RDF – Web of Data tavla123 runsten456 800 - SUNET

kulturarvsdata.se
2009-05-13
[email protected]
Presentation av K-samsök
• Syfte och bakgrund
• Projektet
• Arkitektur och funktionalitet
• Semantiska webben – vad är det för nåt??
• Kolla in http://kulturarvsdata.se
• Protokollet
• Demo av webbtjänsten
Kulturarvsinformation på webben 2008
Nå kulturarv via webb igår
KONSUMENT
www.museum1.se
www.museum2.se
www.museum3.se
WEBBPLATS
Producent
Producent
Producent
PRODUCENT
Kulturarvsinformation på många webbplatser!
KONSUMENT
www.
www.
www.
www.
SAMSÖKNINGSTJÄNST
(WEBSERVICE)
WEBBPLATS
TJÄNST
PRODUCENT
Producent
Producent
Producent
Producent
Producent
Projektet
• Museikoordinatorn och kulturutredningen
• Yvigt projekt
• Stort fokus på förankring i sektorn
• Utvecklingswiki, scrum per distans
Arkitektur
KONSUMENT
Fil:XML/RDF
Tillämpning
WEBBPLATS
URL:SRU/CQL
Gränssnitt
WebService
Datalager
Sökindex Tjänstebeskrivningar
TJÄNST
Skördare
OAI-PMH
Java-port
SQL
MS-port
SQL
PRODUCENTER
Lokal
databas
Lokal
databas
Söka
• Fritextsökning
Sök
Utökad sökning
• Utökad sökning
Yxa
Vad
– item – sök objektens
egenskaper
När
– time - sök efter tid
Var Värmland
– place – sök efter plats
– name – sök efter
http://kulturarvsdata.se/sru?operation=searchRetrieve&version=1.1&maximumRecords=100&query=item="Yxa"+and+place="Värmland"
Vem
person/organisation
Källa Samtliga databaser
Sök
• Avancerad sökning
Avancerad sökning
Sökparametrar, översikt
FRITEXT
VAD?
TJÄNST?
NÄR?
service
item
time
• organization
• service
• subject
• mediaType
• itemType
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
itemClassName
itemClassAuth
itemClassId
itemName
itemSpecification
itemTitle
itemKeyWord
itemMotiveWord
itemMaterial
itemTechnique
itemColor
itemNumber
itemStyle
•
•
•
•
•
•
fromTime
toTime
periodAuth
fromPeriodNa
me
toPeriodName
fromPeriodId
toPeriodId
timeContext
eventName
eventAuth
VAR?
VEM?
place
name
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
continent
country
countryName
county
countyName
province
provinceName
municipality
municipalityName
parish
parishName
cadastralUnit
placeName
boundingBox
placeContext
placeAuth
placeTermId
firstName
lastName
orgName
nameContext
nameAuth
nameId
nameTitle
RELATERAD?
relUri
Semantiska överväganden…
Semantiska överväganden…
• Vad är rimligt att visa användaren så att
svaret inte upplevs som konstigt?
Semantiska överväganden…
• Vad är rimligt att visa användaren så att
svaret inte upplevs som konstigt?
• Exempel: Sök yxor från 1950-talet.
Semantiska överväganden…
• Vad är rimligt att visa användaren så att
svaret inte upplevs som konstigt?
• Exempel: Sök yxor från 1950-talet.
• Träff på en yxa som PÅTRÄFFADES 1955
men som är från järnåldern…
Semantiska överväganden…
• Vad är rimligt att visa användaren så att
svaret inte upplevs som konstigt?
• Exempel: Sök yxor från 1950-talet.
• Träff på en yxa som PÅTRÄFFADES 1955
men som är från järnåldern…
• Begreppet "goddag yxskaft" får plötsligt
helt nya dimensioner…
Olika representationer av info
Tjänst
För användare:
<objekt/1>
•
HTML - Samtliga objekt länkar till en egen webbsida
RDF XML
•
Utvalda presentationsdata i enkelt XML-format som är lätta
att visa i tillämpningar
<objekt/2>
RDF XML
<objekt/3>
RDF XML
•
Koordinater i GML för användning i karttillämpningar
Olika representationer av info
Tjänst
För användare:
<objekt/1>
•
HTML - Samtliga objekt länkar till en egen webbsida
RDF XML
•
Utvalda presentationsdata i enkelt XML-format som är lätta
att visa i tillämpningar
<objekt/2>
•
Koordinater i GML för användning i karttillämpningar
RDF XML
<objekt/3>
RDF XML
För maskiner:
•
RDF - Fylliga data att extrahera och använda, förberedda
för den semantiska webben (Web 3.0) och LinkedData –
Web of Data
•
MuseumDat – internationellt standardformat för beskrivning
av museiobjekt. Hämtas från producentens server.
