CLIO AGREGATNA STANJA

Clio Kemi Högstadiet






Planering
Områden
Aktiviteter
Clio Quiz
Resurser
Sök

o
o
o
o
o
o






Atomen
Introduktion
Atomen ny
Atomkärnan
Molekyler
Isotoper
Fast form, flytande form och gasform
Joner
Kemiska bindningar
Periodiska systemet
Syror och baser
Elektrokemi
Blandningar och lösningar





Markera text för att lägga till en anteckning...
LÄTT
SVÅR
KEMINS GRUNDER›ATOMEN›FAST FORM, FLYTANDE FORM OCH GASFORM
Fast form, flytande form och gasform



Text
Aktiviteter
Inspiration
Fast form, flytande form och gasform
Av Michaela Vendt
Du åker skridskor på vatten i fast form, badar i vatten i flytande form och ångbastar i
vatten i gasform. Dessa kallas aggregationsformer. Här tittar vi på vatten i tre former
och övergångarna mellan dem.
Läsguide 1/5
Molekylär simulering av vattnets förändring mellan olika faser (på engelska).©Mike
Daniel, youtube.com.
Läsguide 2/5
Nyckelord





fast form
flytande form
gasform
smältning
stelning
Visste du att ...
bara 13 % av ett isberg är ovanför vattenytan? Den största delen av isberget ser vi
alltså inte.
Is, vatten och vattenånga
Vatten i fast form är is. Vatten kan även finnas som en gas i luftens vattenånga.
Vatten i flytande form kan vara dricksvatten. Vi säger därför att vatten kan befinna sig
i tre olika former: fast, flytande och gas. De olika formerna av vatten
kallas aggregationsformer.
Vattenmolekyler är aldrig helt stilla. De rör sig med olika mycket rörelseenergi i de
olika aggregationsformerna. Molekylerna rör sig mer om vi tillför energi i form av
värme.
Läsguide 3/5
Fakta
Smältning: fast form till flytande form
Stelning: flytande form till fast form
Avdunstning: flytande form till gas
Kondensering: gas till flytande form
Sublimering: gas till fast form och tvärtom
I fast form har molekylerna lite rörelseenergi. De rör sig därför väldigt lite och har en
ordnad struktur.©Clio Online.
I flytande form har molekylerna mer rörelseenergi. Därför rör de sig mer och i olika
riktningar.©Clio Online.
Gå på vatten i fast form
Is är vatten i fast form. På vintern fryser det översta lagret av vattnet i våra sjöar till is.
När vatten fryser till is stelnar det. Isens egenskaper gör att den lägger sig ovanpå
det flytande vattnet. Därför kan vi gå och åka skridskor på isen.
Flytande vatten fryser till is när temperaturen når fryspunkten (0 °C). Vid lägre
temperatur får vattenmolekylerna mindre rörelseenergi och rör sig mindre. Is består
av vattenmolekyler i en ordnad struktur. Om vi ökar temperaturen till över 0 °C får
molekylerna i isen mer rörelseenergi. Det leder till att isen smälter. Is som har smält
är vatten i flytande form.
Duscha i vatten i flytande form
Flytande vatten är det som finns i vattenglaset i rumstemperatur. Flytande vatten
finns också i våra sjöar och hav. I flytande vatten ligger inte molekylerna i samma
ordning som i is. Molekylerna i flytande vatten har mer rörelseenergi än i is. De rör
sig mer. De färdas även i olika riktningar och stöter in i varandra.
Vatten kan också ändra form. Om du häller vatten i ett avlångt glas fyller vattnet upp
glaset längs väggarna. Om glaset är bredare så fyller vattnet ut hela bottnen först och
följer sedan kanterna uppåt. Vi kan duscha i vatten eftersom vatten kan ändra form.
Läsguide 4/5
I gasform rör sig molekylerna snabbt åt olika håll med väldigt mycket
rörelseenergi.©Clio Online.
Basta i vatten i gasform
Vattnet i en kastrull som vi ställer på spisen blir snabbt varmt om vi sätter på plattan.
När vattnets temperatur når 100 °C kokar vattnet. 100 °C är vattnets kokpunkt.
Vid kokpunkten rör sig molekylerna snabbt åt olika håll med väldigt mycket
rörelseenergi. Därför bildar de inte längre flytande vatten utan försvinner ut i luften. Vi
säger att vattnet avdunstar som gas. Gas som består av vattenmolekyler kallas
vattenånga.
Vatten blir till vattenånga i en ångbastu. Det är den varma ångan som gör dig varm
när du bastar. Tänk dig att vi fångar in all vattenånga igen och kyler ner den. Då
skulle vattenångan bli till flytande vatten igen. När vatten övergår från gas till vätska
kallas det kondensering. Om vatten i stället övergår direkt från fast form till gasform
kallas det sublimering.
Läsguide 5/5
Clio Kemi Högstadiet






