Biomedicin Cellbiologi BIMA12 och PU1 BIMA13 Preliminärt

Biomedicin Cellbiologi BIMA12 och PU1 BIMA13
Preliminärt schema HT14
V36
01-­‐sep
02-­‐sep
03-­‐sep
04-­‐sep
05-­‐sep
Tid
mån
tis
ons
tors
fre
8
9
Föreläsningssal Program intro segerfalkssalen
Kursintro Aulan, sjukhuset
10
11
12
13
Gruppövn 1: I1211, I1212, I1245, I1250
14
15
Samling GK-­‐salen
16
17
18
V37
08-­‐sep
09-­‐sep
10-­‐sep
11-­‐sep
12-­‐sep
Tid
mån
tis
ons
tors
fre
8
9
Cellen intro GK-­‐
salen
10
Protein 1 GK-­‐salen
Protein 2 GK-­‐salen
11
12
13
14
15
labsäk föreläsningssal 1 centralblocket Utdelning av labutrustning, visning av lab och fotografering
16
17
18
2014-­‐08-­‐27
1(10)
[email protected]
Biomedicin Cellbiologi BIMA12 och PU1 BIMA13
Preliminärt schema HT14
V38
15-­‐sep
16-­‐sep
17-­‐sep
18-­‐sep
19-­‐sep
Tid
mån
tis
ons
tors
fre
8
Cellens strukturer 1 GK-­‐salen
Cellens strukturer 2 GK-­‐salen
Studieteknik GK-­‐
salen
Datorövn grp 10-­‐18 HSC C217
9
10
11
12
13
Brandskydd GK-­‐
salen
14
15
16
17
18
V39
22-­‐sep
23-­‐sep
24-­‐sep
25-­‐sep
26-­‐sep
Tid
mån
tis
ons
tors
fre
8
9
10
Cellens strukturer 3 GK-­‐salen
Gruppövning 2:1, I1008 I1010, I1111, I1125
Datorövn grp 1-­‐9 HSC C217
Cellens strukturer 4 Grubb-­‐salen
11
12
13
Proteiner 3 Grubb-­‐
salen
14
15
16
17
18
2014-­‐08-­‐27
2(10)
[email protected]
Biomedicin Cellbiologi BIMA12 och PU1 BIMA13
Preliminärt schema HT14
V40
29-­‐sep
30-­‐sep
01-­‐okt
02-­‐okt
03-­‐okt
Tid
mån
tis
ons
tors
fre
8
Proteiner 4 GK-­‐salen
Gruppövning 2:2 I1008, I1010, I1111, I1125
Mikroskoperingslab grp 13-­‐18 kurslabb
Mikroskoperingslab grp 7-­‐12 kurslabb
V41
06-­‐okt
07-­‐okt
08-­‐okt
09-­‐okt
10-­‐okt
Tid
mån
tis
ons
tors
fre
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
8
Tid till förfogande Gk-­‐salen
9
10
Proteiner 5 GK-­‐salen
11
Mikroskoperingslab grp 1-­‐6 kurslabb
Proteiner 6 GK-­‐salen
12
13
14
Gruppövning 3:1 I1208, I1211, I1212, I1245
15
16
17
18
2014-­‐08-­‐27
3(10)
[email protected]
Biomedicin Cellbiologi BIMA12 och PU1 BIMA13
Preliminärt schema HT14
V42
13-­‐okt
14-­‐okt
15-­‐okt
16-­‐okt
17-­‐okt
Tid
mån
tis
ons
tors
fre
8
9
10
DNA 1 Grubb-­‐salen
DNA 2 Grubb-­‐salen
11
12
13
14
Gruppövning 3:2, I1208, I1211, I1212, I1245
15
16
17
18
V43
20-­‐okt
21-­‐okt
22-­‐okt
23-­‐okt
24-­‐okt
Tid
mån
tis
ons
tors
fre
8
9
10
DNA 3 GK-­‐salen
DNA 4 Grubb-­‐salen
DNA 5 GK-­‐salen
11
12
13
Inför studiebesök Grubb-­‐salen
14
15
16
17
18
2014-­‐08-­‐27
4(10)
[email protected]
Biomedicin Cellbiologi BIMA12 och PU1 BIMA13
Preliminärt schema HT14
V44
27-­‐okt
28-­‐okt
29-­‐okt
30-­‐okt
31-­‐okt
Tid
mån
tis
ons
tors
fre
8
Kemitentavecka
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
V45
03-­‐nov
04-­‐nov
05-­‐nov
06-­‐nov
