UNGDOMSFOTBOLLENS VERKSAMHETSIDÉ
Lilla Torg FF:s ungdomsverksamhet syftar till att uppnå ett flertal mål. Dessa mål är
vägledande för alla ungdomsledare i Lilla Torg FF.
Ur fotbollsmässig synvinkel är Lilla Torg FF:s målsättning att:






sätta spelaren i centrum
erbjuda våra spelare den bästa möjliga träningen
utveckla varje spelares individuella färdigheter som fotbollsspelare
spela teknisk och utvecklande fotboll
utveckla spelare till Lilla Torg FF:s A-lag
låta alla som tränar delta i matcher
Minst lika viktigt är att främja ungdomarnas personliga utveckling. Vår målsättning härvid är
att:









sätta individen i centrum
ge ungdomarna en meningsfull fritid
uppmuntra ungdomarnas skolarbete
främja ungdomarnas samarbetsförmåga och laganda
skapa gemenskap mellan ungdomar med olika bakgrund
fostra ungdomarna till rent spel
fostra ungdomarna till att respektera motståndare och domare
fostra ungdomarna till att ta avstånd från våld
fostra ungdomarna till att ta avstånd från rasism, främlingsfientlighet och annan
diskriminering
VAD INNEBÄR DET ATT SPELA I LILLA TORG FF?
Att spela i Lilla Torg FF innebär en möjlighet att klättra hela vägen till A-laget. För att bli en
stor spelare måste man själv ta ansvar för sin träning och sitt agerande utanför planen.
Det är bara du som spelare som kan göra dig till en fotbollsspelare av klass. Dina ledare ger
dig råd, tips och instruktioner att träna och spela utifrån. Men resten måste du göra själv. Om
du tar ansvar för att alltid göra ditt bästa på träning och match och tar ansvar för ditt liv även
utanför fotbollsplanen finns det inga gränser för hur långt du kan nå – som fotbollsspelare och
som människa.
Förutom den egna träningen måste man som spelare i Lilla Torg FF följa ett antal regler.
Reglerna är till för att alla i laget och ledarna ska kunna arbeta tillsammans på ett bra sätt.
Ingen är ju ensam i ett fotbollslag. Alla måste samarbeta för att nå resultat. Om man inte är
ödmjuk och känner glädjen att tillsammans med sina lagkamrater uppnå de mål man sätter
upp kan man inte bli en bra spelare själv.
Att representera Lilla Torg FF innebär inte bara att vara bra på fotbollsplanen. Det innebär
också att uppträda på ett bra och trevligt sätt i alla situationer. På så sätt kommer du och ditt
lag att väcka respekt och beundran hos andra människor. Som spelare i Lilla Torg FF
förväntas du därför:














representera Lilla Torg FF på ett bra sätt vid träning och match men även i skolan och
på fritiden
ta ansvar för din skola, din träning och din fritid – skolan får inte försummas för
fotbollens skull
stötta och uppmuntra dina lagkamrater
visa respekt mot ledare och lagkamrater
visa respekt mot motståndare och domare
vara ödmjuk och trevlig mot alla som spelar eller hjälper till i Lilla Torg FF
absolut inte mobba eller håna någon, varken i föreningen eller utanför
komma i tid till träningar och matcher (och meddela i förväg om du någon gång inte
har möjlighet att göra det)
vara fullt koncentrerad på träningen
lyssna på ledarna och följa deras instruktioner
inte tappa humöret vid motgångar på planen
alltid hälsa när du kommer till träningen och säga hej då när du går
hälsa på andra spelare och ledare i Lilla Torg FF när du träffar dem
byta om och duscha tillsammans med laget efter träningen om inte ledarna har sagt
något annat
2
HUR SKA MAN UPPTRÄDA SOM FÖRÄLDER?
Vi tycker det är mycket trevligt med engagerade och entusiastiska föräldrar till våra
ungdomsspelare. Ett positivt engagemang smittar av sig på barnen och bidrar till att skapa en
god atmosfär kring laget och klubben. Utan ert engagemang som föräldrar hade vi inte kunnat
driva ungdomsverksamheten i den omfattning och med den kvalitet vi kan i dag.
Ibland händer det dock att man som förälder i lite för stor utsträckning rycks med av viljan att
det ska gå bra för laget och det egna barnet. Eftersom det i många fall kan skapa negativa
känslor hos ens eget barn och också för ledarna och gruppen har vi sammanställt några
riktlinjer till er som föräldrar, så att ni kan vara uppmärksamma på om ni eller någon annan
omedvetet går över gränsen. Glöm aldrig bort att ditt barn spelar fotboll för att det är roligt
och för att de själv vill det. Ta inte bort det från dem utan lyssna på barnens önskemål utan att
pressa dem.


















Tänk på att ni är förebilder för era barn och att ni representerar laget och föreningen
lika mycket som barnen.
Var alltid positiv. Trösta, stötta och uppmuntra i alla lägen.
Beröm och uppmuntra även små framsteg, så att ditt barn hela tiden känner glädje med
fotbollen.
Beröm och visa uppskattning för alla spelare i laget, inte bara för ditt eget barn.
Ställ inte för höga krav. Det kan leda till att barnet känner prestationsångest och olust
inför träningar och matcher.
Kritisera aldrig spelarnas insats, varken spelarna i det egna laget eller motståndarlaget.
Acceptera förluster. Lär av barnen som glömmer fort och blickar framåt. Det viktiga är
barnens långsiktiga utveckling.
Visa respekt mot ledarna, både på träning och under match.
Följ uppsatta regler från ledarna angående samtal, telefontider m.m.
Ge inga instruktioner under träning och match. Det är ledarnas uppgift. Motstridiga
instruktioner kan göra barnen förvirrade och ledsna.
Lägg er aldrig i det fotbollsmässiga vad gäller laguttagning, vem som spelar och vem
som spelar på vilken plats i laget – ledarna har en tanke i det de gör som ofta har
långsiktiga mål och inte alltid går ut på att vinna för stunden.
Framför aldrig klagomål eller något som kan uppfattas som meningsskiljaktigheter
med ledarna i barnens närvaro. Om barnen får intrycket att föräldrar och ledare bråkar
leder det lätt till olustkänslor.
Håll er utanför planen på träning och match.
Se till att ditt barn kommer i tid till träning och match. Se till att all utrustning är med.
Respektera alltid domaren.
Visa en positiv attityd till motståndarna och motståndarnas föräldrar.
Heja gärna på det egna laget, men aldrig på ett sätt som hånar motståndarna.
Hota aldrig ledarna eller visa hotfullt beteende. Det leder automatiskt till uteslutning
ur föreningen.
Om ni har synpunkter, tankar eller idéer eller tycker att något moment i verksamheten
fungerar dåligt vill vi givetvis att ni framför det. Alla synpunkter som kan bidra till att
förbättra verksamheten är varmt välkomna. Kontakta ledarna, undvik däremot att göra det i
samband med träning eller match eftersom ledarna då är fullt upptagna med att leda laget och
därmed kanske går miste om viktiga delar av ert budskap.
3