Planering
Områden
Aktiviteter
Clio Quiz
Resurser
Sök

o
o
o
o
o
o






Atomen
Introduktion
Atomen ny
Atomkärnan
Molekyler
Isotoper
Fast form, flytande form och gasform
Joner
Kemiska bindningar
Periodiska systemet
Syror och baser
Elektrokemi
Blandningar och lösningar





Markera text för att lägga till en anteckning...
LÄTT
SVÅR
DÖLJ
ALLA
KEMINS GRUNDER›ATOMEN›FAST FORM, FLYTANDE FORM OCH GASFORM
Fast form, flytande form och gasform



Text
Aktiviteter
Inspiration
Fast form, flytande form och gasform
Av Michaela Vendt
Du åker skridskor på vatten i fast form, badar i vatten i flytande form och ångbastar i
vatten i gasform. Dessa kallas aggregationsformer. Här tittar vi på vatten i tre former
och övergångarna mellan dem.
Läsguide 1/5
Syfte med läsningen
Innan du läser texten Fast form, flytande form och gasform ska du känna till syftet
med din läsning. När du har läst texten ska du kunna:


beskriva vattnets tre tillstånd (fast, flytande och gas)
redogöra för vad övergångarna mellan formerna kallas.
Förförståelse
Innan du läser texten ska du arbeta med din förförståelse.
Läs ingressen och rubrikerna. Skriv ner vilka former av vatten som du har kommit i
kontakt med:
Molekylär simulering av vattnets förändring mellan olika faser (på engelska).©Mike Daniel,
youtube.com.
Läsguide 2/5
Ordkunskap
Innan du läser Fast form, flytande form och gasform ska du arbeta med några av
textens viktigaste ord.
Läs meningarna och välj rätt ord:
Välj svar är en grupp av atomer.
En
Välj svar är ungefär detsamma som kraft.
Välj svar innebär att något förändras eller växlar över från ett tillstånd till ett
annat.
Välj svar är typiska drag för ett ämne eller en person.
Kontrollera svar
Nyckelord





fast form
flytande form
gasform
smältning
stelning
Visste du att ...
bara 13 % av ett isberg är ovanför vattenytan? Den största delen av isberget ser vi
alltså inte.
Is, vatten och vattenånga
Vatten i fast form är is. Vatten kan även finnas som en gas i luftens vattenånga.
Vatten i flytande form kan vara dricksvatten. Vi säger därför att vatten kan befinna sig
i tre olika former: fast, flytande och gas. De olika formerna av vatten
kallas aggregationsformer.
Vattenmolekyler är aldrig helt stilla. De rör sig med olika mycket rörelseenergi i de
olika aggregationsformerna. Molekylerna rör sig mer om vi tillför energi i form av
värme.
Läsguide 3/5
Testa din förståelse
Efter att du har läst avsnittet Is, vatten och vattenånga ska du testa din förståelse.
Testa din förståelse genom att svara på frågorna i tabellen:
Skriv dina svar:
Vilka former kan vatten befinna sig i?
Vad kallas de olika formerna av vatten med ett gemensamt namn?
Hur rör sig vattenmolekyler?
Fakta
Smältning: fast form till flytande form
Stelning: flytande form till fast form
Avdunstning: flytande form till gas
Kondensering: gas till flytande form
Sublimering: gas till fast form och tvärtom
I fast form har molekylerna lite rörelseenergi. De rör sig därför väldigt lite och har en ordnad
struktur.©Clio Online.
I flytande form har molekylerna mer rörelseenergi. Därför rör de sig mer och i olika
riktningar.©Clio Online.
Gå på vatten i fast form
Is är vatten i fast form. På vintern fryser det översta lagret av vattnet i våra sjöar till is.
När vatten fryser till is stelnar det. Isens egenskaper gör att den lägger sig ovanpå
det flytande vattnet. Därför kan vi gå och åka skridskor på isen.
Flytande vatten fryser till is när temperaturen når fryspunkten (0 °C). Vid lägre
temperatur får vattenmolekylerna mindre rörelseenergi och rör sig mindre. Is består
av vattenmolekyler i en ordnad struktur. Om vi ökar temperaturen till över 0 °C får
molekylerna i isen mer rörelseenergi. Det leder till att isen smälter. Is som har smält
är vatten i flytande form.
Duscha i vatten i flytande form
Flytande vatten är det som finns i vattenglaset i rumstemperatur. Flytande vatten
finns också i våra sjöar och hav. I flytande vatten ligger inte molekylerna i samma
ordning som i is. Molekylerna i flytande vatten har mer rörelseenergi än i is. De rör
sig mer. De färdas även i olika riktningar och stöter in i varandra.
Vatten kan också ändra form. Om du häller vatten i ett avlångt glas fyller vattnet upp
glaset längs väggarna. Om glaset är bredare så fyller vattnet ut hela bottnen först och
följer sedan kanterna uppåt. Vi kan duscha i vatten eftersom vatten kan ändra form.
Läsguide 4/5
Sammanfatta
Efter att du har läst avsnitten Gå på vatten i fast form och Duscha i vatten i flytande
form ska du sammanfatta innehållet.
Para ihop rätt inledning med rätt avslutning:
Flytande vatten fryser till is ...
Is består av vattenmolekyler ...
Molekylerna i flytande vatten ...
Vi kan duscha i flytande vatten eftersom ...
har mer rörelseenergi än i is.
i en ordnad struktur.
när temperaturen når fryspunkten.
vatten kan ändra form.
Kontrollera svar
I gasform rör sig molekylerna snabbt åt olika håll med väldigt mycket rörelseenergi.©Clio
Online.
Basta i vatten i gasform
Vattnet i en kastrull som vi ställer på spisen blir snabbt varmt om vi sätter på plattan.
När vattnets temperatur når 100 °C kokar vattnet. 100 °C är vattnets kokpunkt.
Vid kokpunkten rör sig molekylerna snabbt åt olika håll med väldigt mycket
rörelseenergi. Därför bildar de inte längre flytande vatten utan försvinner ut i luften. Vi
säger att vattnet avdunstar som gas. Gas som består av vattenmolekyler kallas
vattenånga.
Vatten blir till vattenånga i en ångbastu. Det är den varma ångan som gör dig varm
när du bastar. Tänk dig att vi fångar in all vattenånga igen och kyler ner den. Då
skulle vattenångan bli till flytande vatten igen. När vatten övergår från gas till vätska
kallas det kondensering. Om vatten i stället övergår direkt från fast form till gasform
kallas det sublimering.
Läsguide 5/5
Utvärdera
Efter att du har läst om vatten i fast form, flytande form och gasform ska du utvärdera
din läsförståelse. Ett syfte med läsningen är att du ska kunna förklara vattnets olika
former.
Sammanfatta med hjälp av orden i tabellen vad som är typiskt för vatten i gasform:
Skriv dina sammanfattningar:
vattnets kokpunkt
rörelseenergi
kondensering
AKTIVITET
Clio Kemi Högstadiet






