
J.
3
Jämför kopian med originalet.
Alternativ för att
skapa en kopia
Källbilden visas till vänster och den
retuscherade kopian till höger. De alternativ
som användes när kopian skapades visas längst
upp på skärmen. Tryck på 1, 3, 4 eller 2
såsom visas av pilen bredvid den markerade
bilden för att växla mellan källbilden och den
Källbild Retuscher
retuscherade kopian. Håll ned knappen X om
ad kopia
du vill visa den markerade bilden i
helskärmsläge. Om kopian skapades av två bilder genom Bildöverlägg, tryck
på 1 eller 3 för att visa den andra källbilden. Om flera kopior existerar för den
aktuella källbilden trycker du på 1 eller 3 för att visa de andra kopiorna. För att
avsluta till visningsläge trycker du på K-knappen eller trycker på J för att
återgå till visning med den markerade bilden visad.
D
Jämförelse sida vid sida
Källbilden visas inte om kopian skapats från en bild som sedan dess har raderats eller som för
närvarande är skyddad (s. 139) eller dold (s. 162).
u
223
m Inställningshistorik/O Min meny
Med kameran kan du välja två anpassade menyer: en meny med inställningshistorik
som består av de tjugo senast använda inställningarna som lagts högst upp i menyn i
den ordning de används och Min meny, en anpassad lista av alternativ från visnings-,
fotograferings-, anpassnings-, inställnings- och retuscheringsmenyerna. För att visa
den anpassade menyn trycker du på G och sedan på 4 för att markera fliken för
aktuell meny. Därefter trycker du på 1 eller 3 för att markera fliken för den
anpassade menyn. Mer information finns på sidan 19.
❚❚ Välj flik: Välja en anpassad meny
Både menyn för inställningshistorik och Min meny innehåller alternativet Välj flik för
att välja den visade menyn. Följ stegen nedan för att växla fram och tillbaka mellan
de två menyerna.
1
Välj Välj flik.
I m INSTÄLLNINGSHISTORIK eller O MIN MENY,
markerar du Välj flik och trycker på 2.
2
Välj önskat läge.
Markera Inställningshistorik eller Min meny
och tryck på J. Den valda menyn visas.
m Inställningshistorik: Visa inställningshistorik
Menyn för inställningshistorik visar de tjugo senast
använda inställningarna.
w
224
O Min meny: Skapa en egen meny
Alternativet Min meny kan användas för att skapa och redigera en anpassad lista
med 20 alternativ från visnings-, fotograferings-, anpassnings-, inställnings- och
retuscheringsmenyerna. Du kan lägga till, ta bort och ändra ordning på alternativen,
enligt instruktionerna nedan.
❚❚ Lägga till alternativ på Min meny
1
Välj Lägg till objekt.
Markera Lägg till objekt i Min meny och tryck
på 2.
2
Välj en meny.
Markera namnet på den meny som innehåller
det objekt som ska läggas till och tryck på 2.
3
Välj ett objekt.
Markera önskat menyalternativ och tryck på J.
De objekt som visas på Min meny är markerade
med en bock. Objekt som markeras med en Vikon kan inte väljas.
4
Placera det nya objektet.
Tryck på 1 eller 3 för att flytta det nya objektet
uppåt eller nedåt på Min meny. Lägg till det nya
objektet genom att trycka på J.
Välj ytterligare objekt genom att upprepa steg 1–4.
❚❚ Ta bort alternativ från Min meny
1
Välj Ta bort objekt.
I Min meny markerar du Ta bort objekt och trycker på 2.
2
w
Välj objekt.
Markera objekt och tryck på 2 för att välja eller
välja bort. Valda alternativ markeras med en
bock.
225
3
Välj Klar.
Markera Klar och tryck på J.
4
Ta bort valda poster.
En bekräftelsedialogruta visas. Ta bort de valda
alternativen genom att trycka på J.
A
Ta bort objekt på Min meny
Om du vill radera objektet som är markerat på Min meny trycker du på knappen O. En
bekräftelsesdialog visas då; tryck på O igen för att ta bort det markerade objektet från Min
meny.
❚❚ Ändra ordning på alternativ på Min meny
1
Välj Rangordna objekt.
I Min meny markerar du Rangordna objekt och trycker på 2.
2
Välj ett objekt.
Markera det objekt som ska flyttas och tryck på
J.
3
Placera objektet.
Tryck på 1 eller 3 för att flytta objektet uppåt
eller nedåt i Min meny och tryck på J. Flytta
ytterligare objekt genom att upprepa steg 2–3.
w
226
nTeknisk information
I det här kapitlet behandlas följande ämnen:
Kompatibla objektiv ..................................................................................................... 228
Kompatibla CPU-objektiv ........................................................................................................ 229
Icke-CPU-objektiv ....................................................................................................................... 230
Externa blixtenheter ..................................................................................................... 233
Nikon Creative Lighting System (CLS) ................................................................................. 233
Blixtkontakter ............................................................................................................................... 238
Övriga tillbehör ............................................................................................................. 239
Vårda din kamera .......................................................................................................... 243
Förvaring........................................................................................................................................ 243
Rengöring ...................................................................................................................................... 243
Lågpassfiltret ................................................................................................................................ 244
Vård av kamera och batteri: Varningar ..................................................................... 248
Felsökning ...................................................................................................................... 250
Felmeddelanden............................................................................................................ 255
Bilaga ............................................................................................................................... 258
Tillgängliga inställningar och standardvärden ................................................................ 258
Minneskortets kapacitet........................................................................................................... 262
Exponeringsprogram................................................................................................................. 263
Gafflingsprogram........................................................................................................................ 264
Blixtkontroll................................................................................................................................... 265
Tillgängliga slutartider med den inbyggda blixten........................................................ 265
Bländare, ljuskänslighet och blixträckvidd........................................................................ 266
Specifikationer............................................................................................................... 267
n
227
Kompatibla objektiv
CPU-objektiv (särskilt typerna G och D) rekommenderas för användning med D90.
Du känner igen ett CPU-objektiv på CPU-kontakterna och typ G- och D-objektiv på
en bokstav på objektivfattningen. Typ G-objektiv har ingen bländarring.
Bländarring
CPU-kontakter
CPU-objektiv
Typ G-objektiv
Typ D-objektiv
A
Beräkna bildvinkel
Storleken på området som exponeras av en 35mm kamera är 36 × 24 mm. Storleken på
området som exponeras av D90 är däremot 23,6 × 15,8 mm, vilket betyder att bildvinkeln på
en 35 mm kamera är cirka 1,5 gånger jämfört med D90. Den ungefärliga brännvidden för D90
i 35mm format kan beräknas genom att multiplicera objektivets brännvidd med cirka 1,5.
Bildstorlek (35 mm format)
(36 × 24 mm)
Bild diagonalt
Objektiv
Bildstorlek (D90)
(23,6 × 15,8 mm)
Bildvinkel (35 mm format)
n
Bildvinkel (D90)
A
Objektivets f-tal
Objektivnamnets f-tal är objektivets största bländare.
228
Kompatibla CPU-objektiv 1
Kamerainställning
Fokus
M (med
elektronisk
avståndsmätare)
✔
✔
✔4
✔7
✔8
✔9
Läge
Mätning
a
i, j, k, l,
Z
M
M
m, n, o, P, S, A
3D Färg b
AF
Objektiv/tillbehör
✔
✔
✔
✔ ✔ — ✔3
AF Nikkor av typ G eller D 2, AF-S, AF-I Nikkor
PC-E Nikkor 4
—
✔
✔
✔ ✔ — ✔3
5
PC Micro 85mm f/2,8D
—
✔
—
✔ ✔ — ✔3
AF-S/AF-I telekonverter 6
✔7
✔
✔
✔ ✔ — ✔3
Övriga AF Nikkor (förutom objektiv för F3AF)
✔8
✔
✔
✔ — ✔ ✔3
AI-P Nikkor
—
✔
✔
✔ — ✔ ✔3
1 IX-Nikkor-objektiv kan inte användas.
2 Vibrationsreducering (VR) med VR-objektiv.
3 Spotmätning av vald fokuspunkt.
4 Kan inte användas med förskjutning eller lutning.
5 Kamerans exponeringsmätning och blixtkontrollsystem fungerar kanske inte korrekt när objektivet
förskjuts och/eller lutas eller om en annan bländarinställning än den största bländaren används.
6 Kan bara användas med AF-S- eller AF-I-objektiv (se nedan).
7 Med största effektiva bländaröppning f/5,6 eller större.
8 Vid fokusering vid det minsta fokuseringsavståndet med ett AF 80–200mm f/2,8, AF 35–70mm f/2,8,
AF 28–85mm f/3,5–4,5 (Ny) eller AF 28–85mm f/3,5–4,5 objektiv inställt på max zoom, kan det hända
att fokuseringsindikatorn visas även om bilden på mattskivan i sökaren inte är i fokus. Fokusera i detta
fall manuellt tills bilden i sökaren är i fokus.
9 Med största bländaröppning f/5,6 eller större.
A
AF-S/AF-I-telekonverter
Telekonvertern AF-S/AF-I kan användas med följande AF-S- och AF-I-objektiv:
• AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR 2
• AF-S VR Micro 105mm f/2,8G ED 1
• AF-S VR 200mm f/2G ED
• AF-S 500mm f/4D ED II 2
• AF-S VR 300mm f/2,8G ED
• AF-S 500mm f/4D ED 2
• AF-S 300mm f/2,8D ED II
• AF-I 500mm f/4D ED 2
• AF-S 300mm f/2,8D ED
• AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR 2
• AF-I 300mm f/2,8D ED
• AF-S 600mm f/4D ED II 2
2
• AF-S 300mm f/4D ED
• AF-S 600mm f/4D ED 2
• AF-S NIKKOR 400mm f/2,8G ED VR
• AF-I 600mm f/4D ED 2
• AF-S 400mm f/2,8D ED II
• AF-S VR 70–200mm f/2,8G ED
• AF-S 400mm f/2,8D ED
• AF-S 80–200mm f/2,8D ED
• AF-I 400mm f/2,8D ED
• AF-S VR 200–400mm f/4G ED 2
1 Autofokus stöds inte.
2 Autofokusering stöds inte i kombination med AF-S-telekonvertern TC-17E II/TC-20E II.
n
229
Icke-CPU-objektiv 1
Icke-CPU-objektiv inkluderar objektiv med manuellt fokus och andra objektiv utan
inbyggd CPU. Nedan följer en lista över kompatibla icke-CPU-objektiv och tillbehör.
Kamerainställning
Fokus
Läge
M (med
i, j, k, l,
elektronisk
AF
M
m, n, o, P, S, A
avståndsmätare)
M
Objektiv/tillbehör
AI-, AI-modifierade, Nikkor- eller Nikon-objektiv i
—
✔2
✔
—
✔3
E-serien
Medical Nikkor 120mm f/4
—
✔
✔
—
✔ 3, 4
Reflex-Nikkor
—
—
✔
—
✔3
PC-Nikkor
—
✔5
✔
—
✔3
6
7
Telekonverter av AI-typ
—
✔
✔
—
✔3
Bälg PB-6 12
—
✔2
✔
—
✔3
Automatiska mellanringar (PK-serien 11A, 12 eller
2
✔
✔
—
✔3
13, PN-11)
1 Vissa objektiv kan inte användas (se nedan).
2 Med största bländaröppning f/5,6 eller större.
3 Elektronisk analog exponeringsvisning kan inte användas.
4 Längre slutartider än 1/60 s är inte tillgängliga.
5 Kan inte användas med förskjutning eller lutning.
6 Med största effektiva bländaröppning f/5,6 eller större.
7 Montera i vertikal orientering (kan användas i horisontell orientering när det är monterat).
Mätning
a, Z,
b
—
—
—
—
—
—
—
D
Kompatibla icke-CPU-objektiv
Objektiven i listan ovan får endast användas när kameran är i läge M. Avtryckaren inaktiveras
om ett annat läge väljs. Bländaren måste justeras manuellt via objektivets bländarring och
kamerans autofokussystem, mätning, elektronisk analog exponeringsvisning, granskning av
skärpedjup och i-TTL-blixtkontroll kan inte användas.
D
n
230
Inkompatibla tillbehör och icke-CPU-objektiv
Följande tillbehör och icke-CPU-objektiv går INTE att använda med D90:
• TC-16AS AF-telekonverter
• Objektiv utan AI-funktion
• Objektiv som kräver fokuseringsenheten AU-1 (400 mm f/4,5, 600 mm f/5,6, 800 mm f/8,
1 200 mm f/11)
• Fisheye-objektiv (6 mm f/5,6, 7,5 mm f/5,6, 8 mm f/8, OP 10 mm f/5,6)
• 2,1cm f/4
• Förlängningsring K2
• 180–600 mm f/8 ED (serienummer 174041–174180)
• 360–1 200 mm f/11 ED (serienummer 174031–174127)
• 200–600 mm f/9,5 (serienummer 280001–300490)
• AF-objektiv för F3AF (AF 80 mm f/2,8, AF 200 mm f/3,5 ED, AF-telekonvertern TC-16)
• PC 28 mm f/4 (serienummer 180900 eller tidigare)
• PC 35 mm f/2,8 (serienummer 851001–906200)
• PC 35 mm f/3,5 (gammal typ)
• Reflex 1000 mm f/6,3 (gammal typ)
• Reflex 1000 mm f/11 (serienummer 142361–143000)
• 2000mm f/11 Reflex (serienummer 200111–200310)
D
Röda ögonreducering
Objektiv som skymmer sikten mellan AF-hjälplampan och motivet kan störa funktionen för
reducering av röda ögon.
