Jarisch-Herxheimers reaktion

advertisement
Sida 1 (1)
Jarisch-Herxheimers reaktion
Några timmar efter att behandling mot aktuell syfilis inletts får många en
feberreaktion med huvudvärk och illamående. Denna reaktion är sällsynt vid
behandling av äldre, latent infektion. Reaktionen ska inte misstolkas som
överkänslighet mot penicillin. Symtomen klingar spontant av inom ett dygn.
Symptomen kan lindras med vanliga febernedsättande/smärtstillande läkemedel.
Du har fått behandling med injektion Tardocillin (licenspreparat) 2,4 milj E
intramuskulärt
Datum:______________
Klockan:___________
GODKÄNT DATUM
DOKUMENT-ID, VERSION
2017-06-05
VARD-5-5754, 3.0
Download