04.1. Mall till LA som vill byta namn i word-format

Proposition/Motion till årsmöte 20__ för Svenska Kyrkans Unga _______________________________________
BYTE AV LOKALAVDELNINGSNAMN
Jag/Vi föreslår att vår lokalavdelning byter namn (beskriv varför)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________till Svenska Kyrkans Unga i ___________________________________
Årsmötet beslutar
att
ändra namn till Svenska Kyrkans Unga i ______________________________________________
att
konsekvensändra i stadgarna så att de uppdateras med det nya namnet.
att
uppdra åt lokalavdelningens registeransvarige att uppdatera stadgedokumentet och spara en kopia av
både stadgar och protokoll på Medlemssidorna, samt att när detta är klart informera
förbundskansliet.
_______________________________________
Namn, medlemsnummer