Riktlinjer vid sjukdom
Om personal på förskolan bedömer att ditt barn är sjukt under förskole vistelsen underrättas ni
som ansvariga vårdnadshavare så att ni får möjlighet att ordna hämtningen av barnet.
Dessutom ger det er möjlighet att planera för morgondagen. Det är alltid barnets
allmäntillstånd som avgör om barnet ska vistas på förskolan. Barnet måste vara så pass bra att
det kan delta i alla aktiviteter som förekommer både inne och utomhus på förskolan. Detta för
att barnet ska tillgodogöra sig vistelsen på förskolan så bra som möjligt och för barngruppens
bästa. Tänk på att intrycken och tempot på förskolan är ett annat än hemma.
Magsjuka (diarré och kräkningar)
Barnet ska vara hemma minst 48 timmar efter sista uppvisade symtom, börjat äta vanlig kost
igen och för barnet ha en normal avföring (ca 2 dygn efter uppvisade symtom). Magsjuka är
mycket smittsamt så det är därför lämpligt att även syskon hålls hemma då de sannolikt redan
är smittade.
Ögoninfektion: är mycket smittsamt speciellt för små barn. barnet får inte vistas i förskolan
under tiden det ”kladdar” från ögonen. Om man inte ser en förbättring efter 5 dagar kontakta
läkare.
Feber: barnet ska vara feberfri en dag innan de återkommer till förskolan
Förkylning: smittar mest när den precis brutit ut. Barnet ska vara hemma till dess det är utan
feber och allmäntillståndet är bra. Detta för att orka med förskolans aktiviteter.
Impetigo (svinkoppor) Barnet ska vara hemma till kopporna slutat ”kladda”. Tvätta med tvål
och vatten, använd vid behov Microcid salva (receptfritt på apoteket).
Mask/ Huvudlöss behandla enligt apotekets anvisningar.
När barnet behandlas med antibiotika/ penicillin ska det vara hemma minst i två dygn. Vi på
förskolan ger inte barnen någon medicin annat än livsuppehållande mediciner och då endast
efter utbildning av föräldrar alternativt sjukvårdspersonal.
Efter en infektion är barnet mer mottagligt för nya infektioner. Ha därför inte för bråttom
tillbaka till förskolan.
Vid svalg/ näsprov eller liknande odlingar ska barnet vara hemma till provresultatet är klart
(ex. streptokocker)
Vid frånvaro ring oss före kl. 8.00 och ring dagen innan barnet kommer tillbaka till förskolan.
Tänk på
Om JAG låter Mitt barn stanna hemma vid sjukdom så blir inte Ditt barn sjuk
Och låter DU Ditt barn stanna hemma vid sjukdom så blir inte Mitt barn sjuk
= friska barn och frisk personal
Om Jag tar mitt ansvar och du tar Ditt så gagnar det våra barn.
/Förskolecheferna/