Barnets normala temperatur varierar framförallt beroende på hur

advertisement
FEBER
Barnets normala temperatur varierar framförallt beroende på hur aktivt barnet är.
Om temperaturen är mer än 37,5 gr C på morgonen och 38,0 gr C på kvällen anses det vara en
förhöjning av temperaturen.
Orsak
Infektion
Symtom:
Känns varm och är trött och matt. Vill inte delta i aktiviter.
Ska barnet vara hemma från förskolan?
Ja. Barnet bör ha en feberfri dag hemma, utan febernedsättande medicin i kroppen, innan det
återgår till förskolan.
Medicinering på förskolan?
Nej, vi ger inte febernedsättande medel utan läkares ordination på förskolan.
Download