Uploaded by User1746

Ovningsprov Marknadsforing FOR 1

ÖVNINGSPROV MARKNADSFÖRING FÖRETAGSEKONOMI 1 1. Ge ett exempel vardera på ett kvalitativt och ett kvantitativt mål för en gymnasieskola.
2. Förklara begreppen segmentering och målgrupp.
3. ”Marknad” är ett vanligt begrepp inom ekonomi. Vad är en marknad?
4. Vad är en marknadsmix? Hur brukar en marknadsmix användas?
5. Vad menas med ”business to business”?
6. De fyra P:na är fyra grupper av klassiska konkurrensmedel, som vart och ett innehåller flera olika
enskilda aktiviteter. a) Till vilket P hör följande konkurrensmedel?
Produkt
Pris
Plats
Påverkan
Varurabatter
Förpackning
Butikens läge
Mässor
Hemförsäljning
Bioreklam
Bra kvalitet
b) Inom marknadsföring talar man ibland även om ett femte P. Vilket är det? Varför är det ett
konkurrensmedel?
1 ÖVNINGSPROV MARKNADSFÖRING FÖRETAGSEKONOMI 1 7. Förklara följande begrepp som hör till konkurrensmedlet påverkan.
a) Direktmarknadsföring
b) Public relations
c) Sales promotion
8. Förklara skillnaden mellan reklam och sponsring.
9. Redogör för två viktiga konkurrensmedel som bör användas för följande varor och tjänster.
Motivera ditt svar.
a) En ny läskedryck.
b) En exklusiv bilmodell från Volvo.
c) En nyöppnat bageri som säljer nybakat bröd från egen butik.
d) Sportlovsresor för ungdomar.
10. Vilka är de sex vanligaste sätten att marknadsföra på då man använder konkurrensmedlet
påverkan? Beskriv även kort vad var och en av dem innebär.
2 ÖVNINGSPROV MARKNADSFÖRING FÖRETAGSEKONOMI 1 11. Ange varför följande marknadsföringsåtgärder inte är tillåtna och vilka regler som gäller:
a) Rolf är en radiohandlare som ibland annonserar ”lockerbjudanden”. Nu gäller det att den som
under julhandeln köper en teve får en dvd-spelare på köpet. Värdet som anges på ”gåvan” är
dock betydligt högre än vad Rolfs inköpspris varit för dvd-spelaren.
b) Rolf brukar anlita en lokal reklambyrå som skriver texter om radiohandelns produkter och dess
fördelar. Byrån brukar sedan skicka in texterna som inlägg till olika tidningars
kommentarsidor, på nätet och på bloggar. Rolf bestämmer själv hur texterna ska utformas och
vad de ska innehålla.
c) Radioaffären brukar ha realisation två gånger om året. Vid dessa tillfällen säljs en del utgående
modeller billigt, men Rolf brukar även passa på att sälja billigare varor som inte ingår i
sortimentet i vanliga fall.
d) Radioaffären har en vecka köpt in ett parti platt-tv-apparater från en konkurrent som har gått i
konkurs. I butiksfönstren har man därför klistrat upp stora banderoller med texten
”konkursutförsäljning”.
e) Under en helg hade en butik ett tillfälligt annonserbjudande gällande en braskamin i modern
design. Efter några dagar kom flera kunder tillbaka och klagade på att det inte gick att
installera kaminen eftersom det saknades skorstensrör och annat. ”Men den ska ju användas till
prydnad och inte för att elda i”, försvarade sig butikschefen.
f) En kund klagade på att priserna inte var angivna på produkterna utan i stället fanns på ett bord
vid sidan av varuhyllan.
3 ÖVNINGSPROV MARKNADSFÖRING FÖRETAGSEKONOMI 1 12. Vilka två förbud innehåller Konkurrenslagen och vad innebär dessa?
13. Vilken påföljd (straff) kan företag som bryter mot nedanstående lagar få:
a) Marknadsföringslagen?
b) Konkurrenslagen?
14. Förklara med utgångspunkt i produktlivscykeln varför det är så viktigt att ett företag har ett
produktsortiment och kontinuerlig produktutveckling.
15. Vilka tre olika metoder brukar man välja mellan när man gör en fältundersökning? Förklara vad
varje metod innebär och vilka för- och nackdelar de har.
16. Vilka för- och nackdelar kan det innebära att använda sig av en skrivbordsundersökning jämfört
med en fältundersökning när man gör en marknadsundersökning?
17. Ge exempel på tre olika media som kan användas för lokal reklam i exempelvis en stad.
4