Datamängd: +2 milj. objekt vid start
2008
• SHM
• RAÄ
–
Föremål (ca 550 000)
–
Fornlämningar (+700 000)
–
Fotografier (ca 115 000)
–
Bebyggelse (+150 000)
–
Fyndplatser (ca 50 000)
–
Fotografier (+100 000)
• Västarvet
–
Föremål (ca 120 000)
–
Fotografier (ca 240 000)
2009-2010
•
Tekniska museet, Arkitekturmuseum
•
Livrustkammaren (med H S), SMM
•
Carlotta-museerna (Etnografiska museet, Göteborgs stadsmuseum,
Helsingborgs museer, Kulturen i Lund, Malmö museer, Vänermuseet i
Lidköping och Norrbottens museum)
•
Primus-museerna (NM, Armémuseum m fl)
•
Kalmar och Blekinge länsmuseum
Olika tillämpare/tillämpningar
• Sökmotorer
• Innehålls- och karttjänster
≈ Eniro, Locago, Bygdeband
• Faktawebbar
≈ Wikipedia, Kulturarvswiki, Sveriges nya Historia
• Portaler
≈ Kulturmiljösök, regionala portaler, samsökstjänster, Europeana
• Museiwebbar
≈ Tekniska museet, etc…
• Ämnesplatser
≈ Communities, diskussionsforum, temasidor, etc…
• Föreningswebbar
≈ Hembygdsföreningar, släktforskning, församlingar, etc…
• Kulturarvsapplikationer:
≈ Musei- och samlingssystem, handläggningssystem, beslutsstöd etc
RDF – Web of Data
tavla123
motiv
runsten456
målad av
ristad när
person789
800-talet
Blå = URI-ref
RDF – Web of Data
(Class: konstverk)
(Class: föremål)
tavla123
motiv
runsten456
målad av
ristad när
person789
800-talet
(Class: konstnär)
(Class: tidsperiod)
Blå = URI-ref
RDF – Web of Data
(Class: konstverk)
(Class: föremål)
tavla123
motiv
runsten456
målad av
ristad när
person789
800-talet
(Class: konstnär)
(Class: tidsperiod)
SubClass of
(Class: foaf:Person)
Blå = URI-ref
RDF – Web of Data
(Class: konstverk)
(Class: föremål)
tillv. av
tavla123
motiv
tillv. när
runsten456
SubProp.
målad av
SubProp.
ristad när
person789
800-talet
(Class: konstnär)
(Class: tidsperiod)
SubClass of
(Class: foaf:Person)
Blå = URI-ref
RDF – Web of Data
(Class: konstverk)
(Class: föremål)
tillv. av
tavla123
motiv
tillv. när
runsten456
SubProp.
målad av
SubProp.
ristad när
URI-ref
Libris/KB
person789
800-talet
(Class: konstnär)
(Class: tidsperiod)
SubClass of
(Class: foaf:Person)
Blå = URI-ref
Exempel på URI-Refs:
http://kulturarvsdata.se/resurser/entitytype/entitytype.rdf#photo
http://kulturarvsdata.se/resurser/aukt/geo/parish#6
(Botkyrka)
Fler exempel på URI-Refs:
En runsten som finns på SHM har RDF-ID:
http://kulturarvsdata.se/shm/object/44435
och html:
http://kulturarvsdata.se/shm/object/html/44435
. . . vilket mappas till:
http://www.historiska.se/data?foremal=44435
Tripletter:
Tripletter:
tavla123
motiv
runsten456 .
Tripletter:
tavla123
runsten456
(osv)
motiv
ristad_när
runsten456 .
800-talet .
Tripletter:
tavla123
runsten456
(osv)
motiv
ristad_när
runsten456 .
800-talet .
Sedan fyller man på med namespace och
attribut…
Kärt barn har många namn:
Kärt barn har många namn:
tavla123
motiv
runsten456 .
Kärt barn har många namn:
tavla123
motiv
runsten456 .
subjekt
predikat
objekt
Kärt barn har många namn:
tavla123
motiv
runsten456 .
subjekt
predikat
objekt
Resource
Property
Prop value
Kärt barn har många namn:
tavla123
motiv
runsten456 .
subjekt
predikat
objekt
Resource
Property
Prop value
URI-Ref
(möjl URI-ref) Literal eller
URI-ref
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
xmlns="http://kulturarvsdata.se/ksamsok#"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/">
<konstverk rdf:about="http:/kulturarvsdata.se/exempel/tavla123">
<motiv rdf:nodeID="runsten456"/>
<målad_av rdf:nodeID="person789"/>
<beteckning>Runsten i flödande ljus</beteckning>
</konstverk>
<föremål rdf:nodeID="runsten456">
<ristad_när rdf:nodeID="period"/>
<beteckning>Vackrestenen</beteckning>
</föremål>
<konstnär rdf:nodeID="person789">
<foaf:name>Pelle Jönsson</foaf:name>
</konstnär>
<tidsperiod rdf:nodeID="period">
<tid>800-talet</tid>
</tidsperiod>
</rdf:RDF>
Upp till bevis…
• En annan graf-ritare: http://simile.mit.edu/welkin
• En online-parser:
crome://ode/content/ode/index.html (FireFox)
• http://kulturarvsdata.se
• Demo av K-samsök
• http://kringla.nu