Användning av läkemedel för icke

Rehabilitering efter förvärvad
hjärnskada i vuxen åldern:
Användning av läkemedel
för icke- godkända
indikationer
Uppföljning,
Nationella nätverk et för hjärnskaderehabiliteringsläkare. NHL
Rehabdagarna maj 2014
Alison Godbolt, DS
Bakgrund
l  Läkemedel används för icke
godkända indikationer som
en del i rehabilitering efter
förvärvad hjärnskada i vuxen
åldern
l  Viss evidens finns (Lexell et
al, 2007).
–  Dock otillräckligt med
forskiningsunderlag och många
kvarstående frågor
l  NHL är ett forum för
diskussion om sådan
användning av LM:
–  Fördelar
l  Personlig kontakt
l  Detaljerade diskussioner
–  Nackdelar:
l Ostrukturerat,
anekdotalt
l Risk för bias
l Risk att man missar
viktiga positiva och
negativa effekter
Förslag:
Strukturerad registrering
Syfte:
1.  Möjliggör strukturerad insamling av klinisk
erfarenhet
2.  Bistå den enskilda läkaren vid övervägande
av behandlingsförsök med läkemedel för
icke-godkända indikationer
3.  Möjliggör tidig upptäckt av svåra negativa
effekter
4.  Belyser kliniska situationer som borde vara
föremål för forskning
Principer
l  Anonymt
–  Ska ej gå att identifiera enskilda patienter
–  Kategorisering, t.ex. gällande åldern, tid sedan HS
l  Snabbt och enkelt att registrera
–  Max 5 minuter
–  En tidpunkt per patient – vid utvärdering
l  Enkelt att analysera
–  Kategorisering utifrån faktorer som ansågs viktiga i
klinisk praxis
–  Vid ev framtid utveckling av ev webbversion
l sökbar
Pilotversion
Excel, ej webbbaserat
l  Ordinatör
l  Läkemedel
–  Namn (frivillig),
–  Läkemedelnamn
–  Specialist?,
–  Specialist i
–  Ung insättningsdatum
rehabmedicin?,
–  Specialist sedan (år)
l  Patient
–  Ålder
–  Kön
–  Region
–  Hjärnskada etiologi
–  Tid sedan hjärnskadan
och utvärderingsdatum
–  Indikation
–  Behandlingseffekt
–  Utvärderingsmetod
–  Biverkningar
–  Huvudanledning för ev
utsättning
Indikationer för behandling
i pilotversionen
l  Svår medvetandestörning
l  Minnessvårigheter
l  Trötthet
l  Nedsatt uppmärksamhet
l  Ropbeteende
l  Aggressivitet
l  Apati
l  Annat olämpligt beteende
l  Annat
Registreringar: pilot jan – april 2014
l  4 läkare
Indikation
l  25 patienter
svår
medvetande
trötthet
störning
l  8 läkemedel
Amantadin
Aricept
Dantrium
Ergenyl
Modiodal
Pravidel
Risperdal
Sertralin
annat
olämpligt
beteende
Total
annat
4
9
0
0
13
0
2
0
0
2
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
3
0
0
3
0
3
0
0
3
0
0
1
0
1
0
4
0
17
1
2
0
2
1
25
Exempel – möjliga analyser
Vilken ålder för vilka indikationer?
Hur långt efter hjärnskadan?
Hjärnskada etiologi
indikation
annat
svår
olämpligt
medvetandestörning
trötthet
beteende
annat
Total
18-25
1
0
0
0
1
26-35
1
1
0
0
2
36-45
0
9
0
0
9
46-55
1
5
0
0
6
56-65
1
2
0
1
4
>65
0
0
2
1
3
4
17
2
2
25
patient
ålder
Total
trauma
Tid sedan
0-<1 mån
hjärnskadan 1-<3 mån
vid insättning 3-<6 mån
6-12 mån
1-<5 år
>5 år
Vilka läkemedel för vilken typ av hjärnskada?
Läkemedel namn
Hjärnskade
etiologi Amantadin Aricept Dantrium Ergenyl Modiodal Pravidel Risperdal Sertralin Total
trauma
4
0
0
0
1
1
1
1
8
stroke
SAB
3
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1
anoxi
annan
0
5
13
0
2
2
1
0
1
0
0
1
0
2
3
0
2
3
0
0
1
0
0
1
1
11
25
stroke
SAB
anoxi
annan
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
0
0
1
1
0
8
3
Trötthet n=17
effekt
Amantadin
Aricept
Modiodal
Pravidel
ingen
effekt
1
0
1
0
tveksamt
1
0
1
1
bra
6
2
1
2
mycket
bra
1
0
0
0
Svår medvetandestörning n=4
l  Amantadin behandling
Amantadin
effekt
ingen effekt bra mycket bra
1
2
1
BIVERKNINGAR
EFFEKT
inga
lättare måttlig
Total
ingen
effekt
0
0
1
1
bra
0
2
0
2
mycket bra
1
0
0
1
Total
1
2
1
4
Hur går vi vidare?
l  Intresse?
l  Prioritering?
l  Form och ev anslutning till Rehabförening?
l  https://docs.google.com/forms/d/
1_0OfGYiOFYHmmRkdr5xlF04IcbsKm8ewh0blv1Zf-no/viewform?
usp=send_form
l  https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?
key=0AnX0qwbRfd1GdHlWT284eGVMeFZsbUx0RGpfbTNVdn
c&usp=drive_web#gid=0
l  Innehåll?