Orsakerna till första världskriget.

advertisement
Orsakerna till första världskriget.
Storbritannien
Koncentrerar sig på att behålla sin position som kolonial stormakt.
Deltar inte i de europeiska konflikterna
Britterna ser Tyskland som ett hot mot sina kolonier och sin ekonomi
Allians med Frankrike och Ryssland för att begränsa Tyskland
Frankrike
Förlorade krig och land till Tyskland 1871
Oro över att Tyskland utvecklat en av världens starkaste arméer
Upprustning och allians med Ryssland och Storbritannien
Besegra Tyskland och återerövra land
Ryssland
Ekonomisk nedgång, politiska oroligheter
Oroliga över att tyskland hjälper Osmanska riket med deras militär
Österrike/Ungern anekterar Bosninen
Allians med England och Frankrike, behov av politisk framgång
Det Osmanska riket
Nationalister vill störta sultanen och införa republik
De europeiska staterna vill splittra det Osmanska riket
Vill återerövra områden
Allians med Tyskland
Tyskland
Villhelm II deklarerar att han vill göra ett världsomspännande rika av
Tyskland
Upprustad militär
Industri i stark utveckling
Ett krig ska försvaga Storbritannien och Frankrike och sätta stop
för den ryska upprustningen
Ena det tyska folket
Österrike/Ungern
Strider om makten på balkan med ryssar och serber
Hoppas att ett krig med stöd av Tyskland ska hålla ryssarna i schack
när man segrar på balkan.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards