År 9 Kemi Filmer kopplade till kapitlen
Nr
Kapitel
Film + Länk
1
Kemi
1. Surt och basiskt 5.15 min
hemma https://www.youtube.com/watch?v=eyob1HWhVeA
2
Eld
2. Eld, varför brinner det? 6.53 min
https://www.youtube.com/watch?v=rstpoV4ldt4
3
Kemisk
a
experi
ment
Ämnen
as
smådel
ar
3. Separationsmetoder 4.17 min
https://www.youtube.com/watch?v=sAKSjMa61aE
5
Luften
Växthuseffekten 2.50 min
https://www.youtube.com/watch?v=E7WGcONiNdk
Tunnare Ozonskikt 3.08 min
https://www.youtube.com/watch?v=8BSuLWJgzgY
Fotosyntes 2.48 min
https://www.youtube.com/watch?v=gEbAA9RbB4c
Gaser i luften 3.52 min
https://www.youtube.com/watch?v=S6kApJY-qTM
Luftföroreningar klar 5.21 min
https://www.youtube.com/watch?v=4qDIqxWm1XY
6
Vatten
Vatten 6.03 min
https://www.youtube.com/watch?v=mmSlbXjnym0
Kemi vatten 4 st filmer 2.22, 2.28, 4.01, 5.28 min
https://www.youtube.com/watch?v=YFhACoqtlg&list=PLQzMslrMWJyosReI0kKAyPWqWzpcJfobB
7
Marke
n
Plattektonik 3.51 min
https://www.youtube.com/watch?v=VJ0ZDxj51QU
Föreläsning om olika bergarter 4.17 min
https://www.youtube.com/watch?v=VEZvobVm9xg
Metaller och mineraler i vår vardag 1.57 min
https://www.youtube.com/watch?v=TkS7B_5VBNE
4
4. Partikelmodellen 3.00 min
https://www.youtube.com/watch?v=96eRrSV0QmI
Atomer 4.07 min
https://www.youtube.com/watch?v=0DmWj0cFPbI
Elektrolys 3.17 min
https://www.youtube.com/watch?v=S007QCoZrgw
Jordtäcket 2.45 min
https://www.youtube.com/watch?v=vphUmwlhfIY
Längd
Kvävets kretslopp 2.25 min
https://www.youtube.com/watch?v=sdYqRajux2U
Kolets kretslopp 4.13 min
https://www.youtube.com/watch?v=DbU3qQjagQ0
8
Kol
Kol 3.05 min
http://www.youtube.com/watch?v=TzKSDSlG3Vc
Kolväten 4.05 min
http://www.youtube.com/watch?v=Hl4_5JncqvA
Fossila bränslen 4.44 min
https://www.youtube.com/watch?v=LzGAIE-gEsg
Oljeraffinaderi4.20 min
https://www.youtube.com/watch?v=LbiGptdLm5s
Alkohol 3.45 min
http://www.youtube.com/watch?v=5oQxxh9tXdA
Organiska syror 4.12 min
http://www.youtube.com/watch?v=QDUtHqyfxU4
Estrar 2.32 min
http://www.youtube.com/watch?v=SNilc9X8ujM
Kolets kretslopp 6.40 min
http://www.youtube.com/watch?v=-ovPcWjoCVI
Fotosyntesen
9
1
0
1
1
Maten
Kemisk Kolets kretslopp se ovan.
energi
Materi Material 3.05 min
al
https://www.youtube.com/watch?v=5k1-ZnEXmak
Cellulosa trä och papper 2.37 min
https://www.youtube.com/watch?v=h9cTPyQUyi4
Gummi 2.35 min
https://www.youtube.com/watch?v=RV2v5Ue3oaQ
Plaster 4.40 min
https://www.youtube.com/watch?v=8cTfH8_Lwdk
Keramer 1.14 min
https://www.youtube.com/watch?v=ml03wUSn8LA
Glas 3.46 min
https://www.youtube.com/watch?v=Qp_DOO2ZhWo
Fibrer 2.33 min
https://www.youtube.com/watch?v=bihntxdG0tc
Kompositer 1.23 min
https://www.youtube.com/watch?v=xtBZzUqMHnA
Metaller 1.57 min
https://www.youtube.com/watch?v=TkS7B_5VBNE
1
2
Atomer Atomer 4.07 min
och
https://www.youtube.com/watch?v=0DmWj0cFPbI
joner
Kemiska bindningar 3.05 min
https://www.youtube.com/watch?v=Lapl-CgGgk4
Periodiska systemets uppbyggnad 12.10 min
https://www.youtube.com/watch?v=yn_4kyPI1vw
Atom och isotop 6.15 min
https://www.youtube.com/watch?v=NjGmvxD0ImY
Periodiska systemet o atomer 6.24 Min
https://www.youtube.com/watch?v=HIZTyVXddhg
Studie .se atomer 4.29 min
https://www.youtube.com/watch?v=GrRF36HOLmU
Elektronskal 5.43 min
https://www.youtube.com/watch?v=rIouX241yEM
Atomer joner och kemiska reaktioner 4 st filmer,
Periodiska, Metaller, Joner och Salter
https://www.youtube.com/watch?v=54XLrSU9FV8&index=1&list=PLp3
NbHYYT6eTWq1R-1SFxo1CGub2ZYBIO
Atomer o dess uppbyggningd, periodiska systemet 7 st filmer
https://www.youtube.com/watch?v=xHyHIEqCBkE&list=PLAvGRlHhgIt
P06KErS8cqq8w8gljL3Sz7&index=1
Jonbindning
http://www.youtube.com/watch?v=EamiM457MNQ
Kemisk bindning
http://www.youtube.com/watch?v=sdaWZdZQdKg
Övrigt
NP Kemi 14 stycken filmer
https://www.youtube.com/playlist?list=PLczbhAIEB4KbgLY5yvAnL2bG4ZFkP9HT
Kemi
4 st filmer 1a filmen om frågeställning systematisk undersökning.
https://www.youtube.com/watch?v=XD7GA0W_Mx4&list=PL9FdDIrNM
gxxCo7cp0fBtcCqotIRSScIK&index=4
Inför slutprov i kemi 1, 52 st filmer
https://www.youtube.com/watch?v=h1_oHy06hzQ&list=PL6PjKEKX5ttf
hTX6CKkQdcxW4cqt-Yb_y