Provtagningsanvisning Syfilis

advertisement
Provtagningsanvisning
Diarienr: Ej tillämpligt
Dokument ID: 02-244174
Fastställandedatum: 2017-02-13
Revisionsnr: 1
Giltigt t.o.m.: 2018-02-13
Upprättare: Alice A Fröjdh
1(2)
Fastställare: Roger Granström
Provtagningsanvisning Syfilis
Antikroppar mot Treponema pallidum
Remiss
Elektronisk remiss från journalsystem i
Gävleborgs län eller pappersremiss Serologi
Laboratoriemedicin Region Gävleborg
Provtagning
3-5 mL venblod i rör utan tillsats,
röd eller gul propp
Kan tas kapillärt
Förvaring/Transport
Centrifugera och förvara provet kylt i väntan på
transport om provet inte når Laboratoriemedicins
provmottagning i Gävle inom 1 dygn från
provtagning
Indikation
Misstanke om syfilis, ingår i gravidscreening och
blodgivarscreening. Testet påvisar antiTreponema pallidumantikroppar
Analyserande
laboratorium
Enheten för Klinisk Kemi Gävle sjukhus
Referensintervall
Negativt svar
Svarstid
Analysen utförs vardagar
Ackreditering
Ja
Tilläggsundersökning
Upprepat reaktiva prover skickas för verifiering.
Patientinformation
Biobanksprov
Ja
Kommentarer/Övrig
upplysning
Besvaras negativt eller positivt
Vid positiv analys skickas provet för
kompletterande utredning och verifiering till KS
och slut besvaras med tillägg av verifieringsanalyserna och tolkning.
Utskriftsdatum: 2017-07-15
Provtagningsanvisning
2(2)
Dokumentnamn: Provtagningsanvisning Syfilis
Dokument ID: 02-244174
Giltigt t.o.m.: 2018-02-13
Revisionsnr: 1
Medicinsk bakgrund
Syfilis orsakas av den intracellulära gramnegativa
bakterien Treponema pallidum (TP). Syfilis
överförs framförallt sexuellt. Bakterien kan även
överföras från mamma till foster under graviditet
eller förlossning.
Världshälsoorganisationen rekommenderar att alla
kvinnor testas vid sitt första besök hos
mödravården, och en gång till i tredje trimestern.
Upp till 80 % av kvinnor med syfilis uppvisar
negativt graviditetsförlopp. Blodförgiftning,
missfall eller neonatal död kan inträffa. Medfödd
syfilis förknippas med signifikant morbiditet.
Utskriftsdatum: 2017-07-15
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards