Svar till ett Dugga tv˚a 1. Linjens ekvation är (x, y, z) = (1,1,2) +t(1,−2

advertisement
Svar till ett Dugga två
1. Linjens ekvation är (x, y, z) = (1, 1, 2) + t(1, −2, 1) och skärningspunkten är (2, −1, 3).
2. Avståndet är
√
2 längdenheter.
3. Om a = 1 är vinkeln rät.
4. Det finns två alternativ för det fjärde hörnet
√ nämligen (3, 3, 4) eller (−3, −1, −4). (Det
räcker dock med ett av dessa). Arean är 110 areaenheter.
Gunnar
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards