the chakras :: balancing Kroppens alla chakra är beroende av

advertisement
the chakras :: balancing
Kroppens alla chakra är beroende av varandra för att fungera korrekt. Det är
omöjligt att hitta balans om ett chakra förbises. Det slutliga målet är att få
balans, vilket kallas Sattva till alla chakran, en blandning av aktivitet och
passivitet som leder till harmoni och balans i ditt liv (Hatha). När balans finns,
kommer inte bara din kropp fungerar ordentligt, utan även ditt sinne, så att du
kan leva i ett tillstånd av djup tacksamhet och glädje. Det fina med att
balansera chakran är att det inte bara påverkar vårt liv, utan också livet för
dem omkring dig. I denna workshop, utforskar vi chakrasystemet där yogisk
filosofi och positioner/asanas blir våra verktyg.
Lärare: Annelie Fridman
Datum: 22/4-23/4
Tid: Lördag kl 16-17.30 och söndag 8.30-10.00
Pris: 600:Plats: Mandala yoga, Ringgatan 10
Anmäl senast: 7/4
Mobil: 070-2611399
Mejl: [email protected]
Varmt välkomna!
Download