Varannan ung stockholmare tror att kollektivavtalet är till för

Varannan ung stockholmare tror att kollektivavtalet är till för de svagaste
Nära hälften av unga i Stockholms län anser att kollektivavtalet är viktigast för
arbetstagare i svag ställning på arbetsmarknaden. Samtidigt känner mer än hälften inte
till att tjänstepensioner ingår, och att även föräldralön kan ingå, i kollektivavtalet. Det
visar en undersökning som Novus Opinion, på uppdrag av TCO-förbundens initiativ
Facketförändras.nu, genomfört bland unga 20-35 år.
I undersökningen ställdes bland annat frågan för vilka kollektivavtalet är viktigt. 43 procent
av unga stockholmare tror att kollektivavtalet betyder mest för de som har en svag ställning på
arbetsmarknaden (snittet är 40 procent).
-
Att kunskapen om kollektivavtalet är så låg kan bero på att många tror att det är
viktigast för svaga på arbetsmarknaden och därmed inte angår alla. Men i själva verket
uppgår kollektivavtalets värde till hela 80 000 kronor per år för löntagare i vanliga
inkomstlägen och ofta långt mer för höginkomsttagare i våra TCO-förbund. Det visar
Facketförändras.nu i sin kampanj om kollektivavtalets värde, säger Sture Nordh,
ordförande för TCO.
I Novus Opinions undersökning framgår också att hela 57 procent av unga i Stockholms län
inte känner till att tjänstepension ingår i kollektivavtalet (snittet är 60 procent). Och 53
procent är inte medvetna om att föräldralön, en kompletterande ersättning vid
föräldraledighet, kan ingå i kollektivavtalet (snittet är 54 procent).
-
Med kollektivavtal får den anställde automatiskt avsättningar till tjänstepension och
därmed ett viktigt tillägg till den statliga grundpensionen. Och att så många inte
känner till att föräldralön kan ingå i kollektivavtalet är dåligt för jämställdheten. Män
lever i villfarelsen att inkomstbortfallet blir så stort att de kanske överväger ett mindre
uttag av föräldraledigheten, säger Sture Nordh.
Novus Opinion genomförde webbintervjuer med 7 138 män och kvinnor mellan 20-35 år, 30 april-12 maj, på
uppdrag av Facketförändras.nu. Det är ett initiativ av TCO-förbunden som syftar till att utveckla fackens arbete
och samtidigt synliggöra värdet av vara medlem. Förbunden vill framförallt skapa en dialog med unga och
välutbildade om vad de förväntar sig av fackliga organisationer oavsett om de idag är medlemmar eller inte. Läs
mer på www.facketforandras.nu.
Facketförändras.nu genomför sedan i oktober 2009 en kampanj om kollektivavtalets värde. Kampanjen bedrivs
genom ambassadörer för kollektivavtalet, reklamfilm i tv, och information på webbplatser (däribland den egna:
www.facketforandras.nu).
För mer information, kontakta gärna: Sture Nordh, TCOs ordförande, tfn: 070-346 23 28
Fakta om kollektivavtalet
Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivare och anställdas fackliga
organisationer. Avtalet reglerar löner, anställningsvillkor och exempelvis medbestämmande.
Kollektivavtalet anger lägsta nivå för vad som ska gälla och ger stort utrymme för
individuella avtal mellan arbetstagaren och arbetsgivaren.
Ett kollektivavtal handlar inte bara om lön, utan tar upp mycket annat som rör ditt arbetsliv,
som till exempel anställningsformer, övertidskompensation, jourtid, restidsersättning,
semester, sjuklön och ledighet. De ekonomiskt största förmånerna i avtalen är tjänstepension
och försäkringar.
På ett företag utan kollektivavtal behöver arbetsgivaren bara förhandla före uppsägning. Alla
andra viktiga förändringar kan arbetsgivaren ensam besluta om. Personalen kan plötsligt få
veta att de ska arbeta med andra arbetsuppgifter eller i nya lokaler nästa vecka.