Planering
Områden
Aktiviteter
Clio Quiz
Resurser
Sök

o
Atomen
Introduktion
o
o
o
o
o






Atomen
Atomkärnan
Molekyler
Isotoper
Fast form, flytande form och gasform
Joner
Kemiska bindningar
Periodiska systemet
Syror och baser
Elektrokemi
Blandningar och lösningar





Markera text för att lägga till en anteckning...
KEMINS GRUNDER›ATOMEN›FAST FORM, FLYTANDE FORM OCH GASFORM›DEN
SVÄVANDE ISBITEN
Fast form, flytande form och gasform



Text
Aktiviteter
Inspiration
Den svävande isbiten
Av Michaela Vendt
Få en isbit att sväva med hjälp av en tändsticka.
Innehållsförteckning
1.
1
Introduktion
2.
2
Utförande
3.
3
Utvärdering
Försök att få en isbit att sväva i den här aktiviteten.©Floortje, 2010. iStockphoto.
Bakgrund
Vatten byter aggregationsform vid kokpunkten och smältpunkten. Här kommer du att
undersöka två av de tre aggregationsformerna: fast form och flytande form.
Salt löser sig i vatten och vattnet blir en saltlösning. Det krävs energi för att saltet ska
lösa sig.
Lärandemål


Jag kan förklara energimängdens påverkan på vatten och andra ämnens
aggregationstillstånd.
Jag kan beskriva hur vatten fungerar som ett lösningsmedel.
Ni behöver
Isbit
Salt (NaCl)
Tändsticka eller tandpetare
Nästa
. Arbeta tillsammans i en mindre grupp.
2. Titta på filmen nedan.
Vad händer med isen?©Clio, 2019. Johan Söderberg. Uzeo je kocku leda i stavio
sibicu na nju i pokusao da je podigne nekoliko puta.onda je OPET STAVIO SIBICU
PREKO KOCKE LEDA PA SO ,DOSTA SOLI I POKUSAO DA JE PODIGNE
3. Utför försöket enligt filmen.
4. Beskriv vad som händer och förklara varför det blir så. Skriv i rutan nedan.
Diskutera följande frågor i helklass och sammanfatta svaren textrutan nedan:
1. Utv’rdering
2. Vad tror ni händer med tändstickan? Varför?
3. På vilket sätt är energi en förklaring till resultatet?