LÄKEMEDELSLISTA NAMN: LÄGER

LÄKEMEDELSLISTA
NAMN:________________________ LÄGER:________________________
Modell:
Läkemedel
Styrka
kl: 08:00
Burana
200 mg
1
Oftan
Akvakol
5 mg/ml
2 droppar
kl: 12.00
kl: 17.00
kl: 21.00
2
1 droppe
1 droppe
mot vad ges läkemedlet
Ryggsmärtor
2 droppar
fram till 20.7
Ögoninflammation
kl:_____
mot vad ges läkemedlet
Läkemedel:
Läkemedel
Styrka
kl:_____
kl:_____
kl:_____
Läkemedel som tas vid behov t.ex. vid epilepsianfall: (vad, hur, styrka, när)?
OBS! Denna blankett fylls i och tas med till lägerplatsen
Datum samt uppgiftslämnarens underskrift:_____________________________________________