92 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtal. Det täcker allt från ett enskilt
företag till en hel bransch. Alla stora företag och hela offentliga sektorn har kollektivavtal,
men många småföretag saknar avtal. På privata industri- och tjänstesektorn och i storstäderna
är kollektivavtalstäckningen betydligt lägre
Kollektivavtalets värde
Facketförändras.nu, ett initiativ av TCO-förbunden som bland annat syftar till att synliggöra
värdet av att vara medlem, bedriver sedan oktober 2009 en kampanj om kollektivavtalets
värde.
Kampanjen har räknat fram att värdet av ett kollektivavtal för en löntagare i vanliga
inkomstlägen i TCO-förbunden, uppgår till hela 80 000 kronor per år. Det varierar mellan
cirka 50 000 per år och långt över 100 000 per år beroende på vilken bransch arbetstagaren
jobbar inom. För den som råkar ut för en olycka, tjänar mer än 30 000 kronor per månad eller
arbetar mycket övertid, handlar det ofta om flera hundra tusen kronor per år.
Kollektivavtalets betydelse för pensionen
Den som tjänar 25 000 kronor och har kollektivavtal kommer efter 40 års arbete att ha ett
tjänstepensionskapital på totalt ca 1,5 miljoner kronor. Exemplet bygger på en tillväxt på 6,5
procent på insatt kapital. Den som inte har kollektivavtal får spara ihop tjänstepensionen själv
eller kolla att arbetsgivaren betalar någon form av individuellt avtalad tjänstepension. I
tabellen anges hur mycket man minst måste spara per månad för att få ihop 1,5 miljoner
kronor till man är 65 år. Den som börjar spara senare i livet måste spara mer. Vill man ha mer
som pensionär får man också spara mer.
Nedan anges hur mycket en person minst måste spara per månad fram till den dag han/hon är
65 år och saknar kollektivavtal nu, eller gjort det under sina tidigare anställningar, och om
arbetsgivaren inte betalat in någon tjänstepension tidigare. Observera att den som skall spara
själv eller arbetar hos en arbetsgivare som har en individuell lösning för tjänstepensionerna får
betala högre avgifter (som ej är inräknade i tabellen) då de kollektivt förhandlade avgifterna
är betydligt lägre.
Jag är…
..och måste minst
spara/månad till jag är 65
år.
25 år
1 120 kr
30 år
1 500 kr
35 år
2 000 kr
40 år
2 800 kr
45 år
4 100 kr
50 år
6 160 kr
55 år
10 600 kr
I paketet som en person med kollektivavtal har ingår inte bara den rena tjänstepensionen.
Totalt betalar arbetsgivaren 1 198 kronor i avgift för den s k ITP-1 (premiebestämd
tjänstepension) och där ingår premiebefrielseförsäkring, ålderspension och sjukpension (som
ger inkomster om man blir sjukskriven någon gång under sitt arbetsliv). Ett liknande
individuellt tecknat försäkringspaket skulle kosta mellan 1 600 till 2 500 kronor i månaden för
en person med en månadslön på 25 000 kronor.
Källa: Alecta och Folksam
Kollektivavtal och föräldraledighet
I många, men inte alla kollektivavtal, finns en rätt till föräldralön som kompletterar
föräldrapenningen från Försäkringskassan. För den som tjänar mer än 35 600 kr i månaden
(mer än taket i föräldrapenningen) kan föräldralönen ge 90 procent av inkomsten över taket.
Inte ens höginkomsttagare förlorar då mer än 10 procent av lönen på att vara föräldralediga.
Den som tjänar upp till 35 600 kr per månad får vanligtvis10 procent i föräldralön från
arbetsgivaren under några månader i samband med barnets födelse. Det varierar mellan olika
kollektivavtal hur många månader och hur lång tids anställning som krävs. I många avtal ska
man ha varit anställd i minst ett år för att få föräldralön och tre eller fyra år för att få fyra
månaders föräldralön. Båda föräldrarna kan få föräldralön för samma barn oavsett om de
arbetar på olika företag med kollektivavtal eller på samma företag. Flertalet TCO-förbund har
föräldralön inom ramen för kollektivavtalet.