De tio främsta skälen till att hantera alla utskrifter med Micro Focus

advertisement
De tio främsta skälen
Micro Focus iPrint
De tio främsta skälen till
att hantera alla utskrifter
med Micro Focus iPrint 2.0
Att skriva ut är fundamentalt, men att få det att fungera är inte alltid enkelt. Det finns så många enheter
och så lite tid att hantera utskriftstjänster för dem. För att göra det enklare vill vissa leverantörer göra allt
åt dig – eller få dig att göra allt på deras sätt. Du vill inte bli låst till någon särskild enhet, plattform eller
leverantör, men hanteringen är otroligt komplicerad. Så vilka alternativ återstår? Ett enda verktyg som gör
allt: Micro Focus® iPrint.
Du behöver inte skaffa ett nytt utskriftsverktyg för varje plattform, enhet och katalog som du
använder. Installera bara Micro Focus iPrint. Det tar hand om allt. Det är enkelt och fungerar med
det du redan har, så att du inte behöver köpa något mer. Du kan slå ihop hela utskriftsmiljön till
en enda lösning som IT-avdelningen kan hantera från en och samma konsol. Med Micro Focus
iPrint kan användarna skriva ut på skrivare var som helst, när de vill – bara genom att klicka på
en ikon på en karta.
Här är tio starka skäl för att hantera hela utskriftsmiljön med Micro Focus iPrint:
1.
2.
3.
4.
5.
ördröjd utskrift. Nu behöver du inte längre bli svettig av att springa till skrivaren
F
när du skriver ut konfidentiellt material. Du kan nu fördröja utskrifterna tills du står vid
skrivaren. Det förhindrar att obehöriga får syn på dokumenten av misstag och bidrar
till att minska pappersförbrukningen.
idga vyerna. Med Micro Focus iPrint kan medarbetarna skriva ut när som helst, var
V
som helst och med nästan vilken enhet som helst. Det är bara att klicka för att skicka
ett dokument till en skrivare i andra änden av korridoren. Eller på andra sidan stan. Eller
på andra sidan jorden. Det spelar ingen roll var skrivaren står, det enda som betyder
något är var utskriften ska göras.
ehåll kontrollen. Med Micro Focus iPrint får du samma bekvämlighet och flexibilitet
B
som med molnbaserade utskriftslösningar, men utan att exponera företagets data i
osäkra molnmiljöer. Leverantörer som Google och HP skickar dina data till en extern
leverantör för OTA-utskrift. Inte Micro Focus iPrint. Du sköter säkerheten själv och får
samma bekvämlighet som med molnutskrifter – men behåller kontrollen.
jälvbetjäning. Med Micro Focus iPrint behöver ingen slösa tid på att ringa till ITS
avdelningen för att ansluta till skrivare. Användarna letar bara upp den skrivare de
vill använda på en karta och klickar på den. Allt annat sköts automatiskt. Inom några
sekunder kan de skriva ut, och ingen behöver ringa någonstans eller svara i telefon
för att det ska fungera.
ungerar med allt. Micro Focus iPrint har utskriftstjänster för i princip alla enheter ni
F
använder, till exempel stationära datorer, smarttelefoner och surfplattor. Det fungerar
oavsett om användaren skriver ut från Mac, Windows eller Linux. Det fungerar med
iOS, Android, Windows Mobile och BlackBerry. Medarbetarna kan alltså använda vilken
enhet de vill och skriva ut när och var som helst.
Använd en utskriftslösning med
självbetjäning som täcker alla
utskriftsbehov, från fältet till
kontoret, från dator till smarttelefon
och surfplatta, i hela organisationen:
Fungerar med en rad olika klienter:
Windows Mobile, iOS, Android och
BlackBerry
Fungerar med både äldre och
nyare skrivare
Utskrift med självbetjäning –
peka och klicka
Hantera hela utskriftsmiljön från
en enda konsol
Uppdatera hela utskriftsmiljön: Lägg till Micro Focus iPrint i
nätverket. Det fungerar med det du redan har. Användarna
kan skriva ut var som helst från nästan vilken enhet
som helst. Det är bara att peka och klicka och så kan
IT-avdelningen hantera utskrifter för allt från stationära
datorer till mobila enheter – allt från en enda konsol.
6.
7.
8.
9.
ägg inte en krona på infrastruktur. Varför köpa nya skrivare när de du har
L
fungerar alldeles utmärkt? Eller en ny server? Eller datorer och smarttelefoner eller
surfplattor som bara fungerar med ett system? Du behöver inte köpa något nytt eller
något annat. Lägg bara till Micro Focus iPrint i den utskriftsmiljö du redan har. Om du
vill skaffa ny maskinvara kan du vara säker på att Micro Focus iPrint fungerar med
den också.
Använd det du har. Micro Focus iPrint är en virtuell enhet som kan köras på valfri
virtualiseringsmotor från VMware, Microsoft Hyper-V eller Xen. Spara pengar och
använd den virtualiseringsmiljö du redan har.
pple AirPrint™. Du skulle kunna använda Microsoft för alla utA
skrifttjänster – det är bara det att Microsoft inte klarar allting. Det
kanske finns några, eller till och med många, som använder mobilenheter eller Mac. Micro Focus iPrint är nu AirPrint-certifierat, vilket
innebär att du kan skriva ut från Mac-datorer och iOS-enheter utan
att installera någon särskild programvara.
örbättringar i användarvänligheten. Både IT-avdelningen och slutanvändarna
F
kommer att uppskatta hur enkelt det är att hantera och använda iPrint. Intuitiva ikoner
och en ny snabbstartsguide underlättar för nya användare att vänja sig vid iPrint, och
IT-personalen kommer verkligen att uppskatta den förenklade hanteringen och de
förbättrade implementeringsrutinerna. Vi har också skapat en vy som gör det enklare
att se vilka funktioner som hör till den virtuella enheten och vilka som hör till iPrint.
10.
kydda dig. Maskinvara existerar aldrig i ett vakuum. Det gäller skrivare
S
också. Skrivaren är ansluten till identitetskataloger och andra hanteringssystem.
Systemen finns där för att skydda dig. Använd dem. Med Micro Focus iPrint kan
du skydda dina data innan de skickas till skrivaren och tilldela skrivare baserat på
användare, grupper och containermedlemskap.
169-SV0015-002 | N | 03/16 | © 2016 Micro Focus. Med ensamrätt. Bland annat Micro Focus och Micro Focus-logotypen är varumärken och registrerade varumärken
som tillhör Micro Focus, dess dotterbolag eller samarbetspartner i Storbritannien, USA och andra länder. AirPrint och AirPrint-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc.
Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.
Micro Focus
Sverige
Kronborgsgränd 1
164 46 Kista
Sverige
Tel: (46) 8 752 25 00
www.novell.com
Download