D
AF-hjälplampa
AF-hjälplampa kan inte användas med följande objektiv:
• AF-S NIKKOR 14–24mm f/2,8G ED
• AF VR 80–400mm f/4,5–5,6D ED
• AF-S VR 70–200mm f/2,8G ED
• AF-S VR 200mm f/2G ED
• AF-S 80–200mm f/2,8D ED
• AF-S VR 200–400mm f/4G ED
• AF 80–200mm f/2,8D ED
Vid avstånd på under 1 m, kan följande objektiv skymma AF-hjälplampan och störa
autofokusfunktionen vid svag belysning:
• AF 24–85mm f/2,8–4D ED
• AF-S DX 12–24mm f/4G ED
• AF-S DX NIKKOR 16–85mm f/3,5–5,6G ED VR
• AF-S VR 24–120mm f/3,5–5,6G ED
• AF-S 17–35mm f/2,8D ED
• AF 24–120mm f/3,5–5,6D
• AF-S DX 17–55mm f/2,8G ED
• AF-S 28–70mm f/2,8D ED
• AF 18–35mm f/3,5–4,5D ED
• AF 28–200mm f/3,5–5,6D ED
• AF-S DX VR 18–70mm f/3,5–4,5G ED
• AF Micro 70–180mm f/4,5–5,6D ED
• AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3,5–5,6G ED VR
• AF-S VR Micro 105mm f/2,8G ED
• AF-S DX VR 18–200mm f/3,5–5,6G
• AF Micro 200mm f/4D ED
• AF 20–35mm f/2,8D
• AF-S NIKKOR 24–70mm f/2,8G ED
• AF-S DX 24–85mm f/3,5–4,5G ED
n
231
D
Använda den inbyggda blixten
Den inbyggda blixten kan användas med CPU-objektiv med en brännvidd på 18 till 300 mm.
Avlägsna objektivskydden för att förhindra skuggor. Blixten har ett minsta intervall inom
60 cm och kan inte användas i makrointervallet med makrozoom-objektiv. Eventuellt kan
blixten inte lysa upp hela motivet om följande objektiv har kortare räckvidder än de som anges
nedan:
Objektiv
AF-S DX 12–24mm f/4G ED
AF-S DX NIKKOR 16–85mm f/3,5–5,6G ED VR
AF-S 17–35mm f/2,8D ED
AF-S DX 17–55mm f/2,8G ED
AF 18–35mm f/3,5–4,5D ED
AF-S DX VR 18–70mm f/3.5–4,5G ED
AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5,6G ED VR
AF-S DX VR 18–135mm f/3.5–5,6G ED
AF-S DX VR 18–200mm f/3,5–5,6G ED
AF 20–35mm f/2,8D
AF-S NIKKOR 24–70mm f/2,8G ED
AF-S VR 24–120mm f/3,5–5,6G ED
PC-E NIKKOR 24mm f/3,5D ED *
AF-S 28–70mm f/2,8D ED
AF-S VR 200–400mm f/4G ED
Zoomläge
20 mm
24 mm
18 mm
20 mm
24 mm
28 mm, 35 mm
28 mm
35 mm
24 mm
18 mm
20 mm
24 mm
18 mm
24 mm, 35 mm
20 mm
24 mm
35 mm
24 mm
24 mm
35 mm
50 mm
200 mm
250 mm, 300 mm
Min. räckvidd
2,0 m
1,0 m
2,0 m
1,0 m
2,0 m
1,0 m
1,5 m
1,0 m
1,0 m
1,0 m
2,5 m
1,0 m
1,5 m
1,0 m
1,5 m
1,0 m
1,5 m
1,0 m
2,0 m
1,5 m
1,0 m
3,0 m
2,5 m
* Kan inte användas med förskjutning eller lutning.
Blixten kan inte lysa upp hela motivet på alla räckvidder när den används med AF-S NIKKOR
14–24mm f/2,8G ED.
Med undantag för AI-S ED 200mm f/2 och AI ED 200mm f/2, kan den inbyggda blixten även
användas med AI- och AI-modifierade Nikkor- och Nikon-objektiv i E-serien samt icke-CPUobjektiv med en brännvidd på 18 till 200 mm. Med en zoomposition på 35 mm måste AI-S 25–
50mm f/4, AI 25–50mm f/4 och AI-S 35–70mm objektiv användas inom ett område på 1,0 m.
eller mer. AI 50–300mm f/4,5, AI-modifierad 50-300mm f/4,5, AI-S 50–300mm f/4,5 ED och AImodifierad 85 - 250mm f/4-objektiv måste användas vid zoompositioner på 135 mm eller mer,
AI 50–300 f/4,5 ED- objektiv på 105 mm eller mer.
n
232
Externa blixtenheter
D90 kan användas med CLS-kompatibla blixtenheter. Ta bort
skyddet från tillbehörsskon när du monterar en extern blixtenhet.
Den inbyggda blixten avfyras inte när en extern blixt är monterad.
Nikon Creative Lighting System (CLS)
Nikons avancerade Creative Lighting System (CLS) ger en förbättrad kommunikation
mellan kameran och kompatibla blixtenheter, vilket gör blixtfotograferingen bättre.
I Creative Lighting System finns följande funktioner:
• i-TTL-blixtkontroll: Förbättrad TTL-blixtkontroll (through-the-lens) för användning
med CLS (se sidan 265). Blixtnivån ställs in med hjälp av förblixtar som mäter
mängden ljus som reflekteras av motivet och säkerställer optimal blixteffekt.
• Advanced Wireless Lighting: i-TTL-blixtkontroll med trådlösa blixtenheter.
• FV-lås (s. 198): Låser blixtnivån vid det uppmätta värdet så att en serie med bilder
tas på samma blixtnivå.
• Auto FP-höghastighetssynk (s. 195): Blixten kan användas vid kamerans längsta
slutartid, vilket gör det möjligt att välja den största bländaren så att skärpedjupet
blir mindre.
n
233
❚❚ CLS-kompatibla blixtenheter
D90 kan användas med följande CLS-kompatibla blixtenheter: SB-900, SB-800,
SB-600, SB-400, SB-R200 och SU-800.
SB-900, SB-800, SB-600, SB-400 och SB-R200
Blixtarnas huvudfunktioner visas i listan nedan.
Blixtenhet
Funktion
ISO 100
Ledtal 3
ISO 200
Automatisk
motorzoom (mm)
Vidvinkelskiva (mm)
SB-900 1
34
48
SB-800
38
53
SB-600
30
42
SB-400
21
30
SB-R200 2
10
14
17–200
24–105
24–85
—4
—5
12, 14, 17
14, 17
14
—
—
60 ° nedåt (mot
7 ° nedåt, 90 °
7 ° ned, 90 ° upp,
90 ° uppåt, 180 °
objektivets
uppåt, 180 °
90 °
Blixthuvudets vinkling
180 ° höger/
vänster, 90 °
ljusaxel), 45 °
vänster,
uppåt
vänster
höger
uppåt (bort från
90 ° höger
ljusaxeln)
1 Om ett färgfilter är monterat på SB-900 när AUTO eller N (blixt) är valt för vitbalansen, känner kameran
automatiskt av filtret och justerar vitbalansen rätt.
2 Fjärrstyrs med inbyggd blixt i kommandoläge eller genom att använda blixtenheten SB-900, SB-800
(säljes separat) eller kontrollenheten för den trådlösa blixten SU-800.
3 m, 20 °C, SB-900, SB-800 och SB-600 vid 35 mm zoomhuvudsposition; SB-900 med standardbelysning.
4 27 mm zoomtäckning.
5 24 mm zoomtäckning.
SU-800 kontrollenhet för trådlösa blixtar
När SU-800 monteras på en CLS-kompatibel kamera kan den användas som
kontrollenhet för slavblixtenheterna SB-900, SB-800, SB-600 och SB-R200. SU-800 är
inte utrustad med egen blixt.
D
Använd bara blixttillbehör från Nikon
Använd bara blixtenheter från Nikon. Negativ spänning eller spänning över 250 V i
tillbehörsskon bör inte förhindra normal drift men kan skada synkkretsarna i kameran eller
blixten. Innan du använder en blixt från Nikon som inte nämns i det här avsnittet, bör du ta
kontakt med en auktoriserad Nikon-representant för att få mer information.
A
n
234
Ledtal
Om du vill beräkna blixtens räckvidd vid full effekt delar du ledtalet med bländarvärdet. Vid
ISO 100 har SB-800 exempelvis ett ledtal på 38 m. (35 mm zoomhuvudsposition). Räckvidden
med en bländare på f/5,6 är 38÷5,6 eller omkring 6,8 meter. För varje fördubbling av ISOkänsligheten multiplicerar du ledtalet med kvadratroten av två (cirka 1,4).
Följande funktioner är tillgängliga med SB-900, SB-800, SB-600, SB-400, SB-R200 och
SU-800:
Blixtenhet
Advanced Wireless Lighting
Kontrollenhet
Fjärrstyrd
SB-900
SB-900
SB-800 SU-800 1 SB-800 SB-600 SB-R200
SB-900
SB-800 SB-600 SB-400
Blixtläge/blixtfunktion
Balanserad i-TTL-upplättningsblixt
i-TTL
✔2
✔2
✔3
✔
✔
✔
✔
✔
för digitala SLR-kameror
4
5
5
5
AA Automatisk bländare
✔
—
—
✔
✔
✔
—
—
A Auto, ej TTL
✔4
—
—
✔5
—
✔5
—
—
GN Manuell avståndsprioritet
✔
—
—
—
—
—
—
—
M Manuell
✔
✔
✔6
✔
✔
✔
✔
✔
RPT Repeterande blixt
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
—
Auto FP-höghastighetssynk 7
✔
✔
—
✔
✔
✔
✔
✔
FV-lås
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
AF-hjälplampa för flerfältsautofokus 8
✔
✔
—
✔
✔
—
—
—
Kommunikation av blixtfärgsinformation
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
BAKRE Synk på bakre ridå
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Y Röda ögonreducering
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
Automatisk zoom
✔
✔
—
✔
—
—
—
—
1 Endast tillgängliga när SU-800 används för att styra andra blixtenheter.
2 Standard-i-TTL-blixt för digitala SLR-kameror används med spotmätning eller när det väljs med blixten.
3 Standard-i-TTL-blixt för digitala SLR-kameror används med spotmätning.
4 Väljs med blixtenheten.
5 Automatisk bländare (AA) används oavsett vilket läge som väljs med blixtenheten.
6 Kan väljas med kameran.
7 Välj På för Anpassad inställning e5 (Auto FP, s. 195).
8 CPU-objektiv krävs.
n
235
❚❚ Andra blixtenheter
Följande blixtenheter kan användas i automatiskt och manuellt läge utan TTL: Om
de anges som TTL låses kamerans avtryckare och inga bilder kan tas.
Blixt SB-80DX, SB-28DX, SB-28,
SB-30, SB-27 1, SB-22S,
SB-23, SB-29 2,
SB-26, SB-25, SB-24
SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15 SB-21B 2, SB-29S 2
Blixtläge
SB-50DX
A
Auto, ej TTL
✔
—
✔
—
M
Manuell
✔
✔
✔
✔
Repeterande
G
✔
—
—
—
blixt
Synk på bakre
BAKRE
✔
✔
✔
✔
ridå
1 Blixtläget TTL ställs in automatiskt och avtryckaren inaktiveras. Ställ in blixtenheten på A (automatisk
blixt utan TTL).
2 Autofokus är bara tillgänglig med AF Micro-objektiv (60 mm, 105 mm eller 200 mm).
n
236
D
Anmärkningar om externa blixtar
Detaljerade instruktioner finns i handboken för blixten. Om blixten stöder Nikon Creative
Lighting System bör du läsa avsnittet om CLS-kompatibla digitala SLR-kameror. D90 ingår inte
i kategorin “digitala SLR-kameror” i handböckerna för SB-80DX, SB-28DX och SB-50DX.
Om en extern blixtenhet är monterad på kameran i andra lägen än j, avfyras blixten varje
gång en bild tas. Följande blixtlägen är tillgängliga:
• Lägena i, k och n: Upplättningsblixt och rödaögonreducering. Upplättningsblixten väljs
automatiskt om blixtläget är inställt på av eller auto när en extern blixtenhet är monterad.
Auto med rödaögonreducering blir rödaögonreducering.
• Läge o: Auto långsam synk blir långsam synk, auto långsam synk med rödaögonreducering
blir långsam synk med rödaögonreducering och av blir långsam synk.
i-TTL-blixtkontroll kan användas vid ISO-känslighet mellan 200 och 3200. Vid värden som
överstiger 3200, kanske inte önskade resultat kan uppnås i vissa intervall eller
bländarinställningar. Om indikatorn för klar blixt blinkar i ungefär tre sekunder efter att en bild
har tagits, har blixten avfyrats med full effekt och bilden kan vara underexponerad.
SB-900, SB-800, SB-600 och SB-400 har en funktion för rödaögonreducering, och SB-900,
SB-800, SB-600 och SU-800 ger AF-hjälpbelysning. Med andra blixtar används kamerans AFhjälpbelysning för AF-hjälpbelysning och reducering av röda ögon. Vid användning med AFobjektiv med brännvidd mellan 17–135 mm, ger SB-900 aktiv AF-hjälpbelysning för alla
fokuspunkter. Lägg dock märke till att autofokus bara är tillgängligt för följande fokuspunkter:
17–105 mm
106–135mm
Vid användning med AF-objektiv med brännvidd mellan 24–105 mm, ger SB-800, SB-600 och
SU-800 aktiv AF-hjälpbelysning för att underlätta autofokuseringen för följande fokuspunkter:
24–34 mm
35–105mm
I läget programautomatik är den största bländaren (lägsta f-tal) begränsad enligt känsligheten
(ISO-motsvarigheten) nedan:
Högsta bländare vid en ISO-känslighet på
Läge
200
400
800
1600
3200
P, i, k, l, m, o
4
4,8
5,6
6,7
8
n
8
9,5
11
13
16
För varje stegs ökning av ljuskänsligheten (till exempel från 200 till 400) minskas bländaren
med ett halvt f-steg. Om objektivets största bländare är mindre än vad som anges ovan blir
objektivets största bländare det maximala bländarvärdet.
När någon av synkkablarna i SC-serierna 17, 28 eller 29 används för extern blixtfotografering kanske
inte korrekt exponering kan åstadkommas i i-TTL-läge. Vi rekommenderar att du väljer spotmätning
för att kunna välja normal i-TTL-blixtkontroll. Ta en testbild och granska resultatet på monitorn.
n
I i-TTL-läge bör du använda blixtpanelen eller reflektoradaptern som medföljer blixtenheten.
