Uploaded by putte_2

Människokroppen checklista

Människokroppen
Arb.område
1. Cellen
Viktiga / centrala ord




Finns
med i min
faktatext
Studi
Hur en cell ser ut
Vad delarna i cellen heter och har för
uppgift
Kroppens olika sorters celler samt
funktion
Rita en cell och dess delar
Film:
*Djurcell
*Växtcell
*Cellens
specialisering
2. Huden








Hudens olika delar
Skydd, temperaturreglering
Sinnesorgan
Körtlar i huden
Hår
Akne
Varför vi blir solbrända
Rita hur huden ser ut och vad som finns
i de olika lagren
Film:
*Huden
3. Skelettet







Gör så att vi kan stå upp
Benmärgen, ryggraden
Ben är hårt
Skallen
Namn på några viktiga ben
Vad som händer inuti benet
Ha med en bild av skelettet
Film:
* Skelettet
4. Muskler
och leder






Två slags muskler
Att böja armen
Träningens betydelse
Namn på några viktiga muskler
Olika slags leder, funktioner
Rita/ha med en bild över kroppens
muskler och leder
Film:
* Muskler
5. Hjärtat och



Hjärtat
Tre sorters blodkärl
Blod, blodplasma, röda och vita
blodkroppar, blodplättar
Sår
Rita/ha med en bild över hjärtat och
blodomloppet
Film:
* Hjärtat
* Blodet
Kroppen behöver syre
Från näsan till lungorna
Blodet tar upp syre
Samverkan med andningssystemet
Film:
* Andningen
Blodomloppet


6.
Andningsorgan




7. Matens
väg








Tänderna, munnen
I näsan renas luften
Matstrupen
Rita/ha med en bild över lungorna
Magsäcken
Tunntarmen
Levern, galla
Bukspottkörteln, insulin
Tjocktarmen, ändtarmen
Rita/ha med en bild över matens väg
8. Njurarna
och
urinvägarna




Kroppens avfall
I njurarna bildas urin
Urinens väg
Rita/ha med en bild på njurarna och
urinvägarna
9.
Nervsystemet






Hjärnans delar
Hjärnans funktioner
Ryggmärgen och nerverna
Reflexer
Huvudvärk
Rita/ha med en bild på nervsystemet
10. Hälsa






Sömn
Kost
Motion
Sociala relationer
Droger, alkohol, tobak
Stenciler
10. Sinnena





Om du hinner
Synen, ögat
Hörseln, örat
Smaken, tungan
Lukten, näsan
Känsel, huden
Film:
* Matspjälkningen 1
* Matspjälkningen 2
Film:
* Hjärnan
*