07-­‐nov
Tid
mån
tis
ons
tors
fre
8
DNA 6 Grubb-­‐salen
9
10
11
Gruppövning 4:1, I1208, I1211, I1212, I1245
DNA 7 föreläsningssal 1 centralblocket (sjukhuset)
DNA 8 Grubb-­‐salen
12
13
14
15
16
17
18
2014-­‐08-­‐27
5(10)
[email protected]
Biomedicin Cellbiologi BIMA12 och PU1 BIMA13
Preliminärt schema HT14
V46
10-­‐nov
11-­‐nov
12-­‐nov
13-­‐nov
14-­‐nov
Tid
mån
tis
ons
tors
fre
8
9
Protein/DNA lab labgrp 1-­‐9 kurslabb
10
Labföreläsning grp 1-­‐
9 GK-­‐salen
Protein/DNA lab Protein/DNA lab labgrp 1-­‐9 labgrp 1-­‐9 kurslabb
kurslabb
11
12
13
14
15
16
17
18
V47
17-­‐nov
18-­‐nov
19-­‐nov
20-­‐nov
21-­‐nov
Tid
mån
tis
ons
tors
fre
8
9
10
11
Protein/DNA lab labgrp 10-­‐18 kurslabb
Gruppövning 4:2 I1208, I1211, I1212, I1245
Protein/DNA lab labgrp 10-­‐18 kurslabb
Labföreläsning grp 10-­‐18 GK-­‐salen
Protein/DNA lab labgrp 10-­‐18 kurslabb
12
13
14
15
16
17
18
2014-­‐08-­‐27
6(10)
[email protected]
Biomedicin Cellbiologi BIMA12 och PU1 BIMA13
Preliminärt schema HT14
V48
24-­‐nov
25-­‐nov
26-­‐nov
27-­‐nov
28-­‐nov
Tid
mån
tis
ons
tors
fre
8
Föreläsningssal DNA 9 GK-­‐salen
9
10
11
Gruppövning 4:3, I1208, I1211, I1212, I1251
Metabolism 1 GK-­‐
salen
12
13
14
15
16
17
18
V49
01-­‐dec
02-­‐dec
03-­‐dec
04-­‐dec
05-­‐dec
Tid
mån
tis
ons
tors
fre
8
Metabolism 2 GK-­‐
salen
9
10
11
Gruppövning 5:1 I1208, I1211, I1212, I1245
Metabolism 3 GK-­‐
salen
Metabolism 4 GK-­‐
salen
Gruppövning 5:2, I1008, I1010, I1111, I1125
Gruppövning 5:3 I1208, I1211, I1212, I1245
12
13
14
15
16
17
18
2014-­‐08-­‐27
7(10)
[email protected]
Biomedicin Cellbiologi BIMA12 och PU1 BIMA13
Preliminärt schema HT14
V50
08-­‐dec
09-­‐dec
10-­‐dec
11-­‐dec
12-­‐dec
Tid
mån
tis
ons
tors
fre
8
Redovisning av studiebesök GK-­‐
salen
9
10
11
Gruppövning 5:4, I1208, I1211, I1212, I1245
Gruppövning 6, I1008, I1010, I1111, I1125
Cellen 2 GK-­‐salen
Cellen 3 Grubb-­‐
salen
12
13
14
15
16
17
18
V51
15-­‐dec
16-­‐dec
17-­‐dec
18-­‐dec
19-­‐dec
Tid
mån
tis
ons
tors
fre
8
Juluppehåll
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2014-­‐08-­‐27
8(10)
[email protected]
Biomedicin Cellbiologi BIMA12 och PU1 BIMA13
Preliminärt schema HT14
V52
22-­‐dec
23-­‐dec
24-­‐dec
25-­‐dec
26-­‐dec
Tid
mån
tis
ons
tors
fre
8
Juluppehåll
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
V01
29-­‐dec
30-­‐dec
31-­‐dec
01-­‐jan
02-­‐jan
Tid
mån
tis
ons
tors
fre
8
Juluppehåll
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2014-­‐08-­‐27
9(10)
[email protected]
Biomedicin Cellbiologi BIMA12 och PU1 BIMA13
Preliminärt schema HT14
V02
05-­‐jan
06-­‐jan
07-­‐jan
08-­‐jan
09-­‐jan
Tid
mån
tis
ons
tors
fre
8
Tenta Eden
9
10
Frågestund GK-­‐
salen
11
12
13
14
15
16
17
18
2014-­‐08-­‐27
10(10)
[email protected]