Använd inte andra paneler, t.ex. diffusionspaneler, eftersom det kan ge fel exponering.
237
Blixtkontakter
D90 är utrustad med en tillbehörssko för montering av externa blixtenheter direkt på
kameran. Den har också en synkterminal som gör det möjligt att ansluta en
blixtenhet via en synkkabel.
❚❚ Tillbehörsskon
Använd tillbehörsskon för att montera externa blixtenheter
direkt på kameran utan någon synkkabel (s. 234).
Tillbehörsskon är utrustad med ett säkerhetslås för blixtar
med låsstift, till exempel SB-900, SB-800, SB-600 och SB-400.
Tillbehörssko
A
AS-15 adapter för tillbehörssko
När AS-15 adaptern för tillbehörsskon (säljs separat) är monterad på kamerans tillbehörssko
kan blixttillbehören anslutas via en synkkabel.
n
238
Övriga tillbehör
Vid tidpunkten för publiceringen var nedanstående tillbehör tillgängliga för D90.
Strömkällor
Okulartillbehör
• Li-jon-batteri EN-EL3e (s. 22, 23): Ytterligare EN-EL3-batterier finns hos lokala
återförsäljare och Nikons servicerepresentanter. EN-EL3e-batteriet kan
laddas upp med snabbladdaren MH-18a eller MH-18.
• Batteripack MB-D80: MB-D80 behöver ett eller två
laddningsbara litiumjonbatterier av typen
Nikon EN-EL3e eller sex AA alkaliska, NiMH-,
litium- eller nickel-manganbatterier. Den har
en avtryckare, en AE-L/AF-L-knapp, multiväljare
och primär- och sekundärrattar för förbättrad
funktion vid fotografering i stående läge. Ta
bort skyddet till kamerans batteriutrymme
35°
såsom visas till höger när du monterar
MB-D80.
• Snabbladdare MH-18a (s. 22): MH-18a kan
användas för att ladda upp batteriet EN-EL3e.
• Nätadapter EH-5a/EH-5: De här nätadaptrarna
används för att förse kameran med ström under längre perioder.
• DK-20C Sökarlinser för dioptrijustering: Objektiv är tillgängliga med
dioptrijusteringen – 5, –4, –3, –2, 0, +0,5, +1, +2 och +3 m–1. Använd bara
dioptrijusteringslinser om önskad skärpa inte kan uppnås med den
inbyggda dioptrijusteringen (–2,0 till +1,0 m–1). Testa
dioptrijusteringslinsen innan du köper den för att kontrollera att önskad
skärpa kan uppnås.
• Lupp DK-21M: DK-21M förstorar vyn genom sökaren med cirka 1.10 ×
(50 mm f/1,4 objektiv vid oändlighet; –1,0 m–1).
• Lupp DG-2: Med DG-2 förstoras scenen som visas i sökaren. Använd luppen
för närbildsfotografering, kopiering, telefotoobjektiv och andra uppgifter
som kräver hög precision. Okularadapter krävs (säljs separat).
• Okularadapter DK-22: DK-22 används när DG-2-luppen monteras.
• Vinkelsökare DR-6: DR-6 monteras på sökaren i rät vinkel och gör att man
kan se sökaren uppifrån när kameran befinner sig i porträttorientering.
n
239
• Det finns tre olika typer av filter från Nikon: skruvfilter, snäppfilter och
utbytesfilter. Använd filter från Nikon, eftersom filter från andra
tillverkare kan påverka autofokus och den elektroniska avståndsmätaren.
• D90 kan inte användas med linjära polariseringsfilter. Använd i stället det
cirkulära polariseringsfiltret C-PL.
Filter
• Filtren NC och L37C rekommenderas för skydd av objektivet.
• För att förhindra moaréeffekter bör du inte använda filter när motivet har
en bakgrund av starkt ljus eller när en stark ljuskälla finns i bilden.
• För filter med exponeringsfaktor (filterfaktor) över 1× (Y44, Y48, Y52, O56,
R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8,
B12) rekommenderas centrumvägd ljusmätning.
• Nikon-blixtar SB-900, SB-800, SB-600 och SB-400
Extra blixtenheter
• Nikon trådlös blixt SB-R200
(s. 233)
• Kontrollenhet för trådlösa blixtar SU-800
• Capture NX 2: Ett komplett fotoredigeringspaket.
• Camera Control Pro 2: Fjärrstyr kameran från en dator och spara bilderna
direkt på datorns hårddisk.
Programvara
Obs! Använd den senaste versionen av Nikon-programmen. De flesta Nikonprogram har en automatisk uppdateringsfunktion när datorn är ansluten till
Internet.
Kamerahuslock: Kamerahuslocket håller spegeln, sökarskivan och
Kamerahuslock
lågpassfiltret fria från damm när inget objektiv är monterat.
n
240
D90 är utrustad med en tillbehörsterminal för
trådutlösare och GPS-enheter. Terminalen har ett
lock som skyddar kontakterna när terminalen
inte används. Följande tillbehör går att använda
(alla längder är ungefärliga):
Tillbehörsterminal
Tillbehör
Beskrivning
Denna 1 m. långa trådutlösare kan användas för att använda
Trådutlö
kameran manuellt, för att eliminera oskärpa orsakad av
sare
kameraskakning när avtryckaren är nedtryckt, eller för att ta
MC-DC2
bilder vid en slutartid på “bulb”.
GPSAnslut till tillbehörsterminalen för att registrera latitud, longitud,
enhet
altitud och UTC-tid med bilder (s. 124).
GP-1
ML-L3 trådlös fjärrkontroll: Använd som en fjärravtryckare för självporträtt eller
för att förhindra oskärpa orsakad av kameraskakning. ML-L3 använder ett
3 V CR2025-batteri.
Fjärrkontroller
1
2
3
4
5
n
241
❚❚ Godkända minneskort
Följande SD-minneskort är testade och godkända för användning i D90. Alla kort av
avsett märke och kapacitet kan användas, oavsett hastighet.
512MB, 1GB, 2GB *, 4GB †, 8GB †
512MB, 1GB, 2GB *, 4GB †, 8GB †, 16GB †, 32GB †
512MB, 1GB, 2GB *, 4GB †, 8GB †, 16GB †, 32GB †
512MB, 1GB, 2GB *, 4GB †
Lexar Media Platinum II: 512MB, 1GB, 2GB *, 4GB †
Professional: 1GB, 2GB *, 4GB †
SanDisk
Toshiba
Panasonic
* Kontrollera att enheten stöder 2 GB-kort om kortet ska användas med kortläsare eller annan enhet.
† Överensstämmer med SDHC Om kortet ska användas med kortläsare eller annan enhet ska
du kontrollera att enheten stöder SDHC.
Övriga kort har inte testats. Kontakta tillverkaren om du vill ha mer information om
ovanstående kort.
n
242
Vårda din kamera
Förvaring
När kameran inte ska användas under en längre period sätter du på monitorskyddet,
avlägsnar batteriet och lagrar det på en sval, torr plats med terminalskyddet fastsatt.
Förhindra uppkomsten av mögel genom att förvara kameran på en torr, välventilerad
plats. Förvara inte kameran i närheten av lösningsmedel, malmedel eller på platser
som:
• är dåligt ventilerade eller har högre luftfuktighet än 60 %
• innehåller utrustning som ger upphov till kraftiga elektromagnetiska fält, t.ex. TVoch radioapparater
• utsätts för temperaturer över 50 °C eller under –10 °C
Rengöring
Blås bort damm och smuts med en luftblåsare och torka sedan försiktigt med en
mjuk, torr duk. Om du har använt kameran på stranden eller vid kusten bör du
Kamerahus torka bort sand och salt med en duk som är lätt fuktad med destillerat vatten och
därefter torka den grundligt. Viktigt: Damm eller främmande ämnen inuti kameran
kan orsaka skador som inte omfattas av garantin.
Dessa glaskomponenter skadas lätt. Avlägsna damm och smuts med en
Objektiv,
luftblåsare. Om du använder tryckluftsspray måste du hålla burken lodrätt för att
spegel och
förhindra utsöndring av vätska. Ta bort fingeravtryck och andra fläckar genom att
sökare
fukta en mjuk duk med lite objektivrengöringsmedel och torka försiktigt.
Avlägsna damm och smuts med en luftblåsare. Ta bort fingeravtryck och andra
Monitor
fläckar genom att torka ytan försiktigt med en mjuk duk eller ett sämskskinn. Tryck
inte, eftersom det kan leda till skador eller dålig funktion.
Använd inte alkohol, förtunning eller andra flyktiga kemikalier.
n
243
Lågpassfiltret
Bildsensorn som fungerar som kamerans bildalstringselement är utrustad med ett
lågpassfilter för att förhindra moarémönster. Om du misstänker att smuts eller damm
på filtret påverkar dina fotografier kan du rengöra filtret med alternativet Rengöra
bildsensorn på inställningsmenyn. Filtret kan rengöras när som helst med
alternativet Rengör nu, eller så kan rengöringen utföras automatiskt när kameran
slås på eller av.
❚❚ “Rengör nu”
1
Placera kameran med undersidan nedåt.
Rengöring av bildsensorn fungerar bäst när kameran är
placerad med undersidan nedåt så som visas till höger.
2
Öppna menyn Rengöra bildsensorn.
Markera Rengöra bildsensorn på
inställningsmenyn och tryck på 2.
3
Välj Rengör nu.
Markera Rengör nu och tryck på 2.
Meddelandet till höger visas när rengöringen
utförs.
Meddelandet till höger visas när rengöringen är
klar.
n
244
❚❚ “Rengör vid start/avstäng.”
1
Välj Rengör vid start/avstäng.
Öppna menyn Rengöra bildsensorn enligt
beskrivningen i steg 1 på föregående sida.
Markera Rengör vid start/avstäng. och tryck
på 2.
2
Markera ett alternativ.
Markera ett av följande alternativ och tryck på
J.
Alternativ
5 Rengör vid start
Rengör vid
6
avstängning
Rengör vid
7 start& avstängn.
(standard)
8 Rengöring av
Beskrivning
Bildsensorn rengörs automatiskt varje gång kameran slås på.
Bildsensorn rengörs automatiskt varje gång kameran slås av.
Bildsensorn rengörs automatiskt vid start och avstängning.
Automatisk rengöring av bildsensorn avstängd.
D
Rengöring av bildsensor
Följande avbryter rengöringen av bildsensorn: om den inbyggda blixten fälls upp, om
avtryckaren trycks ned, a användning av granskningsknapp för skärpedjup, B-knappen,
AE-L/AF-L-knappen för fokusering eller Fn-knappen för FV-lås.
Rengöring utförs genom att bildsensorn vibreras. Om det inte går att avlägsna dammet helt
med alternativen på menyn Rengöra bildsensorn bör du rengöra bildsensorn manuellt
(s. 246) eller kontakta ett Nikon-auktoriserat serviceställe.
n
Om bildsensorn rengörs flera gånger i följd kan bildsensorrengöringen inaktiveras tillfälligt för
att skydda kamerans interna strömkretsar. Rengöringsfunktionen kan användas igen efter en
kort paus.
245
❚❚ Manuell rengöring
Om främmande föremål inte kan tas bort från lågpassfiltret med alternativet
Rengöra bildsensorn på inställningsmenyn (s. 244), kan du rengöra filtret manuellt
enligt beskrivningen nedan. Lägg dock märke till att filtret är mycket ömtåligt och
lätt kan skadas. Nikon rekommenderar att filtret endast rengörs av auktoriserad
Nikon-servicepersonal.
1
Ladda batteriet eller anslut en nätadapter.
2
Ta bort objektivet.
3
Välj Fälla upp spegeln för rengör.
4
Tryck på J.
5
n
246
6
En pålitlig strömkälla krävs när lågpassfiltret inspekteras eller rengörs. Om
batterinivån ligger under J (60 %) stänger du av kameran och sätter i ett
fulladdat EN-EL3e-batteri, eller också ansluter du nätadaptern EH-5a eller EH-5
(säljes separat).
Stäng av kameran och ta bort objektivet.
Sätt på kameran. Markera Fälla upp spegeln
för rengör. på inställningsmenyn och tryck på
2. Observera att alternativet inte är tillgängligt
vid batterinivåer på J eller lägre).
Meddelandet till höger visas i monitorn och en
rad med streck visas på kontrollpanelen och i
sökaren. Om du vill gå tillbaka till normalläge
utan att inspektera lågpassfiltret stänger du av
kameran.
Fäll upp spegeln.
Tryck ned avtryckaren helt. Spegeln fälls upp
och slutarridån öppnas så att lågpassfiltret blir
synligt. Sökarvisningen stängs av och
kontrollpanelen blinkar.
Kontrollera lågpassfiltret.
Håll kameran så att ljuset faller på lågpassfiltret,
och kontrollera om det finns damm eller smuts
på filtret. Om det inte finns några främmande
föremål går du vidare till steg 8.
7
8
Rengör filtret.
Avlägsna damm och smuts från filtret med en
luftblåsare. Använd inte en blåspensel,
eftersom penselhåren kan skada filtret. Smuts
som inte kan tas bort med en luftblåsare får bara
avlägsnas av auktoriserad Nikonservicepersonal. Du får under inga omständigheter vidröra eller torka av filtret.
Stäng av kameran.
Spegeln fälls ned och slutarridån stängs. Sätt tillbaka objektivet eller
kamerahuslocket.
A
Använd en tillförlitlig strömkälla
Slutarridån är ömtålig och skadas lätt. Om kameran stängs av när spegeln är uppfälld stängs
slutarridån automatiskt. Följ följande föreskrifter för att förhindra skador på slutarridån:
• Stäng inte av kameran och ta inte bort eller koppla från strömkällan medan spegeln är
uppfälld.
• Om batteriet börjar ta slut medan spegeln är uppfälld hörs en signal och självutlösarlampan
blinkar för att varna för att slutarridån kommer att stängas och spegeln fällas ned om cirka
två minuter. Avsluta rengöringen eller undersökningen omedelbart.
