Ärla Pizzeria har möjligheten att
baka 825 miljarder pizzavarianter!!
Ärla Pizzeria har ”endast” 68 olika pizzor på sin meny,
men har möjligheten att erbjuda kunderna 825 miljarder
olika pizzor. Och detta med ett oförändrat antal valbara
ingående ingredienser i pizzorna. Trots denna möjlighet
erbjuder man kundernas ”endast” 68 olika pizzor.
Naturligtvis kommer pizzerian aldrig att baka ett
miljardtal olika pizzor. Även den totala mängden
efterfrågade pizzor kan inom överskådlig tid i Ärla med
omnejd rimligtvis inte uppgå till dylika tal.
Invånarantalet i Ärla är som bekant ej heller så stort.
Dessutom, vissa pizzavarianter är kanske inte är så goda.
Men pizzerian har däremot möjligheten att erbjuda
kunden valfriheten att själv komponera sin pizza. Denna
valfrihet för kunden baseras på att Ärla Pizzeria förutom
ingredienserna bröd + tomatsås +ost har 38 olika
ingredienser som alternativa tillbehör.
Gemensamt för alla typer och varianter av pizzor är att
de endast består av bröd (vetemjöl, vatten och matolja) +
tomatsås + ost.
Pizzor kan indelas i tre typer:
A
B
C
”Öppna”, t.ex. Margherita
Inbakade, t.ex. Calzone
Dubbelinbakade, t.ex. Super Calzone.
Ärla Pizzerias utbud av pizzor innefattar alla de tre ovan
angivna typerna.
Anta först att pizzerian endast bakar Margherita, som
består av bröd + tomatsås + ost.
Man kan således endast erbjuda kunden en sorts pizza.
Anta sedan att man vill utvidga sortimentet så att kunden
kan välja mellan Margherita och Funghi (Margherita +
champinjoner).
Genom att tillföra ingrediensen – komponenten –
champinjoner har utbudet utökats från en till två olika
pizzor.
Anta att man därefter ytterligare vill utöka sortimentet
med ingrediensen kokt skinka. Vilken valmöjlighet får då
kunden? Kunden kan välja mellan
Margherita
Funghi (Margherita + champinjoner)
Vezuvio ( Margherita + skinka)
Capriciosa (Margherita + champinjoner + skinka)
Genom att tillföra ytterligare en ingrediens – kokt skinka
– har utbudet fördubblats, dvs. från två till fyra olika pizzor.
DEN GEOMETRISKA SERIEN 2n (DÄR n ÄR ETT
HELTAL)
Anta att man senare ytterligare vill utöka sortimentet
med ingrediensen räkor. Vilken valmöjlighet får då
kunden? Kunden kan välja mellan
Margherita
Funghi (Margherita + champinjoner)
Vezuvio ( Margherita + skinka)
Capriciosa (Margherita + champinjoner + skinka)
Bella (Margherita + champinjoner + räkor)
Bussola (Margherita + skinka + räkor)
Jamaica (Margherita + champinjoner + skinka + räkor)
Namnlös (Margherita + räkor).
n
=
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Genom att tillföra ytterligare en ingrediens – räkor – har
utbudet fördubblats, dvs. från fyra till åtta olika pizzor.
Då varje ny ingrediens fördubblar antalet olika pizzor
gäller den geometriska serien
2n = X,
som i detta fall anger:
n = antalet olika ingredienser
och X= antal olika pizzor.
Tabell, som utvisar detta samband, bifogas.
Förutom ingredienserna bröd + tomatsås +ost [=
Margherita] har Ärla Pizzeria 38 olika ingredienser som
alternativa tillbehör.
Detta innebär att Ärla Pizzeria har möjligheten att
erbjuda kunderna olika ”öppna” pizzor till ett antal av =
två multiplicerat med sig självt 38 gånger .
Detta blir 274 877 906 944; avrundat 275 miljarder!
Därtill kommer att man även har möjlighet att erbjuda
kunderna ett antal olika inbakade pizzor som då också,
rent teoretiskt, skulle kunna bli 275 miljarder!
Vi får inte heller glömma de dubbelinbakade, ytterligare
275 miljarder!
Totalt kan alltså Ärla Pizzeria erbjuda sina kunder 275 +
275 + 275 = 825 miljarder olika pizzor.
Trots detta erbjuder Ärla Pizzeria sina kunder ”endast”68
olika sorters pizzor.
Varför erbjuder krogarna inte kunderna möjligheten att
själva komponera sin maträtt inom ramen för de
ingredienser som krogen har tillgängliga? Och, med en
prissättning som beror på kundens val av ingredienser!
2n = x
Publicerad i Tidningen
Bättre
Produktivitet
4/2006
x=
1
2
4
8
16
32
64
128
256
512
1 024
2 048
4 096
8 192
16 384
32 768
65 536
131 072
262 144
524 288
1 048 576
2 097 152
4 194 304
8 388 608
16 777 216
33 554 432
67 108 864
134 217 728
268 435 456
536 870 912
1 073 741 824
2 147 483 648
4 294 967 296
8 589 934 592
17 179 869 184
34 359 738 368
68 719 476 736
137 438 953 472
274 877 906 944
579 755 813 888
KENT LUND AB
Management Counselling and Education
E-mail: [email protected]
Websida: www.kentlundab.se