Klienter berättar

advertisement
Klienter berättar
Kvinna, 56 år
Tidigare tänkte jag att det bara är personer med stora problem och svårigheter som behöver gå i
terapi.Vi vanliga människor vi klarar oss nog.Vi kämpar på i vår vardag, trycker ner våra känslor.
Vi kvinnor vill ju vara så duktiga, nog orkar ju jag !?
Men allt det vi varit med om i livet bär vi med oss, och det påverkar oss i vår vardag fast vi kanske
inte är medvetna om det. Jag tänkte om och beslöt mig för att börja i terapi. Det visade sig vara ett
bra beslut.
Terapin har lärt mig mycket om mig själv. Att tillsammans med en varm, trygg och accepterande
person bearbeta känslor, behov och drömmar har känts väldigt meningsfullt fast det inte alltid varit
så lätt. Det har hjälpt mig i min vardag på jobbet, att bättre kunna stå på mig i svåra situationer.
Att bättre kunna hantera besvärliga arbetskamrater, stärkt min självkänsla. Det har påmint mig om
att jag är viktig och mina behov är viktiga för att jag skall orka.
Att teckna ner mina drömmar och att tillsammans gå igenom dem. Att i drömmarna kunna se det
lilla barnet (jag) och dess behov och att förstå att detta ännu i mogen ålder påverkar mitt liv. Att
bearbeta svåra förträngda minnen genom att måla, och att sedan se vad som dyker upp ur det
undermedvetna.
Det har inte alltid varit så lätt, men känts väldigt viktigt. Vi sitter där tillsammans i en trygg, lugn
miljö. Just nu finns hon där bara för mig ! För att lyssna på mina frågor, känslor, behov och tankar.
Jag får hjälp med att orka i min vardag på min väg framåt i mitt liv.
Sofia, 24 år
Jag har bara positiva erfarenheter av att gå i terapi, även om det ibland kan vara jobbigt att prata
om svåra saker.
Terapin har gett mig verktyg att hantera destruktiva tankemönster. Genom terapin har jag också
blivit medveten om olika beteendemönster, och fått en förståelse för varifrån de fått sin början.
Terapin har hjälpt mig se mer vem jag är, jag har lärt känna mig själv bättre.
Genom att gå i terapi har jag utvecklats mycket som person. Jag tycker att alla borde gå i terapi!
Download