D
Främmande ämnen på lågpassfiltret
Nikon vidtar alla tänkbara försiktighetsåtgärder för att förhindra att främmande ämnen
kommer i kontakt med lågpassfiltret under tillverkning och transport. D90, är emellertid
avsedd för användning med utbytbara objektiv, och främmande föremål kan komma in i
kameran när objektiven avlägsnas eller byts. När det främmande ämnet har kommit in i
kameran kan det fastna på lågpassfiltret och synas på fotografier som tas under vissa
förhållanden. Skydda kameran när inget objektiv är monterat genom att alltid sätta på det
medföljande kamerahuslocket, och avlägsna först noggrant allt damm och andra främmande
ämnen som kan finnas på kamerahuslocket. Undvik att byta ut objektiv i dammiga miljöer.
Om främmande föremål kommer in i lågpassfiltret bör du rengöra filtret enligt beskrivningen
ovan eller låta det rengöras av auktoriserad Nikon-servicepersonal. Bilder som har påverkats
av främmande föremål på filtret kan retuscheras med Capture NX 2 (säljes separat, s. 240) eller
med alternativen för bildrengöring i vissa bildbehandlingsprogram från andra tillverkare.
D
Service av kameran och tillbehören
Kameran är en precisionsenhet som kräver regelbunden service. Nikon rekommenderar
genomgång av kameran av återförsäljaren eller en Nikon-auktoriserad servicerepresentant en
gång om året eller vartannat år och service vart tredje till femte år (mot avgift). Regelbunden
genomgång och service rekommenderas särskilt vid yrkesmässig användning av kameran.
Alla tillbehör som används regelbundet tillsammans med kameran, t.ex. objektiv eller blixtar
(säljes separat), bör tas med vid genomgång eller service av kameran.
n
247
Vård av kamera och batteri: Varningar
Tappa inte kameran: Funktionen kan försämras
om produkten utsätts för kraftiga stötar eller
vibrationer.
Håll kameran torr: Den här produkten är inte
vattentät, och funktionen kan försämras om
den sänks ned i vatten eller utsätts för hög
luftfuktighet. Om de inre mekanismerna
rostar kan det ge ohjälpliga skador.
Undvik plötsliga temperaturförändringar: Plötsliga
förändringar av temperaturen, t.ex. när man
kommer in i eller går ut från en uppvärmd
byggnad en kall dag, kan leda till kondens
inuti kameran. Förhindra kondens genom att
placera kameran i ett fodral eller en plastpåse
innan den utsätts för plötsliga
temperaturändringar.
Undvik kraftiga magnetfält: Använd eller förvara
inte enheten i närheten av utrustning som
alstrar kraftig elektromagnetisk strålning
eller magnetiska fält. Kraftiga statiska
laddningar eller de magnetfält som alstras av
t.ex. radiosändare kan störa monitorn, skada
data som har lagrats på minneskortet eller
påverka produktens interna kretsar.
Lämna inte objektivet riktat mot solen: Lämna inte
objektivet riktat mot solen eller någon annan
stark ljuskälla under en längre tid. Intensivt
ljus kan göra att bildsensorn försämras eller
ge en vit oskärpeeffekt i bilderna.
n
248
Stäng av produkten innan strömkällan tas ur eller
kopplas från: Dra inte ut nätkabeln och ta inte
ur batteriet när produkten är på eller medan
bilder sparas eller raderas. Om du stänger av
strömmen avsiktligt under dessa
omständigheter kan det leda till
dataförluster eller skador på produktens
minne eller interna kretsar. Förhindra
oavsiktlig avstängning av strömmen genom
att undvika att flytta produkten medan
nätadaptern är ansluten.
Rengöring: Rengör kamerahuset genom att
försiktigt blåsa bort damm och smuts med en
luftblåsare och torka sedan försiktigt med en
mjuk, torr duk. Om du har använt kameran
på stranden eller vid kusten bör du torka bort
sand och salt med en duk som är lätt fuktad
med rent vatten och därefter torka den
grundligt. Statisk elektricitet kan orsaka att
LCD-monitorn lyser upp eller slocknar. Detta
händer dock mycket sällan. Det är inte ett fel
och monitorn återställs strax till normal drift
igen.
Objektivet och spegeln skadas lätt. Damm
och smuts avlägsnas varsamt med en
luftblåsare. Om du använder tryckluftsspray
måste du hålla burken lodrätt för att
förhindra utsöndring av vätska. Om du vill ta
bort ett fingeravtryck eller någon annan fläck
på objektivet fuktar du en mjuk duk med en
liten mängd objektivrengöring och torkar
försiktigt av objektivet.
Mer information om rengöring av
låspassfilter finns i “Lågpassfiltret” (s. 244,
246).
Objektivkontakter: Se till att objektivets
kontakter är rena.
Vidrör inte slutarridån: Slutarridån är mycket
tunn och skadas lätt. Du får under inga
omständigheter utsätta ridån för tryck,
vidröra den med rengöringsredskap eller
utsätta den för kraftiga luftströmmar från en
luftblåsare. Sådan behandling kan göra att
ridån repas, deformeras eller rivs sönder.
Slutarridån kan förefalla ojämn i färgen men
det har ingen inverkan på bilderna och
indikerar inte att något är fel.
Förvaring: Förhindra uppkomsten av mögel
genom att förvara kameran på en torr,
välventilerad plats. Om du inte ska använda
produkten under en längre period bör du ta
ur batteriet för att förhindra läckage och
förvara kameran i en plastpåse tillsammans
med torkmedel. Förvara däremot inte
kamerafodralet i en plastpåse, eftersom det
kan förstöra materialet. Lägg märke till att
torkmedlets förmåga att absorbera fukt
gradvis försämras och att det därför bör
bytas ut regelbundet.
För att förhindra mögel bör kameran tas fram
ur förvaringsplatsen minst en gång i
månaden. Sätt på kameran och utlös
slutaren några gånger innan du lägger
undan den.
Förvara batteriet på en sval och torr plats.
Sätt på terminalskyddet innan batteriet läggs
undan.
Anmärkningar om monitorn: Monitorn kan
innehålla ett fåtal pixlar som alltid lyser eller
som aldrig tänds. Detta kan förekomma på
alla TFT-LCD-monitorer och tyder inte på
något fel. Bilder som tas med kameran
påverkas inte.
Det kan vara svårt att se bilden på monitorn i
starkt ljus.
Utsätt inte monitorn för tryck, eftersom det
kan leda till skador eller dålig funktion.
Damm och smuts på monitorn kan avlägsnas
med en luftblåsare. Ta bort fläckar genom att
torka ytan försiktigt med en mjuk duk eller
ett sämskskinn. Var försiktig om bildskärmen
går sönder så att du inte skadar dig på det
krossade glaset och undvik att de flytande
kristallerna från bildskärmen kommer i
kontakt med ögonen eller munnen.
Sätt tillbaka monitorskyddet när du
transporterar kameran eller lämnar den utan
tillsyn.
Batterier: Smuts på batterikontakterna kan
göra att kameran inte fungerar och tas bort
med en mjuk torr trasa innan kameran
används.
Batterier kan läcka eller explodera till följd av
ovarsam hantering. Hantera batterierna
varsamt och vidta följande
försiktighetsåtgärder:
Stäng av produkten innan du byter batteri.
Batteriet kan bli varmt om det används en
längre tid. Hantera batteriet varsamt.
Använd endast batterier som är godkända
för användning med den här produkten.
Utsätt inte batteriet för hög värme eller
öppen eld.
Tänk på att sätta på terminalskyddet när du
har tagit ut batteriet ur kameran.
Ladda batteriet innan det används. När du
fotograferar vid betydelsefulla tillfällen bör
du ha ett extra, fulladdat EN-EL3e-batteri till
hands. Beroende på var du befinner dig kan
det vara svårt att få tag på extrabatterier med
kort varsel.
Vid kallt väder kan batteriernas kapacitet
minska. Se till att batteriet är fulladdat innan
du fotograferar utomhus i kallt väder.
Förvara ett reservbatteri på en varm plats och
byt ut batterierna när det behövs. När ett
kallt batteri värms upp kan en del av
laddningen återställas.
Om du fortsätter att ladda ett batteri som
redan är fulladdat kan dess prestanda
försämras.
Förbrukade batterier är en värdefull resurs.
Lämna förbrukade batterier till återvinning
enligt lokala bestämmelser.
n
249
Felsökning
Om kameran inte fungerar som den ska bör du gå igenom listan över vanliga
problem nedan innan du tar kontakt med återförsäljaren eller en Nikon-representant.
Mer information finns på de sidor som anges i högra kolumnen.
Sökare och visningar
Problem
Lösning
Sida
Justera sökarens fokus eller använd ett
Sökaren är inte i fokus.
32
dioptrijusteringsobjektiv (säljs separat).
Sökaren är mörk.
Sätt i ett fulladdat batteri.
34
Välj längre fördröjningar för Anpassad inställning
179,
Monitorn stängs av utan varning. c2 ( Timer för ljusmätaravst.) eller c4 (Timer för
180
monitoravst.).
Konstiga tecken visas på
Se “Anmärkning om elektroniskt styrda kameror”
250
kontrollpanelen.
nedan.
Visningen på kontrollpanelen eller i Svarstider och ljusstyrka för visningarna varierar
—
sökaren reagerar inte och är otydlig. med temperaturen.
Fina linjer visas runt den aktiva
Detta är normalt för den här typen av sökare och
—
fokuspunkten eller också blir bilden
är inget fel.
röd när fokuspunkten markeras.
A
n
250
Anmärkning om elektroniskt styrda kameror
I mycket sällsynta fall kan konstiga tecken visas på kontrollpanelen och kameran sluta fungera.
Oftast orsakas detta av en extern stark statisk laddning. Stäng av kameran, byt batteriet (tänk
på att det är varmt) och sätt på kameran igen. Om du använder en nätadapter (säljs separat),
kopplar du ur nätadaptern, ansluter den igen och sätter på kameran. Om de tekniska felen
fortsätter bör du ta kontakt med återförsäljaren eller en Nikon-auktoriserad serviceverkstad.
Observera att om du kopplar bort strömkällan enligt beskrivningen ovan kan du förlora data
som inte var sparade på minneskortet när felet uppträdde. Data som har sparats på kortet
påverkas inte.
Fotografering (Alla lägen)
Problem
Det tar lång tid att sätta på
kameran.
Avtryckaren inaktiverad.
Lösning
Radera filer eller mappar.
• Minneskortet är fullt eller inte insatt i kameran.
• CPU-objektiv med bländarring har monterats men
bländaren har inte låsts vid det högsta f-talet.
• Lägesratten vrids till S med slutartiden inställd på A.
Den sista bilden är större än
Sökarens horisontella och vertikala bildtäckning är cirka 95%.
området som visas i sökaren.
• Rotera fokuslägesväljaren till AF.
Bilderna är inte fokuserade. • Kameran kan inte fokusera med autofokus: använd
manuell fokusering eller fokuslås.
Fokus låses inte när du
Använd AE-L/AF-L-knappen för att låsa fokus när AF-C
autofokusläge väljs eller vid fotografering av rörliga motiv i
trycker ned avtryckaren
halvvägs.
AF-A-läge.
Det går inte att ändra
Bildkvalitet är inställd på NEF (RAW).
bildstorleken.
• Lås upp låset för fokuseringspunkt.
• Automatisk AF har valts för inställning för AF-område: välj
Det går inte att välja en
ett annat läge.
fokuspunkt.
• Tryck ned avtryckaren halvvägs om du vill stänga av
monitorn eller aktivera exponeringsmätarna.
Kameran tar lång tid på sig
Stäng av brusreducering för lång exponering.
att lagra bilder.
• Välj lägre ISO-känslighet eller aktivera hög ISOSlumpmässigt placerade
brusreducering.
pixlar (“brus”) förekommer i
• Slutartiden är längre än 8 s.: använd brusreducering för
bilderna.
lång exponering.
• Lägesratten vrids till l eller m: välj ett annat läge.
• AF-hjälplampan tänds inte för kontinuerlig autofokus. Välj
AF-S. Välj mittenfokuspunkten i specifik punkt, dynamiskt
område eller 3D-följning.
Autofokushjälplampan tänds
• Av har valts för Anpassad inställning a3 (Inbyggd AFinte.
hjälplampa).
• Belysningen har stängts av automatiskt. Belysningen kan
bli för varm vid oavbruten användning. Vänta tills lampan
kallnar.
• Byt batteriet i fjärrkontrollen.
• Välj fjärrkontrolläge.
Ingen bild tas när
• Blixten laddar.
fjärrkontrollens avtryckare
• Tiden som valts för Anpassad inställning c5 (Timer för
trycks ned.
fjärrstyrningsavst.) har passerat: välj om fjärrkontrolläget
• Starkt ljus stör fjärrkontrollen.
Fotografierna är fläckiga eller • Rengör objektivet.
smetiga.
• Rengör lågpassfiltret.
Sida
—
29, 35
25
83
—
54
57, 59
54
62
56
173
35
167
74,
167
167
41
54
174
—
241
68
40
180
—
—
244
n
251
Fotografering (lägena i, j, k, l, m, n och o )
Problem
Menyalternativ kan inte
väljas.
Lösning
Vissa alternativ är inte tillgängliga i alla lägen.
Sida
—
Fotografering (P, S, A, M)
Problem
Avtryckaren inaktiverad.
Alla slutartider är inte
tillgängliga.
Färgerna är onaturliga.
Lösning
• Blixten laddar.
• Icke-CPU objektiv är monterat: vrid kamerans lägesratt
till M.
• Lägesratten har vridits till S efter en slutartid på A
eller & valt i läge M: välj ny slutartid.
Blixten används. Om På har valts för Anpassad inställning
e5 (Auto FP) lägena P, S, A och M, kan du använda
blixtenheterna SB-900, SB-800, SB-600 och SB-R200 (säljs
separat) med alla slutartider.
• Justera vitbalansen och anpassa den efter ljuskällan.
• Ändra inställningarna för Ställ in bildkontroll.
Vitbalansen kan inte
Motivet är för mörkt eller för ljust.
mätas.
En bild kan inte väljas som
källa för förinspelad
Bilden har inte skapats med D90.
vitbalans.
Vitbalansgaffling är inte
tillgänglig.
n
252
• NEF (RAW) eller NEF + JPEG har valts som bildkvalitet.
• Multiexponeringsläget är aktiverat.
A (auto) har valts för skärpa, kontrast och mättnad. Välj en
Effekterna av bildkontroll
annan inställning än A (auto) när du vill att resultatet ska
är olika för olika bilder.
vara konsekvent i en rad bilder.
Det går inte att ändra
Autoexponeringslåset är aktiverat.
ljusmätningen.
Det går inte att använda
Välj exponeringsläge P, S eller A.
exponeringskompensationen.
Endast en bild tas varje
gång du trycker på
Fäll ned den inbyggda blixten.
avtryckaren i
serietagningsläge.
Röda områden syns i
Röda områden och ojämna ytor kan uppstå vid
bilderna.
långtidsexponering. Sätt på brusreducering för lång
exponering när du fotograferar vid slutartider som A.
Ojämna ytor.
Sida
40
83
81
195
95
108
102
104
62
121
111
88
90
73
167
Visning
Problem
Blinkande områden visas i
bilderna.
Fotograferingsdata visas i
bilderna.
Ett diagram visas under
visning.
En bild i NEF (RAW)-format
kan inte visas.
Vissa foton visas inte vid
visning.
Bilder på högkant
(stående format) visas
liggande (på bredden).
Det går inte att ta bort
bilden.
Ett meddelande visas om
att inga bilder är
tillgängliga för visning.
Det går inte att skriva ut en
utskriftsorder.
Det går inte att välja en
bild för utskrift.
Lösning
Sida
Tryck på 1 eller 3 för att välja vilken bildinformation som
ska visas, eller ändra inställningarna för Visningsläge.
129,
163
Bilden har tagits med bildkvaliteten NEF + JPEG.
Välj Alla för Visningsmapp. Observera att Aktuell väljs
automatiskt efter att bilden tagits.
• Välj På för Rotera hög.
• Automatisk bildrotering var inställd på Av när bilden
togs.
• Kamerans orientering ändrades när avtryckaren trycktes
ned i kontinuerligt utlösarläge.
• Fotot visas vid bildvisning.
• Kameran riktades uppåt eller nedåt när bilden togs.
Bilden är skyddad: ta bort skyddet.
Minneskortet är låst.
Välj Alla för Visningsmapp. Observera att Aktuell väljs
automatiskt efter att bilden tagits.
Minneskortet är fullt: ta bort bilder.
Minneskortet är låst.
Bilden har formatet NEF (RAW). Skapa JPEG-kopia med
NEF-(RAW-)bearbetning eller överför den till datorn och
skriv ut den med den medföljande programvaran eller
Capture NX 2.
Välj rätt videoläge.
Bilden visas inte på TV.
Bilden visas inte på den
Kontrollera att HDMI-kabeln (säljes separat) är ansluten.
HD-kompatibla
videoenheten.
NEF (RAW)-foton visas inte
Uppdatera till Capture NX 2.
i Capture NX.
Om bildsensorn rengörs påverkar detta dammets
placering på lågpassfiltret. Dust off-referensdata, som
Dust Off-alternativet i
registrerats innan rengöring av bildsensorn kan inte
Capture NX 2 ger inte
användas med bilder som tas efter det att bildsensorn
önskad effekt.
rengjorts. Dust off-referensdata, som registrerats innan
rengöring av bildsensorn kan inte användas med bilder
som tas efter det att bildsensorn rengjorts.
62
162
163
205
84
128
205
139
162
35
150
203
147
240
206
n
253
Övrigt
Problem
Lagringsdatumet är
felaktigt.
Menyalternativ kan inte
väljas.
n
254
Lösning
Sida
Ställ kameraklockan.
27
Vissa alternativ är inte tillgängliga vid vissa kombinationer
av inställningar, eller när det inte finns något minneskort i
kameran. Observera att alternativet Batteriinformation
inte är tillgängligt när kameran drivs av en nätadapter.
208
Felmeddelanden
I det här avsnittet beskrivs indikatorerna och felmeddelandena som visas i sökaren,
på kontrollpanelen och på monitorn.
Indikator
Kontrollpanel Sökare
Problem
Lösning
Objektivets bländarring har inte Ställ in ringen på minsta
B
(blinkar)
ställts in på minsta bländaren.
bländaren (det högsta f-talet).
Ha ett fulladdat reservbatteri till
H
d Låg batterinivå.
hands.
• Batteriet är slut.
• Ladda eller byt batteri.
• Batteriet går inte att använda. • Använd Nikon-godkänt batteri
eller kontakta auktoriserad
Nikon-servicerepresentant.
H
d
•
Ett
helt
urladdat
li-jonbatteri
•
Byt ut batteriet eller ladda upp
(blinkar) (blinkar)
eller ett batteri från en annan
batteriet om Li-jonbatteriet är
tillverkare har satts in antingen urladdat.
i kameran eller i batteripacket
MB-D80 (säljs separat).
B
—
Kameraklockan har inte ställts in. Ställ kameraklockan.
(blinkar)
• Inget objektiv är monterat.
• Montera icke-IX NikkorF
objektiv.
(blinkar)
• Icke-CPU objektiv monterat. • Välj läge M.
J
Kameran kan inte fokusera med
—
Fokusera manuellt.
(blinkar) autofokus.
• Använd en lägre ISO-känslighet
• Använd ett ND-filter (säljes
separat)
Motivet är för ljust. Fotot blir
q
• I exponeringsläge:
överexponerat.
S Välj längre slutartid
A Välj en mindre bländare
(större f-tal)
• Använd en högre ISOkänslighet
• Använd blixten
Motivet är för mörkt. Fotot blir
r
• I exponeringsläge:
underexponerat.
S Minska slutartiden
A Välj en större bländare
(mindre f-tal)
A
Ändra slutartiden eller välj det
A valt i exponeringsläge S.
(blinkar)
manuella exponeringsläget.
&
Ändra slutartiden eller välj det
& valt i exponeringsläge S.
(blinkar)
manuella exponeringsläget.
(blinkar)
Extern blixtenhet som inte stöder
Ändra blixtlägesinställning för
N
i-TTL-blixtkontroll har monterats
(blinkar)
extern blixtenhet.
och har fått värdet TTL.
Sida
26
34
xviii,
22, 23
27
230
59
74
240
81
82
74
70
81
82
81, 83
81, 83
n
236
255
Indikator
Kontrollpanel Sökare
—
n
(blinkar)
S
Problem
Om indikatorn blinkar i tre
N
sekunder efter att blixten har
(blinkar) avfyrats kan bilden bli
underexponerad.
Fler bilder ryms inte i minnet
med nuvarande inställningar
j
eller också har fil- och
(blinkar)
mappnumren tagit slut i
kameran.
m S Inget minneskort.
O
(blinkar)
Kameran fungerar inte.
Indikator
Kontrollpanel/
Monitor
sökare
Inget minneskort.
Det här minneskortet
kan inte användas.
Kortet kan vara skadat.
Sätt i ett annat kort.
Kortet är inte
formaterat.
Formatera kortet.
n
256
S/
mS
(,
)
(blinkar)
C
(blinkar)
Mappen innehåller inga
bilder.
—
Alla bilder är dolda.
—
Filen innehåller inga
bilddata.
—
Problem
Kameran kan inte
identifiera
minneskortet.
Lösning
Sida
Kontrollera bilden i monitorn. Om
den är underexponerad justerar
128
du inställningarna och provar
igen.
• Minska kvaliteten eller
storleken.
• Ta bort bilder.
• Sätt i ett nytt minneskort.
Sätt i ett nytt minneskort.
Frigör avtryckaren. Om felet
kvarstår eller uppträder ofta
kontaktar du en auktoriserad
Nikon-serviceverkstad.
62, 63
162
29
29
—
Lösning
Sida
Stäng av kameran och
kontrollera att kortet har satts i 29
korrekt.
• Använd ett kort som är
242
godkänt.
• Se till att kontakterna är
Det gick inte att komma
—
rena. Om kortet är skadat
åt minneskortet.
kontaktar du återförsäljaren
eller en Nikonservicerepresentant.
Det gick inte att skapa Ta bort filer eller sätt i ett nytt 29,
en ny mapp.
minneskort.
162
Minneskortet har inte
Formatera minneskortet eller
formaterats för
29, 30
sätt i ett nytt minneskort.
kameran.
Det finns inga bilder på Välj en mapp som innehåller
minneskortet eller i
29,
bilder på menyn
mappen som har valts Visningsmapp eller sätt i ett 162
för visning.
annat minneskort.
Det går inte att visa bilder
Alla bilder i den aktuella förrän du har valt en annan
162
mappen är dolda.
mapp eller Dölj bild tillåter att
minst en bild visas.
Filen har skapats eller
ändrats med en dator
Filen kan inte visas på
eller en kamera av ett
—
kameran.
annat märke eller också
är filen förstörd.
Indikator
Kontrollpanel/
sökare
Monitor
Problem
(,
Minneskortet är låst
Minneskortet låst.
)
(skrivskyddat).
För låset till “skrivläge”.
(blinkar)
Minneskortet innehåller
Kan inte välja den här
—
inga bilder som går att
filen.
retuschera.
Ingen bild för
Minneskortet innehåller
—
inga NEF- (RAW-) bilder.
retuschering.
Kontrollera skrivaren.
—
Kontrollera papperet.
—
Papperet har fastnat.
—
Slut på papper.
—
Kontrollera tillgången
på bläck.
—
Skrivarfel.
Papperet i skrivaren har
inte den valda
storleken.
Papperet har fastnat i
skrivaren.
Papperet är slut i
skrivaren.
Bläckfel.
Bläcket i skrivaren är
slut.
* Mer information finns i handboken till skrivaren.
Slut på bläck.
—
Lösning
Skjut kortets
skrivskyddsknapp till “skriv”position.
Bilder som har skapats med
andra enheter kan inte
retuscheras.
Sida
Ta NEF- (RAW) bilder.
62
Kontrollera skrivaren. Fortsätt
genom att välja Fortsätt (om
det är tillgängligt).
31
209
150 *
Sätt in papper med rätt storlek
150 *
och välj Fortsätt.
Ta bort papperet och välj
Fortsätt.
Sätt in papper med den valda
storleken och välj Fortsätt.
Kontrollera bläck. Fortsätt
genom att välja Fortsätt.
Byt bläckpatron och välj
Fortsätt.
150 *
150 *
150 *
150 *
n
257
Bilaga
I bilagan behandlas följande ämnen:
• Tillgängliga inställningar och standardvärden ..............................................................
• Minneskortets kapacitet ........................................................................................................
• Exponeringsprogram ..............................................................................................................
• Gafflingsprogram......................................................................................................................
• Blixtkontroll.................................................................................................................................
• Tillgängliga slutartider med den inbyggda blixten .....................................................
• Bländare, ljuskänslighet och blixträckvidd......................................................................
258
262
263
264
265
265
266
Tillgängliga inställningar och standardvärden
I följande tabell finns inställningarna som kan justeras i varje läge:
Fotograferingsmeny
Andra inställningar
258
Anpassade inställningar 4
n
Ställ in bildkontroll
Bildkvalitet 1
Bildstorlek 1
Vitbalans 1
Inställningar för ISO-känsl. 1
Aktiv D-Lighting
Färgrymd
Brusreducering för lång exp.
Brusreducering för högt ISO
Aktiv mapp
Multiexponering 1
Filminställning
Fotograferingsläge 1
Autofokusläge 1
Mätning 1
Flexibelt program 1
Autoexponeringslås 1
Exponeringskompensation 1
Gaffling 1
Blixtläge 1
Mätning 1
a1: Inställn. för AF-område
a2: Mittenfokuspunkt
a3: Inbyggd AF-hjälplampa
a4: AF-punktsbelysning
a5: Loopa val av fokuspunkt
a6: AE-L/AF-L för MB-D80
a7: Autofokus vid livevisning 1
i j
k
l
m
n
o
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔2 ✔2 ✔2 ✔2
✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔
✔2 ✔2 ✔2
✔
✔
✔2
✔2
✔
✔
✔
✔
✔
✔2
✔
✔
✔
✔
✔
✔ 2 ✔ 2, 3 ✔ 2, 3 ✔ 2 ✔ 2
✔2 ✔2 ✔2
✔ ✔ ✔
✔ ✔
✔
✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔
✔2 ✔2 ✔2
✔2 ✔2
✔ ✔
✔
✔
✔ ✔
✔ ✔
✔2 ✔2
✔2
✔
✔
✔
✔
✔
✔2
P S A M
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
Anpassade inställningar 4
1
2
3
4
i j k l
m n o
b1: EV-steg för exp.kontroll
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔
b2: Enkel exponeringskomp.
b3: Centrumvägt område
b4: Finjustera optimal exponer.
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔
c1: Avtryckarens AE-L
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔
c2: Timer för ljusmätaravst.
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔
c3: Självutlösare
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔
c4: Timer för monitoravst.
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔
c5: Timer för fjärrstyrningsavst.
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔
d1: Signal
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔
d2: Stödlinjer i sökaren
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔
d3: Visning/justering av ISO-tal
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔
d4: Sökarvarning
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔
d5: Skärmtips
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔
d6: Bildhastighet för LS-läget
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔
d7: Filnummersekvens
d8: Visn. av fotograferingsinfo
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔
d9: Lcd-belysning
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔
d10: Exponeringsfördröjning
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔
d11: Blixtvarning
d12: Batterityp i MB-D80
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔
e1: Blixtslutartid
e2: Blixtläge för inbyggd blixt
e3: Modelleringsblixt
e4: Autogafflingsinställning
e5: Auto FP
e6: Gafflingsföljd
f1: D-omkopplare
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔
f2: OK-knappen (Fotogr.läge)
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔
f3: Tilldela FUNC.-knapp
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔
f4: Tilldela AE-L/AF-L-knapp
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔
f5: Anpassa funktionsrattar
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔
f6: Om inget minneskort finns?
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔
f7: Kasta om indikatorer
✔ ✔ ✔ ✔
Återställ med tvåknappsåterställning (s. 75).
Återställ när lägesratten vrids till en ny inställning.
Endast tillgänglig med extern blixtenhet.
Återställ med Anpassad inställning A (Nollställ anpassade inställn.).
