Kaloba

advertisement
Kaloba
R
Kaloba är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för
att lindra symtom vid förkylning såsom hosta, halsont och
snuva. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig
användning. Kaloba innehåller extrakt EPs®7630 av mörk
pelargon.
Kaloba säljs receptfritt.
Förpackning
21 tabletter
50 ml orala droppar
Dosering:
Tabletter:
Vuxna och barn över 12 år: 1 tabl. 3 gånger dagligen
Barn 6 – 12 år: 1 tabl. 2 gånger dagligen
Orala droppar:
Vuxna och barn över 12 år: 30 droppar 3 gånger dagligen
Barn 6 – 12 år: 20 droppar 3 gånger dagligen
Innehåll
Tabletter
Aktivt ämne:
1 filmdragerad tablett innehåller 20 mg extrakt (som torrt
extrakt) (EPs® 7630) av Pelargonium sidoides DC, radix (mörk
pelargon) motsvarande 80-500 mg torkad rot av mörk
pelargon.
Extraktionsmedel:
11 viktsprocent etanol.
Övriga innehållsämnen:
Cellulosa, mikrokristallin
Maltodextrin
Laktosmonohydrat (20mg)
Hypromellos
Kroskarmellosnatrium
Magnesiumstearat
Kiseldioxid, kolloidal, hydratiserad
Makrogol
Järnoxid, gul (E 172)
Talk
Järnoxid, röd (E 172)
Titandioxid (E171)
Simetikon
Metylcellulosa
Sorbinsyra
Orala droppar
1 ml (=1028 mg) lösning innehåller 822 mg flytande extrakt
av Pelargonium sidoides DC, radix (mörk pelargon) (EPs®
7630) motsvarande 82-103 mg torkad rot av mörk pelargon. Extraktionsmedel: 11 viktsprocent etanol.
Övriga innehållsämnen:
Etanol 96% 111 mg
Vatten
Glycerol (85 %)
Varningar och försiktighetsmått
Rekommenderas ej till barn under 6 år, gravida eller ammande kvinnor.
Överkänslighetsreaktioner kan förekomma. Användning av
Kaloba skall då avbrytas och läkare kontaktas.
Kaloba bör inte användas vid ökad blödningstendens och/
eller vid användande av blodförtunnande läkemedel utan
att först konsultera läkare.
Kaloba bör inte användas vid allvarlig lever- och/eller njursjukdom.
Kaloba lösning innehåller alkohol vilket ska beaktas vid
behandling av barn, gravida eller ammande kvinnor eller
personer med leversjukdom, epilepsi eller alkoholism.
Behandlingstiden bör inte överstiga 2 veckor utan läkarkontakt.
Läs bipacksedel före användning.
Hållbarhet från tillverkningsdatum
Tabletter – 2 år
Orala droppar - 2 år, öppnad flaska 3 månader
Tillverkare
Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co, Tyskland
Godkännandenummer
Tabletter MT nr 23333
Orala droppar MT nr 23332
ATC-kod
RO5. Medel mot hosta och förkylning
Tillståndsnummer
BW-Schwabe1-Z001-08
GMP-godkänd
Datum för senast översyn av produktresumén
2009 - 05 - 11
För mer info
www.fass.se
Artikelnummer
EVD
Frejborg
HKC
Tamro
21 tabl
50 ml
513 382
092 688
513 390
092 699
1 ml motsvarar ungefär 20 droppar.
MaxMedica AB
Box 505 77, 202 15 Malmö. Telefon 040-660 20 40. Fax 040-660 20 41. www.maxmedica.se
Ett företag i Midelfart Sonesson-gruppen
MM100801
Download