Ladda ner foldern Här pågår barnidrott.

s
do'
&
t'
don
s
vad kan jag säga?
Vad bör jag som idrottsförälder ha fokus på i min kommunikation?
Före match:
o Ha kul
o Kämpa väl
o Jag älskar dig
Efter Match:
o Hade du kul?
o Jag är stolt över dig
o Jag älskar dig
"Jag älskar att se dig spela!"
Detta är sex ord, en mening, som sänder många
önskvärda signaler till ditt idrottande barn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Jag tycker om att se dig ha kul
Jag älskar dig för den du är
Orden skapar trygghet
Orden ger bekräftelse
Visar och skapar engagemang
Bidrar starkt till självkänsla
Bidrar till att ditt barn känner glädje i sitt idrottande
s
do'
&
t
don
's
budskapen på framsidan
Barnidrott är lek och glädje
Det viktigaste är att barnet har kul
Det skapar inre motivation och underlättar inlärningen av idrotten.
Det i sin tur ökar möjligheterna att bli riktigt bra om man väljer att satsa på en
idrott.
Tyck om ditt och andras barn som de är
De är underbara och glada barn som idrottar eftersom de vill ha roligt och känna
gemenskap.
Ge barn utrymme att växa och utvecklas i sin egen takt
Målet bör vara att göra sig själv överflödig i sitt barns idrottande och göra dem till
självständiga och trygga individer med en egen vilja.
Använd inte ditt barns idrottande till något du själv hade drömmar om
att förverkliga.
Låt ditt barn idrotta för sin egen skull - på sina egna villkor.
Barn som idrottar för sina föräldrars skull mår sällan bra.
Föräldrar hejar på alla
Låt inte ditt barns resultat påverka ditt humör negativt
Om du kommer på dig själv med att vara irriterad över ditt barns prestation bör du
reflektera över varför du känner ett så stort behov av att de ska prestera.
För vems skull idrottar barnet då?
s
do'
&
t'
don
s
Barn är inte små elitidrottare
Fokusera på utveckling istället för på resultat
Att fokusera på resultat kan skapa olika former av ångest medan fokus på
utveckling skapar inre motivation samt självförtroende.
Tillåt att ditt barn misslyckas
Det är en viktig del i att lära sig, växa och utvecklas.
Jämför inte barn med varandra
De utvecklas olika på alla områden. Vad är talang? När det gäller barns idrottande
blandar man dessvärre ofta ihop det med fysisk mognad.
ledare är oftast ideella
Stötta och uppmuntra ledarna
Gör gärna detta inför barnen. Kom ihåg att ledarna har varje barns bästa för ögonen
och vill göra gott samtidigt som de är ideella krafter.
Låt tränarna och ledarna sköta sitt uppdrag
Coacha inte ditt barn under match och träning. Överlåt detta till tränarna.
Barnen blir ofta pressade och förvirrade när flera ger instruktioner.
Stötta istället så mycket som möjligt utanför idrottsarenan.
Domaren är mänsklig
Tolerera inte osportsligt eller oanständigt uppförande
Varken mot barn och unga eller mot ledare eller föräldrar. Domaren är under
upplärning och gör sitt allra bästa.