P
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
S
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
A
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
M
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
n
259
Följande standardinställningar återställs med Anpassad inställning A (Nollställ
anpassade inställn.; följande tabell visar standardinställningarna för lägena P, S, A
och M). För en lista över inställningar som återställs med tvåknappsåterställning, se
sidan 172.
n
260
Alternativ
a1: Inställn. för AF-område
a2: Mittenfokuspunkt
a3: Inbyggd AF-hjälplampa
a4: AF-punktsbelysning
a5: Loopa val av fokuspunkt
a6: AE-L/AF-L för MB-D80
a7: Autofokus vid livevisning
b1: EV-steg för exp.kontroll
b2: Enkel exponeringskomp.
b3: Centrumvägt område
b4: Finjustera optimal exponer.
c1: Avtryckarens AE-L
c2: Timer för ljusmätaravst.
c3: Självutlösare
Självutlösarfördröjning
Antal bilder
c4: Timer för monitoravst.
Visning
Menyer
Visn. av fotograferingsinfo
Bildvisning
c5: Timer för fjärrstyrningsavst.
d1: Signal
d2: Stödlinjer i sökaren
d3: Visning/justering av ISO-tal
d4: Sökarvarning
d5: Skärmtips
d6: Bildhastighet för LS-läget
d7: Filnummersekvens
d8: Visn. av fotograferingsinfo
d9: Lcd-belysning
d10: Exponeringsfördröjning
d11: Blixtvarning
d12: Batterityp i MB-D80
Standard
Automatisk AF
Normal zon
På
Auto
Ingen loopning
AE/AF-lås
Brett område
1/3 Steg
Av
φ8 mm
Nej
Av
6s
10 s
1
10 s
20 s
10 s
4s
1 min.
På
Av
Visa antalet tagna bilder
På
På
3 bps
Av
Auto
Av
Av
På
LR6 (AA alkaliska)
Alternativ
e1: Blixtslutartid
e2: Blixtläge för inbyggd blixt
e3: Modelleringsblixt
e4: Autogafflingsinställning
e5: Auto FP
e6: Gafflingsföljd
f1: D-omkopplare
f2: OK-knappen (Fotogr.läge)
f3: Tilldela FUNC.-knapp
f4: Tilldela AE-L/AF-L-knapp
f5: Anpassa funktionsrattar
Omvänd rotering
Ändra primär/sekundär
Menyer och visning
f6: Om inget minneskort finns?
f7: Kasta om indikatorer
Standard
1/60 s
TTL
Av
AE & blixt
Av
Mätare > under > över
Lcd-bakgrundsbel. (D)
Välj mittenfokuspunkt
FV-lås
AE/AF-lås
Nej
Av
På
Slutaren inaktiverad
n
261
Minneskortets kapacitet
Följande tabell visar det ungefärliga antalet bilder som kan lagras på ett 2 GB
Panasonic Pro HIGH SPEED-kort vid olika inställningar av bildstorlek och bildstorlek.
Bildstorlek
Filstorlek 1
Antal. bilder 1
Buffertkapacitet 2
L
16,9 MB
89
7
NEF +
M
14,4 MB
104
7
3
JPEG hög
S
12,4 MB
118
7
L
13,9 MB
106
7
NEF +
M
12,6 MB
116
7
JPEG normal 3
S
11,6 MB
124
7
L
12,3 MB
118
7
NEF +
M
11,7 MB
123
7
JPEG låg 3
S
11,2 MB
128
7
NEF (RAW)
—
10,8 MB
133
9
L
6,0 MB
271
25
JPEG hög
M
3,4 MB
480
100
S
1,6 MB
1 000
100
L
3,0 MB
539
100
JPEG normal
M
1,7 MB
931
100
S
0,8 MB
2 000
100
L
1,5 MB
1 000
100
JPEG låg
M
0,9 MB
1 800
100
S
0,4 MB
3 800
100
1 Alla siffror är ungefärliga. Filstorleken varierar beroende på motivtyp.
2 Maximalt antal exponeringar som kan lagras i minnesbufferten. Sjunker om ISO-känsligheten är inställd
på P eller högre, Brusreducering för högt ISO är aktiverat när ISO-känsligheten är inställd på 800
eller högre, eller om brusreducering för lång exponering eller Aktiv D-lighting är aktiverat.
3 Bildstorlek gäller endast JPEG-bilder. Storleken på NEF- (RAW-)-bilder kan inte ändras. Filstorleken är
den totala för NEF- (RAW-) och JPEG-bilder.
Bildkvalitet
A
Anpassad inställning d6: Bildhastighet för LS-läget (s. 182)
Du kan ställa in antalet bilder som tas i en serie till ett värde mellan 1 och 4.
n
262
Exponeringsprogram
Exponeringsprogrammet för programautomatik visas i följande diagram:
F (objektivets brännvidd) ≤ 55 mm
55mm < F ≤ 135 mm
135 mm < F
f1
f1,4
f2
f4
f5,6
f8
f1,4 − f22
Bländare
f2,8
f11
f16
f22
f32
Slutartid
De största och minsta värdena för EV (exponeringsvärdet) varierar med ISOkänsligheten (ISO-motsvarigheten). I diagrammet ovan förutsätts en ISO-känslighet
motsvarande ISO 200. När matrixmätning används minskas värden över 17 1/3 EV till
17 1/3 EV.
n
263
Gafflingsprogram
Antal bilder och gafflingssökning visas i kontrollpanelen såsom följer:
Antalet bilder
Gafflingssteg
Indikator för pågående
gaffling
❚❚ Indikator för pågående gaffling och antal bilder
Antal bilder
Indikator för pågående
gafflig
Beskrivning
3 bilder: omodifierad, negativ, positiv *
2 bilder: omodifierad, positiv
2 bilder: omodifierad, negativ *
* Följd när Under > mätare > över som valts för Anpassad inställning e6 (Gafflingsföljd) är negativ,
omodifierad, positiv (tre bilder) eller negativ, omodifierad (två bilder).
❚❚ Gafflingssteg
Autoexponerings- och blixtgaffling
“EV-steg för exp.kontroll” inställd på 1/3 EV “EV-steg för exp.kontroll” inställd på 1/2 EV
Sökare och visningar
0
2
3
4
6
7
n
264
Ökning
1/3EV
2/3EV
1EV
1 1/3EV
1 2/3EV
2EV
Sökare och visningar
1
3
5
7
Ökning
1/2EV
1EV
11/2EV
2EV
Vitbalansgaffling
Sökare
och
visningar Ökning
B
1
8
2
9
3
Blixtkontroll
Följande typer av blixtkontroll stöds när ett CPU-objektiv används i kombination
med den inbyggda blixten eller blixtenheterna SB-900, SB-800 eller SB-600 (säljs
separat) (s. 73, 234).
• Balanserad i-TTL-upplättningsblixt för digitala SLR-kameror: Blixteffekten justeras för att ge
en naturlig balans mellan huvudmotivet och bakgrunden.
• Standard i-upplättningsblixt för digitala SLR-kameror: Blixteffekten justeras för
huvudmotivet. Ljusstyrkan i bakgrunden tas inte med i beräkningen.
Rekommenderas för bilder där huvudmotivet betonas och bakgrundsdetaljerna är
mindre viktiga, eller när exponeringskompensation används.
Standard i-TTL blixtkontroll används med spotmätning eller när den väljs med en
tillbehörsblixtenhet. i-TTL balanserad upplättningsblixt för digital SLR-kamera
används i alla andra fall.
Tillgängliga slutartider med den inbyggda
blixten
Följande slutartider är tillgängliga med den inbyggda blixten när
vibrationsreducering (VR) inte används.
Läge
i, k, P * , A *
n
Slutartid
1/200–1/60
s
1/200–1/125 s
Läge
o
S, M
Slutartid
1/200–1 s
1/200–30 s
* Den längsta slutartiden i vilken blixten används kan väljas med Anpassad inställning e1 (Blixtslutartid).
Blixten kommer ändå att avfyras vid slutartider så långa som 30 s vid inställning till långsam synk.
n
265
Bländare, ljuskänslighet och blixträckvidd
Blixtens räckvidd varierar med ljuskänsligheten (ISO-motsvarigheten) och bländaren.
200
1,4
2
2,8
4
5,6
8
11
16
Bländare vid ISO-motsvarighet
400
800
1600
2
2,8
4
2,8
4
5,6
4
5,6
8
5,6
8
11
8
11
16
11
16
22
16
22
32
22
32
—
3200
5,6
8
11
16
22
32
—
—
Räckvidd
M
1,0–8,5
0,7–6,1
0,6–4,2
0,6–3,0
0,6–2,1
0,6–1,5
0,6–1,1
0,6–0,8
I följande lägen är den största bländaren (lägsta f-tal) begränsad enligt ISOkänsligheten när den inbyggda blixten används:
Läge
P, i, k, o
n
200
2,8
5,6
Högsta bländare vid en ISO-känslighet på
400
800
1600
3,3
4
4,8
6,7
8
9,5
3200
5,6
11
För varje stegs ökning av ljuskänsligheten (till exempel från 200 till 400) minskas
bländaren med ett halvt f-steg. Om objektivets största bländare är mindre än vad
som anges ovan blir objektivets största bländare det maximala bländarvärdet.
n
266
Specifikationer
❚❚ Nikon D90 digitalkamera
Typ
Typ
Objektivfäste
Effektiv bildvinkel
Digital spegelreflexkamera
Nikon F-bajonett (med AF-koppling och AF-kontakter)
Cirka 1,5 × objektivbrännvidd (Nikon DX-format)
Effektiva pixlar
Effektiva pixlar
12,3 miljoner
Bildsensor
Bildsensor
23,6 × 15,8 mm CMOS- sensor
Totalt antal pixlar
12,9 miljoner
Dammreduceringssystem Rengöring av bildsensor, referensbilddata (programmet Capture NX 2
krävs, säljes separat)
Lagring
Bildstorlek (pixlar)
Filformat
Bildkontrollsystem
Medier
Filsystem
Sökare
Sökare
Bildöverensstämmelse
Förstoring
Ögonpunkt
Dioptrijustering
Mattskiva
Spegel
Skärpedjupskontroll
Objektivbländare
•
•
•
•
4 288 × 2 848 mm (L)
• 3 216 × 2 136 mm (M)
3 216 × 1 424 mm (S)
NEF (RAW)
JPEG: Kompatibel med JPEG-Baseline med hög (ung. 1 : 4), normal
(ung.1 : 8) eller låg (ung. 1 : 16) komprimering Liten filstorlek.
• NEF (RAW)+JPEG: En bild lagras i båda formaten, NEF (RAW) och JPEG
Kan väljas från Standard, Neutral, Livfull, Monokrom, Landskap,
Porträtt; lagring för upp till nio anpassade bildkontroller.
SD-minneskort (Secure Digital), SDHC-kompatibla
DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order
Format), Exif 2.21 (Exchangeable Image File Format for Digital Still
Cameras), PictBridge
Spegelreflexsökare med pentaprism i ögonhöjd
Omkring 96 % horisontell och 96 % vertikal
Omkring 0,94 × (50-mm f/1,4 objektiv vid oändligheten, –1,0 m–1)
19,5 mm (–1,0 m–1)
–2–+1 m–1
Levereras med en BriteView Clear Matte Mark II mattskiva typ B (raster
kan visas)
Snabbt återgående
När du håller ned granskningsknappen för skärpedjup, minskas
bländaren till det värde som du (lägena A och M) valt eller kameran
(andra lägen)
Omedelbart återgående, elektroniskt styrt
n
267
Objektiv
Kompatibla objektiv
Slutare
Typ
Tider
Blixtsynktid
• DX AF Nikkor: Alla funktioner stöds
• AF Nikkor av typ G eller D: Alla funktioner stöds (PC Micro-Nikkor stöder
inte en del funktioner). IX Nikkor-objektiv stöds inte
• Övriga AF Nikkor: Alla funktioner stöds utom 3D Color Matrix Metering II.
Objektiv för F3AF stöds inte.
• AI-P Nikkor: Alla funktioner stöds utom 3D Color Matrix Metering II
• Icke-CPU: Autofokus stöds inte. Kan användas i exponeringsläge M, men
exponeringsmätningen fungerar inte. Elektronisk avståndsmätning
kan användas om den största bländaren är f/5,6 eller snabbare.
Elektroniskt styrd, vertikal rörlig fokalplansslutare
– 30 s i steg om 1/3 eller 1/2 EV, bulb
1
X= /200 s; synkroniserar med slutaren vid 1/200 s eller längre
1/4000
Utlösning
Utlösarläge
8 (enbild), ! (långsam serietagning), 9 (snabb serietagning),
$ (självutlösare), " (fördröjd fjärr), # (snabb respons)
Bildmatningshastighet 9 : Upp till 4,5 fps
! : 1 bps–4 bps
Självutlösare
Kan väljas med 2, 5, 10 och 20 sekunders varaktighet
Exponering
Mätning
Mätmetod
n
268
TTL-ljusmätning med 420-segments RGB-sensor
• Matrix: 3D-färgmatrixmätning II (objektivtyp G och D),
färgmatrixmätning II (övriga CPU-objektiv) och färgmatrixmätning
tillgängligt med icke-CPU-objektiv
• Centrumvägd: 75 % vikt ges till en cirkel med diameter 6, 8 eller 10
• Spot: Mäter en cirkel på 3,5-mm (cirka 2 % av bildytan) i mitten av
den valda fokuspunkten
Räckvidd (ISO 100, f/1,4- • Matrix- eller centrumvägd mätning: 0–20 EV
objektiv, 20 °C)
• Spotmätning: 2–20 EV
Ljusmätningskoppling
CPU
Läge
Autolägena (i auto; j Auto (blixt avstängd)); motivlägena
(k porträtt; l landskap; n närbild; m sport; o nattporträtt);
programmerad automatik med flexibelt program (P), slutarprioritet
(S), bländarstyrd tidsautomatik (A), manuell (M)
Exponeringskompensation –5 – +5 EV i steg om 1/3 eller 1/2 EV
Exponeringsgaffling
2 eller 3 bilder i steg om 1/3, 1/2, 2/3, 1 eller 2 EV
Blixtgaffling
2 eller 3 bilder i steg om1/3, 1/2, 2/3, 1 eller 2 EV
Vitbalansgaffling
2–3 bilder i steg om 1, 2 eller 3
ADL-gaffling
2 bilder
Exponeringslås
Ljusstyrkan låst vid detekterat värde med knappen AE-L/AF-L
Exponering
ISO-känslighet
(rekommenderat
exponeringsindex)
Aktiv D-Lighting
Fokus
Autofokus
Observationsintervall
Objektivservo
Fokuspunkt
Inställn. för AF-område
Fokuslås
ISO 200 – 3200 i steg om 1/3 EV. Kan även anges till omkring 0,3, 0,7
eller 1 EV (motsvarande ISO 100) under ISO 200 eller till omkring. 0,3,
0,7 eller 1 EV (motsvarande ISO 6400) över ISO 3200.
