Kristen katolik
Rikt gift med en
italiensk maffiaboss
(50 år)
(Frank Costello)
25 år gammal
Heterosexuell
Intressen
Gå på klubb
Uppmärksamhet
Pengar
Otrohet mot sin man
Förhållningssätt till religionen
 Går i kyrkan
 Ber
 Biktar sig för att få syndernas förlåtelse
Genus
 Traditionell könsroll i hemmet (laga mat, städa)
 Mannen sköter pengarna
 Känner sig som ett medel för att höja mannens status
Viktiga frågor
 Hur ingås äktenskapet?
 Får man skilja sig?
 Får man vara otrogen?
Katolska kyrkans Katakes
Äktenskapet
Skilsmässa
Otrohet
• Frivilligt ingått
• Inte ”vara underkastad fruktan”
• Inte under påverkan av andra
• Äktenskapet ”oupplösligt”
• Separera i fysisk mening, men i kyrkans ögon är man
fortfarande gift
• Får ej gifta om sig
• Ej tillåtet
• Äktenskapet är slutgiltig kärlek – får bara gifta sig en
gång
• Vittna om sin trohet inför Gud
Källor
Katolska kyrkans Katakes:
 III. Det äktenskaliga samtycket
 Äktenskapets enhet och oupplöslighet
 Troheten i den äktenskapliga kärleken