Orsakerna till första världskriget.

advertisement
Orsakerna till första världskriget.
Storbritannien
Koncentrerar sig på att behålla sin position som kolonial stormakt.
Deltar inte i de europeiska konflikterna
Britterna ser Tyskland som ett hot mot sina kolonier och sin ekonomi
Allians med Frankrike och Ryssland för att begränsa Tyskland
Frankrike
Förlorade krig och land till Tyskland 1871
Oro över att Tyskland utvecklat en av världens starkaste arméer
Upprustning och allians med Ryssland och Storbritannien
Besegra Tyskland och återerövra land
Ryssland
Ekonomisk nedgång, politiska oroligheter
Oroliga över att tyskland hjälper Osmanska riket med deras militär
Österrike/Ungern anekterar Bosninen
Allians med England och Frankrike, behov av politisk framgång
Det Osmanska riket
Nationalister vill störta sultanen och införa republik
De europeiska staterna vill splittra det Osmanska riket
Vill återerövra områden
Allians med Tyskland
Tyskland
Villhelm II deklarerar att han vill göra ett världsomspännande rika av
Tyskland
Upprustad militär
Industri i stark utveckling
Ett krig ska försvaga Storbritannien och Frankrike och sätta stop
för den ryska upprustningen
Ena det tyska folket
Österrike/Ungern
Strider om makten på balkan med ryssar och serber
Hoppas att ett krig med stöd av Tyskland ska hålla ryssarna i schack
när man segrar på balkan.
Download