PowerPoint mall för Räddsam VG

advertisement
FUTURUM NOBIS EST!
Av
Anna Sahlberg
2016-11-24
Räddningstjänsterna Västra Götaland
Kommande 15 minuter
•Utveckling
•RäddsamVG
•Omvärld
•Arbetsområden
•Om mig
Räddningstjänsterna Västra Götaland
Dåtid
Räddningstjänsterna Västra Götaland
Nutid
Räddningstjänsterna Västra Götaland
Framtid
Räddningstjänsterna Västra Götaland
Vilka är med?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Norra Älvsborg
räddningstjänstförbund
Räddningstjänsten Bengtsfors
Räddningstjänsten Dals Ed
Åmåls Räddningstjänst
Räddningstjänstförbundet Mitt
Bohuslän
Räddningstjänstförbundet
Storgöteborg
Alingsås och Vårgårdas
Räddningstjänstförbundet
Bohus
Räddningstjänstförbundet
Tjörns
Räddningstjänstförbundet
Lilla Edets Räddningstjänst
Öckerö Räddningstjänst
Räddningstjänsterna Västra Götaland
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tanums Räddningstjänst
Orust Räddningstjänst
Sotenäs Räddningstjänst
Räddningstjänst Östra
Skaraborg
Räddningstjänst Västra
Skaraborg
Räddningstjänsten SkaraGötene
Räddningstjänsten FalköpingTidaholm
Södra Älvsborgs
räddningstjänstförbund
Herrljunga Räddningstjänst
Stenungsunds
Räddningstjänst
Strömstads Räddningstjänst
LSO 1 kap 6 §
• Kommunerna och de statliga
myndigheter som ansvarar för
verksamhet enligt denna lag skall
samordna verksamheten samt samarbeta
med varandra och med andra som
berörs.
Räddningstjänsterna Västra Götaland
Målbild för RäddsamVG
Vi skall vara en tydlig del av
räddningstjänst Sverige
Verka för
kompetensutveckling
Utveckling
Jobba mot hot och
risker. Värld i
förändring
Räddningstjänsterna Västra Götaland
Samordning och
effektivisering
Vision
”Genom samverkan verka för ett
säkert och tryggt Västra Götaland med
förmåga att hantera det oönskade ”
Mission
Hur tar vi oss mot vår vision?
Räddningstjänsterna Västra Götaland
RäddsamVG som varumärke
• Bygga upp en gemensam plattform
• Skapa stolthet och engagemang
• Forma enhetligt beteende och bemötande
• Utveckla värdefulla tjänster, rutiner och
produkter
• Tydligöra vad vi står för och sätta RäddsamVG
på kartan
• Attraktivt arbetsgivarvarumärke
Räddningstjänsterna Västra Götaland
Syftet med RäddsamVG
Förbättra för medborgare. Det är
dem som vi jobbar för.
Underlätta för varandra.
Maktfaktor. 22 räddningstjänster,
50 kommuner. 1 gemensam röst.
Lärande och utvecklande
organisation.
Räddningstjänsterna Västra Götaland
Bilden av räddsamVG
Den lokala Vs Den regionala
Lokal: 22 räddningstjänster, olika
förutsättningar, inland/kust,
landsbyggd/tätort, osv
Regional: Stor aktör i Sverige, tillväxt
region, gränser.
Räddningstjänsterna Västra Götaland
Liknande samarbeten nationellt:
• Räddsam F
• Räddsam Kronoberg
• Räddsam Skåne
MFL
Räddningstjänsterna Västra Götaland
Nordisk trend:
•Danmark
•Norge
•Finland
Räddningstjänsterna Västra Götaland
• Gemensamt svar
på remisser
ex SKL/MSB
• FOU(Forskning och
utveckling)
• Special resurser
• Skydd och säkerhet
Räddningstjänsterna Västra Götaland
•IVPA avtal (I väntan
På Ambulans)
•Jämställdhet
•Olycksutredning
•Upphandling
Tre månader:
Kommunikation: Tonalitet och Visualitet
Studiebesök, alla fyra delregioner
Rutiner för gemensam remisshantering
Olycksutredning & analys
Omvärldsbevakning
Inläsning allmän kännedom
Räddningstjänsterna Västra Götaland
Utbildning RäddsamVG
2017 Utbildningens år
Temadag 2017-03-01
Kurs explosiva ämnen
2017-03-01
Räddningstjänsterna Västra Götaland
Hemsidan
www.raddsamvg.se
Räddningstjänsterna Västra Götaland
Studiebesök
Älmhult
Uddevalla
Tanum
Skara
Alingsås
Karlholmen Färjenäs
Guttasjön
Trollhättan
Borås
’
Räddningstjänsterna Västra Götaland
Jämställdhet och mångfald
Räddningstjänsterna Västra Götaland
Meriter
•Magister examen sociologi.
•Kandidat examen psykologi.
•Högskoleutbildning inom ekonomi, HR och
informationsteknik.
•Trainee 1 år i Stenungsunds kommun.
•Arbetat inom privatnäringsliv främst biloch byggbranschen.
•Jobbat senast i Ale kommun
sektor samhällsbyggnad.
Räddningstjänsterna Västra Götaland
Kort om mig
Räddningstjänsterna Västra Götaland
Frågor på det?
Tack för er uppmärksamhet!
Räddningstjänsterna Västra Götaland
Download