4a. Mall till LA som vill byta namn

advertisement
Proposition/Motion till årsmöte 20_____
för Svenska Kyrkans Unga _____________________________________________________________
BYTE AV LOKALAVDELNINGSNAMN
Jag/Vi föreslår att vår lokalavdelning byter namn
till Svenska Kyrkans Unga _____________________________________________________________
(beskriv varför)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Årsmötet beslutar
att
ändra namn till Svenska Kyrkans Unga
______________________________________________________________________
att
konsekvensändra i stadgarna så att de uppdateras med det nya namnet.
att
uppdra åt lokalavdelningens registeransvarige att uppdatera stadgedokumentet och spara en
kopia av både stadgar och protokoll på Medlemssidorna, samt att när detta är klart
informera förbundskansliet.
_______________________________________
Namn, medlemsnummer
Download