Svar till ett Dugga tv˚a 1. Linjens ekvation är (x, y, z) = (1,1,2) +t(1,−2

advertisement
Svar till ett Dugga två
1. Linjens ekvation är (x, y, z) = (1, 1, 2) + t(1, −2, 1) och skärningspunkten är (2, −1, 3).
2. Avståndet är
√
2 längdenheter.
3. Om a = 1 är vinkeln rät.
4. Det finns två alternativ för det fjärde hörnet
√ nämligen (3, 3, 4) eller (−3, −1, −4). (Det
räcker dock med ett av dessa). Arean är 110 areaenheter.
Gunnar
Download