Bortträngning - Psykologi1KlaraSodra

advertisement
Försvarsmekanismer
 Bortträngning: ett omedvetet undertryckande av
”förbjudna” detimpulser, minnen, känslor och
fantasier
 Förnekande: ett mer medvetet avvisande av ett
beteende eller av känslor
 Projektion: att tillskriva andra egenskaper som vårt
överjag inte godkänner hos oss själva
 Reaktionsbildning: ett utvecklande av känslor eller
beteenden som är raka motsatsen till de
”förbjudna” känslor man har
 Rationalisering: ett intellektuellt bortförklarande
som förskönar oss inför oss själva och andra
 Förskjutning: en överföring av känslor (t ex
aggressivitet) från ett objekt till ett annat
 Regression: en tillbakagång till ett tidigare
utvecklingsstadium när en situation känns
övermäktig
 Kompensation: en utveckling av styrka inom ett
område för att kompensera för en svaghet inom
ett annat
 Självbestraffning: ett ”blidkande” av överjaget
genom att straffa sig själv
 Sublimering: en kanalisering av drifter (t ex
aggressiva eller sexuella) i aktiviteter som är socialt
accepterade att utöva.
 Eskapism: en flykt från jobbiga känslor genom att
förströ sig med något annat
 Isolering: en separering av händelse och känslor
från varandra, man kanske t ex kan prata om något
väldigt traumatiskt utan att känslorna tränger fram
 Identifikation: att ta till sig värderingar som inte är
ens egna som ett försvar för att stå ut i den
situation som man befinner sig
 Humor: ett skämtande om smärtsamma saker för
att härda ut
 Hysteriska symptom: när något kroppsligt verkar
sluta fungera för att förskjuta fokus från det
psykiska och mot det fysiska problemet istället
 Splitting: ett separerande av olika delar av sitt liv
från varandra så att helt olika normer råder
(Kapten Klänning)
Download