Avataren Mirabella

advertisement
Kristen katolik
Rikt gift med en
italiensk maffiaboss
(50 år)
(Frank Costello)
25 år gammal
Heterosexuell
Intressen
Gå på klubb
Uppmärksamhet
Pengar
Otrohet mot sin man
Förhållningssätt till religionen
 Går i kyrkan
 Ber
 Biktar sig för att få syndernas förlåtelse
Genus
 Traditionell könsroll i hemmet (laga mat, städa)
 Mannen sköter pengarna
 Känner sig som ett medel för att höja mannens status
Viktiga frågor
 Hur ingås äktenskapet?
 Får man skilja sig?
 Får man vara otrogen?
Katolska kyrkans Katakes
Äktenskapet
Skilsmässa
Otrohet
• Frivilligt ingått
• Inte ”vara underkastad fruktan”
• Inte under påverkan av andra
• Äktenskapet ”oupplösligt”
• Separera i fysisk mening, men i kyrkans ögon är man
fortfarande gift
• Får ej gifta om sig
• Ej tillåtet
• Äktenskapet är slutgiltig kärlek – får bara gifta sig en
gång
• Vittna om sin trohet inför Gud
Källor
Katolska kyrkans Katakes:
 III. Det äktenskaliga samtycket
 Äktenskapets enhet och oupplöslighet
 Troheten i den äktenskapliga kärleken
Download