Armenien 1915-1916
Bakgrund
• Det Osmanska rikets sönderfall
(slutet av 1800-talet)
• Misstänksamhet mot
självständighetstankar
• Våld mot- och förföljelser av
armenier 1894-1896
Förlopp
• Ungturkarnas (Ittihadpartiets)
maktövertagande 1908
• Första världskrigets utbrott 1914
(Osmanska riket med centralmakterna)
• Utrensningar av armenier 1915-1916
Vad gjorde omvärlden?
• Utländska diplomater och missionärer
rapporterade om händelserna
• Inte mycket gjordes (officiellt)
• ”Glömdes bort” efter första
världskriget
Förklaringar
• Konflikt mellan stad (armenier) och
landsbygd (turkar) även här
• Nationalism i det Osmanska riket
• Kriget ”används” för att lösa
inhemska problem
Folkmord?
• Erkänt av EU och ”FN” (och ett 20tal länder)
• Likheter med Förintelsen (statens
avsikter är att utrota)
• Kalla kriget (Armenien tillhörde
Sovjet – USA beroende av Turkiet)
• Turkiet i EU?