Kollektcirkulär palmsöndagen 2017

advertisement
Rikskollekt Palmsöndagen,
Svenska kyrkans internationella arbete
Vägen till korset, söndag 9 april 2017
Lovsång, pris och ära är ord som genomsyrar
Palmsöndagens budskap. Jesus lät folkets röster ta
plats när han red in i staden.
I dagens kollekt stödjer vi kampen för att förtryckta
människors röster ska höras.
I många delar av världen handlar ropen om att få
tillgång till mat för att kunna leva.
Det kan handla om att småskaliga bönder ska kunna
odla och sälja sina grödor för ett skäligt pris, så att
de kan försörja sig och sin familj.
Det kan handla om att föräldrar ska få barnbidrag
och ha råd med skolböcker och skoluniformer, så
att deras barn kan gå i skolan.
Och det handlar framför allt om att ge människor
tillgång till utbildning och möjlighet att organisera
sig, så att de har kraft att själva stå upp för sina
rättigheter.
Tack för din gåva till Svenska kyrkans internationella
arbete för allas rätt till mat.
Erik Lysén
Internationell chef,
Svenska kyrkans internationella arbete
Fastekampanjen
Det finns mat till alla på vår jord.
Ändå får 795 miljoner människor
inte tillräckligt att äta. Det är
oacceptabelt!
Mellan 28 februari och 9 april
2017 pågår Svenska kyrkans
fastekampanj med insamling till
vårt internationella arbete för
alla människors rätt till mat.
Använd gärna fastekampanjens
berättelser och filmer, för att
berätta mer om hur kollekten till
Svenska kyrkans internationella
arbete gör nytta.
www.svenskakyrkan.se/
fastekampanjen
Download