Kan väljas från Auto, Extra hög, Hög, Normal, Låg eller Av
Nikon Multi-CAM 1000 autofokusmodul med TTL-fasidentifiering, 11
fokuspunkter (inklusive en sensor av blandtyp) och AF-hjälplampa
(räckvidd omkring 0,5–3 m. )
–1 – +19 EV (ISO 100, 20 °C)
• Autofokus (AF): Snabb enkelservoautofokus (AF-S); kontinuerlig
servoautofokus (AF-C); automatiskt val av AF-S/AF-C (AF-A);
förutsägande fokusspårning aktiveras automatiskt efter motivets
status
• Manuell (M): Elektronisk avståndsmätare kan användas
Kan väljas mellan eller 11 fokuspunkter
Enpunkts, dynamisk AF, 3D-följning (11 punkter)
Fokus låses genom att avtryckaren trycks ned halvvägs (enpunkts
servo-AF) eller genom knappen AE-L/AF-L
n
269
Blixt
Inbyggd blixt
i, k, n, o : Autoblixt med automatisk uppfällning
P, S, A, M: Manuell uppfällning med låsknapp
Ledtal (m)
• Vid ISO 200: Cirka 17, 18 med manuell blixt
vid 20 °C
• Vid ISO 100: Cirka 12, 13 med manuell blixt
Blixtkontroll
• TTL: Balanserad i-TTL-upplättningsblixt och standard i-TTL-blixt för
digitala SLR-kameror som använder en 420-segments RGB-sensor är
tillgängliga med inbyggd blixt och SB-900, SB-800, SB-600 eller SB-400
• Automatisk bländare: Tillgänglig med SB-900, SB-800 och CPU-objektiv
• Icke-TTL auto: Följande blixtar stöds: SB-900, SB-800, SB-28, SB-27, och
SB-22s
• Manuell avståndsprioritet: Tillgänglig med SB-900, SB-800
Blixtläge
• i, k, n: Auto, auto med rödaögonreducering upplättningsblixt och
rödaögonreducering tillgängligt med externa blixtenheter
• o: Auto långsam synk, auto långsam synk med rödaögonreducering;
långsam synk och långsam synk med rödaögonreducering tillgängligt
med externa blixtenheter
• l, m: upplättningsblixt och rödaögonreducering tillgängligt med
externa blixtenheter
• P, A: Upplättningsblixt, långsam synk på bakre ridån, auto långsam
synk, långsam synk med rödaögonreducering, rödaögonreducering
• S, M: Upplättningsblixt, synkronisering på bakre ridån, röda
ögonreducering
Blixtkompensation
–3 till +1 EV i steg om 1/3 eller 1/2 EV
Blixt klar-indikator
Tänds när inbyggd blixt eller blixtar som SB-900, SB-800, SB-600, SB-400,
SB-80DX, SB-28DX eller SB-50DX är fulladdade. Blinkar i 3 s efter att
blixten har avfyrats med full blixtstyrka i i-TTL--eller autobländarläget
Tillbehörssko
Standard-ISO 518-tillbehörssko med säkerhetslås
Nikon Creative Lighting Advanced Wireless Lighting stöds med inbyggd blixt, SB-900, SB-800
System (CLS)
eller SU-800 som kontrollenhet och SB-900, SB-800, SB-600 eller SB-R200
som fjärrblixtar. Auto FP-höghastighetssynk stöds och modelleringsljus
stöds med alla CLS-kompatibla blixtenheter förutom SB-400. Flash Color
Information Communication och FV-lås stöds med alla CLS-kompatibla
blixtenheter
Vitbalans
Vitbalans
Automatisk (TTL-vitbalans med huvudbildsensor och 420-segments
RGB-sensor), 12 manuella lägen med finjustering,
färgtemperaturinställning, förinställd vitbalans, vitbalansgaffling
livevisning
AF-lägen
Autofokus
n
270
Ansiktsprioriterande, brett område, smalt område
Kontrastavkännande autofokus överallt i bilden (kameran väljer
fokuspunkt automatiskt när ansiktsprioriterande autofokus väljs)
Film
Bildstorlek (pixlar)
Filformat
Komprimering
Monitor
Monitor
Visning
Visning
Gränssnitt
USB
Videoutgång
HDMI-utdata
Tillbehörskontakt
Språk som stöds
Språk som stöds
• 1 280 × 720/24 bps
• 320 × 216/24 bps
AVI
Rörlig-JPEG
• 640 × 424/24 bps
3 tum, cirka 920 000 punkters (VGA), lågtemperaturs polykisel TFT LCD
med 170 ° visningsvinkel, cirka 100 % bildtäckning och justering av
ljusstyrka
Fullformats- och miniatyrbildsvisning (4, 9 eller 72 bilder eller kalender)
med visningszoom, filmvisning, Pictmotion, bildspel, histogramvisning,
högdagrar, automatisk bildrotering och bildkommentar (upp till 36
tecken)
Hi-Speed USB
Kan väljas från NTSC och PAL. Bilderna kan visas på en extern enhet när
kameramonitorn är aktiverad
Kontaktdon av typ C HDMI; kamerans bildskärm stängs av när HDMIkabeln är ansluten
Fjärrutlösare: MC-DC2 (säljs separat)
GPS-enhet: GP-1 (säljs separat)
Kinesiska (förenklad och traditionell), danska, holländska, engelska,
finska, franska, tyska, italienska, japanska, koreanska, norska, polska,
portugisiska, ryska, spanska, svenska
n
271
Strömkälla
Batteri
Tillbehörsbatteri
Nätadapter
Ett EN-EL3e litiumjonbatteri
Batteripack MB-D80 (säljs separat) med ett eller två laddningsbara Nikon
EN-EL3e-batterier eller sex alkaliska, NiMH-, litium- eller nickelmanganbatterier av typ AA; AA-batterier (säljs separat); Batterihållare
MS-D200 (säljs separat) krävs för användning av AA-batterier.
Nätadapter EH-5a eller EH-5 (säljes separat)
Stativgänga
Stativgänga
1/4
Mått/vikt
Mått (B × H × D)
Vikt
Omkring 132 × 103 × 77 mm
Cirka 620 g utan batteri, minneskort, kamerahuslock och monitorskydd
tum (ISO 1222)
Driftmiljö
Temperatur
0–40 °C
Luftfuktighet
Mindre än 85 % (ingen kondensation)
• Om inget annat anges avser alla siffror en kamera med fulladdat batteri som används i en
miljö med en temperatur kring 20 °C.
• Nikon förbehåller sig rätten att när som helst ändra specifikationerna för maskin- och
programvaran som beskrivs i den här handboken utan föregående meddelande. Nikon kan
inte hållas ansvarigt för skador som kan uppstå på grund av eventuella misstag i denna
handbok.
MH-18a snabbladdare
Nominell inspänning
Nominell utspänning
Batterier som kan
användas
Laddningstid
Driftstemperatur
Mått (B × H × D)
Sladdlängd
Vikt
100–240 V (50/60 Hz)
DC 8,4 V/900 mA
Li-jonbatteri Nikon EN-EL3e
Ungefärlig laddningstid är 2 timmar och 15 minuter när batteriet är helt
urladdat.
0–40 °C
Omkring 90 × 35 × 58 mm
Cirka 1800 mm
Omkring 80 g utan strömkabel
EN-EL3e litiumjonbatteri
Typ
Litiumjonbatteri
Kapacitet
7,4 V/1 500 mAh
Mått (B × H × D)
Omkring 39,5 × 56 × 21 mm
Vikt
Omkring 80 g, utan terminalskydd
n
272
Objektiv AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3,5–5,6G ED VR
Typ
Objektiv AF-S DX Zoom-NIKKOR VR av typ G med inbyggd CPU och
Nikon bajonettfattning
Stödda kameror
Nikon digitala SLR-kameror (DX-format)
Brännvidds
18–105 mm
Maximal bländare
f/3,5–5,6
Uppbyggnad
15 komponenter i 11 grupper (inklusive 1 ED glaskomponent och 1
asfärisk komponent)
Bildvinkel
76 °–15 ° 20 ´
Brännviddsskala (mm) 18, 24, 35, 50, 75, 105
avståndsinformation Utgång till kamera
Zoomkontroll
Zoom justeras genom att vrida den separata zoomringen
Fokusering
Autofokus med Silent Wave Motor; manuell fokusering manuell
fokusering stöds när A-M-väljaren ställs in på A eller M. Fokus kan justeras
genom att vrida fokusringen efter att ha låst fokus i enpunkts servoautofokus. Använd inte fokusringen när kameran fokuserar.
Vibrationsreducering Linsförskjutningsmetod med hjälp av voice-coil-motorer (VCM)
Närmaste fokusavstånd 0,45 m vid alla zoominställningar
Bländare
Sjublads bländare med rundade blad och helautomatisk bländare
Bländarens räckvidd f/3,5–22 vid 18 mm; f/5,6–38 vid 105 mm
Mätning
Maximal bländare
Filterdiameter
67 mm (P=0,75 mm)
Mått
Cirka 76 mm diameter × 89 mm (från bajonettfattningen yta till slutet av
objektivet)
Vikt
Cirka 420 g
Objektivskydd
HB-32 (säljs separat; fästes såsom visas nedan)
q
w
Följande tllbehör går inte att använda: telekonvertrar (alla typer), PK automatiska mellanringar
(alla typer), K-ringar (alla typer), BR-4 autoringar, bälgfästningar (alla typer) och SX-1
monteringsringar. Andra tillbehör går kanske heller inte att använda. Se tillbehörsmanualen
för information.
n
273
❚❚ Standarder som stöds
• DCF version 2.0: DCF (Design Rule for Camera File Systems) är en standard som ofta
används inom digitalkamerabranschen för att åstadkomma kompatibilitet mellan
kameror av olika märken.
• DPOF: DPOF (Digital Print Order Format) är en branschstandard som innebär att
bilder kan skrivas ut från utskriftsorder som har lagrats på minneskortet.
• Exif version 2.21: D90 stöder Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still
Cameras) version 2.21, en standard som innebär att information kan lagras
tillsammans med foton och användas för optimal färgåtergivning när bilderna
skrivs ut på Exif-kompatibla skrivare.
• PictBridge: En standard som har utvecklats genom samarbete mellan digitalkameraoch skrivarbranscherna och som innebär att bilder kan skrivas ut direkt på en
skrivare utan att de först överförs till en dator.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface är en standard för
multimediagränssnitt som används för konsumentelektronik och AV-utrustning
som kan överföra audiovisuell data och styrsignaler till HDMI-kompatibel
utrustning via en enda kabel.
n
274
D
Batteriets livslängd
Antalet bilder som går att ta med fulladdade batterier varierar med batteriets status,
temperatur och hur kameran används. För AA-batterier varierar kapaciteten också med
tillverkaren och lagringsförhållandena. Vissa AA-batterier kan inte användas. Exempelsiffror
för kameran och MB-D80-batteripacket (säljes separat) anges nedan:
• CIPA-standard 1
Ett EN-EL3e batteri (kamera): Cirka 850 bilder
Ett EN-EL3e-batteri (MB-D80): Cirka 850 bilder
Två EN-EL3e-batterier (MB-D80): Cirka 1 700 bilder
Sex AA-batterier (MB-D80): Cirka 600 bilder
• Nikon-standard 2
Ett EN-EL3e-batteri (kamera): Cirka 4 200 bilder
Ett EN-EL3e-batteri (MB-D80): Cirka 4 200 bilder
Två EN-EL3e-batterier (MB-D80): Cirka 8 400 bilder
Sex AA-batterier (MB-D80): Cirka 1 900 bilder
1 Uppmätt vid 23 °C (±2 °C) med ett objektiv av typ AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3,5–5,6G
ED VR vid följande testförhållanden: Objektivet ändras från oändligt till minimum och en
bild tas med standardinställningarna var 30:e sekund. När bilden har tagits aktiveras
monitorn i 4 sekunder. Testaren väntar på att exponeringsmätarna stängs av efter att
monitorn stängts av. Blixten avfyras med full styrka en gång med varannan bild.
Livevisning används inte.
2 Uppmätt vid 20 °C med ett objektiv av typ AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3,5–5,6G ED VR
vid följande testförhållanden: utlösarläge inställt på 9, autofokusläge inställt på AF-C,
bildkvalitet inställt på JPEG låg, bildstorlek inställt på M (mellan), vitbalans inställt på A, ISOkänslighet inställt på ISO 200, slutartid 1/250 s. Fokus ändras från oändligt till minimum tre
gånger efter att exponeringsmätarna har aktiverats i 3 s. När sex bilder tagits i följd
aktiveras monitorn i 4 sekunder och stängs sedan av. Cykeln upprepas en gång när
exponeringsmätarna stängts av.
Följande åtgärder kan reducera batteriets livslängd:
• När du använder monitorn
• När du trycker ned avtryckaren halvvägs
• När du använder autofokus upprepade gånger
• Ta NEF- (RAW) bilder
• När du använder långa slutartider
• När du använder vibrationsreducering med VR-objektiv
Så här får du ut mesta möjliga av Nikon EN-EL3e-batterierna:
• Se till att batteriets kontakter är rena. Smutsiga kontakter kan minska batteriets prestanda.
• Använd batterier omedelbart efter laddningen. Batterierna laddas ur om de inte används.
n
275
Index
Menyposter och alternativ i kamerans monitor visas i fet stil.
