Prisanbud Individuell terapi inom krävande medicinsk

Töm blanketten
Prisanbud
Individuell terapi inom krävande
medicinsk rehabilitering
Fpa
1
SERVICEPRODUCENT
2
INDIVIDUELL
TERAPI FÖR
VILKEN PRISET
FÖR 60 OCH 90
MINUTER
FASTSTÄLLS VID
ANBUDSFÖRFARANDET
Serviceproducentens namn
Prisanbudet ges enligt grundpriset för ett 45 minuters terapibesök. Prisanbudet lämnas enligt punkt 2.1 i anbudsförfrågan.
45 min/euro
Fysioterapi¹
Ergoterapi¹
Psykoterapi¹
Musikterapi¹
Neuropsykologisk rehabilitering¹
Familjeterapi¹, ² (som ett slag av psykoterapi)
Bildkonstterapi¹ (som särskild form av psykoterapi)
Prisanbudet ges enligt grundpriset för ett 45 minuters terapibesök. Prisanbudet lämnas enligt punkt 2.1 i anbudsförfrågan.
3
INDIVIDUELL
45 min/euro
TERAPI FÖR
VILKEN PRISET
FÖR 60 MINUTER Talterapi¹
FASTSTÄLLS VID
ANBUDSFÖRVattenterapi³ (som särskild form av fysioterapi)
FARANDET
Lymfterapi (som särskild form av fysioterapi)
Ridterapi³ (som särskild form av ergoterapi)
Ridterapi³ (som särskild form av fysioterapi)
¹ För handledningsbesök som ingår i dessa terapiformer betalar FPA samma pris som vid individuell terapi.
² För familjeterapi lämnas prisanbud så som för individuell terapi.
³ Hembesökstillägget gäller inte den särskilda terapiformen i fråga.
4
UNDERSKRIFT
KU 122r 01.16
Datum
Webblankett (PDF)
Underskrift och namnförtydligande av den verksamhetsansvarige
www.fpa.fi
Sida 1 (1)
Skriv ut blanketten