NORDERTREDINGENS
KONTRAKT
MEDELTREDINGENS KONTRAKT
VISBY DOMKYRKOFÖRSAMLING
Eskelhem-Tofta församling
(Domkyrkan,
Terra Nova-kyrkan,
Visborgskyrkan)
NORRA GOTLANDS PASTORAT
Väskinde församling
(Väskinde, Bro, Fole, Lokrume,
Hejnum och Bäl kyrkor)
Stenkyrka församling
(Stenkyrka, Martebo, Tingstäde och
Lummelunda kyrkor)
Bunge, Rute och Fleringe församling
(Bunge, Fleringe och Rute kyrkor)
Fårö församling
(Fårö kyrka)
Forsa församling
(Lärbro, Hellvi, Hangvar och Hall kyrkor)
Othem-Boge församling
(Slite, Othem och Boge kyrkor)
Gothems församling
(Gothem, Norrlanda, Källunge
och Vallstena kyrkor)
ESKELHEMS PASTORAT
ALVA, HEMSE OCH RONE
(Eskelhem, Tofta kyrkor samt Gnisvärds
kapell)
Vall, Hogrän och Atlingbo församling
(Stenkumla, Träkumla och Västerhejde
kyrkor, Vibble kapell)
Akebäck församling
Barlingbo församling
Björke församling
Dalhems församling
(Dalhem, Ganthem, Hörsne
och Ekeby kyrkor)
Endre församling
Follingbo församling
Hejdeby församling
Roma församling
Vänge församling
KLINTE PASTORAT
Klinte församling
Fröjel församling
Eksta församling
Sproge församling
Sanda-VästergarnMästerby församling
Hejde församling
Väte församling
(Klinte, Fröjel, Eksta, Sproge,
Sanda, Västergarn, Mästerby,
Hejde och Väte kyrkor)
(Vänge, Buttle, Guldrupe,
Sjonhem, Viklau och Halla
kyrkor)
Östergarns församling
(Alva, Hemse och Rone kyrkor)
BURS PASTORAT
(Stånga och Burs kyrkor)
STENKUMLA FÖRSAMLING
PASTORAT
FÖRSAMLING
Stånga-Burs församling
(Vall, Hogrän, Atlingbo kyrkor)
ROMAKLOSTERS
SUDERTREDINGENS KONTRAKT
(Östergarn, Gammelgarn,
Kräklingbo, Anga och Ala
kyrkor)
95 kyrkor varav 92 medeltida kyrkor
12 ekonomiska enheter
39 församlingar
När-Lau församling
(När och Lau kyrkor)
FARDHEMS PASTORAT
Fardhem församling
Linde församling
Lojsta församling
Levide församling
Gerum församling
(församlingar=kyrkor)
GARDE FÖRSAMLING
(Garda, Etelhem, Alskog, Lye och
Ardre kyrkor)
HAVDHEMS FÖRSAMLING
(Havdhem, Näs, Grötlingbo, Eke,
Hablingbo och Silte kyrkor)
HOBURGS FÖRSAMLING
(Öja, Hamra, Vamlingbo, Sundre och
Fide kyrkor)
2017