Uploaded by User1645

4A K 19b samlad probleml 1

Kopieringsunderlag 19b: Samlad problemlösning 1
1. Vilken krydda får du om du flyttar en boll i varje grupp?
Rita din lösning.
2. Vilket djur får du om du flyttar en boll i varje grupp?
Rita din lösning.
3. Skriv telefonnumret.
•
•
•
•
•
•
•
Den sista siffran är summan av den första och den femte siffran.
Den mittersta siffran är differensen av den tredje och den sista siffran.
Den första siffran är mindre än den femte siffran.
Den femte siffran är två gånger den sjätte siffran.
Om du subtraherar tre från den första siffran får du den andra siffran.
Den sjätte siffran är 2.
Ingen siffra förekommer mer än en gång i telefonnumret.
4. Lös meddelandet.
823 76278 38 27
(A = Ä)
1
4
GHI
7
PQRS
2
ABC
5
JKL
8
TUV
3
DEF
6
MNO
9
WXYZ
0
44
Favmoatremiattik
KOPIERING TILLÅTEN © 2019 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 4A KOPIERINGSUNDERLAG