När kan barnen återgå till skolan efter vanliga sjukdomar? Feber

advertisement
När kan barnen återgå till skolan efter vanliga sjukdomar?
Feber: Efter 1 feberfri dag är det OK att återgå till skolan.
Huvudlöss: Barnet behandlas efter anvisningar och kan sedan vara i skolan.
Impetigo(svinkoppor) : Om utbredd infektion får barnet antibiotika och ska då
vara hemma minst 2 dygn efter inledd behandling.
Magsjuka: Kan komma tillbaka till skolan 48 timmar efter sista kräkning
och/eller diarre´.
Streptokockinfektion: Tex halsfluss som antibiotikabeh. Hemma 2 dagar.
Vattkoppor: Barnet ska stanna hemma tills blåsor försvunnit och torkat till
skorpor. De behöver inte stanna hemma tills sårskorporna fallit.
Ögoninfektion: Om barnet har röda ögon i samband med snuva, men är
feberfritt och orkar delta i aktiviteter kan det vara i skolan. Har barnet däremot
variga ögon som klibbar ihop och måste tvättas flera gånger dagligen ska det
vara hemma.
Download