LYCKEBYÅNS DAG Söndagen den 24 april 2005 PROGRAM Tid 10

advertisement
LYCKEBYÅNS DAG
Söndagen den 24 april 2005
PROGRAM
Tid 10-13
Tid 10-12
Tid 10-14
Tid 10-12
Tid 10-11
Tid 11-12
Tid 10-14
Tid 06-08
Tid 12-14
Tid 10-15
Tid 11.00 och
13.00
Tid 09-11
Tid 10-16
Djupgöl. Rabatterat fiske.
Arr. Glasrikets Sportfiskeklubb
Djupgöl. Tipspromenad, kolbullar.
Arr. Ekeberga Hembygdsförening
Skruv. Fiske, tipspromenad. Kostnad efter fångst.
Arr. Skruvs Sportfiskeklubb
Visning av Skruvs avloppsreningsverk.
Arr. Lessebo kommun
Stekaremåla.Visning av vattenkraftverk och sågverk.
Arr. Lars Magnusson
Stampadammen Johansfors. Musik av Johansfors
Musikkår. Sponsor: Lyckebyåns Vattenregleringsförening
Visning av Johansfors tryckerimuseum.
Arr. Johansfors samhällsförening
Fågellyssning och –spaning i Getasjö.
Arr. Nybro Emmaboda Fågelklubb
Visning av Getasjö Vattenverk.
Arr. Emmaboda Energi och Miljö AB
Information om Lyckebyåns vattenförbund. Getasjö
Vattenverk.
Arr. Lyckebyåns vattenförbund.
Lyckebyåns vatten och naturhistoria. Vi håvar och borrar i
Getasjösjön och söker spännande svar om vår forntid. Getasjö
Vattenverk.
Arr Lyckebyåns vattenförbund.
Fågellyssning och –spaning vid Skärsjöns badplats.
Arr Nybro Emmaboda Fågelklubb
ITT Flygt AB håller öppet i Företagsmuséet, visning av
historisk film 1901-2001.
Arr. ITT Flygt / Hela Lindås på Fötter
Lindås Musikkår spelar kl 14-15
Sponsor: Lyckebyåns Vattenregleringförening
Lindås – Emmaboda. Tag en promenad på HÄLSANS
STIG
Tid 11 och 13
Tid 12.00
Tid 10-14
Tid 10-14
Tid 11-16
Tid 10.00
Tid 11-13
Tid 10-14
Tid 10-14
Tid 10-12
Tid 10-14
Från vassrugge till badsjö – att restaurera Långasjösjön.
Hur gick det till? Guidad tur runt sjön.
Arr Långasjö Hembygdsförening
Guidad tur vid Linnefors Bruk. Visning i den gamla huvud
byggnaden. Studier av växter och smådjur i vattnet. Tag
gärna med kaffekorg.
Arr. Emmaboda Historiska Förening och
Naturskyddsföreningen
Visning av Kyrkeby Bränneri och gårdsmiljö.
Arr. Vissefjärda Hembygdsförening
Skogsbruk vid vatten. Södra Kyrkeby vid Kyrkstallarna.
Arr. Skogsvårdsstyrelsen, Nybro distrikt
Prova-på-golf i Björketorp.
Arr. Emmaboda Golfklubb
Flakens Gård. Vandring längs Flyvägen – Åvägen.
Torpgrund, båtsmanstorp, Dackegatan – Koppaholm –
Upsala Böke-certifierad skog. Kanotled, rastplats.
Servering av kaffe och korv.
Arr. Rödeby N Hembygdsförening, Ekriket, Ledja Byalag,
Sven Petersson – Ledja Gård.
Biskopsberg. Visning av kraftstation
Arr.Holmia Fastigheter AB
Naturvärden utmed Lyckebyån. Bron vid Augerum.
Parkering vid Augerums kyrka.
Arr. Skogsvårdsstyrelsen, Blekinge östra distrikt.
Start vid Lyckeby vattenverk. Tipspromenad längs ån.
Lyckeåleden. Olika föreningar presenterar sig vid
kontrollerna.
Arrangörer: Kättilsmåla Intresseförening, Sibbamåla
Hembygdsförening, Gamla Vis- och spelmansklubben,
Lyckeby fiskevårdsförening, Lyckeby båtsällskap, Lyckeby
scoutkår, Lyckeby Gille, Lyckeby Trädgårdsförening,
Lyckeby BTK, Lyckeby GOIF, Karlskrona
Naturskyddsförening, Lyckebyåns vattenförbund
Lyckeby vattenverk. Visning av vattenverket.
Arr. Karlskrona Teknisk förvaltning, VA/Renhållning.
Utställning: Karlskronas vattenförsörjning sedan 1680talet, Lyckeby vattenverk vid Paviljongen.
Arr. Karlskrona Teknisk förvaltning, VA/Renhållning.
Ytterligare info www.lyckebyan.org
Download