Symboler
D -omkopplare, 196
i (Autoläge), 34
j (Autoläge (blixt avstängd)), 34
k (Porträtt), 41
l (Landskap), 41
n (Närbild), 42
m (Sport), 42
o (Nattporträtt), 42
P (Programmerad autom.), 80, 81
A (Bländarstyrd tidsaut.), 82
M (Manuell), 83
U (flexibelt program), 80
8 (Enkelbild), 64
! (Långsam serietagning), 64,
65, 182
9 (Snabb serietagning), 64, 65
$ (Självutlösare), 66, 179
# (Fjärrkontroll), 68
a (Live-visning), 43
a (Matrix), 87
Z (Centrumvägd), 87
b (Spot), 87
N (blixt klar-indikator), 9, 40
r (FV-lås), 198
M (Gafflingsindikator), 92, 191,
193
D (Vitbalans), 95
W Vitbalansgaffling, 191
L (Förinställ manuellt), 100
E (Exponeringskompensation), 90
7 (Blixtkompensation), 91
B (Indikator för “Klocka ej
inställd”), 28
3 (Signalindikator), 180
Siffror
3D-färgmatrixmätning II, 87
3D-följning, 173
A
AE-L, 88
AE-L, 200
AE-L/AF-L för MB-D80, 176
AE-L/AF-L-knappen, 88
AE-L/AF-L-knappen, 200
AF, 54–56
AF-hjälplampa, 38, 174, 231
AF-punktsbelysning, 175
Aktiv D-Lighting, 119
Aktiv mapp, 169
Aktivera, 27
A-M-väljare, 25
Ange färgtemperatur, 99
Anpassa funktionsrattar, 201
Anpassade inställningar, 171
Audio/videokabel, 146
276
Auto FP, 195
Autofokus, 54, 55, 57
Autofokus vid livevisning, 176
Ansiktsprioriterande, 176
Brett område, 176
Smalt område, 176
Autogaffling, 92, 191, 193
Autogafflingsinställning, 191
ADL-gaffling, 193
AE & blixt, 191
Endast AE, 191
Endast blixt, 191
Vitbalansgaffling, 191
Automatisk AF, 36
automatisk AF, 173
Automatisk bildrotering, 205
Automatisk ISO-känslighet, 166
Högsta känslighet, 166
Kortaste slutartid, 166
Automätning av, 35, 179
Avtryckare, 38, 39, 57, 88, 179
halvvägs, 38, 88
Avtryckarens AE-L, 179
modellering, 191
räckvidd, 266
synkterminal, 238
synktid, 185
Blixtläge för inbyggd blixt, 185
Kommandoläge, 188
Manuell, 187
Repeterande blixt, 187
Blixtslutartid, 185
Blixtvarning, 183
Blått, 97
Bländare, 79
minimal, 26, 78
största, 60
Bländarstyrd tidsautomatik, 82
Brusreducering för högt ISO,
168
Brusreducering för lång exp.,
167
Brännvidd, 228
Brännviddsskala, 25
Bulb, 85
B
Camera Control Pro 2, 148, 240
Centrumvägt område, 9, 178
CLS, 233
CPU-kontakter, 228
CPU-objektiv, 26, 229
Creative Lighting System, 233
Bakgrundsbelysning, 8, 183
Batteri, 22, 23, 34, 184, 208
laddning, 22
pack, 184, 208, 239
Batteriinformation, 208
Batterityp i MB-D80, 184
Beskärning, 213
Bildfil, 274
Bildhastighet för LS-läget, 182
Bildinformation, 163
Bildkommentar, 205
Bildkontroller, 108
Bildkvalitet, 62
Bildspel, 143
Bildintervall, 143
Bildstorlek, 63
Bildvinkel, 228
Bildvisning, 163
Bildöverlägg, 218
Blixt, 40, 70, 71, 233
förblixt, 233
gaffling, 92
klar-indikator, 198, 237
kompensation, 91
kontroll, 233, 265
Balanserad i-TTLupplättningsblixt för digitala
SLR-kameror, 265
standard-i-TTL-blixt för
digitala SLR-kameror, 265
läge, 71, 185
C
D
Dator, 148
Datum och tid, 27, 204
DCF version 2.0, 167, 274
Diopter, 239
Dioptri, 32
Distorsionskontroll, 222
D-Lighting, 212
DPOF, 150, 153, 157, 274
DPOF (Digital Print Order Format),
150, 153, 157, 274
dynamiskt område, 56, 173
Dölj bild, 162
E
Elektronisk analog
exponeringsvisning, 84
Enkel exponeringskomp., 177
enskild punkt, 56
EV-steg för exp.kontroll, 177
Exif version 2.21, 167, 274
Exponering, 79, 88, 90
program, 263
Exponerings
lås, 88
läge, 78
Bländarstyrd tidsautomatik,
82
Manuell, 83
Programmerad autom., 80, 81
exponerings
mätare, 178
Exponeringsfördröjning, 183
Exponeringsgaffling, 92, 191, 195
Exponeringskompensation, 90,
177
Extern blixt, 185
F
Filinformation, 129
Filmer, 50
Filminställningar, 170
Kvalitet, 170
Ljud, 170
Filnummersekvens, 182
Filtereffekter, 215
Intensivare blått, 215
Intensivare grönt, 215
Intensivare rött, 215
Skylight, 215
Stjärnfilter, 215
Varmtonsfilter, 215
Finjustera optimal exponer., 178
Firmwareversion, 208
Fisheye, 222
Fjärrkontroll, 64, 68, 241
Flexibelt program, 80
Fn-knappen, 197, 198
Fokus, 54, 55, 57, 59
Autofokus, 54, 55, 57
autofokus, 54
elektronisk avståndsmätare, 60,
229
följning, 56, 173
3D, 56, 173
indikering, 38, 57, 60
lås, 57
läge, 54
Enpunkts servo-AF, 54
Kontinuerlig fokus, 54
Välj Auto, 36, 54
väljare, 54
läges
knapp, 59
Manuell fokusering, 59
punkt, 45, 54, 57, 173, 174, 175
Fokusindikering, 38, 57, 60
Format, 30, 202
Formatera minneskort, 202
Fotograferingsdata, 131, 132
Fotograferingsmeny, 165
Fotoinformation, 129
f-tal, 82, 228
FV-lås, 198
Fälla upp spegeln för rengör.,
246
Färgbalans, 216
Färgrymd, 167
Adobe RGB, 167
sRGB, 167
Förinställ manuellt, 100
Klocka, 27, 204
Batteri, 28, 204
Kontrollpanel, 7
Känslighet, 74, 166
G
L
Gaffling, 92, 191
Blixt, 92
Vitbalans, 191
gaffling, 193
Aktiv D-Lighting, 193
Gafflings
exponering, 92
Gafflingsföljd, 195
GPS, 124, 133, 241
ansluta, 124
data, 133
GPS, 124
Granskningsknapp för
skärpedjup, 82, 191
Grön, 97
Gult, 97, 216
L (Bildstorlek), 36, 63
L (Känslighet), 74
LCD, 8, 202
Lcd, 183
Lcd-belysning, 183
Lcd-ljusstyrka, 202
Liten bild, 216
Live-visning, 43
Livevisning, 176
live-visning, 50
Loopa val av fokuspunkt, 175
Långsam synk, 71
Långtidsexponering med
fjärrkontroll, 85
H
H (Känslighet), 74
Hantera bildkontrollen, 113
HD, 147, 203, 274
HDMI, 147, 203, 274
HDMI, 203
Histogram, 130, 163
Hjälp, 18, 21
Högdagrar, 131, 163
I
Inbyggd AF-hjälplampa, 174
Information, 129, 163
Inställ. för AF-område, 57
Inställ. för AF-område, 173
Inställn. för AF-område, 173
3D-följning (11 punkter), 56, 173
Automatisk AF, 36
automatisk AF, 173
dynamiskt område, 56, 173
enskild punkt, 56
specifik punkt, 173
Inställningar för ISO-känsl., 166
Inställningshistorik, 224
Inställningsmeny, 202
ISO-känslighet, 74, 166
ISO-känslighet, 74
i-TTL, 188, 233, 265
J
JPEG, 61, 62
JPEG hög, 62
JPEG låg, 62
JPEG normal, 36, 62
justering, 32
Jämförelse sida vid sida, 223
K
Kalender, 136
Kamerahuslock, 3, 25, 240
Kasta om indikatorer, 201
M
M (Bildstorlek), 63
Magenta, 97, 216
Manuell, 45, 59, 83
Manuell fokusering, 45, 59
matrix, 87
Mattskiva, 267
MB-D80, 184, 208, 239
MIN MENY, 224
Lägg till objekt, 225
Rangordna objekt, 226
Ta bort objekt, 225
Miniatyrbild, 135
Minnesbuffert, 38, 64
Minneskort, 29, 202, 242
formatering, 30, 202
kapacitet, 262
Mired, 98
Mittenfokuspunkt, 174
Modelleringsblixt, 191
Monitor, 5, 43, 128, 202
lock, 17
Monokrom, 214
Cyanotypi, 214
Sepia, 214
Svartvitt, 214
monteringsindikering, 25
Multiexponering, 121
Mätning
Centrumvägd, 87
matrix, 87
Spot, 87
N
NEF, 62
NEF (RAW), 62, 148, 220
NEF- (RAW-)bearbetning, 220
Nikon Transfer, 148, 149
Nollställ anpassade inställn.,
172
Nätadapter, 239
277
Menyposter och alternativ i kamerans monitor visas i fet stil.
O
Objektiv, 25, 26, 228
av typen D, 228
av typen G, 228
CPU, 26, 229
Fokuslägesväljare, 25
fokusring, 25
icke-CPU, 230
kompatibla, 228
lock, 25
lock, bakre, 25
montera, 25
monteringsindikering, 25
ta bort, 26
VR-reglage, 25
Objektivfäste, 3, 60
OK-knappen (Fotogr.läge), 196
Om inget minneskort finns?, 201
P
PictBridge, 150, 274
Pictmotion, 141
Programmerad autom., 80, 81
R
Radera, 49, 140, 162
aktuell bild, 49, 140
alla bilder, 162
valda bilder, 162
Radera, 162
Alla, 162
Markerade, 162
Välj datum, 162
Referensbild för damm, 206
Rengöra bildsensorn, 244
RGB, 130, 167
RGB-histogram, 130
RGB-sensor med 420 segment., 87
Rotera hög, 163
Räta upp, 221
Rödaögonreducering, 71
Rödaögonreducering, 212
S
S (Bildstorlek), 63
Sekvens, 122
Signal, 180
Självutlösare, 179
Skriv ut (DPOF), 153
Pappersstorlek, 155
Ram, 155
Starta utskrift, 155
Tidsstämpel, 155
Skriv ut index, 156
Skydda bilder, 139
Skärmtips, 182
Skärpedjup, 82
Skärpeplansmarkering, 60
Snabbinställningsskärm, 12
Snabbretuschering, 221
278
Sommartid, 27, 204
Specifik punkt, 173
Spegel, 4, 246
fälla upp spegeln för rengöring,
246
Spot, 87
Språk (Language), 27, 204
Standardinställningar, 75, 172
återställa, 75, 172
Storlek, 63
Ställ in bildkontroll, 109
Landskap, 109
Livfull, 109
Monokrom, 109
Filtereffekter, 111, 112
Toning, 111, 112
Neutral, 109
Porträtt, 109
Standard, 109
Stödlinjer i sökaren, 181
Synk på bakre ridå, 71
Synk på främre ridån, 71
Sökare, 9, 32, 66, 267
Fokus, 32, 59
okular, 32, 66
okularskydd, 17, 66
Sökarvarning, 181
T
Television, 146
Tillbehör, 239
Tilldela AE-L/AF-L-knapp, 200
Tilldela FUNC.-knapp, 197
Timer, 66
Timer för fjärrstyrningsavst.,
180
Timer för ljusmätaravst., 179
Timer för monitoravst., 180
Trådutlösare, 85, 241
Tvåknappsåterställning, 75
U
USB, 149, 151
kabel, 149, 151
UTC, 27, 124, 133
Utlösarläge, 64
Enkelbild, 64
Fjärr med snabbrespons, 68
fördröjd spärr, 68
serietagning, 64, 65
långsam, 64, 65, 182
snabb, 64, 65
Självutlösare, 66
Utskriftsjobb (DPOF), 150
Utskriftslayout, 150
Utskriftsval, 153
Pappersstorlek, 155
Ram, 155
Starta utskrift, 155
Tidsstämpel, 155
V
Vibrationsreducering, 26
Video, 146, 203
kabel, 146
läge, 203
Videoläge, 203
ViewNX, 148
Visn. av fotograferingsinfo, 10,
183
Visning, 48, 128
Bildspel, 143
helskärmsvisning, 128
Information, 129, 163
kalender, 136
mapp, 162
Meny, 160
Miniatyrbild, 135
Pictmotion, 141
zooma, 138
Visning/justering av ISO-tal, 181
Visningsläge, 163
Visningsmapp, 162
Vitalans, 191
Vitbalans, 95, 191
Förinställ manuellt, 95
Gaffling, 191
gaffling, 191
Vitbalans, 95
Auto, 95
Blixt, 95
Direkt solljus, 95
Förinställ manuellt, 95, 100
Glödlampa, 95
Lysrör, 95
Moln, 95
Skugga, 95
Välj färgtemperatur, 95, 99
Världstid, 27, 204
Datum och tid, 27, 204
Datumformat, 28, 204
Sommartid, 27, 204
Tidszon, 27, 204
W
WB, 95
Å
Återställ, 75, 172
Ö
Översiktsdata, 134
Q0320_UM_Se_Cover.fm Page 1 Friday, August 8, 2008 1:24 PM
DIGITALKAMERA
Bruksanvisning
Denna handbok får inte reproduceras vare sig helt eller delvis i någon form
(förutom som korta citat i testartiklar eller recensioner) utan skriftligt godkännande
från NIKON CORPORATION.
© 2008 Nikon Corporation
Se_01
6MB0301B-01
Se
Tryckt i Europa
SB8H01(1B)
Se
Download